Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 3
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

UVODNA REČ
Vreme promena

ORIGINALNI RADOVI

Miljan Jović, Aleksandar Jolić, Miodrag Jovanović, Davor Mladenović, Petar Firović, Maja Todorov, Dragan Ćirić
Ishemična penumbra - terapijska meta hitne medicinske pomoći

Milijana Videnović
Sestrinske intervencije i prva pomoć u tretmanu bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u vanhospitalnim uslovima

PRIKAZ BOLESNIKA
 
Aleksandar Jolić
Prikaz slučaja - Jedna reanimacija u SHMP - Da li je sve kao što izgleda?

Aleksandar Jolić
Uspešno uspostavljanje cirkulacije kod kardiološkog bolesnika KPCR-om koji je otpočet 15 minuta nakon srčanog zastoja - Prikaz slučaja

Miljan Jović, Slaviša Milutinović
Tentamen Suicidii - Prikaz slučaja

PREGLEDI

Davor Mladenović, Miljan Jović, Miodrag Jovanović
Prehospitalni tretman anafilaktičnih reakcija

Miodrag Jovanović, Miljan Jović, Aleksandar Jolić
Diferencijalna dijagnoza abdominalnog bola u prehospitalnim uslovima

Davor Mladenović, Miljan Jović
Putevi administracije lekova u KPCR i njihove alternative

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
 
Miroslav Nedeljković
25 godina Službe hitne medicinske pomoći Zdravstvenog centra Zaječar

ZAPISI

Dugo putovanje u Evropu... (Sličice iz rada Hitne pomoći)

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010