Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

Year 2011     Vol 36     No 1
     
      [ Contents ] [ INDEX ] <<< ] >>> ]      
      UDK 616.912-036.33(091)

ISSN 0350-2899, 36(2011) br.1 p.60-64

     
   
Literature review

Knights in white, anniversary - 30 years without variola
Vitezovi u belom, jubilej – 30 godina bez variole u svetu

Petar Paunović
Rajac
     
 
 
     
 

 

         
     

Napomena: kompletan tekst rada na srpskom jeziku
Note: full text in Serbian

     
             
     
     
      Corresponding Address:
Petar Paunović
Rajac
e-mail: rajacki@ptt.rs
Paper received: 05.01.2011
Paper accepted: 05.02.2011
Paper Internet issues: 20.06.2011
 
     
             
             
      [ Contents ] [ INDEX ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace