Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 61-70

<<< ] >>> ]  
 
 1. Profilaktička preoperativna primena cefalosporina druge generacije (cefuroksim – natrijum)
  Siniša Čelojević, Živadin Zdravković, Gordana Velojić
 2. Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma i klinički nejasnih stanja
  Vladimir Mitov, Željka Aleksić
 3. Potrošnja najpropisivanijih lekova u Osipaonici
  Milena Slavković, Ivica Jevtić
 4. Raslojavanje nekada i danas i socijalne bolesti
  Goran Čukić
 5. Resekcija polipa anorektalne regije radiofrekventnom terapijom - Prikaz slučaja
  Ljubiša Bocokić, Aleksandra Bocokić, Zoran Joksimović
 6. Akutna insuficijencija bubrega – Prikaz slučaja
  Slađana Miljković, Slađana Aranđelović, Dušica Milić
 7. Preomorfni adenom parotidne žlezde kod deteta – Prikaz slučaja
  Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, ZlatkoVujičić
 8. Rehabilitacija bolesnika sa totalnom artroplastikom kolena u cilju poboljšanja radne sposobnosti – Prikaz slučaja
  S. Antonijević, P. Vasić, D. Marković
 9. Sindrom nervoznih creva – najčešća bolest creva
  Ljiljana Kolarski Nenadić, Nenad Nenadić, Dragana Kolarski, Milica Kovačević
 10. Termovizija kao dijagnostika u medicini
  Zvonko Damnjanović, Zoran Stević, Goran Bogdanović, Vidoje Radosavljević, Zoran Stojković
 
 
 
  61. Profilaktička preoperativna primena cefalosporina druge generacije (cefuroksim – natrijum)
Siniša Čelojević, Živadin Zdravković, Gordana Velojić

Autori u ovom radu prikazuju rezultate u primeni antibiotske profilakse u cilju operativnog lečenja na ginekološko-akušerskom odeljenju ZC Negotin, za period od marta do decembra 2006. god. Jednokratna antibiotska profilaksa, u okviru preoperativne pripreme je savremeni vid Th pristupa preoperativnog zahvata. Efekti su: smanjena mogućnost rezistencije na antibiotike, jednostavna primena, visok komfor, podizanje kvaliteta lečenja, povoljan ekonomski efekat. Autori svoj rad zasnivaju na analizi 30 operisanih pacijentkinja za pomenuti period, tretiranih preoperativno jednokratnom dozom od 1,5 g. cefalosporina druge generacije, cefuroksim – natrijum (nilacef). Od ukupnog broja bilo je 16 ginekoloških operacija i 14 SC. Od ukupnog broja SC bilo je 16 hitnih. Starost operisanih kretala se od 17 do 77 godina. Samo kod jedne ginekološke operacije petog dana došlo je do febrilnosti sa znacima anaerobne infekcije. Autori preporučuju jednokratnu primenu cefalosporina u okviru pripreme za operaciju kao koristan, savremen i efikasan pristup.
Ključne reči: profilaktička primena antibiotika, cefalosporini druge generacije (cefuroksim-natrijum)

e-mail: drceloj@ptt.yu
 

 
  62. Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma i klinički nejasnih stanja
Vladimir Mitov, Željka Aleksić

CILJ RADA je prikaz pojedinačnih slučajeva primene perfuzione scintigrafije miokarda u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma i kod klinički nejasnih stanja. Prikaz pacijenta sa infarktom miokarda prednjeg zida gde je perfuzionom scintigrafijom miokarda (PSM) pokazano postojanje vijabilnog miokarda, zbog čega je upućen na PCI sa ugradnjom stenta, 5. dana nakon infarkta. Pacijent sa bolom u grudima i EKG slikom BLG, gde je primenom PSM dokazan infarkt prednjeg zida. Pacijent sa bolom u grudima, pozitivnim enzimima a bez promena na EKG-u, sa pozitivnom PSM. Pacijent sa slikom BLG na eromertijskom testiranju i normalnim nalazom PSM. Pored dijagnostike stabilne angine pectoris perfuziona scintigrafija miokarda sve se češće koristi u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma.

e-mail: mitov@ptt.yu
 

 
  63. Potrošnja najpropisivanijih lekova u Osipaonici
Milena Slavković, Ivica Jevtić

U timskom radu lekara i farmaceuta koji rade u Osipaonici uočeno je da se neki lekovi više koriste nego drugi. Podstaknuti ovom činjenicom pratili smo potrošnju najpropisivanijih lekova u periodu 2006-2007. godine. CILJ nam je bio da prateći propisane i realizovane recepte dođemo do podataka koji su lekovi bili najviše korišćeni. Detaljnom obradom postojeće kartoteke u Osipaonici i zbirnih podataka o realizovanim receptima izdvojili su se lekovi na kojima je fokusiran ovaj rad. To su: Diklofenak natrijum, Bromazepam, Enalapril maleat. U apotekarskoj jedinici Osipaonica realizovano je Diklofenak natrijum - 2246 scatula na propisani lekarski recept Bromazepam - 3764 scatule na propisani lekarski recept. Enalapril maleat - 6912 scatula na propisani lekarski recept. Pokazalo se da se potrošnja lekova koji sadrže aktivnu supstancu DIKLOFENAK NATRIJUM povećava sa porastom godina. Što se tiče lekova koji sadrže aktivnu supstancu BROMAZEPAM najviše ih koristi populacija 41-50 godina starosti, a lekove koji sadrže aktivnu supstancu ENALAPRIL MALEAT najviše koristi populacija od 51-60 godina starosti. Nije retka situacija da osobe preko 61 godine koriste kombinaciju sva tri leka.
Ključne reči: potrošnja lekova; propisivanje lekova; korišćenje lekova

e-mail: kmslavkovic@sezampro.yu
 

 
  64. Raslojavanje nekada i danas i socijalne bolesti
Goran Čukić

"Dobronamerni, objektivni uz to požrtvovani i nesebični pravi prijatelj Srba" dr Rodolf Arčibald Rajs je moguće i nehotimično opisao mehanizam raslojavanja u Srbiji između 1918-28.g. Reaktiviran je, pa otud u punom obimu aktuelan – i danas. Na stranicama njegove knjige vidi se sadašnjost; pitamo koliko "kosmopolitska", a koliko "naša"? Građeni su novi društveno-ekonomski odnosi. Na bazi ekonomskog raslojavanja – klasno podvajanje. Postupak raslojavanja na selu, nije isti na: 1) ekonomski razvijenijim područjima, gde se broj gazdinstava smanjuje, ali raste broj "pridošlih u gradove bez igde ičega". Opšti ekonomski napredak prate razvoj i jačanje robne proizvodnje, odlazak stanovništva iz poljoprivrede, prodor novčanih odnosa u sve aktivnosti seljačkog gazdinstva – dovodi do procesa raspadanja klasičnog sela i nestajanja seljaštva. "Ekonomsko jačanje određenih gazdinstava u kapitalizmu redovno dovodi do ekspoatacije i poropadanja drugih gazdinstava." U 2) nerazvijenim se uvećava stanovništvo, jer se smanjenjem poseda osiromašuje seljak – pa se utiče na njegovu moć (duhovnu, ekonomsku...) odmaganjem. Uticaj robne proizvodnje u privredi na diferencijaciju seljaštva je evidentan tokom vremena. "Usljed gladi na selu, najveći dio svih seljačkih dugova proisticao je iz potrebe za životom... Zbog stalne ugroženosti od gladi zelenaštvo je carovalo... Nužni pratioci ... stanja na selu su bili: glad, zaduženost, javna prodaja, pečalbarstvo i emigracija". Osiromašio, zadužio se, olijenio, ostao bez stoke, napustio zemljoradnju". Zabeleženo je u to vreme 1880. g. stalno naseljavanje katuna, na koje se do tada "izdizalo" sa stokom, što su činili "... siromašni seljaci "napadajući" zajedničku svojinu "komunice"". "Ostao je bez igde ičega i znatan broj sitnih i siromašnih muslimanskih seljaka... Država je u mnogo čemu izigrala nade seljačkih masa", ali "uspešno gradi novi ekonomski društveni sistem". Stalna je sporost u razvoju proizvodne moći. Prolazi se teško vreme utemeljenja knjaževine i kraljevine i na kraju I svetski rat. Posle II svetskog rata nastaje – namerno "uprosečavanje". Da li danas vraćanjem na "staro" – nazadujemo? Bitno je – i radi pojave bolesti. Uprosečavanjem dosta do tada nerazvijenih sela su "uprosečena", pa ukoliko dođe do realizacije za sada deklarativnog ekonomskog napretka – biće u odnosu na ranije drukčije višeg stepena razvijenosti "društveno biće", pa otuda samo tada ranije i sadašnje raslojavanje neće biti po epilogu isto. Početna faza ne uliva nadu, ni stari kapaciteti privredni ne funkcionišu, a sve je praćeno Rajsovim prikazom "funkcionisanja"; tako da se s nostalgijom priziva "srušeno", a ipak nada u – bolje sutra...

e-mail: epid.dz.berane@cg.yu
 

 
  65. Resekcija polipa anorektalne regije radiofrekventnom terapijom - Prikaz slučaja
Ljubiša Bocokić, Aleksandra Bocokić, Zoran Joksimović

Polipi anorektalne regije najčešće ne izazivaju burne kliničke simptome. Stoga ih pacijenti a i proktolozi često ignorišu. Zbog izražene vaskularizacije analnog predela klasična hirurška reskcija polipa zahteva detaljnu preoperativnu pripremu, opštu anesteziju i kontinuirano postoperativno praćenje pacijenta. Pojava radiotalasnih hirurških uređaja je znatno pojednostavila proceduru operativnih tretmana ovih bolesnika. Prikazujemo slučaj resekcije analnog polipa uređajem za radiofrekventnu hirurgiju.Intervencija je urađena u ambulantnim uslovima . Bolesnik D.Ž. u 67 godini života primećuje da pri defekaciji jedan deo sluzokože anusa ostaje napolju i on ga vraća rukom pri čemu često dolazi do krvarenja. Digitorektalnim pregledom se konstatuje pokretan nodus u završnom delu anusa. Fiberoptička inverzna rektoskopija pokazije polip lividne boje na dugoj peteljci veličine zrna pasulja na nivou linea dentata. Pri radiohirurškoj resekciji je korišćen talasni generator ELMAN SURGITRON. Polip je uklonjen u celini,bez komplikacija. Pacijenta posle opservacije od nekoliko sati upućujemo na kućno lečenje. U zaključku navodimo da je radiofrekventna polipektomija za pacijenta i lekara komforna i bezbedna metoda. Iako je ovaj način resekcije analnih polipa rutinska metoda u svetu , kod nas nema objavljenih radova na tu temu. To nas je navelo na pomisao da je korisno prikazati ovaj slučaj.

e-mail: joksaz@ptt.yu
 

 
  66. Akutna insuficijencija bubrega – Prikaz slučaja
Slađana Miljković, Slađana Aranđelović, Dušica Milić

UVOD: Akutna bubrežna insuficijencija je klinički sindrom koji se karakteriše ubrzanim smanjenjem bubrežne funkcije, što prouzrokuje progresivni porast azotnih materija u krvi i prekid izlučivanja mokraće. Uvek je posledica neke druge bolesti, povrede ili štetne nokse i u zavisnosti od mesta gde se dešavaju poremećaji može se klasifikovati na: prerenalnu, renalnu i postrenalnu akutnu bubrežnu insuficijenciju. CILJ RADA: Prikazati pacijenta sa akutnim zastojem bubrega i ukazati na značaj opstruktivne uropatije. PRIKAZ SLUČAJA: Pacijent 70 godina - dolazi zbog malaksalosti, povišene temperature, povraćanja i učestalog, otežanog i bolnog mokrenja male količine mokraće. Otežano mokrenje pacijent je imao i pre godinu dana kada mu je postavljena Dg:hypertrophio prostate. Laboratorijski nalazi su bili uredni. Intenzivnije tegobe su nastale pre 10 dana. Pri pregledu, svestan, orijentisan, febrilan (38° C), aktivno otežano pokretan, eupnoičan, koža i sluzokoža blede, odaje utisak teškog bolesnika. Glava i vrat bez bolnih tačaka, bulbusi pokretni, zenice kružne, simetrične, vrat cilindričan, pokretan bez adenopatije. Pulmo: disanje vezikularno. Cor: akcija srca ritmična, tonovi jasni, TA 140/80, puls 90/min. Abdomen: u ravni grudnog koša, palpatorno mek i lako bolno osetljiv u epigastrijumu. Jetra i slezina se ne palpiraju. Palpira se globus mokraćne bešike. Ekstremiteti: pokretni bez otoka. Hitno urađene laboratorijske analize pokazuju visoke vrednosti azotnih materija: urea 41,1; kreatinin 1026, acidum urikum 603 sa hiperkaliemijom 6,4. Pacijent je hitno upućen na bolničko lečenje gde ultrazvučnim pregledom osim uvećane prostate (cca 101g, u celini inhomogena grube ehostrukture) i pomenutih laboratorijskih analiza, nisu nađena druga odstupanja. Posle postavljanja katetera došlo je do naglog pada azotnih materija praćenog poliuriom. Dva meseca kasnije urađena je transvezikalna prostatektomija. Laboratorijski nalazi su uredni, pacijent je u dobrom stanju. ZAKLJUČAK: Akutna bubrežna insuficijencija je nastupila kao postrenalna zbog prepreke u oticanju urina izazvane benignom hiperplazijom prostate. Svojim nemarom i nesavesnim ponašanjem pacijent je mogao da izgubi život.

drsladjanamiljkovic@yahoo.com
 

 
  67. Preomorfni adenom parotidne žlezde kod deteta – Prikaz slučaja
Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, ZlatkoVujičić

UVOD: Pleomorfni adenom parotidne žlezde, benigna epitelna lezija, čini oko 70% svih benignih tumora salivarnih žlezda i oko 4% svih tumora glave i vrata. Pretežno se javlja u V-toj deceniji života, češće kod ženskog pola, izuzetno retko u dečijem uzrastu. CILJ RADA: prikaz retke pojave pleomorfnog adenoma parotidne žlezde u dečijem uzrastu. METOD: za prikaz bolesnika, korišćeni su podaci dobijeni anamnezom, ultrazvučnim pregledom paraotidne lože, intraoperativnim nalazom i Ph verifikacijom tumefakta. PRIKAZ SLUČAJA: pacijent,dečijeg uzrasta ( 12 godina), muškog pola, javio se na pregled zbog izrasline iza leve ušne školjke, koja se pojavila 4 meseca ranije, nije se uvećavala niti je bolela. U drugoj ustanovi je tretiran ambulantno antibioticima, bez uspeha. Kliničkim pregledom, januara 2004.godine, nađen je retroaurikularno levo, tumefakt, elastično-čvrste konzistencije, pokretan,bolno neosetljiv, nepromenjene kože iznad, promera 4x2 cm. Ostali ORL nalaz je bio uredan. EHO parotidne lože levo, januara 2004. godine je pokazao jasno ograničenu hipoehogenu centralno srpastu anehogenu tumorsku promenu, promera 1,55x1,9 cm, bez infiltracije kože i lokalnih struktura vrata. Aprila 2004. godine u Institutu za ORL i MFH KCS u Beogradu učinjena je superficijalna parotidektomija sa konzervacijom n.facijalisa, a inkapsuliran tumefakt promera 2x2cm je poslat na Ph (adenoma pleomorphe). 2,5.godina nakon operacije, pacijent je bez subjektivnih tegoba, urednog lokalnog statusa, bez znakova recidiva ZAKLJUČAK: Adenoma pleomorphe, epitelni benigni tumor (WHO-Svetska zdravstvena organizacija-1972), asimptomatskog, spororastućeg toka, najčešće lokalizovan u parotidnoj žlezdi (70%-90%), od toga u površnom režnju u oko 90%; submandibularnim (8%); sublingvalnim (0.5%); malim pljuvačnim žezdama(6,5%), visoke je incidence recidiviranja nakon pojave prvog recidiva, maligne alteracije (2-10%) i izuzetno se retko javlja u dečijem uzastu radom. Terapija izbora je bila površna parotidektomija, uz konzervaciju facijalnog nerva i Ph verifikaciju tumora.
Ključne reči: pleomofni adenom, benigni tumor, dečiji uzrast

e-mail: igormina@rvkds.net, vesnanbgd@yahoo.com
 

 
  68. Rehabilitacija bolesnika sa totalnom artroplastikom kolena u cilju poboljšanja radne sposobnosti – Prikaz slučaja
S. Antonijević, P. Vasić, D. Marković

Oboljenja lokomotornog aparata zauzimaju značajno mesto u apsentizmu radne populacije. Njihov uticaj na radnu sposobnost kreće se od kratkotrajnih bolovanja do gubitka radne sposobnosti. CILJ RADA je da se prikaže rezultat rehabilitacije bolesnika kod kojeg je urađena totalna artroplastika kolenog zgloba (TAK) u cilju poboljšanja radne sposobnosti. Prikazan je pacijent star 47 godina, bivši aktivni sportista i pripadnik MUP-a (policajac). Više godina je radno nesposoban sa promenom radnog mesta zbog ekstremnog varusa desnog kolena koji je posledica čestih sportskih povreda i dugogodišnje artroze. Više puta je operisan (1976.,1977.,1979.). Rađena je meniscektomija i Makeova osteotomija proksimalne tibije koja se završila kao male sanata pa je postojeći deformitet pogoršan i radna sposobnost bitno smanjena. Zbog težine oboljenja odlučeno je da se uradi TAK. Nakon operacije, sprovedena je rehabilitacija i uspostavljena skoro potpuna pokretljivost zgloba kolena (MOP: 3 meseca posle operacije fleksija-120 stepeni; 6 meseci posle operacije fleksija-preko 125 stepeni) čime je poboljšana radna sposobnost i kvalitet života. Iako se do sada smatralo da je osteoartroza kolena ireverzibilan proces, timskim radom,kao i pravovremenom procenom za adekvatnim lečenjem (TAK) i rehabilitacijom postiže se potpuni funkcionalni oporavak. Pacijent se vraća svakodnevnim radnim aktivnostima.

e-mail: velibork@sbb.co.yu
 

 
  69. Sindrom nervoznih creva – najčešća bolest creva
Ljiljana Kolarski Nenadić, Nenad Nenadić, Dragana Kolarski, Milica Kovačević

Sindrom nervoznih creva (SNC) je jedan od najčešćih problema koji srećemo kod poremećaja rada creva. Od ukupnog broja pacijenata koji se javljaju gastroenterolozima a leče se ambulantno 40-50% pripada grupi sa SNC. Mnogo je veći broj onih koji trpe svoju nevolju i nikad se ne obrate lekaru. SNC je gastrointestinalni poremećaj i karakteriše ga izmenjeno crevno pražnjenje i abdominalni bol bez strukturnih abnormalnosti. Ne postoje jasni dijagnostički markeri za SNC, te su sve definicije bolesti zasnovane na kliničkoj prezentaciji i zbog toga je ovo stanje jedno od najčešćih u kliničkoj praksi bilo i najslabije proučeno. Do skoro mnogi lekari ga nisu ni smatrali za bolest. 1993. godine uspostavljeni su Roma (rimski) kriterijumi koji su omogućili da se dijagnoza više ne bazira na eliminaciji pojedinih simptoma,već se postavljanjem pravih pitanja, pažljivim pregledom kao i na osnovu istorije bolesti,sa mnogo većom sigurnošću može postaviti dijagnoza SNC. Na osnovu glavnih simptoma identifikovana su tri tipa SNC: sindrom spastičnog kolona, sindrom funkcionalne dijareje i poremećaj u primarnoj pokretljivosti tankog creva. SNC je češći kod mlađih ljudi - do 45. godine, ali se javlja i kasnije, češće oboljevaju žene i češći je u razvijenim zemljama. Faktori za "okidanje"simptoma" su različiti: gastrointestinalna infekcija, uzimanje lekova (antibiotici), pušenje, menstrualni ciklus, nedostatak sna, određena hrana i stres. Izvesne dijagnostičke testove treba uraditi rutinski, a druge zavisno od specifične manifestacije simptoma. U lečenju se primenjuju saveti i promene u načinu ishrane (izbacivanje namirnica koje škode, a upotreba onih bogatih vlaknima i koje uvećavaju volumen stolice), antispazmolitici, antidijarealni lekovi, antidepresivi i antiflatulenti. Lekovi koji otupljuju visceralnu hiperalgeziju su u procesu razvoja.

e-mail: olimpus@EUnet.yu
 

 
  70. Termovizija kao dijagnostika u medicini
Zvonko Damnjanović, Zoran Stević, Goran Bogdanović, Vidoje Radosavljević, Zoran Stojković

Infracrvena termografija je neinvazivna metoda za praćenje temperaturnih promena objekta, u ovom slučaju ljudskog tela. Ovom metodom se ne dodiruje telo niti se izlaže bilo kojoj vrsti radijacije, tako da je potpuno bezopasna. Infra crvena termalna slika daje pouzdan i opravdan rezultat, a sama tehnika uspostavlja nove standarde. U medicinskoj primeni ovi standardi su zasnovani na osnovnim zakonima fizike o toploti i zračenju kao i fiziologiji ljudskog tela. Ovaj rad opisuje uslove primene, setovanje parametara i pripreme ljudskog organizma za ispitivanje. Činjenica je da su termogrami prihvaćeni već duže vreme kao medicinski nalaz, ali njihova primena novim tehnikama u novim bolestima traži nova istraživanja
Ključne reči: Infra crvena slika, standardi, termoregulacija, toplotno zračenje

zvonko@kcbor.net

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design