Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA

   
 
 1. Rekonstrukcija ivičnog defekta donje usne Karapandžićevim režnjem – Prikaz slučaja
  Igor Maljković, D. Mišić
 2. Rekonstrukcija prednjeg trbušnog zida miokutanim režnjem tensor fasciae latae
  Igor Maljković, Života Marjanović
 3. Savremena terapija alergijskih bolesti kod djece u primarnoj pedijatrijskoj praksi
  Adnan Bajraktarević, Zaim Jatić, Semira Penava, Lutvo Sporišević, Amina Selimović
 4. Korelacija entezitisa i artritisa kolenskih i skočnih zglobova bolesnika sa spondiloartropatijama
  Zvezdana Antić, Zoran Antić, Aleksandra Stanković, Vjeroslava Slavić, Dušan Mustur
 5. Zastupljenost akutnog lumbalnog sindroma i dorzomedijalne diskopatije u službi Hitne Medicinske Pomoći Aleksinac
  Zvezdana Antić, Zoran Antić, Aleksandra Stanković,Zorica Marković, Vjeroslava Slavić, Dušan Mustur
 6. Značaj vagalnih manevra u terapiji paroksizmalne spraventrikularne tahikardije
  Boris Tufegdžić, Jelena Tufegdžić , Jelena Vasić, Ljubiša Šumarac
 7. Upotreba anksiolitika i opoidnih narkoanalgetika u službi hitne medicinske pomoći
  Jelena R. Tufegdžić, Boris I. Tufegdžić
 8. Pertussis u Republici Makedoniji, 1980-2005.
  Biljana Danilovska, D. Danilovski, R. Isjanovska, A. Stojanov, M. Zdravkovska, V. Duridanska
 9. Narodno lečenje plućnih bolesti kod rudara Timočke krajine
  Gordana Živković
 10. Morfološka merenja pojedinih grupa sportista u omladinskom sportskom kampu "Đerdap"
  Božo Nešić, Siniša Popović, Dragoljub Mitrović, Zoran Popović, Saša Popović
 11. Slušno oštećenje i uloga surdoaudiologa - Prikaz slučaja
  Nensi Mitrović-Stevanović
 12. Dete sa Langdon Down sy; Značaj defektološke rehabilitacije i edukativnog rada sa roditeljima - Prikaz slučaja
  Nensi Mitrović-Stevanović, Danijela Stanković
 13. Preventivni značaj razlika u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima fudbalerki i košarkašica
  Ivana Mladenović, Maja Nikolić
 14. Herpes zoster ophthalmicus recidivans
  Ljiljana Topalović Ilić
 15. Cista jezika
  Dragan Mišić
 16. Hronični maksilarni sinuzit nastao kao posledica otvaranja sinusa u toku ekstrakcije gornje desne šestice – dijagnoza i terapija
  Dragan Mišić
 17. Ektopični bubreg kod trinaestogodišnje devojčice - Prikaz slučaja
  Goran Janković, Miodrag Jolić
 18. Ehokardiografija u dijagnostici perikardne tamponade – Prikaz slučaja
  Danijela Nikolić, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov
 19. Higijenska ispravnost vode za piće iz gradskih vodovoda Zlatiborskog okruga
  Violeta Prošić, Olivera Janjić
 20. Reumatička polimialgija
  Ljiljana Petrović-Rackov, Miodrag Jevtić, Nada Pejnović
 21. Hirurško lečenje lezija LCA kolena na Ortopedskom odeljenju Zdravstvenog centra Negotin
  Dragan Šujeranović, Boris Ravanić, Dušan Furnigić
 22. Problemi u dijagnostikovanju "Bolesti ogrebotine mačke"
  Jelena Ravanić, Božana Stoilović, Miomir Petković
 23. Učestalost astme kod dece koja su na rođenju imala RDS
  S. Anđelković, Lj. Mihajlović, S. Veljković, D. Anđelković
 24. Cista urahusa odstranjena endoskopski – Prikaz slučaja
  Ž. Didić, N.Dimitrijević, D.Stanisavljević,A.Didić.
 25. Epithelioma basocellulare cutis, Erythrodermia psoriatica - Prikaz slučaja
  Nada Trailović, J. Tiodorović, R. Milenković, D. Ljubisavljević
 26. Transfuzijsko lečenje dece – iskustva ZZTK Novi Sad
  Čedomir Gavrančić
 27. Lichtenstein tehnika zlatni standard u rešavanju preponskih kila, naše iskustvo
  M. Miljković, I. Matić, D. Ilić, Z. Habe
 28. Lažno patološki nalaz standardne radiografije pluća i srca u P/A
  Nadežda Kašiković, Radomir Gajić, Jelica Rajković
 29. Značaj i mesto životinja u narodnoj zdravstvenoj kulturi
  Aleksandar Rajić
 30. Učestalost urinarnih infekcija kod dece u opštini Negotin u 2006. godini
  V. Stuparević, S. Bogicić, J. Trokanović, T. Žikić-Obradović
 31. Zastupljenost beta hemolitičkog streptokoka grupe A kod predškolske dece u opštini Negotin u periodu 2001-2005.
  V. Stuparević, S. Bogicić, J. Trokanović, T. Žikić Obradović
 32. Ljubav, potvrda zdravlja razuma ljudskog
  Ivan Knežević
 33. Respiratorno zdravlje školske dece u zavisnosti od načina grejanja prostorija
  Ljiljana Stošić, Dragana Nikić, Sonja Ilić, Suzana Milutinović
 34. Eisenmenger sindrom kao posledica nekorigovanog ventrikularnog septalnog defekta – Prikaz slučaja
  Danijela Nikolić
 35. Epidemiološke karakteristike obolelih od karcinoma želuca u Nišavskom okrugu period od 1996. do 2005. godine
  Mirko Ilić, K. Lazarević, N Rančić., Z. Deljanin, B. Petrović
 36. Analiza malignih bolesti radno aktivnog stanovništva u Leskovcu
  Suzana Mitić, Suzana Levi
 37. Imedijatno opterećenje implantata privremenim fiksnim protetskim radom – prikaz slučaja
  Zaviša Smiljanić
 38. Suprastruktura na implantima – kliničke i laboratorijske faze – Prikaz slučaja
  Zaviša Smiljanić
 39. Ljubav prema zdravom porodu, deci i omladini u stvaralaštvu i ličnom životu Prim.dr Milorada Dragića - povodom dvadesetogodišnjice smrti
  Srebrica Knežević
 40. Analiza učestalosti depresivnih poremećaja na teritoriji opštine Smederevska Palanka
  Tatjana Radović, Snežana Bajović, Bojana Vučetić
 41. Efekti menopauze na promene lipidnog statusa, krvnog pritiska i telesne mase
  Milan Nikolić, Olivera Radulović
 42. Značaj prevencije nastanka dijabetičkog stopala
  M. Miljković, I. Matić, Z. Antić
 43. Atipična lokalizacija feohromocitoma - prikaz slučaja
  Avdo Ćeranić, O. Bačevac, S.Skenderi, Dž.Ćeranić
 44. Dovoljan broj dobrovoljnih davalaca krvi – jedan od uslova savremene hemoterapije
  Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
 45. Istovremeno rešavanje simptomatske kalkuloze žučne kese i epigastrične hernie – Prikaz slučaja
  Tomislav Pejović
 46. Slučajno pronađena davno zaboravljena hirurška igla - Prikaz slučaja
  Aleksandar Banković
 47. Učestalost karcinoma bronha kod stanovništva opštine Arilje u periodu 2000-2006
  Zoran Porubović, Svetislav Rogošić
 48. Dijagnostički, terapijski i prognostički značaj BNP u srčanoj insuficijenciji
  Jozef Glasnović
 49. Ultravioletna radijacija i aktivnost polimorfonuklearnih neutrofila kod pacijenata sa psorijazom
  Tomislav Avramović
 50. Efekti banjskog lečenja na funkcionalni status obolelih od psorijaznog artritisa
  Dušan Mustur, Vjeroslava Slavić, Zvezdana Antić
 51. Evaluacija radne sposobnosti radnika sa epikondilitom humerusa tretiranih biostimulativnim laserom
  Zoran Šekularac, Ljiljana Šekularac
 52. Hilandarski medicinski kodeks – skriveno blago srpske medicine
  Ljiljana Kolarski Nenadić,Milica Kovačević, Nenad Nenadić,Vesna Stojanović Kamberović
 53. Ishranjenost dece školskog uzrasta u Topličkom okrugu
  Suzana Milutinović, Maja Nikolić, Ljiljana Stošić, Aleksandra Stanković
 54. Analiza sezonskih varijacija oboljenja mekih tkiva usne duplje
  Marina Veljković
 55. Masovnost i uzroci upotrebe benzodiazepina – petogodišnji uvid u terenskoj ambulanti Čubra
  Danijela Stanković, Nensi Mitrović, Sibirka Mićović
 56. Monitoring pacijenata sa arterijskom hipertenzijom u ordinaciji lekara u Domu zdravlja "Simo Milošević" Beograd i Domu zdravlja Arilje
  Svetislav Rogošić, Zoran Porubović
 57. Panični poremećaj – od dijagnostike do lečenja
  Jelena Kiković, L. Trninić
 58. Poremećaji lipidnog statusa kod radnika profesionalno eksponovanih stresu koji stvara impulsna industrijska buka
  Jovica Jovanović, Milan Jovanović, Milunka Ilić, Violeta Stefanović, Uranija Petrović
 59. Porodica sa fenilketonurijom – prošlost, sadašnjost i budućnost
  Bojana Cokić i saradnici
 60. Procena uhranjenosti dece pred polazak u školu
  Marica Milidrag, Slavojka Borković, Biljana Bokan
 61. Profilaktička preoperativna primena cefalosporina druge generacije (cefuroksim – natrijum)
  Siniša Čelojević, Živadin Zdravković, Gordana Velojić
 62. Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma i klinički nejasnih stanja
  Vladimir Mitov, Željka Aleksić
 63. Potrošnja najpropisivanijih lekova u Osipaonici
  Milena Slavković, Ivica Jevtić
 64. Raslojavanje nekada i danas i socijalne bolesti
  Goran Čukić
 65. Resekcija polipa anorektalne regije radiofrekventnom terapijom - Prikaz slučaja
  Ljubiša Bocokić, Aleksandra Bocokić, Zoran Joksimović
 66. Akutna insuficijencija bubrega – Prikaz slučaja
  Slađana Miljković, Slađana Aranđelović, Dušica Milić
 67. Preomorfni adenom parotidne žlezde kod deteta – Prikaz slučaja
  Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, ZlatkoVujičić
 68. Rehabilitacija bolesnika sa totalnom artroplastikom kolena u cilju poboljšanja radne sposobnosti – Prikaz slučaja
  S. Antonijević, P. Vasić, D. Marković
 69. Sindrom nervoznih creva – najčešća bolest creva
  Ljiljana Kolarski Nenadić, Nenad Nenadić, Dragana Kolarski, Milica Kovačević
 70. Termovizija kao dijagnostika u medicini
  Zvonko Damnjanović, Zoran Stević, Goran Bogdanović, Vidoje Radosavljević, Zoran Stojković
 71. Težak toksični hepatitis izazvan sokom crne rotkve (Raphanus sativus) - Prikaz slučaja
  Zoran Joksimović, Dušan Bastać
 72. Parametri depresivnosti kod adolescenata lišenih roditeljskog staranja na domskom smeštaju
  Jelisaveta Todorović, Valentina Jeremić, Spomenka Radojević
 73. Udruženost aneurizme atrijalnog septuma i foramen ovale apertum-a sa kardioembolijskim moždanim udarom – najnoviji stavovi i prikaz slučaja
  Dušan Bastać
 74. Lečenje patoloških promena grlića materice metodom „Loop Excisiae“
  Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Ljubisav Božilović, Zoran Puslojić
 75. Metroragija u periodu menopauze u ZC Negotin
  Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Zoran Puslojić, Aleksandar Banković
 76. Zdravstveno zbrinjavanje dece sa autizmom
  Marica Milidrag
 77. Rezultati sistematskih pregleda učenika osnovnih škola u Ulcinju za 2006. godinu
  Srećko Hajduković
 78. Cave penicillinum – problematika ambulantnog rada
  Srećko Hajduković
 79. Zdravstveni zakoni i zdravlje
  Božidar R. Obradović
 80. Dermatomikoze u opštini Negotin u 2006. godini
  Ljiljana Đorđieska Makajić, Vojislava. Stuparević, Srđan Bogicić
 81. Tumačenje leukocitoze kod dece sa akutim virusnim gastroenteritisom
  V. Lekić, Z. Leković., D. Ristić, A. Elšeik, S. Mihailović
 82. Rehidracija odojčadi i male dece sa akutnim bakterijskim enterokolitisom
  V. Lekić, A. Elšeik, D. Ristić, Z. Leković, S. Mihailović
 83. MDCT Koronarografija - Prikaz metode
  Ljubomir Pavić
 84. Rak grlića materice u opštini Zaječar od 1996 -2006. godine
  Vera Najdanović - Mandić
 85. Godine starosti kao prognostički faktor mortaliteta i kvaliteta života bolesnika pet godina nakon hirurške revaskularizacije miokarda
  M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić
 86. Ehokardiografski prediktori smanjenog petogodišnjeg preživljavanja bolesnika sa aortokoronarnim premošćivanjem
  M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M.
  Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić
 87. Dijagnostičke mogućnosti najnovije generacije dvanaestokanalnog kontinuiranog EKG Holter sistema: analiza varijabilnosti srčane frekvence, QTc intervala, analiza T alternansa, kasnih komorskih potencijala i sindroma opstruktivne apneje u snu
  Dušan Bastać, Zoran Joksimović
 88. Uznapredovanost malignoma kao loš prognostički faktor kod oboljenja dojke
  Goran Bogdanović, Života Marjanović, Svetlana Dimitrijev
 89. Terapija privremenim pejsmejkerima u ZC u Zaječaru u 2006. godini
  Vladimir Mitov, Zoran Perišić
 90. Leko-dentalni jahači kao vezni element parcijalne skelet proteze
  Vesna Petković, Slavica Radenković Medić
 91. Učestalost neoplazija grlića materice i starosna struktura pacijentkinja
  Biljana Popović, Mirko Trailović, Zoran Roško, Slobodan Žikić, Slobodan Milošević
 92. Znanje učenika jedne osnovne škole i HIV/AIDS-u
  R. Kosić, M. Otašević, M. Genić, B. Ugrinić-Sklopić
 93. Efekat mase miokarda i remodelacije leve komore na odnos između Doppler brzina, transmitralne brzine ranog punjenja (E) i brzine septalnog mitralnog anulusa (E prim)
  Dušan Bastać, Zoran Joksimović
 94. Primena Vamos-Drager kapnografa
  Miroslav Cokić, Ivan Cokić
 95. Koliko se znanje učenika osnovne škole o HIV/AIDS-u promenilo za 14 godina
  M. Genić, M. Otašević, R. Kosić
 96. Odnos profesionalaca prema rizičnom ponašanju adolescenata
  M. Otašević,V. Bogdanović, R. Kosić, M. Genić
 97. Tretman MIH sekutića minimalno invazivnim metodom
  Gordana Stefanović, Zoran Vulićević
 98. Cirkadijalna distribucija asimptomatske ishemije u bolesnika sa koronarnom bolešću
  Dragana Ilić Videnović
 99. Stres kod radnika hitne pomoći
  Miljan Jović, Slaviša Milutinović, Dragan Živković, Davor Mladenović, Milijana Videnović
 100. Urgentna stanja u psihijatriji – Prikaz slučajeva
  Miljan Jović, Milijana Videnović, Slaviša Milutinović, Tatjana Šabanić, Emil Vlajić, Biljana Paunović
 101. Trovanje hlorovodoničnom kiselinom peroralnim unošenjem-prikaz slučaja
  Aleksandar Jolić
 102. Značaj izbora pribora za efikasniju oralnu higijenu
  Suzana Rašeta Šnjegota, N. Šurbatović
 103. Korelacija ehokardiografskih parametara funkcije leve komore i krvnog pritiska
  Darko Vugdelija
 104. Značaj ehokardiografije u izboru i modifikaciji individualne antihiperztenzivne terapije
  Darko Vugdelija
 105. Urinarne infekcije kod dijabetičara
  Saša Đurišić
 106. Здравна реформа в условия на преход – споделен опит от България
  Вилхелм Елисеев
 107. Regionalni zdravstveni Web portal
  Zoran Cvetković, Emil Vlajić, Miljan Jović
 108. Učestalost pojedinih faktora rizika u stabilnoj koronarnoj bolesti
  Dragana Ilić Videnović
 109. Antibiotici u operacijama hernija-profilaksa
  Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović
 110. Operativno rešavanje hernija uz pomoć autografta
  Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović
 111. Poznate osobe sa epilepsijom
  Emil Vlajić
 112. Keratitis herpetica – povećan broj oboljevanja u 2006. godini
  Zoran Živković, Suzana Redžić, Jovan Mijatović
 113. Primena akupunkture u lečenju nutritivnih poremećaja
  Saša Lukić
 114. Specifičnosti traumatizma u železničkom saobraćaju
  Nebojša Đurišić, Aleksandar Janićijević, Jelena Jovanović-Simić, Ljiljana Šević
 115. Povrede - Koliko se i na koji način deca najviše povređuju
  Dejan Anđelković, Milka Marić, Slavica Anđelković
 116. Inflamatorna oboljenja žučne kese – desetogodišnje iskustvo u hirurškom lečenju
  Srđan Đorđević, Igor Milosavljević
 117. Lečenje pilonidalne bolesti
  Igor Milosavljević, Srđan Đorđević, Marina Milosavljević
 118. Proteini akutne faze u akutnom nekrotičnom penkreatitisu
  Slobodan Milosavljević, Srđan Đorđević, Igor Milosavljević
 119. Zadesno trovanje gliklazidom – Prikaz slučaja
  Tatjana Šabanić, Miljan Jović, Marija Kržanović, Dobrivoje Urošević
 120. Ginkgo biloba i bioelektrična aktivnost mozga
  Vesna Ivetić, Marina Hodolič, Zora Okiljević
 121. Predmetni pristup izučavanju marketinga u zdravstvu
  Vesna Milanović-Golubović
 122. Smer zdravstvenog menadžmenta u sadašnjem trenutku i bliskoj budućnosti
  Nebojša Paunković, Nedeljko Magdalinović, Jane Paunković, Srećko Nikolić
 123. Analiza radne motivisanosti u odnosu na radni apsentizam u radnim organizacijama Zaječarskog okruga
  Srđan Žikić, Miodrag Kostić, Zoran Jelenković
 124. Marketing strategija promocije zdravlja i prevencije oboljenja kod mladih u periodu rane adolescencije
  Gordana Jovanović
 125. Transzitorna tireotoksikoza izazvana fokalnom destrukcijom štitaste žlezde – Prikaz bolesnika
  Nebojša Paunković, Jane Paunković, Kosta Nikolić
 126. Etički problemi u zdravstvu Srbije danas
  Srećko Nikolić
 127. Malignitet želuca i helicobacter pylori infekcija
  Andrija Milošević
 128. Eradikaciona terapija i rezistencija helicobacter pylori infekcije
  Andrija Milošević
 129. Samolečenje kod zdravstvenih radnika – dileme i posledice
  Vladimir Blanuša
 130. Strano telo u desnom glavnom bronhu – Prikaz slučaja
  Dragan Stanojević, Dušan Sibinović, Miroslav Jevtić
 131. Fiberbronhoskopija u Zdravstvenom centru Zaječar
  Goran Stanković
 132. Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenog osiguranja
  Zoran Joksimović
 133. Značaj brusnice u terapiji urinarnih infekcija uzrokovanih E. Coli
  Dragan Rakić, Zvezdana Antić, Nataša Nedeljković, Zoran Antić, Ivica Đokić, Vjeroslava Slavić
 134. Efekat hiperbarične oksigenacije na funkcionalnu sposobnost obolelih od dijabetične angiopatije
  Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Danica Vujnović, S. Rozman
 
  [ Home ] [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design