Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
Home ] Radovi ] Indeks autora ] [ Program ] [ Mapa ]
       

XXV TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Zaječar, 9-10. jun 2006.

Radovi u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali. Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.

Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

Pogledajte detaljnije: Pregled radova

   
 
   

PROGRAM RADA

 

09.06.2006.

 

  PRIJEM I REGISTRACIJA GOSTIJU - 08:00-09:00
Hotel "Srbija-TIS"

SVEČANO OTVARANJE - 10:00-12:00
Amfitetar Zdravstvenog centra Zaječar
 
 
       
       
12:00 – 15:30

 

  EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA - Usmeno izlaganje
Predsedništvo: Ljubiša Đorđević, Emil Vlajić, Mladen Dumitrašković
 1. Aleksandra Makaj, Predrag Kon, Predrag Marušić: PRETEĆA PANDEMIJA – PRIPREME U SRBIJI ZA ODGOVOR NA PANDEMIJU, Beograd
 2. Bratimirka Jelenković: UTICAJ ANEMIJE NA ANTROPOMETRIJSKE PARAMETRE I BMI KOD DECE PRED POLAZAK U ŠKOLU, Zaječar
 3. Konstansa Lazarević: EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE ANOREKSIJE NERVOZE U NIŠU, Niš
 4. Vojislava Stuparević: STUDIJA PREVALENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA U ZC NEGOTIN, Negotin
 5. Emil Vlajić: EDUKATIVNI KURS O DEKUBITUSU NA INTERNETU, Zaječar
 6. Saveta Stanišić: DOJENJE I UZROCI ABLAKTACIJE, Berane
 7. Maja Nikolić:PREVALENCA GOJAZNOSTI KOD DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U NIŠAVSKOM OKRUGU, Niš
 8. Mladen Dumitrašković: INFORMACIONI SISTEM ZDRAVSTVENOG CENTRA BOR – DOKLE SMO STIGLI I KUDA IDEMO, Bor
 9. Dragan Topić: PRIKAZ INFORMATIČKOG SISTEMA U ZDRAVSTVENOM CENTRU KLADOVO, Kladovo
 10. Miodrag Todorović: KVALITET ŽIVOTA KOD OBOLELIH OD DIJABETESA, Zaječar
 11. Slavica Anđelković: PUŠENJE I TRUDNOĆA – RIZIK FAKTOR ZA NOVOROĐENO DETE, Smederevo
 12. Brankica Vasić: RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZC ZAJEČAR-MOGUĆNOSTI PREVENCIJE RAZVOJNIH PROBLEMA, Zaječar
 13. Bojana Cokić: BEZ SPINE BIFIDE – DA ILI NE ?, Zaječar
 14. Danijela Stanković: ŠTA NEGOTINSKI SREDNJOŠKOLCI ZNAJU O ANTIBIOTICIMA, Negotin
 15. Emilija Basarić: ZAPOSTAVLJENA OPASNOST-LOŠE TELESNO DRŽANJE UČENIKA, Smederevo
 
    EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA - Poster sesije, 09.06.2006.
 1. POJEDINI ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI:LIPIDNI STATUS I ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK KOD PREPUBERTETSKIH DEČAKA UZRASTA 10 GODINA U JUSAD STUDIJI U ZAJEČARU I DEČAKA SA POČETNIM ZNACIMA PUBERTETA
  Bratimirka Jelenković, BrankicaVasić, Ljiljana Jovanović, Ljiljana Janačković, Bojana Cokić, Žaklina Najdić
 2. BERI VOĆE OKO SEBE, TO JE NAJBOLJE ZA TEBE
  S. Borković, B. Bokan, M.Milidrag, R.Bajić, Ivana Kosovac
 3. DENTOFOBIJA KOD SREDNJOŠKOLACA
  Marija Milić, Višica Vukadinović
 4. DOKTOR FRANJO HERCOG
  Snežana Šaponjić-Ašanin
 5. KARAKTERISTIKE REGISTROVANIH EPIDEMIJA ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000.GODINA
  Gordana Đorđević (1,2), Sanja Kocić (1,2), Časlav Milić (1,2), Momčilo Đorđević (3)
 6. EPIDEMIOLOGIJA MALIGNIH TUMORSKIH PROMENA KOŽE LICA I VRATA (ORL REGIJE) LEČENIH HIRURŠKIM PUTEM U PERIODU OD 1995. DO 2005. GODINE
  Goran Bjelogrlić (1), Goran Videnović (2), Vesna Stojanović-Kamberović
 7. FIZIČKA AKTIVNOST UČENIKA SREDNJE ŠKOLE GSP IZ BEOGRADA
  O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D.Todorić
 8. ICT - INOVATIVE COMPUTER TRAINING
  Mladen Dumitrašković
 9. INT*NET - POTREBE I ISKUSTVA
  Mladen Dumitrašković
 10. ISHRANA I HIGIJENSKE NAVIKE UČENIKA SREDNJE ŠKOLE GSP IZ BEOGRADA
  O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D.Todorić
 11. EKG KROZ ISTORIJU – OD OTKRIĆA BIOELEKTIRICTETA DO PRVOG EKG ZAPISA
  Nebojša Đurišić, Jelena Jovanović-Simić
 12. KONTROLA BAKTERIOLOŠKE KONTAMINACIJE BOLNIČKE SREDINE U ZC NEGOTIN U 2005. GODINI
  Vojislava Stuparević, Srdjan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović
 13. LANGDON DOWN SYNDROM - PRIKAZ SLUČAJA
  Marica Milidrag, Svetlana Vraneš, Slavojka Borković, Jovanka Vuković
 14. UTICAJ METABOLIČKOG X SINDROMA NA POJAVU CEREBROVASKULARNOG INSULTA I DEKUBITUSA
  Zvezdana Antić(1), Zoran Antić(1),Vjeroslava Slavić(2)
 15. NEK ZDRAVO BUDE SVAKO DETE OVE PLANETE
  Slavojka Borković, M.Milidrag, B.Bokan, R.Bajić, Ivana Kosovac
 16. LEKOVITE VODE NIKOLIČEVSKE BANJE
  Gordana Živković
 17. PARODONTALNI STATUS ORTODONTSKIH PACIJENATA UZRASTA 11-15 GODINA
  Sonja Rašeta-Šnjegota
 18. VRSTE POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA U SRBIJI
  Saška Savev, Maja Gurginov, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
 19. POMERANJE TAČKE POSMATRANJA U ISTORIJI MEDICINE I MOGUĆI PRAVCI DALJEG RAZVOJA
  Dragan Ristić, Ivana Stanković
 20. POUKE DR JAROSLAVA KUŽELJA PISANE KAO RASPIS OPŠTINAMA POVODOM NEKIH EPIDEMIČNIH ZARAZA
  Ivana Ćirjaković
 21. PREPROTETSKA PRIPREMA BEZUBIH USTA
  Vesna Petković, I.Ilić, S.Stojanović, A.Perović
 22. PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA U TRNAVCU I RGOTINI
  Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Marijana Milosavljević
 23. FAKTORI RIZIKA U PREVENTIVNOJ KAMPANJI U VRAŽOGRNCU I ZVEZDANU
  Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Biljana Velić
 24. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA UČENIKA PRE UPISA U
  SREDNJU SAOBRAĆAJNU ŠKOLU - SMER ŽELEZNIČAR
  Zora Okiljević, Vojislav Rašović, Snežana Udovičić, Sava Vlahović
 25. ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE BABINJARA – ZNAČAJ
  Ljiljana Milenković Atanacković(1), Nada Damnjanović(2), Stanica Belanović(2)
 26. NEGOTINAC, PRVI NEUROHIRURG U STAROJ JUGOSLAVIJI
  Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Srđan Bogicić
 27. PRVI PEDIJATRIJSKI PREGLED NOVOROĐENOG DETETA U KUĆI-ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA NEONATUSA NA TERITORIJI OPŠTINE OBRENOVAC I PREDUZETE MERE
  Ljiljana Milenković-Atanacković
 28. UČESTALOST UROĐENIH SRČANIH MANA U BERANAMA U PERIODU OD 1997 DO 2003. GODINE
  S. Stanišić, M . Pešić, V. Pantović, G. Čantrić, P.Zonjić
 29. MOGUĆNOSTI RANOG OTKRIVANJA KONGENITALNIH HIDRONEFROZA PRI RUTINSKOM UZ PREGLEDU KUKOVA ODOJČADI
  Gordana Rakić, Dragica Svilar-Bokonjić
 30. ČETRDESET GODINA BEOGRADSKE VAROŠKE BOLNICE
  Jelena Jovanović-Simić, Vladimir Pešić
 31. PREDSTAVA O MAJCI I SELF-KONCEPT STUDENATA DRUŠTVENO-HUMANISTlČKIH NAUKA
  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimr Hedrih, Jelena MIadenović
 32. PREDSTAVA O OCU I SELF KONCEPT STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA
  Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimr Hedrih, Ivana Simić
 33. SATISFAKCIJA KORISNIKA RADOM SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE DZ ZVEZDARA
  Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Vesna Bogdanović, Branka Grujić, Radmila Kandić
 34. KRETANJE ZARAZNIH I PARAZITARNIH BOLESTI NA ZVEZDARI ZA PERIOD JANUAR- JUNI 2005.
  Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović
 35. UTICAJ FIZIOTERAPEUTA NA OČUVANJE I POVEĆANJE KOŠTANE GUSTINE
  Biljana Bokan , M.Jovanović
 36. UČESTALOST DEFORMITETA STOPALA KOD ŠKOLSKE DECE
  Biljana Bokan, S.Borković
 37. POVREDE EKSTREMITETA KOD ŠKOLSKE DECE
  Biljana Bokan, S.Borković
 
15:30-16:30   Pauza za ručak  
       
16:30-17:00   Kompanija Dunav osiguranje 
OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LEKARA
Predavač: Sanja Popov-Karan, direktor sektora za osiguranje imovine
 
 
17:00-17:30   Pfizer
ZOLOFT U TERAPIJI UDRUŽENIH SIMPTOMA ANKSIOZNIH I DEPRESIVNIH POREMEĆAJA
Predavač: Prim. dr Olivera Skakić, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, KC Niš
 
 
17:30-19:30   DIJAGNOSTIKA - Usmeno izlaganje
Predsedništvo: Nebojša Paunković, Goran Stanković, Biljana Todorović-Kazimirović
 1. Nebojša Paunković:KLINIČKI PRISTUP IMPLEMENTACIJI DIJAGNOSTIČKIH METODA, Zaječar
 2. Vojkan Stanić: MOGUĆNOSTI MULTI-SLICE TEHNOLOGIJE U PROCENI RESEKTABILNOSTI KARCINOMA PLUĆA, Beograd
 3. Vesna Jović-Jevtić: DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ BRONHOSKOPIJE, Smederevo
 4. Dušan Bastać: NOVI PRILOG EHOKARDIOGRAFIJI MIKSOMA PRETKOMORA SRCA SA PRIKAZOM 2 SLUČAJA DIJAGNOSTIKOVANA U INTERNISTIČKOJ ORDINACIJI DR BASTAĆ, Zaječar
 5. Vladimir Mitov: ULOGA PERFUZIONE SCINTIGRAFIJE MIOKARDA U DETEKCIJI VIJABILNOG MIOKARDA, Zaječar
 6. Vladimir Mitov: SELEKCIJA PACIJENTA ZA DIJAGNOSTIKU KORONARNE BOLESTI NA OSNOVU PRETEST VEROVATNOĆE ILI SCORE VREDNOSTI-PROCENJIVANE PERUZIONOM SCINTIGRAFIJOM MIOKARDA, Zaječar
 7. Božo Nešić: VEZA FAKTORA RIZIKA SA HIPERURIKEMIJOM, Kladovo
 8. Goran Stanković: STRANO TELO U BRONHU KAO UZROK RECIDIVIRAJUĆE BRONHOPNEUMONIJE-PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
 9. Dragan Stanojević: ULOGA TRANSBRONHIJALNE BIOPSIJE U DIJAGNOSTICI PERIFERNIH LEZIJA PLUĆA, Sokobanja
  10. Biljana Todorović-Kazimirović: TESTIRANJE DAVALACA KRVI NA MARKERE VIRUSNIH HEPATITISA, Negotin

DIJAGNOSTIKA - Poster sesije, 09.06.2006.

 1. PRIMENA COLOR DOPPLER-A U DIJAGNOSTICI SUBCLAVIA "STEAL"SINDROMA-PRIKAZ SLUČAJA
  Tomislav Arsenijević (1), Gavrilo Vasilev (2)
 2. DOPPLER - SONOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU I PRAĆENJU DVT DONJIH EKSTREMITETA
  Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
 3. EHOTOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE
  Tomislav Arsenijević, Gavrilo Vasilev
 4. KINKING ARTERIJE CAROTIS INTERNE DIJAGNOSTIKOVAN COLOR DOPLER EHOSONOGRAFIJOM -PRIKAZ SLUČAJA
  Gavrilo Vasilev (1), Tomislav Arsenijević (2), Lidija Petrović (1), Aca Kožokić(1)
 5. SPIROMETRIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
  Mila Otašević, Bosiljka Ugrinić-Sklopić
 6. TUMOR ILI TUBERKULOM – KLINIČKO DIJAGNOSTIČKA DILEMA -PRIKAZ SLUČAJA
  Gordana Antonijević, Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Dragoslav Anđelković
 7. PRIKAZ SLUČAJA KALA-AZAR (VISCERALNI OBLIK)
  Svetlana Tasovac, Zorica Vignjević, Verica Dikanović
 8. MALIGNE NEOPLAZME DIGESTIVNOG TRAKTA NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC U PERIODU OD 2004. DO JULA 2005. GODINE
  Miroslava Paunović, Mladen Timilijić, Maja Gurginov, Brankica Milošević, Julija Budimirović
 
21:00   Pozorište "Zoran Radmilović", predstava:
Jovan Sterija Popović: "ŽENIDBA I UDADBA"
Reditelj: Vladimir Lazić
 
       

10.06.2006.

09:00-12:30

  KONZERVATIVNA MEDICINA - Usmeno izlaganje
Predsedavajući: Dušan Bastać, Bojana Cokić, Biljana Paraskijević
 1. Nada Rašović: POREMEĆAJI KOAGULACIJE U DEČIJEM UZRASTU, Beograd
 2. Danica Vujinović: MESTO HIPERBARIČNE MEDICINE U SAVREMENOJ MEDICINI, Gamzigradska banja
 3. Miško Ledina: BEZBEDNOST ANTIGLAUKOMNE TERAPIJE TIMOLOLOM KOD OBOLELIH OD BRONHIJALNE ASTME, Sokobanja
 4. Ivanka Milošević Manojlović: DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI U ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR, Zaječar
 5. S. Obradović: DIJAGNOZA I FIZIKALNA RH ODOJČADI SA GENERALIZOVANOM HIPOTONIJOM, Kragujevac
 6. Srećko Hajduković: UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA - NAŠA ISKUSTVA, Ulcinj
 7. Nensi Mitrović: KANDIDAT ZA KOHLEAR IMPLANT – PRIKAZ SLUČAJA, Negotin
 8. Dušan Bastać: KOMPARACIJA EFEKTA BLOKATORA RECEPORA ANGIOTENZINA, INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTAZE I NJIHOVE KOMBINACIJE NA PROMENU GEOMETRIJSKOG TIPA I REGRESIJU HIPERTROFIJE MIOKARDA LEVE KOMORE, Zaječar
 9. Bojana Cokić: MARFANOV SINDROM- PRIKAZ PORODICE, Zaječar
 10. Miroslav Jevtić: PRIMENA NPPV U INTENZIVNOJ RESPIRATORNOJ JEDINICI SPEC. BOLNICE OZREN U SOKOBANJI - ISKUSTVA, Sokobanja
 11. Žaklina Damnjanović: SIMPTOMI I KOMORBIDITETI KOD OBOLELIH OD PERIFERNE OBLITERANTNE ARTERIOSKLEROZE, Gamzigradska banja
 12. Darko Vugdelija: PROMENE NA MIOKARDU IZAZVANE HIPERTENZIJOM, MOGUĆNOST KOREKCIJE I NAČIN PRAĆENJA EFEKATA TERAPIJE, Zaječar
 13. Biljana Paraskijević: TRANSFUZIJSKE REAKCIJE – PRIJAVLJIVANJE I ZBRINJAVANJE, Negotin
 14. Miljan Jović: TRAUMA U TRUDNOĆI-PREHOSPITALNI PRISTUP, Zaječar
 15. Mirko Nikolić: VARICELLA NOVOROĐENČETA- PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar
 16. Dejan Jovanović: DIJAGNOSTIKOVANJE ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI KOD UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, Beograd

KONZERVATIVNA MEDICINA - Poster sesije, 10.06.2006.

 1. AKUTNI INFARKT MIOKARDA U ASTMATIČNOM NAPADU KOD BOLESNIKA SA UREDNIM KORONAROGRAFSKIM NALAZOM
  M. Zdravković, M. Krotin, M.Žaja , O. Drobnjak-Tomašek, D. Zdravković, V.Milanović, N. Vešović
 2. ALKOHOLISANOST VOZAČA KAO UZROK NASTAJANJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA NASTRADALIM LICIMA
  Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
 3. AKUTNA IDIOPATSKA GLUVOĆA-PRIKAZ SLUČAJA
  Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
 4. MALIGNI TUMORI PLUĆA U BORSKOJ OPŠTINI U PERIODU 1999-2004 - KARAKTERISTIKE, LEČENJE I PREŽIVLJAVANJE
  Svetlana Dimitriev, Elizabeta Rašić
 5. POBOLJŠANJE SISTOLNE FUNKCIJE I SMANJENJE PROMERA DILATIRANE LEVE KOMORE POD DEJSTVOM CARVEDILOLA
  Lale Zastranović
 6. CROHNOVA BOLEST – PRIKAZ BOLESNIKA
  Tanja Žikić Obradović
 7. DIABETES MELLITUS I KLOZAPIN-UZROK ILI KOINCIDENCIJA? (PRIKAZ SLUČAJA)
  Ljiljana Kolarski Nenadić, Nenad Nenadić, Milica Kovačević, Nevenka Polak
 8. DIJAGNOSTIČKI PRISTUP U BOLESNIKA SA ISHEMIČNIM SINDROMIMA I NORMALNOM ILI SKORO NORMALNIM NALAZOM KORONAROGRAFIJE
  Dusan Bastać
 9. UTICAJ KOMBINOVANE TERAPIJE DOXORUBICINA NA NEKE BIOHEMIJSKE PARAMETRE JETRE KOD MIŠEVA
  Jovanka Kolarović, Čedomir Gavrančić, Mira Popović, Momir Mikov
 10. UČESTALOST I PROGNOZA DOWN-OVOG SINDROMA U GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOJ KLINICI U KRAGUJEVCU
  O. Laban, S. Obradović
 11. PRISUSTVO FAKTORA RIZIKA I ARTERIJSKE HIPERTENZIJE KOD MAŠINOVOĐA SEKCIJE ZA VUČU VOZOVA NOVI SAD
  Ljiljana Šević, Zora Okiljević, Branka Filipović
 12. GLAVOBOLJA STARIJEG ŽIVOTNOG DOBA
  Zvezdana Antić,(1) Zoran Antić(1),Ivica Đokić,(1)Vjeroslava Slavić(2)
 13. SINDROM HIPOPLASTIČNOG LEVOG SRCA
  Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević
 14. HRONIČNE MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI U SEOSKOJ SREDINI
  Mladen Timilijić, Miljan Vidojković, Brankica Milošević, Miroslava Paunović, Mimica Jelenković, Lela Živković
 15. UČESTALOST INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA KOD DECE UZRASTA DO NAVRŠENE TREĆE GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC
  Saška Savev, Maja Gurginov, Miroslava Paunović, Jasmina Stamenović, Vesna Milijić, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
 16. MAKROVASKULARNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA U OPŠTINI ZAJEČAR 2005. GODINE
  Miodrag Đorđević
 17. UTICAJ KONTROLE KVALITETA RADA NA EFEKAT U SLUŽBI TRANSFUZIJE NOVI SAD
  Čedomir Gavrančić
 18. LARYNGITIS SUBGLOTICA - DIJAGNOZA I TERAPIJA
  Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
 19. MALIGNA OBOLJENJA U 2004. I 2005. GODINI U KUĆNOM LEČENJU
  Dušica Milić, Slađana Miljković
 20. MESTO NAPROKSENA U LEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
  Božo Nešić, Bilja Svorcan, Bilja Vidaković, Bonđerović Milan
 21. NIZOLDIPIN U KOMPARACIJI SA AMLODIPINOM U TERAPIJI BOLESNIKA SA STABILNOM ANGINOM PECTORIS
  Dušan Bastać
 22. PRAVI PACIJENT U PRAVO VREME NA PRAVOM MESTU
  Slađana Anđelić
 23. UČESTALOST RECIDIVIRAJUĆEG OPSTRUKTIVNOG BRONHITISA KOD DECE ROĐENE U PERIODU OD 2003.-2005.GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC
  Maja Gurginov, Saška Savev, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
 24. PACIJENT SA RENALNOM KOLIKOM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI LOZNICA
  Snežana Marković
  SLUŽBA HITNE
 25. UTICAJ STRESA NA RADNOM MESTU NA POJAVU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE RADNIKA TEKSTILNE INDUSTRIJE
  Jovica Jovanović, Suzana Manić, Milan Jovanović
 26. FIZIČKI STRESOGENI FAKTORI NA RADNOM MESTU I RIZIK OD ATEROSKLEROZE
  Jovica Jovanović, Suzana Manić , Milan Jovanović
 27. STRES U OPŠTOJ POPULACIJI
  Slađana Jovanović, Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Marija Bogdanović-Živkov
 28. MORBIDITETNA STRUKTURA PACIJENATA U AMBULANTI OPŠTE MEDICINE
  Slađana Miljković, Dušica Ilić
 29. HORMONO TERAPIJA METASTATSKOG KARCINOMA DOJKE U PLUĆIMA-PRIKAZ SLUČAJA
  Dragan Sapundžić
 30. TRAUMATIZAM U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
  Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
 31. UČESTALOST OBOLELIH OD TUBERKULOZE NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000.GODINE
  Gordana Đorđević, Časlav Milić, Sanja Kocić, Momčilo Đorđević
  INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, KRAGUJEVAC
 32. TUBERKULOZA – NAŠE PETOGODIŠNJE ISKUSTVO
  Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić
 33. AKUTNA ZAPALJENJA UVEJE KOD OBOLELIH OD PLUĆNE TUBERKULOZE
  Miško Ledina, Teodora Ledina
 34. ZLOĆUDNI TUMORI KAO OSNOVNI UZROK SMRTI
  Mladen Timilijić, Iva Milutinović, Miljan Vidojković, Miroslava Paunović, Brankica Milošević, Gordana Timilijić
 35. KARDIOVASKULARNE BOLESTI KOD STANOVNIŠTVA OPŠTINE BOR
  Miodrag Todorović, Vojislava Stuparević
 36. "IGRAČKA-PLAČKA" – POVREDE ZUBA-MOGUĆNOST REPLANTACIJE
  Slobodan Stojanović, Zorica Petrović-Simić, Goran Jović
 37. ATRIJALNI FLATER NAKON PLUĆNIH RESEKCIJA
  N. Vešović, D. Radovanović, M. Zdravković, Z. Spasić, V. Milanović
 38. INVAZIVNA DIJAGNOSTIKA PLEURALNIH IZLIVA UZROKOVANIH VANPLUĆNIM OBOLJENJIMA
  A. Stojanović, H. Malićević, M. Oprić, A. Savić, V. Vukić, V. Đurić
 39. SRČANA DEKOMPENZACIJA KOD BOLESNICE SA ODLIČNOM SISTOLNOM FUNKCIJOM LEVE KOMORE – FIZIKALNI NALAZ ILI EHOKARDIOGRAM?
  M. Zdravković, M. Krotin, M.Žaja, S. Hinić, D. Zdravković, V.Milanović, N. Vešović
 40. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE PLEURALNOG PUNKTATA U LEČENJU PLEURE
  Vesna Đurić
 41. UČESTALOST HRONIČNIH OPSTRUKCIJA PO MESECIMA OD 2001. DO 2004. GODINE
  Dražan Todorić(1), Marina Atanasković-Marković(2)
 42. BRONHITIČNE OPSTRUKCIJE – „PIKOVI“ KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U PERIODU OD 2002. DO 2004. GODINE
  Dražan Todorić
 
12:30-13:30   Zdravlje-Actavis
AKTUELNI PROBLEMI ANTIMIKROBNE TERAPIJE DANAS
Predavač: Prof. Dr Milorad Pavlović
 
 
13:30-14:00   Kafe pauza
 
 
14:00-16:30   HIRURGIJA - Usmeno izlaganje
Predsedništvo: Novica Lučić, Ljubiša Narodović, Jevrosima Puslojić
 1. Desimir Mladenović: PRELOMI I LEČENJE KARLIČNOG PRSTENA, Niš
 2. Ivan Micić: ASEPTIC HUMERAL NONUNION TREATED WITH UNILATERAL EXTERNAL FIXATOR, Niš
 3. Igor Maljković: REKONSTRUKCIJE MEKIH TKIVA POTKOLENICE, Bor
 4. Dragan Perišić: PROGNOSTIČKI FAKTORI KOD KARCINOMA GRLIĆA, Gornji Milanovac
 5. Miroslav Miljković: DIABETIC FOOT SINDROM, HIRURŠKI I SOCIO-EKONOMSKI PROBLEM, Aleksinac
 6. Dejan Korkocić: OMNIBUS ZA EKTOPIČNU TRUDNOĆU-MOŽEMO LI JE UVEK PREPOZNATI, Kladovo
 7. Jevrosima Puslojić: TUBOOVARIJALNI APSCES KAO PRVA MANIFESTACIJA HIV INFEKCIJE NA GINEKOLOŠKOM ODELJENJU ZC NEGOTIN, Negotin
 8. Nada Mihajlović: VAGINALNA HISTEREKTOMIJA NA GAO NEGOTIN U PERIODU OD 15 GODINA, Negotin
 9. Dragan Mišić: MODIFIKACIJA TRAPEZASTOG REZNJA PRI IZVOĐENJU APIKOTOMIJE, Bor
 10. Ljubinko Todorović: HETEROTOPIČNE OSIFIKACIJE KAO KOMPLIKACIJA U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI, Bor
 11. N. Dimitrijević: ULOGA PSA ANTIGENA U RUTINSKOJ DIJAGNOSTICI KARCINOMA PROSTATE, Negotin
 12. Vera Najdanović-Mandić: PERINATALNI MORTALITET 2003 - 2005. U ZAJEČARSKOM PORODILIŠTU, Zaječar
 13. Živorad Didić: VESICA DUPLEX-TUR INTERVESICO-VES. SEPTUMA, Negotin
 14. Igor Maljković: REKONSTRUKCIJA DEFEKTA KOŽE DISTALNE TREĆINE POTKOLENICE MIOKUTANIM REŽNJEM – PRIKAZ SLUČAJA, Bor
 15. Ljubica Milošević: ELEKTIVNI CARSKI REZ-ANTIBIOTIK DA ILI NE?, Zaječar
 16. Jevrosima Puslojić: VIDEOLAPAROSKOPSKE OPERACIJE NA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOM ODELJENJU ZC NEGOTIN, Negotin

HIRURGIJA - Poster sesije, 10.06.2006.

 1. DERMALNI GRAFT-OSVRT NA JOŠ JEDAN NAČIN ZBRINJAVANJA INGVINALNIH HERNIJA
  Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović
 2. GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR/GIST/ RADIKSA MESENTERIJUMA UZROK RECIDIVANTNE HEMATOHEZIJE
  V. Stanišić, M. Bakić, H. Kolašinac
 3. HEMORAGIJSKI ŠOK U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU
  Lidija Petrović, Dejan Korkocić, Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
 4. KALKULOZA I PNEUMATSKA INTRAKORPORALNA LITOTRIPSIJA - PIL U DIVERTIKULUMU MOKRAĆNE BEŠIKE
 5. KRANIOCEREBRALNA POVREDA I HEMIPAREZA DETETA I USPEŠNA KONZERVATIVNA TERAPIJA
 6. KOSTNOZGLOBNA TUBERKULOZA – PRIKAZ SLUČAJEVA
  Ljubinko Todorović, Tomislav Ilić
 7. LAPAROSKOPSKO ZBRINJAVANJE INSUFICIJENCIJE PERFORATORA POTKOLENICE U LEČENJU HRONIČNOG VENSKOG ULKUSA
  Marija Kero-Tošić(1), Ljubiša Narodović(1), Jasmina Strajnić(2)
 8. MAMMA ABERATA AXILLARIS
  Miloš Kračunović, Ljubisav Božilović, Vojislava Stuparević
 9. STRUKTURA RANOG NEONATALNOG MORBIDITETA KOD KARLIČNE PREZENTACIJE PLODA
  O. Laban (1), S. Obradović (2), B. Vuletić (2), G. Kostić (2), J. Đinđić-Andrić(3)
 10. OSTEOM FRONTALNOG SINUSA-PRIKAZ SLUČAJA
  Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
 11. POVREDA SLEZINE – KRVARENJE U DVA VREMENA-PRIKAZ SLUČAJA
  Goran Bogdanović, Vitomir Momčilović
 12. INCIDENCA RAKA DOJKE U JABLANIČKOM OKRUGU ZA PERIOD 1997 – 2004.
  Dragan Sapundžić
 13. PROBLEMI U REKONSTRUKCIJI POSTOPERATIVNIH DEFEKTA NAKON EKSZICIJE MALIGNIH KOZNIH TUMORA MEDIJALNE KANTALNE REGIJE
  Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
 14. ARTERIOVENSKI GRAFT KAO VASKULARNI PRISTUP
  Marjan Ilić, T.Juloski, B.Galović, D.Gligorijević, M.Lazović, S.Sekulić, B.Donfrid
 15. TEHNIKA LAPAROSKOPSKE VARIKOCELEKTOMIJE
  Marjan Ilić, B.Galović, D.Gligorijević, M.Lazović, M.Ilić
 16. MALIGNI TUMORI KOŽE LICA I VRATA - ANALIZA HIRURŠKIH TRETMANSKIH OPCIJA
  Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
 17. MENOPAUZALNA TRANZICIJA I KAKO JE KVALITETNO PREŽIVETI
  Lidija Petrović, Dejan Korkocić,Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
 18. REZULTATI LEČENJA SUBTROHANTERNIH PRELOMA METODOM UNUTRASNJE FIKSACIJE DINAMIČKIM UNUTRASNJIM TROHANTERNIM FIKSATOROM PO MITKOVICU
  Vladimir Jovanović(1), Desimir Mladenović(1), Katarina Kutlašić Stojanović(1),Sasa Karalejić(1), Zoran Golubović(1), Jelena Jovanović(2), Mirko Veljković(3), Novica Lučić(3)
 19. INTRAARTIKULARNI PRELOMI DISTALNOG DELA HUMERUSA
  Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1),Sasa Karalejić(1),Predrag Stoiljković(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
 20. PRELOMI I LEČENJE KARLIČNOG PRSTENA
  Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1),Sasa Karalejić(1),Predrag Stoiljković(1), Vlada Jovanović(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
 21. SPOLJNA FIKSACIJA POTKOLENICE KOD POLITRAUME
  Predrag Stoiljković(1), Zoran Golubović(1), Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1),Sasa Karalejić(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
 22. PRIMENA TOTALNIH PROTEZA KUKA (TPK) KOD SUBLUKSANTNIH KOKSARTROZA. ACETABULOPLASTIKA “L” GREFONOM.
  Novica Lučić, M. Veljković, N. Pavlović, D. Jovanović, B. Živković, Ž. Ilić
 23. BIOLOŠKA METODA UNUTRAŠNJE FIKSACIJE FEMURA
  Sasa Karalejić(1), Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1), Zoran Golubović(1), Predrag Stojiljković(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
 24. BOLEST BEZ PULSA
  Ljiljana Petrović-Rackov
 
17:00   SVEČANO ZATVARANJE XXV TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA
Hotel "Srbija-TIS"
 
       
    Pogledajte detaljnije: Pregled radova  
       
       
Home ] Radovi ] Indeks autora ] [ Program ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design