Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani - Zaječar, 9-10. jun 2006.

RADOVI

Selektovani radovi
Sažeci radova
 
 

Selektovani radovi

 
 
 1. Pušenje i trudnoća - rizik faktor za novorođeno dete
  Slavica Anđelković, Slavica Veljković, Ljiljana Vasilevski, Ljiljana Mihailović
 2. Prikaz slučaja Kala-Azar (visceralni oblik)
  Svetlana Tasovac, Zorica Vignjević, Verica Dikanović
 3. Rekonstrukcija defekta kože distalne trećine potkolenice miokutanim režnjem
  (Reconstruction of the skin defect in distal third of lower leg using myocutaneous flap)
  Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miroslav Tatić
 4. Simptomi i komorbiditeti kod obolelih od periferne obliterantne arterioskleroze
  Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Dragica Rondović
 5. Transfuzijske reakcije - prijavljivanje i zbrinjavanje
  Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
 6. Strano telo u bronhu kao uzrok recidivirajuće bronhopneumonije - prikaz slučaja
  (A foreign body inside bronchi as a sourse of relapsing bronchopneumonia
  - a short review of such case)
  Goran Stanković, Vesna Ćosić, Zorica Omanović
 7. Prevalenca gojaznosti kod dece osnovnoškolskog uzrasta u Nišavskom okrugu
  (Prevalence of obesity among primary schoolchildren in Nišava District)
  Maja Nikolić, Suzana Milutinović, Mariola Stojanović, Snežana Gligorijević, Danijela Cvetković
 8. Promene na miokardu izazvane hipertenzijom, mogućnost korekcije i način praćenja efekata terapije
  Darko Vugdelija
 9. Lečenje aseptičnih nezaraslih preloma dijafize humerusa metodom unilateralnilne spoljne fiksacije
  (Aseptic humeral nonunion treated with unilateral external fixator)
  Micić I, Mitković M, Mladenović D, Golubović Z, Karalejić S, Stojiljković P, Radenković M, Stanojlović M, Stanojković M, Pavlović P, Vidić G, Stojanović S, Velicković K, Stamenić S.
 10. Komparacija efekta blokatora receptora angiotenzina, inhibitora angiotenzin konvertaze i njihove kombinacije na promenu geometrijskog tipa i regresiju hipertrofije miokarda leve komore
  Dušan Bastać, Zoran Joksimović
 11. Intraartikularni prelomi distalnog dela humerusa
  (Intraarticulare fractures of the distal end of humerus)
  Desimir Mladenović, Ivan Micić, Saša Karalejić, Predrag Stojiljković, Vladimir Jovanović, Mirko Veljković, Novica Lučić
 
     
 

Sažeci radova

 
  1. AKUTNI INFARKT MIOKARDA U ASTMATIČNOM NAPADU KOD BOLESNIKA SA UREDNIM KORONAROGRAFSKIM NALAZOM
M. Zdravković, M. Krotin, M.Žaja ,O. Drobnjak-Tomašek, D. Zdravković, V.Milanović, N. Vešović
2. ALKOHOLISANOST VOZAČA KAO UZROK NASTAJANJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA NASTRADALIM LICIMA
Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
3. AKUTNA IDIOPATSKA GLUVOĆA-PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
4. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE PLEURALNOG PUNKTATA U LEČENJU PLEURE
Vesna Đurić
5. UTICAJ ANEMIJE NA ANTROPOMETRIJSKE PARAMETRE I BMI KOD DECE PRED POLAZAK U ŠKOLU
Bratimirka Jelenković(1),Dušica Stojanović(3),Ljubiša Đorđević(2),Slobodan Jovanović(2), Žaklina Najdić (1)
6. EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE ANOREKSIJE NERVOZE U NIŠU
Konstansa Lazarević, Maja Nikolić
7. BEZBEDNOST ANTIGLAUKOMNE TERAPIJE TIMOLOLOM KOD OBOLELIH OD BRONHIJALNE ASTME
Miško Ledina, Teodora Ledina
8. POJEDINI ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI: LIPIDNI STATUS I ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK KOD PREPUBERTETSKIH DEČAKA UZRASTA 10 GODINA U JUSAD STUDIJI U ZAJEČARU I DEČAKA SA POČETNIM ZNACIMA PUBERTETA
Bratimirka Jelenković, BrankicaVasić, Ljiljana Jovanović,Ljiljana Janačković, Bojana Cokić, Žaklina Najdić
9. ASEPTIC HUMERAL NONUNION TREATED WITH UNILATERAL EXTERNAL FIXATOR
Ivan Micić, Milorad Miković, Desimir Mladenović, Zoran Golubović, Saša Karalejić, Predrag Stojiljković
10. ATRIJALNI FLATER NAKON PLUĆNIH RESEKCIJA
N. Vešović, D. Radovanović, M. Zdravković, Z. Spasić, V. Milanović
 
  11. ARTERIOVENSKI GRAFT KAO VASKULARNI PRISTUP
Marjan Ilić, T.Juloski, B.Galović, D.Gligorijević, M.Lazović, S.Sekulić, B.Donfrid
12. BERI VOĆE OKO SEBE, TO JE NAJBOLJE ZA TEBE
S. Borković, B. Bokan, M.Milidrag, R.Bajić, Ivana Kosovac
13. BOLEST BEZ PULSA
Ljiljana Petrović-Rackov
14. STUDIJA PREVALENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA U ZC NEGOTIN
Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Biljana Paraskijević, Biljana Todorović Kazimirović
15. DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ BRONHOSKOPIJE
Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić
16. PROGNOSTIČKI FAKTORI KOD KARCINOMA GRLIĆA
Dragan Perišić(1), Dragoslav Kalinović(2), Milena Nedeljković(1), Nada Joksimović(1)
17. MALIGNI TUMORI PLUĆA U BORSKOJ OPŠTINI U PERIODU 1999-2004. - KARAKTERISTIKE, LEČENJE I PREŽIVLJAVANJE
Svetlana Dimitriev, Elizabeta Rašić
18. ELEKTIVNI CARSKI REZ-ANTIBIOTIK DA ILI NE?
Ljubica Milošević(1), Jasmina Diković(2), Dragoslav Kalinović(1)
19. POBOLJŠANJE SISTOLNE FUNKCIJE I SMANJENJE PROMERA DILATIRANE LEVE KOMORE POD DEJSTVOM CARVEDILOLA
Lale Zastranović
20. PRIMENA COLOR DOPPLER-A U DIJAGNOSTICI SUBCLAVIA "STEAL"SINDROMA - PRIKAZ SLUČAJA
Tomislav Arsenijević (1), Gavrilo Vasilev (2)
 
  21. CROHNOVA BOLEST – PRIKAZ BOLESNIKA
Tanja Žikić Obradović
22. DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI U ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR
Ivanka Milošević Manojlović, Dragana Ćirić,Dragan Glišić
23. UČESTALOST DEFORMITETA STOPALA KOD ŠKOLSKE DECE
Biljana Bokan, S.Borković
24. EDUKATIVNI KURS O DEKUBITUSU NA INTERNETU
Emil Vlajić (1), Zoran Cvetković (2)
25. DENTOFOBIJA KOD SREDNJOŠKOLACA
Marija Milić, Višica Vukadinović
26. DERMALNI GRAFT-OSVRT NA JOŠ JEDAN NAČIN ZBRINJAVANJA INGVINALNIH HERNIJA
Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović
27. DIABETES MELLITUS I KLOZAPIN-UZROK ILI KOINCIDENCIJA? (PRIKAZ SLUČAJA)
Ljiljana Kolarski Nenadić (1), Nenad Nenadić (2), Milica Kovačević (1), Nevenka Polak (1)
28. DIABETIC FOOT SINDROM, HIRURŠKI I SOCIO-EKONOMSKI PROBLEM
Miroslav Miljković, Ivan Matić, Dragan Ilić
29. DIJAGNOSTIČKI PRISTUP U BOLESNIKA SA ISHEMIČNIM SINDROMIMA I NORMALNIM ILI SKORO NORMALNIM NALAZOM KORONAROGRAFIJE
Dušan Bastać
30. DIJAGNOZA I FIZIKALNA RH ODOJČADI SA GENERALIZOVANOM HIPOTONIJOM
S. Obradović (1), O. Laban (2), J. Đinđić-Andrić (3)
 
  31. DOJENJE I UZROCI ABLAKTACIJE
S. Stanišić, M. Joksimović, V. Pantović, P. Zonjić, D. Musić, N.Radenović
32. UTICAJ KOMBINOVANE TERAPIJE DOXORUBICINA NA NEKE BIOHEMIJSKE PARAMETRE JETRE KOD MIŠEVA
Jovanka Kolarović(1), Čedomir Gavrančić(2), Mira Popović(3), Momir Mikov(4)
33. UČESTALOST I PROGNOZA DOWN-OVOG SINDROMA U GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOJ KLINICI U KRAGUJEVCU
O. Laban (1), S. Obradović (2)
34. DOKTOR FRANJO HERCOG
Snežana Šaponjić-Ašanin
35. DOPPLER - SONOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU I PRAĆENJU DVT DONJIH EKSTREMITETA
Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
36. KOLOR DOPPLER EHOFLEBOGRAFIJA U PROCENI TOPOGRAFIJE, MORFOLOGIJE I HEMODINAMIKE PERFORANTNIH VENA
Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
37. EHOTOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE
Tomislav Arsenijević (1), Gavrilo Vasilev (2)
38. KORIŠĆENJE ELEKTROKARDIOGRAMA U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI LOZNICA
Snežana Marković
39. OMNIBUS ZA EKTOPIČNU TRUDNOĆU-MOŽEMO LI JE UVEK PREPOZNATI
Dejan Korkocić, Lidija Petrović, Gavrilo Vasilev, Jevrosima Puslojić
40. KARAKTERISTIKE REGISTROVANIH EPIDEMIJA ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000. GODINA
Gordana Đorđević (1,2), Sanja Kocić (1,2), Časlav Milić (1,2), Momčilo Đorđević (3)
 
  41. EPIDEMIOLOGIJA MALIGNIH TUMORSKIH PROMENA KOŽE LICA I VRATA (ORL REGIJE) LEČENIH HIRURŠKIM PUTEM U PERIODU OD 1995. DO 2005. GODINE
Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, Vesna Stojanović-Kamberović
42. PRISUSTVO FAKTORA RIZIKA I ARTERIJSKE HIPERTENZIJE KOD MAŠINOVOĐA SEKCIJE ZA VUČU VOZOVA NOVI SAD
Ljiljana Šević, Zora Okiljević, Branka Filipović
43. UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA - NAŠA ISKUSTVA
Srećko Hajduković (1), Saveta Stanišić(2)
44. FIZIČKA AKTIVNOST UČENIKA SREDNJE ŠKOLE GSP IZ BEOGRADA
O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D.Todorić
45. GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR/GIST/ RADIKSA MESENTERIJUMA UZROK RECIDIVANTNE HEMATOHEZIJE
V. Stanišić, M. Bakić, H. Kolašinac
46. GLAVOBOLJA STARIJEG ŽIVOTNOG DOBA
Zvezdana Antić(1),Zoran Antić(1),Ivica Đokić(1),Vjeroslava Slavić(2)
47. PREVALENCA GOJAZNOSTI KOD DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U NIŠAVSKOM OKRUGU
Maja Nikolić(1), Suzana Milutinović(2), Mariola Stojanović(2), Snežana Gligorijević(2), Danijela Cvetković(3)
48. HEMORAGIJSKI ŠOK U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU
Lidija Petrović, Dejan Korkocić, Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
49. VEZA FAKTORA RIZIKA SA HIPERURIKEMIJOM
Božo Nešić, Nadežda Ivašković, Vladica Radukanović, Milan Bonđerović
50. SINDROM HIPOPLASTIČNOG LEVOG SRCA
Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević
 
  51. VAGINALNA HISTEREKTOMIJA NA GAO NEGOTIN U PERIODU OD 15 GODINA
Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Vojislava Stuparević, Lidija Petrović
52. ICT - INOVATIVE COMPUTER TRAINING
Mladen Dumitrašković
53. "IGRAČKA-PLAČKA" – POVREDE ZUBA-MOGUĆNOST REPLANTACIJE
Slobodan Stojanović, Zorica Petrović-Simić, Goran Jović
54. INFORMACIONI SISTEM ZDRAVSTVENOG CENTRA BOR – DOKLE SMO STIGLI I KUDA IDEMO
Mladen Dumitrašković
55. UČESTALOST INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA KOD DECE UZRASTA DO NAVRŠENE TREĆE GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC
Saška Savev, Maja Gurginov, Miroslava Paunović, Jasmina Stamenović, Vesna Milijić, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
56. PRIKAZ INFORMATIČKOG SISTEMA U ZDRAVSTVENOM CENTRU KLADOVO
Dragan Topić, Borislav Petrović, Dušica Marinović
57. INT*NET - POTREBE I ISKUSTVA
Mladen Dumitrašković
58. ISHRANA I HIGIJENSKE NAVIKE UČENIKA SREDNJE ŠKOLE GSP IZ BEOGRADA
O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D.Todorić
59. EKG KROZ ISTORIJU – OD OTKRIĆA BIOELEKTIRICTETA DO PRVOG EKG ZAPISA – USMENO
Nebojša Đurišić, Jelena Jovanović-Simić
60. PRIKAZ SLUČAJA KALA-AZAR (VISCERALNI OBLIK)
Svetlana Tasovac, Zorica Vignjević, Verica Dikanović
 
  61. KALKULOZA I PNEUMATSKA INTRAKORPORALNA LITOTRIPSIJA - PIL U DIVERTIKULUMU MOKRAĆNE BEŠIKE
Ž.Didić, N.Dimitrijević, A.Didić, D.Stanisavljević
62. KRANIOCEREBRALNA POVREDA I HEMIPAREZA DETETA I USPEŠNA KONZERVATIVNA TERAPIJA
Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević
63. KINKING ARTERIJE CAROTIS INTERNE DIJAGNOSTIKOVAN COLOR DOPLER EHOSONOGRAFIJOM -PRIKAZ SLUČAJA
Gavrilo Vasilev (1), Tomislav Arsenijević (2), Lidija Petrović (1), Aca Kožokić(1)
64. KANDIDAT ZA KOHLEAR IMPLANT – PRIKAZ SLUČAJA
Nensi Mitrović(1), Danijela Stanković(2)
65. KOMPARACIJA EFEKTA BLOKATORA RECEPORA ANGIOTENZINA, INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTAZE I NJIHOVE KOMBINACIJE NA PROMENU GEOMETRIJSKOG TIPA I REGRESIJU HIPERTROFIJE MIOKARDA LEVE KOMORE
Dušan Bastać(1), Zoran Joksimović(2)
66. MAKROVASKULARNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA U OPŠTINI ZAJEČAR 2005. GODINE
Miodrag Đorđević
67. KONTROLA BAKTERIOLOŠKE KONTAMINACIJE BOLNIČKE SREDINE U ZC NEGOTIN U 2005. GODINI
Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović
68. KOSTNOZGLOBNA TUBERKULOZA – PRIKAZ SLUČAJEVA
Ljubinko Todorović, Tomislav Ilić
69. UTICAJ KONTROLE KVALITETA RADA NA EFEKAT U SLUŽBI TRANSFUZIJE NOVI SAD
Gavrančić Čedomir
70. KVALITET ŽIVOTA KOD OBOLELIH OD DIJABETESA
Miodrag Todorović(1), Miodrag Đorđević(2), Miodrag Kostić(1)
 
  71. KARDIOVASKULARNE BOLESTI KOD STANOVNIŠTVA OPŠTINE BOR
Miodrag Todorović(1), Vojislava Stuparević(2)
72. LANGDON DOWN SYNDROM - PRIKAZ SLUČAJA
Marica Milidrag, Svetlana Vraneš, Slavojka Borković, Jovanka Vuković
73. LAPAROSKOPSKO ZBRINJAVANJE INSUFICIJENCIJE PERFORATORA POTKOLENICE U LEČENJU HRONIČNOG VENSKOG ULKUSA
Marija Kero-Tošić(1), Ljubiša Narodović(1), Jasmina Strajnić(2)
74. LARYNGITIS SUBGLOTICA - DIJAGNOZA I TERAPIJA
Vesna Stojanović Kamberović(1),Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
75. MALIGNA OBOLJENJA U 2004. I 2005 GODINI U KUĆNOM LEČENJU
Dušica Milić, Slađana Miljković
76. MALIGNE NEOPLAZME DIGESTIVNOG TRAKTA NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC U PERIODU OD 2004. DO JULA 2005. GODINE
Miroslava Paunović, Mladen Timilijić, Maja Gurginov, Brankica Milošević, Julija Budimirović
77. MAMMA ABERATA AXILLARIS
Kračunović Miloš, Ljubisav Božilović, Vojislava Stuparević
78. MARFANOV SINDROM- PRIKAZ PORODICE
Bojana Cokić i saradnici
79. HRONIČNE MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI U SEOSKOJ SREDINI
Mladen Timilijić, Miljan Vidojković, Brankica Milošević, Miroslava Paunović, Mimica Jelenković, Lela Živković
80. MENOPAUZALNA TRANZICIJA I KAKO JE KVALITETNO PREŽIVETI
Lidija Petrović, Dejan Korkocić,Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
 
  81. UTICAJ METABOLIČKOG X SINDROMA NA POJAVU CEREBROVASKULARNOG INSULTA I DEKUBITISA
Zvezdana Antić(1),Zoran Antić(1),Vjeroslava Slavić(2)
82. NOVI PRILOG EHOKARDIOGRAFIJI MIKSOMA PRETKOMORA SRCA SA PRIKAZOM 2 SLUČAJA DIJAGNOSTIKOVANA U INTERNISTIČKOJ ORDINACIJI "DR BASTAĆ"
Dušan Bastać(1), Vladimir Mitov(2), Zoran Joksimović(3)
83. MODIFIKACIJA TRAPEZASTOG REŽNJA PRI IZVODJENJU APIKOTOMIJE
Dragan Mišić
84. ZNAČAJ MOTIVACIJE ZA POVEĆANJE DAVANJA KRVI
Čedomir Gavrančić
85. MESTO NAPROKSENA U LEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
Božo Nešić, Bilja Svorcan, Bilja Vidaković, Milan Bonđerović
86. NEK ZDRAVO BUDE SVAKO DETE OVE PLANETE
Slavojka Borković, M.Milidrag , B.Bokan, R.Bajić, Ivana Kosovac
87. STRUKTURA RANOG NEONATALNOG MORBIDITETA KOD KARLIČNE PREZENTACIJE PLODA
O. Laban (1), S. Obradović (2), B. Vuletić (2), G. Kostić (2), J. Đinđić-Andrić (3)
88. LEKOVITE VODE NIKOLIČEVSKE BANJE
Gordana Živković
89. NIZOLDIPIN U KOMPARACIJI SA AMLODIPINOM U TERAPIJI BOLESNIKA SA STABILNOM ANGINOM PECTORIS
Dušan Bastać
90. PRIMENA NPPV U INTENZIVNOJ RESPIRATORNOJ JEDINICI SPEC. BOLNICE OZREN U SOKOBANJI - ISKUSTVA
Miroslav Jevtić, Dragan Stanojević, G.Antonijević, Lj.Ledina
 
  91. HETEROTOPIČNE OSIFIKACIJE KAO KOMPLIKACIJA U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Ljubinko Todorović, T. Ilić
92. OSTEOM FRONTALNOG SINUSA-PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Stojanović Kamberović(1),Goran Bjelogrlić(2),Goran Videnović(3)
93. UTICAJ FIZIOTERAPEUTA NA OČUVANJE I POVEĆANJE KOŠTANE GUSTINE
Biljana Bokan, M. Jovanović
94. PARODONTALNI STATUS ORTODONTSKIH PACIJENATA UZRASTA 11-15 GODINA
Sonja Rašeta-Šnjegota
95. ULOGA PERFUZIONE SCINTIGRAFIJE MIOKARDA U DETEKCIJI VIJABILNOG MIOKARDA
Vladimir Mitov(1), Dragana Šobić-Šaranović(2), Smiljana Pavlović(2)
96. SIMPTOMI I KOMORBIDITETI KOD OBOLELIH OD PERIFERNE OBLITERANTNE ARTERIOSKLEROZE
Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Dragica Rondović
97. PERINATALNI MORTALITET 2003 - 2005. U ZAJEČARSKOM PORODILIŠTU
Vera Najdanović-Mandić
98. INVAZIVNA DIJAGNOSTIKA PLEURALNIH IZLIVA UZROKOVANIH VANPLUĆNIM OBOLJENJIMA
A. Stojanović, H. Malićević, M. Oprić, A. Savić, V. Vukić, V. Đurić
99. VRSTE POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA U SRBIJI
Saška Savev, Maja Gurginov, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
100. POMERANJE TAČKE POSMATRANJA U ISTORIJI MEDICINE I MOGUĆI PRAVCI DALJEG RAZVOJA
Dragan Ristić, Ivana Stanković
 
  101. POUKE DR JAROSLAVA KUŽELJA PISANE KAO RASPIS OPŠTINAMA POVODOM NEKIH EPIDEMIČNIH ZARAZA
Ivana Ćirjaković
102. POVREDA SLEZINE – KRVARENJE U DVA VREMENA-PRIKAZ SLUČAJA
Goran Bogdanović, Vitomir Momčilović
103. POVREDE EKSTREMITETA KOD ŠKOLSKE DECE
Biljana Bokan, S.Borković
104. PRAVI PACIJENT U PRAVO VREME NA PRAVOM MESTU
Slađana Anđelić
105. PREDSTAVA O MAJCI I SELF-KONCEPT STUDENATA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimr Hedrih, Jelena Mladenović
106. PREDSTAVA O OCU I SELF KONCEPT STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA
Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimr Hedrih, Ivana Simić
107. INTRAARTIKULARNI PRELOMI DISTALNOG DELA HUMERUSA
Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1), Sasa Karalejić(1), Predrag Stoiljković(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
108. PRELOMI I LEČENJE KARLIČNOG PRSTENA
Desimir Mladenović(1),Ivan Micić(1), Sasa Karalejić(1), Predrag Stojiljković(1), Vlada Jovanović(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
109. PREPROTETSKA PRIPREMA BEZUBIH USTA
Vesna Petković, I.Ilić, S. Stojanović, A.Perović
110. VEROVATNOĆE ILI SCORE VREDNOSTI-PROCENJIVANE PERUZIONOM SCINTIGRAFIJOM MIOKARDA
Vladimir Mitov(1), Željka Aleksić(2), Nebojša Paunković(2), Dušan Bastać(3)
 
  111. PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA U TRNAVCU I RGOTINI
Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Marijana Milosavljević
112. FAKTORI RIZIKA U PREVENTIVNOJ KAMPANJI U VRAŽOGRNCU I ZVEZDANU
Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Biljana Velić
113. PRIMENA TOTALNIH PROTEZA KUKA (TPK) KOD SUBLUKSANTNIH KOKSARTROZA. ACETABULOPLASTIKA “L” GREFONOM
Novica Lučić, M.Veljković, N.Pavlović, D.Jovanović, B.Živković, Ž.Ilić
114. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA UČENIKA PRE UPISA U SREDNJU SAOBRAĆAJNU ŠKOLU - SMER ŽELEZNIČAR
Zora Okiljević, Vojislav Rašović, Snežana Udovičić, Sava Vlahović
115. PROMENE NA MIOKARDU IZAZVANE HIPERTENZIJOM, MOGUĆNOST KOREKCIJE I NAČIN PRAĆENJA EFEKATA TERAPIJE
Darko Vugdelija
116. ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE BABINJARA – ZNAČAJ
Ljiljana Milenković Atanacković(1), Nada Damnjanović(1), Stanica Belanović(2)
117. PRVI PEDIJATRIJSKI PREGLED NOVORODJENOG DETETA U KUĆI-ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA NEONATUSA NA TERITORIJI OPŠTINE OBRENOVAC I PREDUZETE MERE
Ljiljana Milenković-Atanacković
118. NEGOTINAC, PRVI NEUROHIRURG U STAROJ JUGOSLAVIJI
Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Srđan Bogicić
119. ULOGA PSA ANTIGENA U RUTINSKOJ DIJAGNOSTICI KARCINOMA PROSTATE
N. Dimitrijević, Ž. Didić, D. Stanisavljević, B. Paraskijević, B. Todorović-Kazimirović, Gordana Veloić, M. Vojinović
120. PUŠENJE I TRUDNOĆA – RIZIK FAKTOR ZA NOVOROĐENO DETE
Slavica Anđelković(1), Slavica Veljković(1), Ljiljana Vasilevski(2), Ljiljana Mihailović(2)
 
  121. INCIDENCA RAKA DOJKE U JABLANIČKOM OKRUGU ZA PERIOD 1997 – 2004.
Dragan Sapundžić
122. RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZC ZAJEČAR-MOGUĆNOSTI PREVENCIJE RAZVOJNIH PROBLEMA
Brankica Vasić(1), Ljiljana Nikodijević(1), Bojana Cokić(1), Mira Ivanišević(2), Mirko Nikolić(1), Ljiljana Janačković(1), Bratimirka Jelenković(1)
123. UČESTALOST RECIDIVIRAJUĆEG OPSTRUKTIVNOG BRONHITISA KOD DECE ROĐENE U PERIODU OD 2003-2005.GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC
Maja Gurginov, Saška Savev, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
124. REKONSTRUKCIJA DEFEKTA KOŽE DISTALNE TREĆINE POTKOLENICE MIOKUTANIM REŽNJEM – PRIKAZ SLUČAJA
Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić
125. PROBLEMI U REKONSTRUKCIJI POSTOPERATIVNIH DEFEKTA NAKON EKSZICIJE MALIGNIH KOŽNIH TUMORA MEDIJALNE KANTALNE REGIJE
Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
126. REKONSTRUKCIJE MEKIH TKIVA POTKOLENICE
Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić
127. PACIJENT SA RENALNOM KOLIKOM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI LOZNICA
Snežana Marković
128. SATISFAKCIJA KORISNIKA RADOM SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE DZ ZVEZDARA
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Vesna Bogdanović, Branka Grujić, Radmila Kandić
129. BEZ SPINE BIFIDE – DA ILI NE?
Bojana Cokić i saradnici
130. SPIROMETRIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Mila Otašević, Bosiljka Ugrinić-Sklopić
 
  131. SPOLJNA FIKSACIJA POTKOLENICE KOD POLITRAUME
Predrag Stoiljković(1), Zoran Golubović(1), Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1), Sasa Karaleić(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
132. SRČANA DEKOMPENZACIJA KOD BOLESNICE SA ODLIČNOM SISTOLNOM FUNKCIJOM LEVE KOMORE – FIZIKALNI NALAZ ILI EHOKARDIOGRAM?
M. Zdravković, M. Krotin, M.Žaja, S. Hinić, D. Zdravković, V.Milanović, N. Vešović
133. ŠTA NEGOTINSKI SREDNJOŠKOLCI ZNAJU O ANTIBIOTICIMA
Danijela Stanković(1), Nensi Mitrović(2), Milija Mikulović(3), Danilo Petrović(3)
134. STRANO TELO U BRONHU KAO UZROK RECIDIVIRAJUĆE BRONHOPNEUMONIJE-PRIKAZ SLUČAJA
Goran Stanković(1),Vesna Ćosić (2),Zorica Omanović(3)
135. UTICAJ STRESA NA RADNOM MESTU NA POJAVU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE RADNIKA TEKSTILNE INDUSTRIJE
Jovica Jovanović, Suzana Manić, Milan Jovanović
136. FIZIČKI STRESOGENI FAKTORI NA RADNOM MESTU I RIZIK OD ATEROSKLEROZE
Jovica Jovanović (1,2), Suzana Manić (1) , Milan Jovanović (2,3)
137. STRES U OPŠTOJ POPULACIJI
Slađana Jovanović, Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Marija Bogdanović-Živkov
138. MORBIDITETNA STRUKTURA PACIJENATA U AMBULANTI OPŠTE MEDICINE
Slađana Miljković, Dušica Milić
139. REZULTATI LEČENJA SUBTROHANTERNIH PRELOMA METODOM UNUTRAŠNJE FIKSACIJE DINAMIČKIM UNUTRAŠNJIM TROHANTERNIM FIKSATOROM PO MITKOVIĆU
Vladimir Jovanović(1), Desimir Mladenović(1), Katarina Kutlašić Stojanović(1), Saša Karalejić(1), Zoran Golubović(1), Jelena Jovanović(2), Mirko Veljković(3), Novica Lučić(3)
140. UTICAJ GINKGO BILOBE (TANAKAN) NA KRVNU SLIKU – NAŠA ISKUSTVA
Vesna Ivetić(1), Čedomir Gavrančić (2)
 
  141. TUBERKULOZA – NAŠE PETOGODIŠNJE ISKUSTVO
Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić
142. HORMONO TERAPIJA METASTATSKOG KARCINOMA DOJKE U PLUĆIMA-PRIKAZ SLUČAJA
Dragan Sapundžić
143. ULOGA TRANSBRONHIJALNE BIOPSIJE U DIJAGNOSTICI PERIFERNIH LEZIJA PLUĆA
Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Gordana Antonijević, Katerina Jevtić, Zorica Grozdanić
144. TRANSFUZIJSKE REAKCIJE – PRIJAVLJIVANJE I ZBRINJAVANJE
Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
145. TRAUMA U TRUDNOĆI-PREHOSPITALNI PRISTUP
Miljan Jović(1), Ljiljana Jović(2), Aleksandar Jolić(1), Miodrag Jovanović(1)
146. TRAUMATIZAM U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
147. UČESTALOST OBOLELIH OD TUBERKULOZE NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000. GODINE
Gordana Đorđević (1,2), Časlav Milić (1,2), Sanja Kocić (1,2), Momčilo Đorđević (3)
148. TUBOOVARIJALNI APSCES KAO PRVA MANIFESTACIJA HIV INFEKCIJE NA GINEKOLOŠKOM ODELJENJU ZC NEGOTIN
Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Lidija Petrović, Vojislava Stuparević
149. TUMOR ILI TUBERKULOM – KLINIČKO DIJAGNOSTIČKA DILEMA - PRIKAZ SLUČAJA
Gordana Antonijević, Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Dragoslav Anđelković
150. MALIGNI TUMORI KOŽE LICA I VRATA - ANALIZA HIRURŠKIH TRETMANSKIH OPCIJA
Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
 
  151. BIOLOŠKA METODA UNUTRAŠNJE FIKSACIJE FEMURA
Sasa Karalejić(1), Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1), Zoran Golubović(1), Predrag Stojiljković(1), Mirko Veljković(2), Novica Lučić(2)
152. UČESTALOST UROĐENIH SRČANIH MANA U BERANAMA U PERIODU OD 1997. DO 2003. GODINE
S.Stanišić, M.Pešić, V.Pantović, G.Čantrić, P.Zonjić
153. MOGUĆNOSTI RANOG OTKRIVANJA KONGENITALNIH HIDRONEFROZA PRI RUTINSKOM UZ PREGLEDU KUKOVA ODOJČADI
Gordana Rakić, Dragica Svilar-Bokonjić
154. VARICELLA NOVOROĐENČETA- PRIKAZ SLUČAJA
Mirko Nikolić, Brankica Vasić, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković
155. TEHNIKA LAPAROSKOPSKE VARIKOCELEKTOMIJE
Marjan Ilić, B.Galović, D.Gligorijević, M.Lazović, M.Ilić
156. ČETRDESET GODINA BEOGRADSKE VAROŠKE BOLNICE
Jelena Jovanović-Simić, Vladimir Pešić
157. VESICA DUPLEX-TUR INTERVESICO-VES.SEPTUMA
Živorad Didić, Ana Didić , Ninoslav Dimitrijević
158. VIDEOLAPARASKOPSKE OPERACIJE NA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOM ODELJENJU ZDRAVSTVENOG CENTRA NEGOTIN
Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Lidija Petrović, Ljubisav Božilović
159. TESTIRANJE DAVALACA KRVI NA MARKERE VIRUSNIH HEPATITISA
B.Todorović-Kazimirović, B.Paraskijević, V.Stuparević, N.Dimitrijević
160. AKUTNA ZAPALJENJA UVEJE KOD OBOLELIH OD PLUĆNE TUBERKULOZE
Miško Ledina, Teodora Ledina
 
  161. ZAPOSTAVLJENA OPASNOST-LOŠE TELESNO DRŽANJE UČENIKA
E.Basarić (1), LJ. Mladenović (1), LJ.Mihailović (2), Lj.Ogarević (2)
162. KRETANJE ZARAZNIH I PARAZITARNIH BOLESTI NA ZVEZDARI ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2005.
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović
163. ZLOĆUDNI TUMORI KAO OSNOVNI UZROK SMRTI
Mladen Timilijić, Iva Milutinović, Miljan Vidojković, Miroslava Paunović, Brankica Milošević, Gordana Timilijić
164. ZLOSTAVLJANJE I ZAPOSTAVLJANJE DECE
Maja Gurginov,Saška Savev,Vesna Milijić,Jasmina Stamenović,Jasmina Ignjatović,Bojan Pešić
165. DIJAGNOSTIKOVANJE ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI KOD UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
Dejan Jovanović
166. UČESTALOST HRONIČNIH OPSTRUKCIJA PO MESECIMA OD 2001. DO 2004. GODINE
Dražan Todorić(1) Marina Atanasković-Marković(2)
167. BRONHITIČNE OPSTRUKCIJE – „PIKOVI“ KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U PERIODU OD 2002. DO 2004. GODINE
Dražan Todorić
168. MESTO HIPERBARIČNE MEDICINE U SAVREMENOJ MEDICINI
Danica Vujinović, Rade Kostić
 
  [ Home ] [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design