Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 111-120

  <<< ] >>> ]  
  111. PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA U TRNAVCU I RGOTINI
Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Marijana Milosavljević
112. FAKTORI RIZIKA U PREVENTIVNOJ KAMPANJI U VRAŽOGRNCU I ZVEZDANU
Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Biljana Velić
113. PRIMENA TOTALNIH PROTEZA KUKA (TPK) KOD SUBLUKSANTNIH KOKSARTROZA. ACETABULOPLASTIKA “L” GREFONOM
Novica Lučić, M.Veljković, N.Pavlović, D.Jovanović, B.Živković, Ž.Ilić
114. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA UČENIKA PRE UPISA U SREDNJU SAOBRAĆAJNU ŠKOLU - SMER ŽELEZNIČAR
Zora Okiljević, Vojislav Rašović, Snežana Udovičić, Sava Vlahović
115. PROMENE NA MIOKARDU IZAZVANE HIPERTENZIJOM, MOGUĆNOST KOREKCIJE I NAČIN PRAĆENJA EFEKATA TERAPIJE
Darko Vugdelija
116. ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE BABINJARA – ZNAČAJ
Ljiljana Milenković Atanacković(1), Nada Damnjanović(1), Stanica Belanović(2)
117. PRVI PEDIJATRIJSKI PREGLED NOVORODJENOG DETETA U KUĆI-ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA NEONATUSA NA TERITORIJI OPŠTINE OBRENOVAC I PREDUZETE MERE
Ljiljana Milenković-Atanacković
118. NEGOTINAC, PRVI NEUROHIRURG U STAROJ JUGOSLAVIJI
Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Srđan Bogicić
119. ULOGA PSA ANTIGENA U RUTINSKOJ DIJAGNOSTICI KARCINOMA PROSTATE
N. Dimitrijević, Ž. Didić, D. Stanisavljević, B. Paraskijević, B. Todorović-Kazimirović, Gordana Veloić, M. Vojinović
120. PUŠENJE I TRUDNOĆA – RIZIK FAKTOR ZA NOVOROĐENO DETE
Slavica Anđelković(1), Slavica Veljković(1), Ljiljana Vasilevski(2), Ljiljana Mihailović(2)
 
 

 

 
  111.
PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA U TRNAVCU I RGOTINI
Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Marijana Milosavljević
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Inicijativom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju provodi se kampanja prevencije faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja u opštini Zaječar od oktobra 2005. do maja 2006. godine. Cilj našeg tima je infomisanje o faktorima rizika i opservacija zastupljenosti povišene arterijske tenzije, povišene glikemije i povišenog body mass index-a. Metodom grupnog rada obrađeni su pušenje, neadekvatna ishrana, loša fizička aktivnost i stres. Pored upoznavanja sa faktorima rizika praćene su vrednosti arterijske tenzije, glikemije i BMI, kao i interaktivna diskusija na ove teme. Obrađen je uzorak sačinjen od posetilaca obaveštenih preko mas-medija i mesnih kancelarija, njih 120, oba pola, starosti od 18 godina do preko 64 godine. Navedena preventivna intervencija i monitoring obavljeni su u decembru 2005. godine. Kvalitativnom opservacijom uočen je visok stepen interesovanja za ovu temu. Muškaraca je bilo 48, a žena 72. Najviše je posetilaca u 6-oj deceniji i starijih, njih 73-oje (60%). Kod 92 (76,6%) posetioca uočavaju se povišene vrednosti arterijske tenzije, dok je preprandijalna glikemija merena kod 71-og posetioca u jutarnjim časovima. Njih 49 je doručkovalo. Povišene vrednosti glikemije ima njih 20 (28% od 71 ispitanika). Povećan body mass index nađen je kod 89-oro (74%). Primetno je da povišene vrednosti tenzije i gojaznost su nađene kod većeg broja ispitanika, kao i da je u subpopulaciji ispitanika kod kojih je praćena glikemija, oko trećina ima povišene vrednosti iste. Obzirom na zastupljenost navedenih parametara može se uočiti potreba za kontinuiranim preventivnim delovanjem ove vrste.
Ključne reči: prevencija, body mass index, arterijska tenzija, faktori rizika.

e-mail: proticd@ptt.yu

112.
FAKTORI RIZIKA U PREVENTIVNOJ KAMPANJI U VRAŽOGRNCU I ZVEZDANU
Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Biljana Velić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Ministarstvo zdravlja i Evropska agencija za rekonstrukciju predložili su preventivnu kampanju faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja u Zaječarskoj opštini krajem 2005. i početkom 2006. godine. Tako je tokom decembra 2005. godine u Vražogrncu i Zvezdanu sprovedena akcija prevencije kojom su posetiocima, informisanih preko elektronskih medija i mesnih zajednica, približeni promenljivi faktori rizika-pušenje, fizička neaktivnost, proaterogena ishrana i stres. Ciljna grupa je adultno stanovništvo. Primenjen je metod rada u grupi kao oblik preventivnog delovanja. Praćene su vrednosti tenzije i preprandijalne glikemije. Interaktivno se diskutovalo o faktorima rizika. Naš tim je pratio kvalitet interesovanja za ove rizikofaktore, vrednost povišene tenzjije kao i oscilovanje vrednosti glikemije opservacijom njihove zastupljenosti u ispitivanoj grupi sačinjenoj od posetilaca, njih 63-oje, oba pola. Muškaraca ima 17, a žena 46. Dominiraju posetioci u 6-oj deceniji zivota i stariji, njih 42-oje (67%). Povišena preprandijalna glikemija uočena je kod 23 (36,5%) ispitanika. Povišenu tenziju zapazili smo u 46 (73%) ispitanika. Obzirom da je većina ispitanika starije životne dobi kao i da su vrednosti tenzije i glikemije kod oko 70% odnosno oko 30 % povišene, a ispoljeno je zanimanje za saznanjima ove vrste, dolazimo do zaključka da je potreban nastavak ovakvih preventivnih delovanja kontinuirano.
Ključne reči: faktori rizika, glikemija, arterijska tenzija

e-mail: proticd@ptt.yu

113.
PRIMENA TOTALNIH PROTEZA KUKA (TPK) KOD SUBLUKSANTNIH KOKSARTROZA. ACETABULOPLASTIKA “L” GREFONOM
Novica Lučić, M.Veljković, N.Pavlović, D.Jovanović, B.Živković, Ž.Ilić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKA SLUŽBA

Subluksacija kuka je nedovoljna pokrivenost glave butne kosti, koja se nalazi u displastičnom acetabulumu uz najčešće očuvanu centražu. Subluksacije mogu biti prave i migrirajuce. Češće su kod žena (6:1), češće je zahvaćen lijevi kuk, slučajno se otkrivaju, predstavljaju estetski i psihički problem. Klinički nalaz je karakterističan: bol, ograničenost pokreta, kontrakture, skraćenje noge. Liječenje je hirurško, kod mladih osteotomije karlice a kod odraslih TPK. Primjena TPK podrazumijeva, u većini slučajeva, koštanu nadgradnju acetabuluma kao i tretman okolnog, izmenjenog, mekog tkiva. Kao koštani grefon koristi se glava butne kosti. Prva operacija sa koštanom nadgradnjom urađena je 1977.god. (Haris) Prva operacija sa “L”grefonom urađena je u našoj zemlji 1985.god-dr Radojevic i saradnici. U ZC Zaječar ta operacija je urađena 1998, sa dr Radovanovićem. Uz primenu “L”grefona oslonac je moguć nakon 7. dana od operacije. Ranije tehnike nadgradnje omogućavale su oslonac nakon 6 meseci. Grefon ima tačno predviđen oblik i dimenzije, traži preciznu obradu glave. U ZC Zaječar operisane su 32 subluksantne koksartroze. Acetatabuloplastika”L”grefom je urađena kod 7 pacijenata. Svi pacijenti su bile žene, prosječna starost 55,7 god. Nijedna od njih prethodno nije bila liječena. Ugrađeno je 5 hibridnih 2 bescementnih proteza. Nije bilo komplikacija. Rezultati artroplastika sa acetabuloplastikom”L”grefonom, u brižljivo izabranih pacijenata su zadovoljavajuci u smislu stabilnosti, pokretljivosti i smanjenja bola. Trendelenburgov znak i lako ograničenje pokreta perzistiraju, ali je nepobitno popravljanje biomehaničkih odnosa u bolesnom kuku.

114.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA UČENIKA PRE UPISA U SREDNJU SAOBRAĆAJNU ŠKOLU - SMER ŽELEZNIČAR
Zora Okiljević, Vojislav Rašović, Snežana Udovičić, Sava Vlahović
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽTP-A, BEOGRAD

Profesionalna orjentacija i selekcija ima za cilj da se jednom kandidatu savetuje izbor između više zanimanja, a zatim da se među kandidatima koji žele da rade određene poslove odaberu oni koji imaju najviše izgleda da te poslove uspešno obavljaju.
Prva selekcija budućih železničara obavlja se prilikom upisa u srednju saobraćajnu školu – smer železničar, na osnovu Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju. Pravilnik 655 propisuje posebne zdravstvene uslove koje moraju ispunjavati železnički radnici.
Cilj rada je da sagledamo koliko su učenici bili informisani o vrsti i uslovima izabranog zanimanja i najčešće uzroke zbog kojih kandidati nisu ispunjavali zdravstvene kriterijume za upis u saobraćajnu školu. Izvor podataka bili su kartoni preventivnih pregleda kandidata pre upisa u saobraćajnu školu i ankete učenika prvog razreda srednje saobraćajne škola. Od pregledanih 565 kandidata u poslednje tri godine, 12,6% nije ispunjavalo propisane zdravstvene kriterijume najšešće zbog poremećaje čula vida. Većina anketiranih učenika informacije o budućoj profesiju, profesionalnim štetnostima i mogućoj zaradi uglavnom su dobijali od roditelja i prijatelja. Neophodna je bolja profesionalna orjentacija i redovni sistematski pregledi u osnovnoj školi.

e-mail: okiana@ptt.yu 

115.
PROMENE NA MIOKARDU IZAZVANE HIPERTENZIJOM, MOGUĆNOST KOREKCIJE I NAČIN PRAĆENJA EFEKATA TERAPIJE
Darko Vugdelija
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA

Pacijenti sa arterijskom hipertenzijom često imaju hipertrofiju i dijastolnu disfunkciju miokarda leve komore. Hipertrofija miokarda i dijastolna disfunkcija leve komore značajno doprinose kardiovaskularnom morbiditetu i mortalitetu. Efekti antihipertenzivnih lekova na sniženje sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska ne koreliraju uvek sa stepenom redukcije hipertrofije i korekcije dijastolne disfunkcije. Kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom, u zavisnosnosti od vrste i stepena odstupanja ehokardiografskog nalaza od normale, moguća je individualizacija terapije koja bi trebala da dovede ne samo do sniženja pritiska nego i reverzije hipertenzijom izazvanih promena na srcu. Morfološke promene (hipertrofija i/ili dilatacija šupljina) i funkcionalne promene (hiperkinetsko stanje krvotoka, dijastolna disfunkcija leve komore) značajno doprinose, a vrlo cesto prethode pojavi koronarne bolesti i nastanku srčane insuficijencije. Prema tome pravilan izbor leka ili kombinacije lekova, ima praktičan i suštinski značaj, a efekti mogu da se objektiviziraju i prate. Ehokardiografski pregled (standardnim i Doppler metodama) radi odredjivanja morfoloških (promeri aorte i srčanih šupjina, izgled i pokretljivost zalistaka, debljina miokarda leve komore) i funkcionalnih promena (E/A odnos mitralnog protoka, ejekciona frakcija i FS leve komore, prisutvo i stepen valvularnih regurgitacija), pretstavlja način izbora za praćenje efekata terapije.

e-mail: vugdelija@ptt.yu

116.
ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE BABINJARA – ZNAČAJ
Ljiljana Milenković Atanacković(1), Nada Damnjanović(1), Stanica Belanović(2)
DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC (1)PEDIJATRIJSKA SLUŽBA,(2)STOMATOLOŠKA SLUŽBA

UVOD: Babinjare su značajna grupacija stanovništa i njihova zdravstvena edukacija treba da bude sastavni deo preventivnog rada pedijatra i sestre. CILJ: zdravstveno-prosvetnog rada je da se znanje i zravstvena kultura majke podigne na viši nivo,kako bi sa više umešnosti i znanja podizala svoje potomstvo. METODOLOGIJA RADA je vrlo raznolika:
-metod razgovora individualno ili u malim grupama, sa babinjarama koje dolaze prvi put u savetovalište DZ;
-kratka predavanja putem škole roditeljstva;
-brošure i agitke;
-stručni tekstovi na panou;
-ankete;
-metod demonstracije (dojenja,širokog povijanja,kupanja...);
REZULTATI RADA: U periodu sptembar 2004. – avgust 2005. na teritoriji opštine Obrenovac je rodjeno 726. dece.Od toga je bilo 14 gemelusa što znači 719 babinjara. Svaka je dobila više saveta ili informacija vezano za sebe i svoje novorodjeno dete( videti tabelu ). ZAKLJUČAK: Zdravstveno prosvećivanje majki – babinjara je od velikog zdravstvenog a i društvenog značaja.Edukovana majka bolje neguje svoje dete.Boljom negom se smanjuje morbiditet i mortalitet neonatusa,čuva i unapredjuje zdravlje i ostale dece, ako ih ima.Kontinuirana edukacija babinjara je neophodna,više aktivnosti u preventivnom radu i zdravstvenom prosvećivanju roditelja i starije dece, uz maksimalno angažovanje pedijatara i sestara u DZ, kao i polivalentne patronažne službe na terenu.

e-mail: atanacko@verat.net

117.
PRVI PEDIJATRIJSKI PREGLED NOVORODJENOG DETETA U KUĆI-ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA NEONATUSA NA TERITORIJI OPŠTINE OBRENOVAC I PREDUZETE MERE
Ljiljana Milenković-Atanacković
DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA

CILJ RADA je višestruki:
- da se pregledom uoči kakvog je zdravstvenog stanja novorodjenče i šta treba preduzeti ako ima indikacija,
- da se vidi kakvi su higijenski uslovi u kući i socijalno-ekonomski satatus porodice,
- edukacija majke (babinjare) u vezi nege novorodjenog deteta i ostale dece ako ih ima,
- stimulacija majke da doji svoje dete, metodom demonstracije,
- davanje saveta, informacija i odgovora majci na postavljena pitanja itd.
METODOLOGIJA: Za skrining zdravstvenog stanja neonatusa korišćeni su : anamnestički podaci dobijeni od majke, porodiljske liste, podaci dobijeni od strane patronažne službe DZ, i fiztikalni pregled deteta. REZULTATI RADA: U periodu septembar 2004. – avgust 2005. godine na teritoriji opštine Obrenovac, rodjeno je 726 beba U toku kućnih poseta, pedijatar je pregledao 671 novorodjenče (92,42% ) u drugoj nedelji života. Analizu zdravstvenog stanja novorodjene dece videti iz tabele [1]. ZAKLJUČAK: Iz redovnih poseta porodilja i novorodjenčadi od strane pedijatara i polivalentnih patronažnih sestara, konstatovan je povećan broj komplikacija kao što su ikterus, problemi sa pupčanom ranom, infekcije kože, oka, mastitisi, deformacije stopala i vratne muskulature.To nas je iniciralo da pojačamo nadzor nad tim porodicama, pooštrimo mere rada poštujući principe asepse i antisepse i edukujemo majku kako da neguje dete sa takvim problemima.Kao rezultat toga, najveći broj dece je uspešno lečen na nivou primarne zdravstvene zaštite. Teži oblici infekcije pupčane rane, kože, mastitisa, i neonatalne infekcije kao što su gastroenteritis, OMA, ITU su upućeni na sekundarni nivo zdravstvene zaštite – 12 ( 1,78%) Majkama novorodjene dece sa faktorima rizika je savetovano da redovno dovode decu na sistematske preglede u preventivno i razvojno savetovalište Dz radi daljeg praćenja.

e-mail: atanacko@verat.net

118.
NEGOTINAC, PRVI NEUROHIRURG U STAROJ JUGOSLAVIJI
Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Srđan Bogicić
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

Profesor dr Todor Bećirić rodjen je 1912. godine u selu Kobišnica, opština Negotin, bio je pravoslavne vere i srpske narodnosti. Gimnaziju je završio u Negotinu, a Medicinski fakultet 1937. godine u Beogradu. Po diplomiranju bavio se privatnom lekarskom praksom, a tokom Drugog svetskog rata bio je partizanski lekar i ratovao je u Prvoj proleterskoj brigadi, na Sremskom frontu i širom Jugoslavije. Posle oslobodjenja bio je poslanik Narodne skupštine Srbije i Savezne skupštine Jugoslavije. Početkom 1951. godine završava specijalizaciju iz neurohirurgije u Beogradu i postaje prvi neurohirurg Jugoslavije. Bio je dva puta na usavršavanju u Parizu i prvi je uveo encefalografiju u praksu kod nas i radio je kao profesor neurohirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Objavio je 55 naučna rada iz neurohirurgije i komplementarnih grana medicine, a medju značajnije ubrajamo: Subduralni hematomi, Uloga EEG-a u dijagnoistici kraniotrauma i ekspazivnih subtentorijalnih procesa, Tumori treće komore, recidivni meningitis i postraumatska rinoreja, Tumori hipofize i drugo. Profesor Bećirić bio je lekar, naučnik i humanista i u toku posla 1963. godine oboleo je od dečije paralize od koje se nije potpuno oporavio, već je do kraja života radne zadatke obavljao u invalidskim kolicima. Nosioc je mnogobrojnih priznanja i odlikovanja. Umro je 1972. godine u Beogradu, a sahranjen je na negotinskom groblju.

e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu

119.
ULOGA PSA ANTIGENA U RUTINSKOJ DIJAGNOSTICI KARCINOMA PROSTATE
N. Dimitrijević, Ž. Didić, D. Stanisavljević, B. Paraskijević, B. Todorović-Kazimirović, Gordana Veloić, M. Vojinović
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, UROLOŠKO ODELJENJE

PSA antigen je postao neizbežan faktor u dijagnostici oboljenja prostate. Mi ga danas radimo rutinski u našem svakodnevnom ambulatnom radu, ne samo kod suspektnih palpatornih nalaza. U svakodnevnoj praksi smo zaključili da, koliko može da pomogne u ranoj dijagnozi karcinoma, toliko može i da zavara. Zato smo hteli da prikažemo jednu studiju o tome koji je efekat u dijagnostici jači. Korišćen je materijal sa PH verifikacije bioptičkog materijala uzetog transperinealnom biopsijom od osam do dvanaest uzoraka, posebno iz oba lobusa prostate. Sagledavao se odnos pozitivnih biopsija i nivoa PSA u serumu bioptiranih. Prosečan odnos bioptiranih i pozitivnih na biopsiji je 1 : 2.5. Ovaj odnos je manji u starijem dobu pacijenata, tako da je u devetoj deceniji najmanji. Takođe je u pozitivnoj korelaciji i nivo PSA u serumu sa pozitivnim bioptičkim nalazima. Najugroženije populacije pacijenata su u sedmoj, osmoj i devetoj deceniji života. I pored toga odstupanja ima, tako da je bilo pozitivnih PH nalaza i sa normalnim nivoom PSA ( primeri incindetalnih nalaza karcinom prostate), a takođe definitivno negativnih nalaza i pored znatno povećanih vrednosti PSA.

e-mail: dzbata@sezampro.yu 

120.
PUŠENJE I TRUDNOĆA – RIZIK FAKTOR ZA NOVOROĐENO DETE

Slavica Anđelković(1), Slavica Veljković(1), Ljiljana Vasilevski(2), Ljiljana Mihailović(2)
ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA" SMEDEREVO, (1) SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE, (2) DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DECE

Izloženost deteta duvanskom dimu je faktor sredine koji je visoko rizičan za pojavu i učestalost respiratornih problema kod dece. Duvanski dim može da izazove zastoj intrauterinog rasta, smanjenje telesne mase na rođenju u odnosu na očekivanu, rađanje dece sa užim disajnim putevima, potencira regulaciju TH2 imunog odgovora i stvara podlogu za atopiju kao osnovu kasnijeg nastanka alergijske senzibilizacije i astme. U osnovi svega je dugotrajna inflamacija malih disajnih puteva koja počinje još intrauterino, traje u detinjstvu i favorizuje kasnije razvoj HOBP u odrasloj dobi. Cilj rada je bio da uporedimo telesnu masu (TM), telesnu dužinu (TD), gestacijsku starost (GS) i Apgar skor (AS) kod novorođenčadi čije su majke pušile u trudnoći sa istim parametrima kod novorođenčadi čije majke nisu pušile tokom trudnoće (kontrolna grupa). Ispitivanje je obuhvatilo 200 novorođenčadi. Prvu grupu (n=100) činila su novorođenčad čije su majke pušile u trudnoći, kontrolnu grupu (n=100) činila su novorođenčad čije majke nisu pušile tokom trudnoće. Dobijeni su sledeći rezultati: Ispitivani parametri su se razlikovali u obe grupe ispitanika. Majke koje ne puše rađaju decu u proseku u 39 nedelji gestacije, sa prosečnom TM 3379 grama i dužinom 51 cm. Prosečna ocena na rođenju iznosi 8/9. Majke koje puše rađaju decu u proseku u 38 nedelji gestacije sa TM 3286 grama, TD 50 cm i ocenom 7/8.
Ključne reči: trudnoća, pušenje, novorođenče

e-mail: andjeo7@ptt.yu
 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design