Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
Home ] Radovi ] Indeks autora ] [ Program ] [ Mapa ]
       

XXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Zaječar, 25. i 26. maj 2007. godine

Objavljeni radovi i sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali. Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.

Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

Pogledajte detaljnije: Zbornik sažetaka

   
 
   

PROGRAM RADA

 

25.05.2007.

     
11.30 – 14.00   MENADŽMENT U ZDRAVSTVU, EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA

UVODNO PREDAVANJE: FAKULTET ZA MENADŽMENT, ZAJEČAR
 1. PREDMETNI PRISTUP IZUČAVANJU MARKETINGA U ZDRAVSTVU
  Vesna Milanović-Golubović
  MEGATREND UNIVERZITET, BEOGRAD
 2. ETIČKI PROBLEMI U ZDRAVSTVU SRBIJE DANAS
  Srećko Nikolić
  MEGATREND UNIVERZITET U BEOGRADU, FAKULTET ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU
 3. ЗДРАВНА РЕФОРМА В УСЛОВИЯ НА ПРЕХОД – СПОДЕЛЕН ОПИТ ОТ БЪЛГАРИЯ
  Вилхелм Елисеев
  BUGARSKA
 4. ANALIZA UČESTALOSTI DEPRESIVNIH POREMEĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA
  Tatjana Radović, Snežana Bajović, Bojana Vučetić
  OPŠTA BOLNICA "STEFAN VISOKI", SMEDEREVSKA PALANKA, PSIHIJATRIJSKO ODELJENJE
 5. SPECIFIČNOSTI TRAUMATIZMA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
  Nebojša Đurišić(1), Aleksandar Janićijević(1), Jelena Jovanović-Simić(2), Ljiljana Šević (1)
  (1)ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD, (2)SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
 6. STRES KOD RADNIKA HITNE POMOĆI
  Miljan Jović, Slaviša Milutinović, Dragan Živković, Davor Mladenović, Milijana Videnović
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
 7. REGIONALNI ZDRAVSTVENI WEB PORTAL
  Zoran Cvetković,(1), Emil Vlajić(2),Miljan Jović(3)
  (1)INFOTREND, BEOGRAD, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, ODELJENJE NEUROLOGIJE, (3) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
 8. ZDRAVSTVENI ZAKONI I ZDRAVLJE
  Božidar R. Obradović
  ZDRAVSTVENI CENTAR GORNJI MILANOVAC
 9. ZNAČAJ I MESTO ŽIVOTINJA U NARODNOJ ZDRAVSTVENOJ KULTURI
  Aleksandar Rajić
  BEOGRAD
 10. LJUBAV, POTVRDA ZDRAVLJA RAZUMA LJUDSKOG
  Ivan Knežević
  BEOGRAD
 11. LJUBAV PREMA ZDRAVOM PORODU, DECI I OMLADINI U STVARALAŠTVU I LIČNOM ŽIVOTU PRIM. DR MILORADA DRAGIĆA - POVODOM DVADESETOGODIŠNJICE SMRTI
  Srebrica Knežević
  FILOZOFSKI FAKULTET, BEOGRAD
 12. HILANDARSKI MEDICINSKI KODEKS-SKRIVENO BLAGO SRPSKE MEDICINE
  Ljiljana Kolarski Nenadić (1), Milica Kovačević (1), Nenad Nenadić (2), Vesna Stojanović Kamberović (2)
  (1)DOM ZDRAVLJA "DR SIMO MILOŠEVIĆ", BEOGRAD, (2)DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD
 13. RASLOJAVANJE NEKADA I DANAS I SOCIJALNE BOLESTI
  Goran Čukić
  DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ", BERANE
 14. PARAMETRI DEPRESIVNOSTI KOD ADOLESCENATA LIŠENIH RODITELJSKOG STARANJA NA DOMSKOM SMEŠTAJU
  Jelisaveta Todorović, Valentina Jeremić, Spomenka Radojević
  FILOZOFSKI FAKULTET, NIŠ
 
14.00 – 15.30   POSTER SESIJA (pogledajte radove)

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU, EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA
 
       
15.30-16.30   PAUZA ZA RUČAK  
       
16.30 – 18.00   DIJAGNOSTIKA

UVODNO PREDAVANJE: Dr Ljubomir Pavić
MDCT KORONAROGRAFIJA - PRIKAZ METODE
 
 
   
 1. ULTRAVIOLETNA RADIJACIJA I AKTIVNOST POLIMORFONUKLEARNIH NEUTROFILA KOD PACIJENATA SA PSORIJAZOM
  Tomislav Avramović
  ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
 2. TERMOVIZIJA KAO DIJAGNOSTIKA U MEDICINI
  Zvonko Damnjanović(1), Zoran Stević(2), Goran Bogdanović(3), Vidoje Radosavljević(3), Zoran Stojković(4)
  (1)KOMPJUTER CENTAR BOR, (2)TEHNIČKI FAKULTET BOR, (3)ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, (4)MEGATREND ZAJEČAR
 3. DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI NAJNOVIJE GENERACIJE DVANAESTOKANALNOG KONTINUIRANOG EKG HOLTER SISTEMA: ANALIZA VARIJABILNOSTI SRČANE FREKVENCE, QTC INTERVALA, ANALIZA T ALTERNANSA, KASNIH KOMORSKIH POTENCIJALA I SINDROMA OPSTRUKTIVNE APNEJE U SNU
  Dusan Bastać(1), Zoran Joksimovic(2),
  (1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ," ZAJEČAR, (2)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR
 4. TRANZITORNA TIREOTOKSIKOZA IZAZVANA FOKALNOM DESTRUKCIJOM ŠTITASTE ŽLEZDE – PRIKAZ BOLESNIKA
  Nebojša Paunković, Jane Paunković, Kosta Nikolić
  POLIKLINIKA "PAUNKOVIĆ", ZAJEČAR
 5. DIJAGNOSTIČKI, TERAPIJSKI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ BNP U SRČANOJ INSUFICIJENCIJI
  Jozef Glasnović
  KLINIČKI CENTAR NIŠ, KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
 6. PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA U DIJAGNOSTICI AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA I KLINIČKI NEJASNIH STANJA
  Vladimir Mitov(1), Željka Aleksić(2)
  (1) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA, (2) SLUŽBA NUKLEARNE MEDICINE
 
18.00 – 18.30   POSTER SESIJA (pogledajte radove)

DIJAGNOSTIKA

 
       
20.00   SVEČANA VEČERA
Hotel "Kastrum" - Gamzigradska banja

 
 

26.05.2007.

     
09.00 – 12.00   KONZERVATIVNA MEDICINA

UVODNO PREDAVANJE: Dr Svetlana Apostolović
SAVREMENI TERAPIJSKI PRISTUP KOD PACIJENATA SA NSTEMI
 

 
   
 1. PORODICA SA FENILKETONURIJOM- PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST
  Bojana Cokić i saradnici
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA
 2. TEŽAK TOKSIČNI HEPATITIS IZAZAVAN SOKOM CRNE ROTKVE ( RAPHANUS SATIVUS)- PRIKAZ SLUČAJA
  Zoran Joksimović(1), Dušan Bastać(2)
  (1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR ,(2)INTERNISTIČKA ORDINACIJA"DR.BASTAĆ", ZAJEČAR
 3. UDRUŽENOST ANEURIZME ATRIJALNOG SEPTUMA I FORAMEN OVALE APERTUM-A SA KARDIOEMBOLIJSKIM MOŽDANIM UDAROM – NAJNOVIJI STAVOVI I PRIKAZ SLUČAJA
  Dušan Bastać
  INTERNISTIČKA ORDINACIJA “DR BASTAĆ”, ZAJEČAR
 4. EHOKARDIOGRAFSKI PREDIKTORI SMANJENOG PETOGODIŠNJEG PREŽIVLJAVANJE BOLESNIKA SA AORTOKORONARNIM PREMOŠĆAVANJEM
  M. Zdravković (1), M. Ristić(2), N. Milić(3), S. Pavlović(2), M. Deljanin-Ilić(4), M. Krotin(1), M. Žaja(1), D. Popović-Lisulov (1), D. Zdravković (1), N. Milinić (1)
  (1)KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA", BEOGRAD, (2)INSTITUT ZA KVB, KLINIČKI CENTAR SRBIJE, (3)INSTITUT ZA MEDICINSKU STATISTIKU I INFORMATIKU, MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU, (4)INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI, RADON, NIŠ
 5. EFEKAT MASE MIOKARDA I REMODELACIJE LEVE KOMORE NA ODNOS IZMEDJU DOPPLER BRZINA, TRANSMITRALNE BRZINE RANOG PUNJENJA(E) I BRZINE SEPTALNOG MITRALNOG ANULUSA (E PRIM)
  Dušan Bastać(1), Zoran Joksimović(2)
  (1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA"DR.BASTAĆ", ZAJEČAR, (2)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR
 6. ZNAČAJ EHOKARDIOGRAFIJE U IZBORU I MODIFIKACIJI INDIVIDUALNE ANTIHIPERTENZIVNE TERAPIJE
  Darko Vugdelija
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA
 7. ERADIKACIONA TERAPIJA I REZISTENCIJA HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE
  Andrija Milošević
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA
 8. KORELACIJA ENTEZITISA I ARTRITISA KOLENSKIH I SKOČNIH ZGLOBOVA BOLESNIKA SA SPONDILOARTROPATIJAMA
  Zvezdana Antić(1), Zoran Antić(1), Aleksandra Stanković(2), Vjeroslava Slavić(3), Dušan Mustur(3)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR ALEKSINAC, (2)INSTITUT ZA PREVENCIJU, LEČENJE I REHABILITACIJU REUMATSKIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI "NIŠKA BANJA", (3)INSTITUT "SIMO MILOŠEVIĆ", IGALO
 9. EVALUACIJA RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA SA EPIKONDILITOM HUMERUSA TRETIRANIH BIOSTIMULATIVNIM LASEROM
  Zoran Šekularac, Ljiljana Šekularac
  INSTITUT ZA REHABILITACIJU BEOGRAD, CENTAR SELTERS MLADENOVAC
 10. PANIČNI POREMEĆAJ – OD DIJAGNOSTIKE DO LEČENJA
  (1) Jelena Kikovic, (2)L. Trninić
  (1) ZZZZ STUDENATA BEOGRAD, (2)DOM ZDRAVLJA ZEMUN
 11. TUMAČENJE LEUKOCITOZE KOD DECE SA AKUTNIM VIRUSNIM GASTROENTERITISOM
  V.Lekić (1), Z.Leković (2), D. Ristić (2), A.Elšeik ( 3), S. Mihailović (4)
  KBC "ZVEZDARA",CENTAR ZA PEDIJATRIJU "DR OLGA DEDIJER", (2)UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA – BEOGRAD, (3)DOM ZDRAVLJA KOVAČICA, (4)ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO
 12. GINKGO BILOBA I BIOELEKTRIČNA AKTIVNOST MOZGA
  (1) Vesna Ivetić, (1) Marina Hodolič, (2) Zora Okiljević
  (1)MEDICINSKI FAKULTET, NOVI SAD, ZAVOD ZA FIZIOLOGIJU (2)ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽTP-A BEOGRAD, NOVI SAD
 13. SAMOLEČENJE KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA – DILEME I POSLEDICE
  Vladimir Blanuša
  INTERNISTIČKA ORDINACIJA "PRIM. DR VLADIMIR BLANUŠA", SOMBOR
 
12.00 – 13.00   POSTER SESIJA (pogledajte radove)

KONZERVATIVNA MEDICINA
 

 
13.00-14.00   PAUZA ZA RUČAK  
       
14.00 – 16.30
 
  HIRURGIJA
 1. REKONSTRUKCIJA IVIČNOG DEFEKTA DONJE USNE KARAPANDŽIĆEVIM REŽNJEM – PRIKAZ SLUČAJA
  Igor Maljković (1),D.Mišić (2)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ORTOPEDSKO ODELJENJE - PLASTIČNA HIRURGIJA, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ORALNA HIRURGIJA
 2. EKTOPIČNI BUBREG KOD TRINAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE-PRIKAZ SLUČAJA
  Goran Janković, Miodrag Jolić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA DEČIJE HIRURGIJE
 3. LICHTENSTEIN TEHNIKA, ZLATNI STANDARD U REŠAVANJU PREPONSKIH KILA, NAŠE ISKUSTVO
  M. Miljković, I. Matić, D. Ilić, Z. Habe
  ZDRAVSTVENI CENTAR ALEKSINAC, HIRURŠKO ODELJENJE
 4. DOVOLJAN BROJ DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI – JEDAN OD USLOVA SAVREMENE HEMOTERAPIJE
  Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI
 5. TRANSFUZIJSKO LEČENJE DECE-ISKUSTVA ZZTK NOVI SAD
  Čedomir Gavrančić
  ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD
 6. PROFILAKTIČKA PREOPERATIVNA PRIMENA CEFALOSPORINA DRUGE GENERACIJE (CEFUROKSIM – NATRIJUM)
  Sinisa Čelojević (1), Živadin Zdravković (1), Gordana Velojić (2)
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN (1) SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, (2) SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU
 7. METRORAGIJA U PERIODU MENOPAUZE U ZDRAVSTVENOM CENTRU NEGOTIN
  Jevrosima Puslojić,Nada Mihajlović,Zoran Puslojić,Aleksandar Banković
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SLUŽBA
 8. LEČENJE PATOLOŠKIH PROMENA GRLIĆA MATERICE METODOM "LOOP EXCISIAE"
  Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Ljubisav Božilović, Zoran Puslojić
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SLUŽBA
 9. RAK GRLIĆA MATERICE U OPŠTINI ZAJEČAR OD 1996 -2006. GODINE
  Vera Najdanović - Mandić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SLUŽBA
 10. PRIMENA VAMOS-DRAGER KAPNOGRAFA
  Miroslav Cokić, Ivan Cokić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR,SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU
 11. LEČENJE PILONIDALNE BOLESTI
  Igor Milosavljević, Srđan Đorđević, Marina Milosavljević
  ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC
 12. PROTEINI AKUTNE FAZE U AKUTNOM NEKROTIČNOM PANKREATITISU
  Slobodan Milosavljević, Srđan Đorđević, Igor Milosavljević
  ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC
 
16.30 – 17.30   POSTER SESIJA (pogledajte radove)

HIRURGIJA

 
       
   

POSTER SESIJE

 

25.05.2007.

14.00 – 15.30

  MENADŽMENT U ZDRAVSTVU, EPIDEMIOLOGIJA,
SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA
 1. UPOTREBA ANKSIOLITIKA I OPOIDNIH NARKOANALGETIKA U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI
  Jelena R. Tufegdžić. Boris I. Tufegdžić
  ZDRAVSTVENI CENTAR GORNJI MILANOVAC, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
 2. PERTUSSIS U REPUBLICI MAKEDONIJI, 1980-2005
  Biljana Danilovska(1), D. Danilovski(2), R. Isjanovska(2), A. Stojanov(1), M. Zdravkovska(2), V.Duridanska(1)
  (1)JZU ZAVOD ZA ZASTITU ZDRAVLJA - SKOPLJE, (2)INSTITUT ZA EPIDEMIOLOGIJU I BIOSTATISTIKU SA MEDICINSKOM INFORMATIKOM – SKOPLJE, REPUBLIKA MAKEDONIJA
 3. NARODNO LEČENJE PLUĆNIH BOLESTI KOD RUDARA TIMOČKE KRAJINE
  Gordana Živković
  ZAJEČAR
 4. MORFOLOŠKA MERENJA POJEDINIH GRUPA SPORTISTA U OMLADINSKOM SPORTSKOM KAMPU "ĐERDAP"
  Božo Nešić, Siniša Popović, Dragoljub Mitrović, Zoran Popović, Saša Popović
  DOM ZDRAVLJA KLADOVO
 5. PREVENTIVNI ZNAČAJ RAZLIKA U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA I FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA FUDBALERKI I KOŠARKAŠICA
  Ivana Mladenović(1), Maja Nikolić (2)
  (1)FAKULTET FIZIČKE KULTURE, NIŠ, (2) MEDICINSKI FAKULTET, NIŠ
 6. HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE IZ GRADSKIH VODOVODA ZLATIBORSKOG OKRUGA
  Violeta Prošić, Olivera Janjić
  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
 7. UČESTALOST ASTME KOD DECE KOJA SU NA ROĐENJU IMALA RDS
  Slavica Anđelković, LJ. Mihajlović, S. Veljković, D. Anđelković
  ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA", SMEDEREVO
 8. UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA KOD DECE U OPŠTINI NEGOTIN U 2006. GODINI
  V.Stuparević, S.Bogicić, J. Trokanović, T. Žikić-Obradović
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA PREVENTIVNE MEDICINE I PEDIJATRIJSKA SLUŽBA
 9. ZASTUPLJENOST BETA HEMOLITIČKOG STREPTOKOKA GRUPE A KOD PREDŠKOLSKE DECE U OPŠTINI NEGOTIN U PERIODU 2001-2005
  V.Stuparević, S.Bogicić, J.Trokanović, T. Žikić Obradović
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA PREVENTIVNE MEDICINE I PEDIJATRIJSKA SLUŽBA
 10. RESPIRATORNO ZDRAVLJE ŠKOLSKE DECE U ZAVISNOSTI OD NAČINA GREJANJA PROSTORIJA
  Ljiljana Stošić(1), Dragana Nikić(2), Sonja Ilić(3), Suzana Milutinović(1)
  (1)INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, NIŠ, (2) MEDICINSKI FAKULTET, NIŠ, (3) DOM ZDRAVLJA NIŠ
 11. EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE OBOLELIH OD KARCINOMA ŽELUCA U NIŠAVSKOM OKRUGU PERIOD OD 1996. DO 2005. GODINE
  Mirko Ilić (1), K. Lazarević (2), N. Rančić (1), Z. Deljanin (1), B Petrović (1)
  INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ, (1)CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI, (2)CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 12. ANALIZA MALIGNIH BOLESTI RADNO AKTIVNOG STANOVNIŠTVA U LESKOVCU
  Suzana Mitić, Suzana Levi
  ZDRAVSTVENI CENTAR LESKOVAC
 13. EFEKTI MENOPAUZE NA PROMENE LIPIDNOG STATUSA, KRVNOG PRITISKA I TELESNE MASE
  Milan Nikolić (1), Olivera Radulović (2)
  (1)ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽTP-a "BEOGRAD", BEOGRAD, (2) INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
 14. ZNAČAJ PREVENCIJE NASTANKA DIJABETIČKOG STOPALA
  M. Miljković, I. Matić, Z. Antić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ALEKSINAC, HIRURŠKO ODELJENJE
 15. UČESTALOST KARCINOMA BRONHA KOD STANOVNIŠTVA OPŠTINE ARILJE U PERODU 2000-2006.
  Zoran Porubović, Svetislav Rogošić
  ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE, DOM ZDRAVLJA ARILJE
 16. ISHRANJENOST DECE ŠKOLSKOG UZRASTA U TOPLIČKOM OKRUGU
  Suzana Milutinović(1), Maja Nikolić(2), Ljiljana Stošić(1), Aleksandra Stanković(2)
  (1)INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, NIŠ, (2)MEDICINSKI FAKULTET, NIŠ
 17. MASOVNOST I UZROCI UPOTREBE BENZODIAZEPINA - PETOGODIŠNJI UVID U TERENSKOJ AMBULANTI ČUBRA
  Danijela Stanković(1), Nensi Mitrović(1), Sibirka Mićović(2)
  (1) ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
 18. POREMEĆAJI LIPIDNOG STATUSA KOD RADNIKA PROFESIONALNO EKSPONOVANIH STRESU KOJI STVARA IMPULSNA INDUSTRIJSKA BUKA
  Jovica Jovanović (1,2), Milan Jovanović (2,3) , Milunka Ilić(4) ,Violeta Stefanović (4), Uranija Petrović (4)
  (1)ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ,(2) MEDICINSKI FAKULTET NIŠ, (3) KLINIČKI CENTAR NIŠ, (4) DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA
 19. PROCENA UHRANJENOSTI DECE PRED POLAZAK U ŠKOLU
  Marica Milidrag, Slavojka Borković Biljana Bokan
  DOM ZDRAVLJA ''SAVSKI VENAC'', BEOGRAD
 20. POTROŠNJA NAJPROPISIVANIJIH LEKOVA U OSIPAONICI
  Milena Slavković (1), Ivica Jevtić (2)
  (1) APOTEKARSKA USTANOVA SMEDEREVO, APOTEKA OSIPAONICA, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA" SMEDEREVO, AMBULANTA OSIPAONICA
 21. REZULTATI SISTEMATSKIH PREGLEDA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U ULCINJU ZA 2006. GODINU
  Srecko Hajduković
  JZU DOM ZDRAVLJA, ULCINJ
 22. DERMATOMIKOZE U OPŠTINI NEGOTIN U 2006. GODINI
  Ljiljana Đorđieska Makajić(1), Vojislava Stuparević(2), Srđan Bogicić(3)
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, (1) SLUŽBA DERMATOVENEROLOGIJE, (2) SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE, (3) PEDIJATRIJSKA SLUŽBA
 23. UZNAPREDOVANOST MALIGNOMA KAO LOŠ PROGNOSTIČKI FAKTOR KOD OBOLJENJA DOJKE
  Goran Bogdanović, Života Marjanović, Svetlana Dimitrijev
  ZDRAVSTVENI CENTAR BOR
 24. TERAPIJA PRIVREMENIM PEJSMEJKERIMA U ZC U ZAJEČARU U 2006. GODINI
  Vladimir Mitov(1), Zoran Perišić(2)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA, (2) KC NIŠ, PEJSMEJKER CENTAR
 25. UČESTALOST NEOPLAZIJA GRLIĆA MATERICE I STAROSNA STRUKTURA PACIJENTKINJA
  Biljana Popović, Mirko Trailović, Zoran Roško, Slobodan Žikić, Slobodan Milošević
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SLUŽBA
 26. ZNANJE UČENIKA JEDNE OSNOVNE ŠKOLE O HIV/AIDS-U
  Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić, Bosiljka Ugrinić-Sklopić
  DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD
 27. KOLIKO SE ZNANJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE O HIV/AIDS-U PROMENILO ZA 14 GODINA
  Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić
  DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD
 28. ODNOS PROFESIONALACA PREMA RIZIČNOM PONAŠANJU ADOLESCENATA
  Mila Otašević, Vesna Bogdanović, Radmila Kosić, Marijana Genić
  DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD
 29. ZNAČAJ IZBORA PRIBORA ZA EFIKASNIJU ORALNU HIGIJENU
  Sonja Rašeta – Šnjegota, N.Šurbatović
  DOM ZDRAVLJA "DR SIMO MILOŠEVIĆ", ČUKARICA, BEOGRAD
 30. UČESTALOST POJEDINIH FAKTORA RIZIKA U STABILNOJ KORONARNOJ BOLESTI
  Dragana Ilić Videnović
  ZAVOD ZA REHABILITACIJU "GAMZIGRAD", GAMZIGRADSKA BANJA
 31. POZNATE OSOBE SA EPILEPSIJOM
  Emil Vlajić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, NEUROLOŠKO ODELJENJE
 32. KERATITIS HERPETICA - POVEĆAN BROJ OBOLJEVANJA U 2006-OJ GODINI
  Zoran Živković, Suzana Redžić, Jovan Mijatović
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, OFTALMOLOŠKA SLUŽBA
 33. POVREDE - KOLIKO SE I NA KOJI NAČIN DECA NAJVIŠE POVREĐUJU
  Dejan Anđelković (1), Milka Marić (2), Slavica Anđelković (3)
  (1) UBP SMEDEREVO, (2) DEČIJE ODELJENJE SMEDEREVO, (3)DEČIJE ODELJENJE, SMEDEREVO
 34. INFLAMATORNA OBOLJENJA ŽUČNE KESE - DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO U HIRUŠKOM LEČENJU
  Srđan Đorđević, Igor Milosavljević
  ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, HIRURŠKO ODELJENJE
 35. SMER ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA U SADAŠNJEM TRENUTKU I BLISKOJ BUDUĆNOSTI
  Nebojša Paunković, Nedeljko Magdalinović, Džejn Paunković, Srećko Nikolić
  MEGATREND UNIVERZITET BEOGRAD, FAKULTET ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU
 36. ANALIZA RADNE MOTIVISANOSTI U ODNOSU NA RADNI APSENTIZAM U
  RADNIM ORGANIZACIJAMA ZAJEČARSKOG OKRUGA
  Srđan Žikić, Miodrag Kostić, Zoran Jelenković
  MEGATREND UNIVERZITET BEOGRAD, FAKULTET ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU
 37. MARKETING STRATEGIJA PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE OBOLJENJA KOD MLADIH U PERIODU RANE ADOLESCENCIJE
  Gordana Jovanović
  MEGATREND UNIVERZITET BEOGRAD, FAKULTET ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU
 38. PRIKAZ NAJZNAČAJNIJIH SISTEMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
  Zoran Joksimović
  INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR
 
18.00 – 18.30   DIJAGNOSTIKA
 1. EHOKARDIOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERIKARDNE TAMPONADE-PRIKAZ SLUČAJA
  Danijela Nikolić, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA INTERNE MEDICINE
 2. LAŽNO PATOLOŠKI NALAZ STANDARDNE RADIOGRAFIJE PLUĆA I SRCA U P/A
  Nadežda Kašiković, Radomir Gajić, Jelica Rajković
  DOM ZDRAVLJA "VRAČAR", BEOGRAD
 

26.05.2007.

12.00 – 13.00

  KONZERVATIVNA MEDICINA
 1. SAVREMENA TERAPIJA ALERGIJSKIH BOLESTI KOD DJECE U PRIMARNOJ PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI
  Bajraktarević Adnan (1), Jatić Zaim (1, 2) Penava Semira(3), Sporišević Lutvo(4), Selimović Amina (5)
  (1)JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO, DOM ZDRAVLJA-DOM ZDRAVLJA CENTAR VRAZOVA ODJEL ZA PREDŠKOLSKU DJECU, (2)INSTITUT ZA OBITELJSKU MEDICINU - MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO, (3)DOM ZDRAVLJA NOVO SARAJEVO, (4)HITNA POMOĆ SARAJEVO-ODJEL ZA DJECU, (5)PEDIJATRIJSKA KLINIKA SARAJEVO
 2. ZASTUPLJENOST AKUTNOG LUMBALNOG SINDROMA I DORZOMEDIJALNE DISKOPATIJE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI ALEKSINAC
  Zvezdana Antić(1), Zoran Antić(1), Aleksandra Stanković(2), Vjeroslava Slavić(3), Dušan Mustur(3)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR ALEKSINAC, (2)INSTITUT ZA PREVENCIJU, LEČENJE I REHABILITACIJU REUMATSKIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI "NIŠKA BANJA", (3)INSTITUT "SIMO MILOŠEVIĆ", IGALO
 3. ZNAČAJ VAGALNIH MANEVRA U TERAPIJI PAROKSIZMALNE SUPRAVENTRIKULARNE TAHIKARDIJE
  Boris Tufegdžić (1), Jelena Tufegdžić(1), Jelena Vasić(2), Ljubiša Šumarac(3)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR GORNJI MILANOVAC, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, (2)GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SLUŽBA, (3)ONKOLOŠKI DISPANZER
 4. SLUŠNO OŠTEĆENJE I ULOGA SURDOAUDIOLOGA - PRIKAZ SLUČAJA
  Nensi Mitrović-Stevanović
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN
 5. DETE SA LANGDON DOWN SY ;ZNAČAJ DEFEKTOLOŠKE REHABILITACIJE I EDUKATIVNOG RADA SA RODITELJIMA - PRIKAZ SLUČAJA
  Nensi Mitrović - Stevanović, Danijela Stanković
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN
 6. HERPES ZOSTER OPHTHALMICUS RECIDIVANS
  Ljiljana Topalović Ilić
  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA, BEOGRAD
 7. REUMATIČKA POLIMIALGIJA
  Ljiljana Petrović-Rackov (1), Miodrag Jevtić (2), Nada Pejnović (3)
  (1)KLINIKA ZA REUMATOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU, VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA, BEOGRAD, SRBIJA, (2)UPRAVA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE, BEOGRAD, SRBIJA, (3) CENTRE FOR BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY, WILLIAM HARVEY RESEARCH INSTITUTE, QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON, LONDON EC1M 6BQ, UK
 8. PROBLEMI U DIJAGNOSTIKOVANJU "BOLESTI OGREBOTINE MAČKE"
  Jelena Ravanić, Božana Stoilović, Miomir Petković
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN SLUŽBA ZA ZAŠTITU DECE, ŠKOLSKE DECE I OMLADINE
 9. EPITHELIOMA BASOCELLULARE CUTIS, ERYTHRODERMIA PSORIATICA - PRIKAZ SLUČAJA
  Nada Trailović(1), J. Tiodorović (2), R. Milenković(2), D. Ljubisavljević(2)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, DERMATOVENEROLOŠKA SLUŽBA, (2) KC NIŠ, KLINIKA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI
 10. EISENMENGER SINDROM KAO POSLEDICA NEKORIGOVANOG VENTRIKULARNOG SEPTALNOG DEFEKTA-PRIKAZ SLUČAJA
  Danijela Nikolić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA INTERNE MEDICINE
 11. EFEKTI BANJSKOG LEČENJA NA FUNKCIONALNI STATUS OBOLELIH OD PSORIJAZNOG ARTRITISA
  Dušan Mustur (1) , Vjeroslava Slavić(1), Zvezdana Antić (2)
  (1)INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU "DR SIMO MILOŠEVIĆ" IGALO, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR - ALEKSINAC
 12. MONITORING PACIJENATA SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM U ORDINACIJI LEKARA U DOMU ZDRAVLJA "SIMO MILOŠEVIĆ", BEOGRAD I DOMU ZDRAVLJA ARILJE
  Svetislav Rogošić(1), Zoran Porubović (2)
  (1)DOM ZDRAVLJA "SIMO MILOŠEVIĆ", BEOGRAD, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE, DOM ZDRAVLJA ARILJE
 13. AKUTNA INSUFICIJENCIJA BUBREGA - PRIKAZ SLUČAJA
  Slađana Miljković, Slađana Aranđelović, Dušica Milić
  DOM ZDRAVLJA, NIŠ
 14. REHABILITACIJA BOLESNIKA SA TOTALNOM ARTROPLASTIKOM KOLENA U CILJU POBOLJŠANJA RADNE SPOSOBNOSTI - PRIKAZ SLUČAJA
  S. Antonijević(1), P. Vasić(1), D. Marković(2)
  (1)ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MUP-A, BEOGRAD, (2)SAJ MUP BEOGRAD
 15. SINDROM NERVOZNIH CREVA-NAJČEŠĆA BOLEST CREVA
  Ljiljana Kolarski Nenadić(1),Nenad Nenadić(2),Dragana Kolarski(3),Milica Kovačević(1)
  (1)DOM ZDRAVLJA "DR SIMO MILOŠEVIĆ", BEOGRAD, (2) DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD, (3)"PEYTON MEDICAL"D.O.O. BEOGRAD
 16. ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE DECE SA AUTIZMOM
  Marica Milidrag
  DOM ZDRAVLJA "SAVSKI VENAC", BEOGRAD
 17. CAVE PENICILLINUM – PROBLEMATIKA AMBULANTNOG RADA
  Srećko Hajduković
  JZU DOM ZDRAVLJA "BOGDAN VUJOŠEVIĆ", ULCINJ
 18. REHIDRACIJA ODOJČADI I MALE DECE SA AKUTNIM BAKTERIJSKIM ENTEROKOLITISOM
  V. Lekić (1), A. Elšeik (2), D. Ristić (3), Z. Leković (3), S. Mihailović (4)
  (1) CENTAR ZA PEDIJATRIJU "DR OLGA DEDIJER" KBC "ZVEZDARA", (2) DOM ZDRAVLJA KOVAČICA (3) UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA – BEOGRAD, (4) ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO
 19. GODINE STAROSTI KAO PROGNOSTIČKI FAKTOR MORTALITETA I KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA PET GODINA NAKON HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
  M. Zdravković (1), M. Ristić (2), N. Milić (3), S. U. Pavlovic (2), M. Deljanin-Ilić (4), M.Krotin (1), M. Žaja (1), D. Popović-Lisulov (1), D. Zdravković (1), N. Milinić (1)
  (1)KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR «BEŽANIJSKA KOSA», BEOGRAD, (2)INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI, KLINIČKI CENTAR SRBIJE, (3)INSTITUT ZA MEDICINSKU STATISTIKU I INFORMATIKU, MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU, (4)INSTITUT ZA KVB RADON, NIŠ
 20. LEKO-DENTALNI JAHAČI KAO VEZNI ELEMENT PARCIJALNE SKELET PROTEZE
  Vesna Petković, Slavica Radenković Medić
  STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "PROTETIKDENT" – DR VESNA PETKOVIĆ
 21. TRETMAN MIH SEKUTIĆA MINIMALNO INVAZIVNIM METODOM
  Gordana Stefanović(1), Zoran Vulićević (2)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, (2)KLINIKA ZA DEČIJU I PREVENTIVNU STOMATOLOGIJU, BEOGRAD
 22. CIRKADIJALNA DISTRIBUCIJA ASIMPTOMATSKE ISHEMIJE U BOLESNIKA SA KORONARNOM BOLEŠĆU
  Dragana Ilić Videnović
  SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "GAMZIGRAD" GAMZIGRADSKA BANJA
 23. URGENTNA STANJA U PSIHIJATRIJI - PRIKAZ SLUČAJEVA
  Miljan Jović(1), Milijana Videnović(1), Slaviša Milutinović(1), Tatjana Šabanić(2), Emil Vlajić(1), Biljana Paunović(3)
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1) SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, (2)ODELJENJE NEUROLOGIJE, (3)ODELJENJE PSIHIJATRIJE
 24. TROVANJE HLOROVODONIČNOM KISELINOM PERORALNIM UNOŠENJEM-PRIKAZ SLUČAJA
  Aleksandar Jolić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA
 25. KORELACIJA EHOKARDIOGRAFSKIH PARAMETARA FUNKCIJE LEVE KOMORE I
  KRVNOG PRITISKA
  Darko Vugdelija
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA
 26. URINARNE INFEKCIJE KOD DIJABETIČARA
  Saša Đurišić
  DOM ZDRAVLJA ''DR SIMO MILOSEVIC'', ŽARKOVO, SLUŽBA KUĆNOG LEČENJA
 27. PRIMENA AKUPUNKTURE U LEČENJU NUTRITIVNIH POREMEĆAJA
  Saša Lukić
  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽTP-A BEOGRAD, NIŠ
 28. ZADESNO TROVANJE GLIKLAZIDOM-PRIKAZ SLUČAJA
  Tatjana Šabanić(1), Miljan Jović(2), Marija Kržanović(2), Dobrivoje Urošević(2)
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1)ODELJENJE NEUROLOGIJE, (2)SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
 29. MALIGNITET ŽELUCA I HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJA
  Andrija Milošević
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA
 30. FIBERBRONHOSKOPIJA U ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR
  Goran Stanković
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, PNEUMOFTIZIOLOŠKA SLUŽBA
 31. ZNAČAJ BRUSNICE U TERAPIJI URINARNIH INFEKCIJA UZROKOVANIH E.COLI
  Dragan Rakić(1), Zvezdana Antić(1), Nataša Nedeljković(1), Zoran Antić(1), Ivica Đokić(1), Vjeroslava Slavić(2)
  (1)ZDRAVSTVENI CENTAR ALEKSINAC, (2)INSTITUT "SIMO MILOŠEVIĆ", IGALO
 32. EFEKAT HIPERBARČNE OKSIGENACIJE NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST OBOLELIH OD DIJABETIČNE ANGIOPATIJE
  Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Danica Vujnovic, S. Rozman
  SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "GAMZIGRAD" GAMZIGRADSKA BANJA
 33. STRANO TELO U DESNOM GLAVNOM BRONHU - PRIKAZ SLUČAJA
  Dragan Stanojević, Dušan Sibinović, Miroslav Jevtić
  SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI "OZREN", SOKOBANJA
 
16.30 – 17.30   HIRURGIJA
 1. REKONSTRUKCIJA PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA MIOKUTANIM REŽNJEM TENSOR FASCIAE LATAE
  Igor Maljković (1), Života Marjanović (2)
  ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, (1) ORTOPEDSKO ODELJENJE – PLASTIČNA HIRURGIJA, (2) HIRURŠKO ODELJENJE
 2. CISTA JEZIKA
  Dragan Mišić
  ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ORALNA HIRURGIJA
 3. HRONIČNI MAKSILARNI SINUZIT NASTAO KAO POSLEDICA OTVARANJA SINUSA U TOKU EKSTRAKCIJE GORNJE DESNE ŠESTICE-DIJAGNOZA I TERAPIJA
  Dragan Mišić
  ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ORALNA HIRURGIJA
 4. HIRURŠKO LEČENJE LEZIJA LCA KOLENA NA ORTOPEDSKOM ODELJENJU ZDRAVSTVENOG CENTRA NEGOTIN
  Dragan Šujeranović, Boris Ravanić, Dušan Furnigić
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, ODELJENJE ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU
 5. CISTA URAHUSA ODSTRANJENA ENDOSKOPSKI - PRIKAZ SLUČAJA
  Ž.Didić, N. Dimitrijević, D. Stanisavljević, A. Didić.
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, UROLOŠKO ODELJENJE
 6. IMEDIJATNO OPTEREĆENJE IMPLANTATA PRIVREMENIM FIKSNIM PROTETSKIM RADOM – PRIKAZ SLUČAJA
  Zaviša Smiljanić
  STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "STAD DENTAL", NEGOTIN
 7. SUPRASTRUKTURA NA IMPLANTATIMA - KLINIČKE I LABORATORIJSKE FAZE - PRIKAZ SLUČAJA
  Zaviša Smiljanić
  STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "STAD DENTAL", NEGOTIN
 8. ATIPIČNA LOKALIZACIJA FEOHROMOCITOMA - PRIKAZ SLUČAJA
  Avdo Ćeranić, O. Bačevac, S. Skenderi, Dž. Ćeranić
  ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR, HIRURŠKO ODELJENJE
 9. ISTOVREMENO REŠAVANJE SIMPTOMATSKE KALKULOZE ŽUČNE KESE I EPIGASTRIČNE HERNIE - PRIKAZ SLUČAJA
  Tomislav Pejović
  ZDRAVSTVENI CENTAR GORNJI MILANOVAC, HIRURŠKO ODELJENJE
 10. ANTIBIOTICI U OPERACIJAMA HERNIJA - PROFILAKSA
  Marija Kero –Tošić, Ljubiša Narodović
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, HIRURŠKO ODELJENJE
 11. OPERATIVNO REŠAVANJE HERNIJA UZ POMOĆ AUTOGRAFTA
  Marija Kero –Tošić, Ljubiša Narodović
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, HIRURŠKO ODELJENJE
 12. SLUČAJNO PRONAĐENA DAVNO ZABORAVLJENA HIRURŠKA IGLA- PRIKAZ SLUČAJA
  Aleksandar Banković
  ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA
 13. ANALIZA SEZONSKIH VARIJACIJA OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE
  Marina Veljković
  ZDRAVSTVENI CENTAR LESKOVAC
 14. RESEKCIJA POLIPA ANOREKTALNE REGIJE RADIOFREKVENTNOM TERAPIJOM - PRIKAZ SLUČAJA
  Ljubiša Bocokić (1), Aleksandra Bocokić (1), Zoran Joksimović (2)
  (1)POLIKLINIKA "BOCOKIĆ", NEGOTIN, (2)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "JOKSIMOVIĆ", BOR
 15. PLEOMORFNI ADENOM PAROTIDNE ŽLEZDE KOD DETETA-PRIKAZ SLUČAJA
  Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3), ZlatkoVujičić(2)
  (1)DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA" BEOGRAD, (2) INSTITUT ZA ORL I MFH, KCS BEOGRAD, (3)MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA, KLINIKA ZA MFH
 
       
       
Home ] Radovi ] Indeks autora ] [ Program ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design