Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 1
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616.98:579.842 ISSN 0350-2899, 30(2005) 1 p. 29-32
   
Pregled

Humana Bruceloza: dijagnostički izazov

Henk L. Smits (1), S. Manzoor Kadri (2), Vladica Tasić (3)
(1) KIT Biomedical Research, Royal Tropical Institute / Koninklijk Instituut Voor de Tropen (KIT), Amsterdam, The Netherlands, (2) Regional Institute of Health and Family Wefare (R.I.F.W), DHS Sprinagar, Kashmir, India, (3) Health Centre, Laboratory Department, Vladičin Han, Serbia, SCG

 
     
  Sažetak:
Bruceloza je ozbiljna zoonoza koja perzistira u siromaštvu. Bruceloza se ispoljava kao akutna ili dugotrajna bolest sa temperaturom i brojnim kliničkim manifestacijama. Nelečeni pacijenti mogu da dobiju ozbiljne komplikacije i da budu dugo nesposobni. Rana dijagnoza i brzo lečenje punim dozama odgovarajućih antibiotika je osnova za sprečavanja relapsa. Radi postavljanja rane dijagnoze osnovna je pomisao lekara na mnoga nespecifična ispoljavanja ovog oboljenja. Bruceloza ne može biti sigurno dijagnostikovana bez laboratorijskih testova. Rose Bengal test se navodi kao jednostavan i brzi test, ali mora biti potvrđen serumskim aglutinacionim testom ili ELISA testom.
Ključne reči: bruceloza, lečenje, antibiotici, dijagnoza, epidemiologija, prevencija

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English

 
     
  Adresa autora:
Dr. H.L. Smits, PhD.
KIT Biomedical Research,
Royal Tropical Institute / Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Meibergdreef 39, 1105 AZ Amsterdam, The Netherlands.

Kontakt:
Vladica Tasić
Dom Zdravlja, Laboratorija, Pfah 47, 17510 Vladičin Han, Srbija
e-mail: tvladica@hotmail.com
 
     
  Rad primljen: 06.01.2005.
Rad prihvaćen: 15.03.2005.
Elektronska verzija objavljena: 30.04.2005.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009