Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 1
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

ORIGINALNI RADOVI

Dragoslav Kalinović, Ljubica Milošević, Dragan Perišić, Boban Stanojević,
Vera Najdanović-Mandić

Carski rez - najveća i najstarija akušerska operacija

Ljubica Milošević, Jasmina Diković, Ljiljana Jovanović, Dragoslav Kalinović, Sergije Kržanović
Arteficijalni abortus - metod kontracepcije ili nužno zlo

Dragiša Krstev
Hipertrofija miokarda leve komore kod hipertenzivnih bolesnika i kompleksni poremećaji srčanog ritma

Slađana Jovanović, Marija Bogdanović-Živkov
Diabetes Mellitus - koliko pacijenti znaju o svojoj bolesti

Miodrag Todorović, Sergije Kržanović
Komparativni prikaz efikasnosti rada bolničkih kapaciteta u Timočkoj krajini


PREGLEDI

Henk L. Smits, Manzoor S. Kadri, Tasić Vladica
Humana Bruceloza: dijagnostički izazov

Adnan Bajraktarević, Lutvo Sporišević, Hakam Khatib
RSV infekcija kod novorođenčadi i dojenčadi sa posebnim osvrtom na modernu prevenciju i terapiju
 

PRIKAZ BOLESNIKA

Slađana Anđelić
Uspešna kardiopulmonalna resustitucija ranom defibrilacijom - prikaz slučaja


ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Miloš R. Matić
Tradicionalno ruralno pokućstvo u funkciji higijene


PRIKAZ RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010