Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 2
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 613.292 ISSN 0350-2899, 30(2005) 2 p.78-81
   
Prikaz bolesnika

Srčani zastoj astmatičara nakon konzumiranja guarane

Slađana Anđelić, Vlada Tamburkovski, Nataša Cimbaljević, Dušanka Žegarac
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

 
 

 

 
  Sažetak:
Pogrešno je mišljenje mnogih da se sve prirodne biljke i hrana mogu nesmetano upotrebljavati. Vrlo često, uneto bilje i prehrambeni proizvodi stupaju u dejstvo sa lekovima koji se koriste u redovnoj terapiji i dovesti do niza neželjenih reakcija. Neki dijetarni proizvodi povećavaju rizik od nastupanja sporednog dejstva nekog leka. Teofilin, lek koji se koristi u lečenju astme, derivat je ksantina, koji je takođe sadržan u čaju, kafi, čokoladi i drugim izvorima kofeina. Konzumiranje velike doze ovih supstanci uz istovremenu primenu teofilina povećava rizik od njegove toksičnosti. Prikazujemo 17-godišnjeg astmatičara koji je razvio ventrikularnu fibrilaciju nakon konzumiranja energetskog napitka guarane sa visokim sadržajem kofeina. Ovaj slučaj ističe potrebu za adekvatnim etiketiranjem i kontrolom ovakvih proizvoda.
Ključne reči: energetski napitak, guarana, kofein, teofilin, interakcija, toksičnost leka

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English

 
     
 

UVOD

Nalazimo se na početku nove ere u kojoj nam hemija nudi mogućnosti da bolje živimo i da bolje mislimo. Granice između medicine, dopinga i toksikomanije polako nestaju, a toksikomanija često nesvesno počinje u sferama gde bi se to najmanje očekivalo, kao što je, na primer, dijetetika [1]. Jednu vrstu droga predstavljaju, naime, i energetski napici, sačinjeni od koktela vitamina, kofeina ili egzotičnih supstanci kao što su guarana i taurin, na kojima se samo u Francuskoj godišnje zaradi oko 2,5 milijardi franaka. Konzumenti energetskih napitaka se sve više "regrutuju" u redovima aktivnih, socijalno dobro uklopljenih ljudi. Ono što, međutim, najviše zabrinjava, jeste činjenica da sve više zaposlenih, naročito onih na odgovornijim pozicijama, posežu za napicima koji im brzo i efikasno otklanjaju umor, deluju stimulativno ili smanjuju stres i potrebu za snom. Želeći da postignu što bolje rezultate, za njima posežu, sve češće, sportisti, za koje se, inače, smatra da su inkarnacija dobrog zdravlja. Guarana (lat. Paullinia Cupana) je tropska biljka, slična čokotu vinove loze (Slika 1.). Za stimulativno dejstvo praha od smrvljenih semenki "svetog drveta", tj. Guarane, evropljani su čuli krajem XVI veka. Tada su Jezuiti misionari obilazili Amazon, gde su Indijanci guaranu koristili za lečenje mnogih bolesti, podizanje opšteg stanja tela, protiv groznice, kao afrodizijak... Svoju popularnost ovaj napitak može zahvaliti visokom sadržaju kofeina (2-3 puta većem nego u kafi ili čaju), zbog čega podstiče nervni sistem, koncentraciju, telesnu snagu i izdržljivost. Pored kofeina, sadrži još i aktivne supstance kao što su teofilini, teobromini i saponini[2]. Saponini su verovatno delom odgovorni za produženo dejstvo guarane. Teofilin je jači stimulans nego kofein, ali se u semenu nalazi u manjim količinama od kofeina. Seme guarane je masno, što znači da je resorpcija aktivnih sastojaka u vodi otežana. Zbog toga guarana daje produženo dejstvo u pogledu podizanja energije i opšteg stanja organizma (dejstvo traje oko 6 sati). Preparati guarane se mogu kupiti u apotekama, prodavnicama zdrave hrane i trafikama i koriste se za:

 • podizanje energetskog stanja tela,
 • suzbijanje apetita,
 • odvikavanje od pušenja,
 • otklanjanje glavobolje i
 • afrodizijak.

I dok se popularnost ovog energetskog napitka svakodnevno povećava, proporcionalno raste i broj prijavljenih neželjenih dejstava, pa čak i slučajeva letalnog ishoda nakon njegove konzumacije. Stimulativni efekat guarane potiče od niza hemijskih sastojaka ove biljke: adenin, caffeine, catechutannic-acid, choline, D-catechin, guanine, guaranine, hipoksantin, biljni lepak, saponin, tanin, teobromin, teofilin, timbonine i xanthine. Glavne aktivne supstance sadržane u guarani su kofein (oko 10-12%) i guaranine (koji ima slično dejstvo kofeinu). Ako se koristi umereno, ovaj napitak može biti koristan u poboljšanju metabolizma i energetske aktivnosti organizma. U suprotnom, može postati toksin. I dok na maloj ambalaži ovog napitka ne mogu stati sva upozorenja i napomene, a reklamni materijali nerado upućuje na savetovanje sa lekarom ili farmaceutom pre njegove upotrebe, u našoj službi su već zabeleženi slučajevi pogubnog dejstva ovog preparata.
Originalno i potpuno uputsvo, sadrži upozorenje da pre upotrebe ovog pića treba konsultovati svog lekara, prevashodno u slučaju poznate alergije na medikamente, trudnoće, problema sa disanjem, epilepsije [3], upotrebe teofilinskih preparata u lečenju astme [4], hronične glavobolje, peptičkog ulkusa, šećerne bolesti, istovremene konzumacije alkohola, kao i srčanih problema ili visokog krvnog pritiska [5]. Upotreba ovog alternativnog preparata [6] mora biti dozvoljena od strane medicinskog osoblja, i to samo u propisanoj dozi. Čuvanje preparata i napitaka guarane mora da je van domašaja dece.
Do sada su zabeležene interakcije guarane sa sledećim medikamentima [7] (Tabela 1.):

 • Sedativima: alprazolam, lorazepam, diazepam
 • Cimetidine
 • Clozapine
 • Creatine
 • Dipyridamole
 • Disulfiram
 • Hormonski kontraceptivi
 • Lithium
 • Ma huang
 • Methoxsalen
 • Mexiletine
 • Norfloxacin
 • Ofloxacin
 • Pantoprazole
 • Phenylpropanolamine
 • St. John's Wort (kantarion)
 • Theophylline
 • Verapamil
 
  Tabela 1. Interakcija guarane sa pojedinim grupama lekova  
 
Lekovita biljka (herb) Kategorija leka Efekat lekovite biljke Mehanizam dejstva
guarana Antihipertenzivi Smanjenje terapijskog efekta Stimulacija CNS-a pospešena lekovitom biljkom
guarana Glikozidi digitalisa Povećana senzitivnost
za lekove
Povećanje sekrecije kalijuma
guarana CNS Stimulansi (metil¬ksantini) Povećanje sporednih efekata Lekovita biljka sadrži kofein,
preko 5%
guarana Diuretici Povećana senzitivnost za lekove Povećana sekrecija kalijuma
guarana Halothane Interakcija Reportovane dizritmije
 
     
       
  Slika 1. Biljka "guarana"  
     
  Neželjena dejstva tokom dugotrajne upotrebe guarane [8] mogu se protezati od alergijskih reakcija, preko lakših poremećaja digestivnog trakta, do predoziranja kofeinom. Ne postoji jasna korelacija između toksične koncentracije kofeina u krvi (25 ml/l) i ispoljene kliničke slike [9]. Toksikološka ispitivanja na životinjama pokazuju da guarana nije toksična sve dok se ne unese preko 2 gr/kg telesne mase. Svi metilksantini (kofein, teofilin, teobromin) inhibišu fosfodiesterazu sa rezultantnim povećanjem intracelularnog cikličnog adenozin-monofosfat (cAMP) i blokadom adenozinskih receptora. Najnovija istraživanja pokazuju da inhibišu i oslobađanje leukotrijena i dejstvo PAF-a. I na kraju, metilksantini aktiviraju depoe kalcijuma u sarkoplazmatskom retikulumu, povećavajući koncentraciju intracelularnog kalcijuma. Farmakološki, stimulišu centralni nervni sistem, pri čemu su dejstva teofilina izraženija i potencijalno opasnija od kofeina, koji je tradicionalno najsnažniji stimulans CNS-a. Posebno je opasna obimnija konzumacija guarane i teofilinskih preparata, zbog simptoma afekcije CNS-a (stimulacijom retikularne formacije), sa izmenjenim stanjem svesti, povraćanjem, agitacijom, nesanicom, tremorom, pa čak i konvulzijama. U velikim dozama, metilksantini stimulišu produženu moždinu, pojačavaju disanje i diurezu, a smanjuju krvni pritisak.
Ipak, najvažniji i potencijalno najopasniji akutni efekti [10] su metaboličke promene i kardijalni poremećaji. Acidobazni i elektrolitski disbalans obuhvata hipokalemiju, hipofosfatemiju, hiperglikemiju i metaboličku acidozu. Hipokalemija je odgovorna za poremećaje srčanog ritma i konvulzije. Delovanje na srce je dvojako: inotropno i hronotropno, sa smanjenjem periferne vaskularne rezistencije. Na srcu, pojačavajući snagu kontrakcije, ubrzava srčani rad i olakšava stvaranje ektopičnih impulsa [11]. Posle enormnih doza neminovno se javljaju ekstrasistole po tipu bigeminije ili supraventrikularne i ventrikularne tahiaritmije. U literaturi je prikazan slučaj letalnog ishoda 25-ogodišnje devojke sa prolapsom mitralne valvule, nakon konzumacije 500 ml guarane [12] . Postmortalnom obdukcijom, serumska koncentracija kofeina iznosila je 19 ml/l, što je prototip kofeinu iz popijenih 15-20 šoljica kafe. Naročito je opasna primena guarane u asmatičara, kada se kao najteži stepen trovanja dešava respiratorna insuficijencija, koja u kombinaciji sa kardijalnim simptomima može biti uvod u kardio-pulmonalni zastoj.
Lečenje u ovakvim slučajevima zahteva lavažu želuca [13], uz infuzionu i simptomatsku terapiju za korekciju acidobaznog disbalansa, elektrolitskog disbalansa i hiperglikemije. Kod kardiopulmonalnog aresta neophodno je primeniti mere KPCR-a, uz monitoring vitalnih funkcija. Hipotenzija se popravlja na unos tečnosti, a ako je rezistentna dati vazopresorne amine (dopamin). Konvulzije povoljno reaguju na diazepam, a poremećaje srčanog ritma tretirati propranololom. Hemoperfuzija sa aktivnim ugljem [14], mada vrlo efikasna, primenjiva je samo u hospitalnim uslovima.
Prikazujemo sedamnaestogodišnjeg astmatičara na redovnoj terapiji teofilinskim preparatima koji doživljava srčani zastoj nakon konzumacije ovog energetskog napitka.
Cilj rada je da se još jednom skrene pažnja na mogućnost interakcije guarane i teofilina u smislu ispoljavanja simptoma akutnog trovanja kofeinom, njeno blagovremeno prepoznavanje i lečenje.
 
     
     
 

PRIKAZ SLUČAJA

12.12.2004. god. u 5h doktorki na telefonskoj centrali GZZHMP u Beogradu panično je upućen poziv za hitnom medicinskom intervencijom: "dete ne diše". Lekarska ekipa zatiče 17-ogodišnjaka bez pulsa, srčane radnje i disanja sa širokim, jednakim ali nereaktivnim zenicama na SAK. Odmah su primenjene mere KPCR-a: kompresija grudnog koša, plasiranje erveja i ventiliranje ambu balonom, otvaranje dva venska puta i u brzoj i.v. infuziji primena 0,9% NaCl i Ringer lactata. Na EKG monitoru registruje se VF i nakon DC šoka jačine 200J uspostavljen je sinusni ritam frekvence 110/ min.
Tokom reanimacije od roditelja se dobija heteroanamnestički podatak da je mladić dugogodišnji astmatičar, na redovnoj terapiji tbl. Aminofilina a' 100 mg, da je oko 22 h prethodne noći uzeo redovnu noćnu dozu leka i nakon toga otišao na žurku, gde je pored 2 šoljice kafe popio i 3 flašice energetskog napitka "guarane". Po povratku kući, subjektivno se loše osećao i ubrzo ga roditelji zatiču bez svesti, agonalnog disanja, u kom momentu je i pozvana služba "94".
Nakon ovih podataka, primenjeno je oko 300 mg Urbasona i.v. Tokom 30-minutne reanimacije dolazi do oporavka ROSC i disanja, svest je na nivou sopora, a zenice se diskretno sužavaju i tromo reaguju na svetlost. Prebačen je do UC na dalju opservaciju i lečenje.
Mladić je i danas živ sa minimalnim neurološkim sekvelama u smislu dizartrije.

 
     
     
 

ZAKLJUČAK

Proizvodi zdrave hrane, a među njima i energetski napici. na deklaraciji moraju imati prošireni spektar upozorenja o riziku ispoljavanja neželjenih interakcija sa lekovima.

 
     
 

LITERATURA

 1. Boozer, C. N., J. A. Nasser, S. B. Heymsfield, V. Wang, G. Chen and J. L. Solomon. "An herbal supplement containing Ma Huang-Guarana for weight loss: a randomized, double-blind trial." Int J Obes Relat Metab Disord, 2001; 25(3): 316-24.
 2. Meurer-Grimes B, Berkov A, Beck H. Theobromine, theophylline and caffeine in 42 samples and products of guarana (Paullina cupana, sapindaceae). Econ Bot, 1998; 523: 293-301.
 3. Herbal medicines and epilepsy: the potential for benefit and adverse effects. Spinella, M: 26: 524-32, 2001.
 4. Serafin WE. Drugs used in the treatment of asthma. In: Hardman JG, Limbird LE, editors. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 1996.
 5. Vlachopolos C, Hirata K, Stefanadis C, Toutouzas P. Caffeine increase aortic stiffnes in hypertensive patients. AM J Hypertens, 2003; 161: 63-6.
 6. Angell M, Kassirer JP. Alternative medicine — the risks of untested and unregulated remedies. N Engl J Med 1998; 339: 839-841.
 7. Fugh-Berman A. Herb-drug interactions. Lancet, 2000; 355: 134-48
 8. Galduroz, J. C. and E. A. Carlini. "The effects of long-term administration of guarana on the cognition of normal, elderly volunteers." Rev Paul Med, 1996; 114(1): 1073-8.
 9. Pagliarussi RS, Freitas L, Bastos JK. A quantitative method for the analysis of xanthine alkaloids in paullinia cupana (guarana) by capillary column gas chromatography. J Separation Sci, 2002; 25 (5/6): 371-4.
 10. Galduroz, J. C. and A. Carlini Ede "Acute effects of the Paulinia cupana, "Guarana" on the cognition of normal volunteers." Rev Paul Med, 1994; 112(3): 607-11.
 11. Baghkhani L, Jafari M. Cardiovascular Adverse Reactions Associated with Guarana: Is There a Causal Effect? The Haworth Press, 2002, 157: 57-61.
 12. Cannon M, Cooke C and McCarthy J. Caffeine-induced cardiac arrhythmia: an unrecognised danger of healthfood products. MJA, 2001; 174: 520-521.
 13. Andersen, T. and J. Fogh. "Weight loss and delayed gastric emptying following a South American herbal preparation in overweight patients." J Hum Nutr Diet, 2001; 14(3): 243-50.
 14. Nagesh RV, Murphy KA. Caffeine poisoning treated by hemoperfusion. Am J Kidney Dis 1988; 4: 316-318.
 
     
  Adresa autora:
Slađana Anđelic
Ul. Aleksinačkih rudara 25/4, 11070 Novi Beograd
e-mail:pekos@yubc.net
 
     
  Rad predat: 30.06.2005.
Rad prihvaćen: 28.07.2005.
Elektronska verzija objavljena: 20.08.2005.
 
                 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009