Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 2
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

ORIGINALNI RADOVI

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović
Program autologne transfuzije kod planiranih operacija

Zoran Čeperković
Medikamentozna konverzija atrijalne fibrilacije kinidinom

Hamid Nasri, Azar Baradaran
Uticaj anemije na hipertrofiju leve komore i ejekcionu frakciju kod bolesnika na hemodijalizi

Ivanka Mlošević Manojlović, Dragana Ćirić, Dragan Glišić
Testiranje krvi dobrovoljnih davalaca na virus HIV-a


PREGLEDI

Suzana Milutinović
Markeri inflamacije u akutnom koronarnom sindromu
 

PRIKAZ BOLESNIKA

Ljiljana Jović, Miljan Jović, Dana-Madalina Pavlović, Tatjana Krstić
Kardiopulmonalna reanimacija u službi opšte medicine na terenu - izazovi, opremljenost, nedostaci - prikaz slučaja

Slađana Anđelić, Vlada Tamburkovski, Nataša Cimbaljević, Dušanka Žegarac
Srčani zastoj astmatičara nakon konzumiranja guarane

Zoran Joksimović, Dušan Bastać
Eozinofilni gastroenteritis - prikaz slučaja


ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Goran Čukić
Depedikulacija suvim toplim vazduhom na području Jugoslavije u Prvom i Drugom svetskom ratu

Ivana Čirjaković
Kult drveta u prevenciji i lečenju bolesti u našoj tradicionalnoj kulturi

Snežana Šaponjić-Ašanin
Isceliteljska moć manastira Preobraženje


PRIKAZ RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010