Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616.379-008.64-06; 615.33.035.2 ISSN 0350-2899, 32(2007) br.4 p.189-193
   
Prikaz slučaja

Nefrotoksičnost gentamicina kod diabetičnih pacijenata

Slađana Anđelić
INSTITUTE FOR EMERGENCY MEDICAL CARE (EMC), BELGRADE, SERBIA

 
 

 

 
  Sažetak:
Pacijent star 55 godina, dugogodišnji dijabetičar i hipertoničar, primao je u dnevnoj bolnici 240mg/dan Gentamicina zbog flegmone koja je počela da se pojavljuje na malom prstu leve noge. Trećeg dana terapije pojavila se nausea, povraćanje, visoka temperature i hematurija, isprva sa znacima oligurične renalne insuficijencije. Petog dana dolazi do razvoja anurične renalne insuficijencije. Pacijent je upućen na odeljenje urgentne nefrologije u svesnom stanju, febrilan (38.5ºC), hipertenzivan (220/130 mmHg) i hipervolemičan. Laboratorijske analize potvrdile su postojanje inflamatornog sindroma, hiperhromne anemije, metaboličke acidoze, hiperglikemije, hiperkalemije i hipoalbuminemije. Visoke koncentracije azotnih materija ustanovljene su šestog dana hospitalizacije: urea 32mmol/l, kreatinin 1146μmol/l, klirens kreatinina 12,6 ml/min. Analiza urina pokazala je hematuriju, cilindruriju i proteinuriju. Terapija Gentamycinom je obustavljena, i u terapiju su uvedeni antibiotik iz grupe cefalosporina. Zbog jake anemije, pacijent je primio dve jedinice krvi. Ostala terapija bila je simptomatska (metilksantini, insulin, ACE inhibitori). Intenzivna diuretska terapija rezultovala je malom količinom urina (maksimalna diureza 30ml/dan), i nakon obavljenih ispitivanja, bolnički konzilijum doneo je odluku da se otpočne sa depuracijom. Posle osam nedelja provedenih na hemodijalizi, postignuta je zadovoljavajuća diureza i pacijent je otpušten iz bolnice u stabilnom stanju.
Ključne reči: Gentamycin, Diabetes mellitus, akutna renalna insuficijencija, hemodijaliza

Napomena
: komplektan tekst rada na engleskom jeziku
Note: full text in English
 
     
  Adresa autora:
Slađana Anđelić
Aleksinačkih rudara 25/4, 11000 Beograd
e-mail: pecos@yubc.net

Rad predat: 24.02.2008.
Rad prihvaćen: 27.03.2008.
Elektronska verzija objavljena: 24.04.2008.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design