Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 4
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

 
  ORIGINALNI RADOVI

Aleksandra Vukotić, Aleksandra Živković, Predrag Petrović
Duboka sedacija pedijatrijskih pacijenata primenom midazolama i ketamina tokom dijagnostike magnetnom rezonancom u ambulantnim uslovima

Adnan Bajraktarević, Sanja Putica, Milan Mioković, Zaim Jatić, Aida Đurđević-Đulepa,
Lutvo Sporišević

Znanje majki u Bosni i Hercegovini o rahitisu, liječenje i prevenciji kod djece

PREGLEDI

Zoran Čeperković, Aleksandar Pejčić
Endotelna disfunkcija i ateroskleroza

Dragan Zdravković, Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Vladimir Mitov, Miljan Jović
Mehanizmi delovanja hormona

Zoran Joksimović, Milena Joksimović
Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenih osiguranja

PRIKAZ SLUČAJA

Slađana Anđelić
Nefrotoksičnost gentamicina kod diabetičnih pacijenata

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Goran Čukić
Golgota i medicinska epopeja 1914/1915. godine - ("Specijalna epidemiologija pegavca" između 1909. i 1919. godine)

PRILOZI

Dragan M. Momirović
Termomineralni izvori u funkciji razvoja zdravstvenog turizma u timočkom regionu

Dragana Joksimović-Stevanović
Osam vekova bolnice u Studenici

IZVEŠTAJ SA STRUČNOG SKUPA

dr Goran Stanković
Izveštaj sa Prvog kongresa respiratorne medicine Srbije / Jugoistočne Evrope

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design