Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2010     Volumen 35     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2010_program.pdf ] TMD_2010_Zbornik.pdf ]      
             
   

XXIX Timočki medicinski dani
Zaječar, 20–22. maj 2010.

 1. XXIX Timočki medicinski dani, Zaječar, 20-22. maj 2010.
 2. Satelitski simpozijum: Viša škola osteoporoze
  Moderator: Prof. Dr Branka Kovačev–Zavišić
  Mesto: Zaječar, Amfiteatar Doma zdravlja, Rasadnička bb
  Datum: Četvrtak, 20. maj 2010. godine
 3. Otvaranje IV izložbe fotografija ″Ad manum medici″, 20. maj 2010, u 19 sati
     
 
 
     
 

 

 

Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
     
     
 

 

  Akreditacije:
 1. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A1-1178/2010,
  XXIX Timočki medicinski dani
  , kao domaći simpozijum, akreditovan sa sledećim brojem poena:
  • Za predavače - 12 poena
  • Za pasivno učešće - 6 poena
  • Za usmenu prezentaciju - 12 poena
  • Za poster prezentaciju - 9 poena
 2. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem 153-02-1682/2009-02
  Viša  škola osteoporoze kao kurs prve kategorije, akreditovan sa sledećim brojem poena:
  • Trajanje nastave - 6 sati
  • Za predavače - 11 poena
  • Za slušaoce - 6 poena

XXIX Timočki medicinski dani
20-22. maja 2010, Zaječar

KRATKI PROGRAM

20.05.2010.

10.00-16.00
AMFITEATAR DOMA ZDRAVLJA U ZAJEČARU
Satelitski simpozijum:
VIŠA ŠKOLA OSTEOPOROZE

Moderator: Prof. Dr Branka Kovačev – Zavišić
Mesto: Zaječar, Amfiteatar Doma zdravlja, Rasadnička bb
Datum: Četvrtak, 20. maj 2010. godine

PROGRAM

09.00-10.00 Prijava i registracija učesnika

10.00-16.00 Simpozijum VIŠA ŠKOLA OSTEOPOROZE

19.00 OTVARANJE IV IZLOŽBE FOTOGRAFIJA LEKARA FOTOAMATERA
"AD MANUM MEDICI"

Mesto održavanja: zadužbina Nikole Pašića

20.00 OTVARANJE PRVE SMOTRE LIKOVNOG STVARALAŠTVA
MEDICINSKIH RADNIKA "ALTER EGO"
Mesto održavanja: Radul-begov konak

21.05.2010.

Pozorište “Zoran Radmilović“ Zaječar
09.00 -10.00 Prijem i registracija učesnika

10.00-10.30 SVEČANO OTVARANJE XXIX TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

Radno predsedništvo:
Emil Vlajić, Željka Aleksić, Žaklina Damnjanović

Mini koncert:
1. Miloš Mladenović, harmonika: J.S.Bach Orguljski preludijum, emol
2. Pavle Jovičić, klavir: F. Shopin Valcer, Asdur
3. Duo: Miloš Mladenović, harmonika i Pavle Jovičić, klavir: F. Couperin Allemanda, Adur
4. Duo: Miloš Mladenović, harmonika i Pavle Jovičić, klavir: A. Piazzolla Oblivion, iz filma Heinrich IV
5. Duo: Miloš Mladenović, harmonika i Pavle Jovičić, klavir: N.R.Korsakov Bumbarov let

10.30-12.00 UVODNA PREDAVANJA

Prof. Dr Milica Medić-Stojanoska: HIPOPITUITARIZAM KAO POSLEDICA TRAUMATSKIH POVREDA MOZGA
Doc. Dr Maja Nikolić: ISHRANA U DETINJSTVU - JAVNOZDRAVSTVENI POGLED
Prof. Dr Marija Havelka Đukovic: DIJAGNOSTIČKA VREDNOST PUNKCIONE BIOPSIJE ŠTITASTE ŽLEZDE
Prof. Dr Svetislav Tatić: CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

12.00 Koktel

13.30 - 16.00
KAZUISTIKA
Amfiteatar Doma zdravlja u Zaječaru
13.30-15.00 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
15.00-15.30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA

15.30-16.00 Kafe pauza
 
16.00-18.30
PREVENTIVNA MEDICINA
Amfiteatar Doma zdravlja, Zaječar
16.00-17.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
17.30-18.30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA

19.30-22.00
"RIMSKO VEČE" NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU "FELIX ROMULIANA"

Bora Dimitrijević: SEĆANJA NA GALERIJA
Koncert: VIS DOKTORI
RIMSKI KOKTEL

22.05.2010.

Amfiteatar Doma zdravlja u Zaječaru
09.30-12.30
KURATIVNA MEDICINA

09.30-11.00 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
11.00-12.30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA

12.30-13.00 Kafe pauza

13.00-14.30
RADOVI MLADIH LEKARA

Amfiteater Doma zdravlja, Zaječar
13.00-13.20 UVODNO PREDAVANJE: Prof. Dr Ana Šijački
GREŠKE U ZBRINJAVANJU TEŠKO POVREĐENIH I PREVIĐENE POVREDE
13.20-14.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA

14.30 PROGLAŠENJE NAJBOLJEG RADA MLADIH AUTORA I ZATVARANJE
XXIX TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA


UPUTSTVA AUTORIMA:

USMENE PREZENTACIJE:
Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 7 minuta.
Diskusija na kraju sesija.
Molimo autore da se pridržavaju satnice, kako bi uvažili sve kolege.

POSTER PREZENTACIJE:
Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere.
Autori postera dužni su biti ispred svojih postera u naznačeno vreme.
Posteri moraju biti postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije.
Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.


ORGANIZATORI
Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar
Zdravstveni centar Zaječar
Specijalna bolnica za rehabilitaciju ”Gamzigrad”, Gamzigradska Banja
ZZJT ”Timok”, Zaječar

SUORGANIZATOR
Easy Travel, Niš

Organizacioni odbor:
Emil Vlajić, predsednik
Željka Aleksić
Jelena Milošević
Bratimirka Jelenković
Miljan Jović
Aleksandar Aleksić
Dušan Bastać
Vladimir Mitov
Žaklina Damnjanović
Vera Najdanović
Aleksandar Ristić

     
             
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2010_program.pdf ] TMD_2010_Zbornik.pdf ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend