Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]      
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

 1. Izveštaj o aktivnostima na XXX Timočkim medicinskim danima
   
 2. Zbornik radova
 3. Akreditacije
 4. Kratki program
 5. XXX Timočki medicinski dani - Zbornik sažetaka, Zaječar, 19-21. maj 2011.
 6. Satelitski simpozijum "Novine u hipertenziji 2011"
 7. Otvaranje V izložbe fotografija lekara fotoamatera "Ad manum medici"
 8. Uputstva autorima i opšte informacije
 9. Organizatori
     
 
 
     
 

 

  Akreditacije:

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani su na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije,
broj 153-02-575/2011-02 (01.03.2011. godine.), Beograd, akreditovani pod rednim brojem A-1-1067/11, kao domaći simpozijum prve kategorije.

- Ciljna grupa. lekari , stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
- Trajanje nastave u satima: 16 sati
- Broj bodova za predavača: 13
- Broj bodova za pasivno ućešće: 7
- Broj bodova za usmenu prezentaciju na simpozijumu: 11
- Broj bodova za poster prezentaciju na simpozijumu: 9

Simpozijum Novine u hipertenziji je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-403/11
- Broj bodova za predavača 11
- Broj bodova za slušaoce 5

     
     
     
 

 

  Kratki program

XXX Timočki medicinski dani
19-21. maj 2011, Zaječar


Četvrtak, 19.05.2011.

Satelitski simpozijum "Novine u hipertenziji 2011"
Mesto održavanja. Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.
Moderator Simpozijuma: dr Dušan Bastać

07.00-18.00 Prijem i registracija učesnika

09.00-09.20 B. Lović: Hipertenzija 2011 – gde smo sada ?
09.20-09.40 D. Lović: Hipertenzija i so
09.40-10.10 V. Stojanov, D. Lović-Debata: Dijagnostičke metode u arterijskoj hipertenziji
10.10-10.30 M. Krotin: Mikroalbuminurija
10.30-10.50 V. Stojanov: Seksualna disfunkcija i hipertenzija

10.50-11.10 Kafe pauza

10.00-11.30 S. Pavlović: Hipertenzija i bubreg
11.30-11.45 D. Bastać: Klasifikacija i karakteristike sekundarnih hipertenzija
11.45-12.00 B. Tirmenštajn: Renovaskularna i renoparenhimna hipertenzija
12.00-12.20 J. Ćirić: Endokrina hipertenzija – aldosteronizam i feohromocitom
12.20-12.40 K. Paunović: Hipertenzija i faktori sredine
12.40-13.10 I. Tasić: Simpozijum kompanije Berlin Chemie Menarini

13.10-13.25 Otvaranje V izložbe fotografija lekara fotoamatera "Ad manum medici"

13.25-14.20 Koktel (Berlin Chemie Menarini) uz muzički program Džez trio Riste Trajkovića

14.20-14.40 I. Tasić: Farmakološko lečenje hipertenzije
14.40-15.00 G. Koraćević: Kombinovana terapije u lečenju arterijske hipertenzije
15.00-15.20 D. Bastać: Kako postići ciljne vrednosti krvnog pritiska? Rezistentna hipertenzija u fokusu
15.20-15.40 D. Đorđević: Rehabilitacija bolesnika sa arterijskom hipertenzijom

15.40-16.00 Kafe pauza

16.00-16.20 Z. Vasiljević: Od hipertenzije do srčane insuficijencije. Da li je bolje sprečiti ili lečiti?
16.20-16.40 M. Zdravković: Peri-operativna hipertenzija
16.40-16.55 Z. Joksimović: Hemodinamski podtipovi hipertenzije, hipertenzija belog mantila i maskirana hipertenzija sa kliničkim primerima
16.55-17.10 D.Nikolić: Hipertenzija u trudnoći
17.10-17.25 B. Jelenković: Hipertenzija u dece
17.25-17.45 D.Bastać: Cerebrovaskularne komplikacije hipertenzije i hipertenzivno srce
17.45-18.00 V.Mitov: Urgentna stanja u hipertenziji–hipertenzivne krize, edem pluća

Plenarno predavanje (u okviru tridesetih Timočkih medicinskih dana)
18.15-18.45 Prof. Dr Zorana Vasiljević: Ishemijska bolest srca danas. Između evropskih preporuka i naše prakse
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.


SVEČANO OTVARANJE
JUBILARNIH TRIDESETIH TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA


Mesto održavanja
Pozorište Timočke krajine "Zoran Radmilović"
Radno Predsedništvo: Bratimirka Jelenković, Dušan Bastać, Emil Vlajić

20.30 Pozdravna reč
21.00 Umetnički program: Ansambl Lavirint
21.20 Plenarna predavanja

 1. Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
  Medicinski fakultet u Kragujevcu, Klinika za psihijatriju
  Mogući napredak u tretmanu depresije- razrešenje kliničkih problema teraporezistencije i rezidualnih simptoma
 2. Dr sci. med. Katarina Sedlecki
  Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd
  Znanje i ponašanje mladih iz Srbije u sferi seksualnosti i reprodukcije

22.00 Koktel


Petak, 20. Maj 2011.

TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

08.00-09.00 Registracija učesnika i prijem gostiju
Registracija učesnika biće moguća za sve vreme trajanja Timočkih medicinskih dana

Radno Predsedništvo:
Predsednik Organizacionog odbora Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković;
Predsednik naučnog odbora Dr sc. med Dušan Bastać, dr Emil Vlajić

09.15-09.30 Uvodna reč:
- Predsednik Organizacionog odbora Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković;
- Predsednik naučnog odbora Dr sc. med Dušan Bastać;
- Gradonačelnik Boško Ničić,
- Direktor ZC Zaječar dr Stanislav Tadić;
- Predesnik Organizacionog odbora Prvih Timočkih medicinskih dana Prim. dr Jovan Protić

09.30-11.15 Plenarna predavanja

11.15-11.30 Kafe pauza

11.30 – 13.00 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije: Konzervativna medicina i dijagnostika
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Preventivna medicina i javno zdravlje
  Mesto održavanja: Sala B (Biblioteka Doma zdravlja)

13.00– 14.00 Poster prezentacija radova

 • Naziv sesije: Konzervativna medicina i dijagnostika
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Preventivna medicina i javno zdravlje
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)

14.00 - 15.00 Koktel

15.00 – 16.30 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije: Hirurgija
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Kazuistika
  Mesto održavanja: Sala B (Biblioteka Doma zdravlja)

16.30 – 17.30 Poster prezentacija radova

 • Naziv sesije: Hirurgija
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Kazuistika
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)

18.30-19.30 Otvaranje II smotre likovnog stvaralaštva “Alter ego”
Mesto održavanja: Zadužbina Nikole Pašića 126 , Zaječar

20.30 Koncert "Vis Doktori" i Svečana večera
Mesto održavanja. Euroklub, Park šuma Kraljevica

Na svečanoj večeri biće proglašeni pobednici konkursa ALTER EGO i AD MANUM MEDICI
i dodeljene prigodne nagrade


Subota, 21. Maj 2011.

Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

08.00-10.00 Registracija učesnika i prijem gostiju
Registracija učesnika biće moguća za sve vreme trajanja Timočkih medicinskih dana

10.00-10.15 Uvodna reč
- Prof. dr Brana Dimitrijević, predsednik sekcije za Istoriju medicine SLD
- Prim Dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

10.15-11.30 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije:
  Istorija medicine

  Medicina i umetnost
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)

11.30-12.10 Pre podne sa pesnikom - Zoran Bognar

12.10-12.40 Kafe pauza

12.40-14.00 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije: Radovi mladih lekara
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)

14.00 - 15.00 Završna reč, izdavanje sertifikata i zatvaranje XXX Timočkih medicinskih dana

- Proglašenje najboljeg rada mladih autora
- Završna reč i izdavanje sertifikata
- Zatvaranje XXX Timočkih medicinskih dana


Uputstva autorima

Usmene prezentacije
Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.
Diskusija na kraju sesija. Molimo autore da se pridržavaju satnice, kako bi uvažili sve kolege.

Poster prezentacije
Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere. Autori postera dužni su biti ispred svojih postera u naznačeno vreme. Posteri moraju biti postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije.
Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Opšte informacije

MESTO ODRŽAVANJA. Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb
Kongresne sale.
SALA A - Amfiteatar Doma zdravlja,
SALA B - Biblioteka Doma zdravlja,
POSTER SALA. nisko prizemlje Doma zdravlja
REGISTRACIONI PULT se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala.

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa
XXX Timočkih medicinskih dana. Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom:
- prisustvo svim predavanjima,
- torba i materijal,
- kafe pauze,
- svečana večera
Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom

ID kartica
Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.
Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID Karticu
Za vreme Timočkih medicinskih danaa biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije

Evaluacija kongresa
Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene simpozijuma.

Organizacioni odbor XXX Timočkih medicinskih dana


ORGANIZATORI
Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Zdravstveni centar Zaječar
Specijalna bolnica za rehabilitaciju ”Gamzigrad”, Gamzigradska Banja
Zavod za javno zdravlje "Timok", Zaječar

SUORGANIZATOR
Agencija Easy Travel, Niš

 
POČASNI ODBOR  
Prof. dr Radoje Čolović
Prof. dr Nedeljko Radlović
Prof. dr Žarko Pavić
Prof dr Zorana Vasiljević
Prof Dr Mirjana Krotin
Prof , Dr Miodrag Ostojić
Prof Dr Branko Lović
Prof Slavica Đukić Dejanović
Dr sci. med. Katarina Sedlecki
Prof. dr Ljiljana Todorović- Đilas
Prim. mr sci. med.
Dragana Lozanović- Miladinović
Doc. dr Mile Ignjatović
Prof. dr Vladimir Ćuk
Dr sc. med Dragan Milić
Prof. Dr Brana Dimitrijevic
Dr sc. med Srećko Nikolić
Prof. dr Nebojša Paunković
Prof. dr Dragiša Filimonović
Prim. Dr sc. med Petar Paunović
Dr sc. med Jovanka Filimonović
Dr Stanislav Tadić
Prim. dr Radoš Žikić
Prim. dr Jovan Protić
   
NAUČNI ODBOR  
Predsednik
Dr sc. med Dušan Bastać 
Članovi:
Prof. dr Nebojša Paunković
Mr. sc. med Biserka Tirmenštajn Janković
Mr. sc. med Danijela Nikolić
Mr. sc. med Željka Aleksić
Mr. sc. med Vladimir Mitov
Mr. sc. med. Bratimirka Jelenković
Mr. sc. med Miodrag Đorđević
Mr. sc. med Predrag Marušić
Mr. sc. med Aleksandar Aleksić
   
ORGANIZACIONI ODBOR  
Predsednik
dr Bratimirka Jelenković
 
Članovi:
Dr sc. med Dušan Bastać
Mr. sc. med Željka Aleksić
Mr. sc. med Aleksandar Aleksić
Mr. sc. med Vladimir Mitov
Mr. sc. med Predrag Marušić
dr Miljan Jović
dr Emil Vlajić
dr Zoran Jelenković
dr Vera Najdanović Mandić
dr Vesna Petković
dr Aleksandar Petrović
dr Žaklina Damjanović

     
             
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend