Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK:616-022.1-084(497.11) ISSN 0350-2899 31 (2006) 4 p. 152-155
   
Originalni rad

Kontrola bakteriološke kontaminacije bolničke sredine
u Zdravstvenom centru Negotin 2005. godine

Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović
Zdravstveni centar Negotin

 
 

 

 
  Sažetak:
U radu smo analizirali rezultate kontrole bakteriološke kontaminacije bolničke sredine sa ciljem da se utvrdi potencijalna opasnost od izbijanja bolničkih infekcija, odnosno da se poboljša sprovođenje opštih sanitarno-higijenskih mera i da se uklone poznati faktori rizika za nastanak bolničkih infekcija. Bakteriološka kontaminacija je kontrolisana 80 puta na rizičnim odeljenjima i mestima i tom prilikom je uzorkovano 960 briseva sa radnih površina, zidova, podova, posuđa, opreme, instrumenata i od osoblja (grlo, nos, ruke, odeća, obuća). Od ukupnog broja uzetih briseva 14 (1,46%) je bilo pozitivno. Izolovane su gram negativne koliformne bakterije (E. Colli 6, Enterobacter 3, Citrobacter 2) na posuđu, opremi, podovima – zidovima, WC šolji i na rukama osoblja i Staphylococcus aureus (3), na opremi i u nosu osoblja. Na sterilnost je uzeto 202 brisa i svi su negativni. Kontaminacija vazduha je kontrolisana 8 puta i nije bilo pozitivnih rezultata. Najveća kontaminacija je zabeležena na pedijatriji (7,41%) i na neurologiji (6,82%). Dobijeni rezultati ukazuju da je bakteriološka kontaminacija raznovrstna i prisutna svuda, kako kod personala, tako i na opremi i u prostorijama, te je neophodno da sve mere prevencije bolničkih infekcija budu usmerene ka njenom smanjenju.
Ključne reči: bakteriološka kontraminacija, bolničke infekcije, koliformne bakterije

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
 
 

UVOD

Karakteristike bolničke sredine i prateće mikroflore veoma su važne za povećanje rizika za nastanak hospitalnih infekcija. Može biti kontaminirana uslovno patogenim i patogenim mikroorganizmima što je naročito važno u hirurškim salama i odeljenjima za nedonoščad i novorođenčad. Mikroorganizmi koji danas najčešće kontaminiraju bolničku sredinu su bakterije, virusi i gljivice: E. colli, Enterobacter, Klebsiella aerobacter, Staphylococcus aureus, Streptococcus beta haemoliticus, Proteus, Pseudomonas aeroginosa, Candida albicans, virus hepatitisa B, virus influence
i drugi virusi. Hospitalni sojevi mikroorganizama pokazuju sve veću rezistenciju na antibiotike i održavaju se uprkos svim merama za sprečavanje i suzbijanje bolničke kontaminacije. Radi utvrdjivanja potencijalne opasnosti od pojava bolničkih infekcija i sticanja uvida u higijesnko stanje i efikasnost dezinfekcije i sterilizacije u zdravstvenim ustanovama se redovno odredjuje stepen kontaminacije bolničke sredine i preduzimaju mere za njeno smanjenje.

 
     
 

MATERIJAL I METODE RADA

U cilju kontrole bakteriološke kontaminacije bolničke sredine uzeti su brisevi od osoblja (grlo, nos, ruke, odeća, obuća) i brisevi iz bolničkih prostorija. Uzorci su uzeti sistemom brisa, koji su zatim zasejani na hranljive podloge. Brisevi sa radnih površina, instrumenata i ruku su predhodno kvašeni sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorci iz vazduha uzeti su tako što su izlagane krvne ploče horizontalno otvorene 1-3 sata na visini od jednog metra. Uzorkovanje je vršeno shodno Uputstvu za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i Pravilniku o uslovima i merama za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Zdravstvenom centru Negotin. Uzorkovanje materijala vršeno je kako bez najavljivanja, tako i po zahtevu odredjenih službi.

 
     
 

REZULTATI I DISKUSIJA

Kontrola bakteriološke kontaminacije bolničke sredine se obavlja najmanje četiri puta godišnje na svim rizičnim odeljenjima a po potrebi i više puta. U 2005. godini uzorkovanje je vršeno 80 puta i tom prilikom je uzeto 960 briseva od čega je 14 (1.46%) bilo pozitivno. U brisevima su izolovane bakterije koje su najčešći prouzrokovači bolničkih infekcija (E. colli 6, Staphylococcus aureus 3, Enterobacter 3, Citrobacter 2). U 11 (78.57%) briseva su izolovane gram negativne koliformne bakterije i to E. colli u 6, Enterobacter u 3 i Citrobacter u 2 brisa što predstavlja veliki rizik za pojavu kako crevnih tako i urinarnih infekcija. U 3 (2.43%) brisa izolovan je Staphylococcus aureus, koji u prisustvu osetljivog domaćina može dovesti do infekcija mokraćnog sistema, do infekcije operativnog mesta i do pojave pneumonija, ali i do trovanja hranom stafilokoknim egzotoksinom. Najveća kontaminacija je zabeležena na pedijatriji (7.41%) i na neurologiji (6.82%), na odeljenjima sa najvećim rizikom za nastanak bolničkih infekcija, zbog hospitalizacije pacijenata sa nedovoljno oformljenim ili umanjenim imunitetom. (tabela 1.)

Tabela 1: Rezultati bakteriološke kontrole u Zdravstvenom centru Negotin 2005. godine

Mesto
uzorkovanja
Boj
uzorkovanja
Broj
uzoraka
Pozitivno izolovana
flora
broj %
Grudno 4 51 1 1.96 E. colli 1
Interno 4 47 2 4.26 Citrobacter 1,
Staphylococcus aureus 1,
Vešeraj 4 36 0 0.00  
Pedijatrija 4 54 4 7.41 E. colli 3, Enterobacter 1
Neurologija 4 44 3 6.82 Citrobacter 1, E.colli 1
Staphylococcus aureus 1,
Hemodijaliza 4 41 0 0.00  
Hitna služba 4 37 2 5.41 Enterobacter 2
Hirurgija 11 137 0 0.00  
Ortopedija 10 137 0 0.00  
Ginekologija 10 122 1 0.82 Staphylococcus aureus 1,
Urologija 6 78 0 0.00  
Kuhinja 4 50 1 2.00 E.colli 1
Transfuzija 4 40 0 0.00  
Psihijatrija 4 47 0 0.00  
Stomatologija 3 39 0 0.00  
Ukupno 80 960 14 1.46 E.colli 6, Staphylococcus aureus 3,
Enterobacter 3, Citrobacter 2

Analizirajući rezultate briseva uzetih u prostorijama, sa radnih površina, opreme, posudja, podova, zidova, kvaka, slavina i WC šolja zaključili smo da od ukupno 618 uzetih briseva 10 odnosno 1,62% je bilo pozitivno. Izolovane su gram negativne koliformne bakterije u 9 brisa, a u jedan bris izolovan je Staphylococcus aureus. Najveća kontaminacija zabeležena je na WC šoljama 6.67%, zatim na opremi 2,60%, slede podovi – zidovi sa 2.33% i posudje sa 1.56% pozitivnosti. (tabela 2.) Od osoba je uzeto 132 brisa od čega je 4 (3.03%) bilo pozitivno. U dva brisa uzetih iz nosa osoblja otkriven je Staphylococcus aureus. U oba slučaja pozitivne osobe su udaljene sa posla, do obeskličenja. U brisevima uzetih sa ruku osoblja u dva je izolovan Enterobacter (tabela 3). Kontaminirane ruke osoblja igraju značajnu ulogu u prenošenju bolničkih infekcija, te je jako važno da se ruke češto peru i dezinfikuju pre i posle svakog pregleda i intervencije. U brisevim uzetih iz grla i sa radne odeće i obuće osoblja mikroorganizmi nisu izolovani. Svi brisevi uzeti u cilju kontrolisanja sterilnosti hirurškog materija (202) bili su negativni (tabela 4). Kontaminacija vazduha je kontrolisana osam puta i rezultati su takođe negativni.
U odnosu na prethodne godine (tabela 5) kontaminacija bolničke sredine je u padu, kao rezultat permanentno preduzimanja mera za njeno smanjenje. Kontaminacija bolničke sredine u Zdravstvenom centru Negotin je manjeg intenziteta u odnosu na neke zdravstvene centre iz Borskog i Zaječarskog okruga (Bor 31%, Majdanpek 23,5%, Zaječar 11%, Boljevac 9,1%), dok je izolovana flora istovetna.
U analizaranom periodu registrovane su dve bolničke infekcije na pneumoftiziološkom odeljenju i to pneumonija (III.1) i faringitis (X.1). Utvrđena je prevalencija od 1,67%, koja je takođe manja u odnosu na republički prosek (6,3%).

Tabela 2: Bakteriološka flora sa radnih površina, opreme i pomagala

Mesto
uzorkovanja
broj
uzoraka
pozitivno izolovana
flora
broj %
Radne površine 144 0 0  
Oprema 192 5 2.60 E. colli 2,
Staphylococcus aureus 1,
Enterobacter 1,
Citrobacter 1
Podovi – zidovi 129 3 2.33 E. colli 2,
Citrobacter 1
Kvake – slavine 74 0 0  
WC šolje 15 1 6.67 E.colli 1
Posudje 64 1 1.56 E.colli 1
Ukupno 618 10 1.62 E. colli 6, Citrobacter 2,
Staphylococcus aureus 1, Enterobacter 1,

Tabela 3: Bakteriološka flora kod osoblja

Mesto
uzorkovanja
broj
uzoraka
pozitivno Izolovana
flora
broj %
Bris nosa 15 2 13.33 Staphylococcus aureus 2
Bris grla 15 0 0  
Bris ruku 53 2 3.78 Enterobacter 2
Bris odeće – obuće 49 0 0  
Ukupno 132 4 3.03 Staphylococcus aureus 2
Enterobacter 2

Tabela 4: Kontrola sterilnosti hirurškog materijala

Mesto
uzorkovanja
broj
uzoraka
pozitivno izolovana
flora
broj %
Hirurgija 61 0 0.00  
Ginekologija 58 0 0.00  
Ortopedija 42 0 0.00  
Urologija 26 0 0.00  
Stomatologija 15 0 0.00  
Ukupno 202 0 0.00  

Tabele 5:
Rezultati bakteriološke kontrole u Zdravstvenom centru Negotin u periodu od 2000. do 2004. godine
 

Godina Broj briseva Pozitivno %
2000. 149 36 24.16
2001. 250 14 5.60
2002. 572 28 4.90
2003. 853 45 5.28
2004. 748 15 2.00
 
     
 

ZAKLJUČAK

Na osnovu analiza rezultata kontrole bakteriološke kontaminacije u Zdravstvenom centru Negotin 2005. godine zaključuje se da kontaminacija bolničke sredine nije masivna. Međutim, neophodna je pojačana pozornost, jer postoji rizik za pojavu hospitalnih infekcija, s obzorim na raznovrsnost i rasprostranjenost izolovane flore. Redovnim sprovodjenjem mera u cilju sprečavanja bolničkih infekcija, pre svega opštih sanitarno-higijenskih mera, svakodnevne dezinfekcije i sterilizacije i zdravstveno vaspitnog rada kako sa osobljem tako i sa pacijentima može se umanjiti rizik od njihove pojave.
 

 
 

LITERATURA

  1. Drndarević D., Janković S.: Bolničke infekcije – definicije, Priručnik I, Srboštampa, Beograd, 1998.
  2. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, Službeni list SRJ, 1996; 11-15.
  3. Janković S.: Epidemiološke karekteristike bolničkih infekcija, Glasnik Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, 1999; 73, (sup. I); 1-7.
  4. Drndarević D., Milić N., Marjanović R.: Intrahospitalne infekcije - uloga Zavoda za zaštitu zdravlja. Glasnik 1997; 71 (sup I) 65-74.
  5. Gaon J., Borjanović S., Vuković B.,Turić A., Puvačić Z.: Specijalna epidemiologija akutnih zaraznih bolesti, ''Svjetlost'' Sarajevo 1989; 250-254.
  6. Kosanović – Ćetković D.; Akutne infektivne bolesti, Medicinska knjiga Beograd, Zagreb 1988; 437-440.
  7. Stuparević V., Bogicić S., Paraskijević B., Todorović-Kazimirović B.: Studija prevalencije bolničkih infekcija, XXV Timički medicinski dani, Zbornik sažetaka, Zaječar, 2006, str. 11
  8. Godišnji izveštaj o radu na Programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u 2005. godini na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga, ZZZZ ’’Timok’’ Zaječar, 2005. god.
  9. Žižić – Borjanović S., Bojović T.: Mogućnost etiološke dijagnostike infekcija unutar zdravstvenih ustanova, Glasnik 1997; 71 (sup I) 8-13.
  Adresa autora:
Vojislava Stuparević
Zdravstveni centar Negotin
e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu

Rad predat: 07.08.2006.
Rad prihvaćen: 01.11.2006.
Elektronska verzija objavljena: 31.01.2007.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design