Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 4
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

 
  REČ UREDNIKA
Slobodan pristup medicinskom znanju

ORIGINALNI RADOVI
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović
Kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na Zvezdari za period januar-jun 2005.

Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Vesna Bogdanović, Branka Grujić, Radmila Kandić
Zadovoljstvo korisnika radom Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine DZ "Zvezdara"

Vojislava Stuparević, Srdjan Bogicić, Biljana Paraskijević, Biljana Todorović Kazimirović
Studija prevalencije bolničkih infekcija u Zdravstvenom centru Negotin

Vojislava Stuparević, Srdjan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović
Kontrola bakteriološke kontaminacije bolničke sredine u Zdravstvenom centru Negotin 2005. godine

Mila Otašević, Bosiljka Ugrinić-Sklopić
Spirometrija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece

Olivera Laban, S. Obradović, G. Kostić, B. Vuletić, J. Đinđić-Andrić
Struktura ranog neonatalnog morbiditeta kod karlične prezentacije ploda

Olivera Laban, Slobodan Obradović
Učestalost i prognoza Down-ovog sindroma u Ginekološko-akušerskoj klinici u Kragujevcu

Dragan Perišić, Biljana Vukašinović, Slavka Đorđević, Dragoslav Kalinović
Prognostički faktori kod karcinoma grlića

PRIKAZ BOLESNIKA
Sabhiya Majid, Qazi Massod Ahmad, Iffat Hassan, Syed Nissar,
Farah Sameena, Massarat Rasool

Kongenitalna eritropoetična porfirija u pubertetu - prikaz slučaja
Puberty Onset Congenital Erythropoietic Porphyria - A Case Report

PREGLEDI
Emina Sudar, Jelena Velebit, Esma R. Isenović
Signalni put insulina u ćelijama skeletnih mišića
 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design