Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 618.14-006.6-08

ISSN 0350-2899, 36(2011) br.1 p.39-42

     
   
Prikaz slučaja

Konzervativno hormonalno lečenje karcinoma endometrijuma kod dvadesetjednogodišnje devojke
(Conservative hormonal treatment of adenocarcinoma endometrii in twenty one year old patient)

Terezija Mošković
Specijalistička ginekološka ordinacija "Mošković" Beograd 
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak:
UVOD: Incidenca karcinoma endometrijuma je najveća kod žena između 53 i 60 godina starosti. 3-5% od ovih karcinoma javlja se kod žena mlađih od 40 godina, a veoma se retko javlja kod žena koje su mlađe od 35 godina. Kod veoma mladih žena često je udružen sa policističnim obolenjem jajnika, gojaznošću, infertilitetom, koji su udruženi sa povećanim serum koncentracijama estrogena. Osnovni cilj ovog prikaza je da se prikaže mogućnost konzervativnog lečenja kao moguće opcije u tretiranju karcinoma endometrijuma kod veoma mlade devojke.
Prikaz slučaja Pacijentkinja, stara 21 godinu, koja ima neuredna krvarenja od menarhe u 16. godini života, došla je na pregled zbog metroragije. Prvo je bila tretirana hormonskom terapijom u par navrata u cilju zaustavljanja krvarenja, a nakon toga je urađena eksplorativna kiretaža. U histopatološkom materjalu je nađen karcinom endometrijuma sa hiperplazijom kompleks i proliferattivnim endometrijum. Pacijentu je predočena mogućnost operativnog i konzervativnog lečenja. Pacijent se odlučila za konzervativni tretman. Tokom 10 meseci terapije progestagenima brižljivo se pratio rezultat terapije. Urađene su 3 ekplorativne kiretaže i histeroskopija. Poslednja histeroskopija nakon koje je usledila eksplorativna kireža i patohistološka analiza materjala pokazala je da se radi o atrofičnom endometrijumu i malom endometrijalnom polipu bez znakova za karcinom ili hiperplaziju. Terapija je nastavljena još dva meseca.
Zaključak: Ovaj slučaj ilustruje mogućnost uspešnog konzervativnog lečenja karcinoma endometrijuma kod mladih žena što im omogućava da sačuvaju fertilnost. Pažljiva dijagnoza, odabir terapije i veoma striktna kontrola odgovora na terapiju omogućava onkološku sigurnost pacijenta.
Ključne reči: karcinom endometrijuma; hormonska terapija; progestageni

Napomena: ceo tekst na engleskom jeziku
Note: Full text in English
     
             
     
     
             
      Adresa autora:
Terezija Mošković
Gynecology and Obstetric
Outpatient Clinic “Moskovic”
Sinđelićeva 40. 11000 Belgrade
Tel. 063 348 180; Fax. 011 308 99 44;
e-mail: terezam@eunet.rs
Rad primljen: 28.03.2011.
Rad prihvaćen: 29.03.2011.
Elektronska verzija objavljena: 20.06.2011.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace