Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
      YU ISSN 0350-2899        
   


Reč urednika
 

     
 
 
     
 

 

         
      Sadržaj ovog broja Timočkog medicinskog glasnika čine radovi "mladih doktora".
Decembra 2009. godine raspisan je konkurs za najbolji stručno-naučni rad za mlade lekare, članove zaječarske podržnice Srpskog lekarskog društva. Pristigla su tri rada, po kriterijumima iz konkursa su ocenjena, i na XXVIII Timočkim medicinskim danima su autorima dodeljene nagrade. Naredne godine je raspisan konkurs za lekare Timočkog regiona, i tada je pristiglo 7 radova. Na XXIX Timočkim danima je jedna sesija bila posvećena mladim doktorima, prezentovani su svi radovi, i po ocenama naučnog odbora proglašeni najbolji, a autorima su uručene nagrade. Treći po redu konkurs za mlade lekare je raspisan prošle godine i važio je za sve mlade lekare, članove Srpskog lekarskog društva, bez geografskih ograničenja. I ovog puta, po istom modelu, pristigle radove su ocenjivali članovi naučnog odbora Timočkih dana, autori koji su prezentovali svoje radove dobili su prigodne poklone u vidu stručne knjige, a autorima najboljih radova uručene su nagrade. Sa mladim autorima je nastavljena saradnja i posle Timočkih dana. Pomoćnik glavnog urednika, dr sci med. Željka Aleksić (kojoj čestitam na nedavno besprekorno odbranjenoj doktorskoj deisertaciji) pomogla je mladim autorima da svoje radove pripreme za objavljivanje, i radovi su u ovom broju Timočkog glasnika pred vama.
Politika Timočkog glasnika je od samog početka bila da se pored ostalih objavljuju i radovi autora koji nemaju puno iskustva u objavljivanju. Ovakav stav se održao više od tri ipo decenije, a ovim sveskom dobija i svoju novu formu. Zadatak nije lak i zahteva poseban napor svih učesnika u procesu objavljivanja radova. Sami autori su u teškoj poziciji iz prostog razloga što im nedostaje iskustvo, ali su, s druge strane, puni energije i entuzijazma, spremni da ulože trud. U krajnjoj instanci, oni će biti glavni nosioci srpske medicine u budućnosti i zato im treba pružiti podršku pri njihovim prvim koracima u pisanju radova. Sledeći akteri u tom procesu jesu mentori. Bez njih bi napor mladih lekara bio neuporedivo veći. Znamo da nekada nije lako naći predusretljivog mentora, i zato je uredništvo Timočkog glasnika spremno da mladim lekarima pomogne u tom svojstvu. Velika prostorna distanca više nije otežavajuća okolnost s obzirom na osvojene nove načine komunikacije. Recenzenti su sledeća karika u procesu, i ovom prilikom se uredništvo Timočkog medicinskog glasnika zahvaljuje svim našim recenzentima na pomoći koja je neophodna kako autorima, tako i samom Timočkom glasniku. Svaka sugestija je, po definiciji, dobronamerna i vredi suvog zlata za mladog lekara, pogotovo kada je pažljivo sročena od strane recenzenta i još pažljivije čitana od strane autora.
Pored iskustva koje mladi lekari stiču kroz pisanje, prezentaciju i objavljivanje svojih radova, nije zanemarljiva činjenica da svaki rad koji se usmeno prezentuje na Timočkim medicinskim danima autoru donosi 12 poena, a ako je objavljen u recenziranom časopisu, donosi dodatne bodove, tako da i to treba da bude dodatni motiv mladim autorima da učestuvju na IV po redu konkursu za mlade doktore.
Maja meseca 2012. godine održaće se XXXI Timočki medicinski dani. Organizacioni odbor je predvideo jednu sesiju za prezentaciju radova mladih doktora. Na sledećoj strani ove sveske nalazi se tekst konkursa za najbolji stručno-naučni rad mladih doktora. Koleginice i kolege, mladi doktori, sa nestrpljenjem očekujemo vaše radove.

dr Emil Vlajić,
glavni urednik TMG
 
     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace