Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2022     Volumen 47     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 014.3:[050:61ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ"1984/2001"
COBISS.SR-ID 66113033

strana 48.

     
   
Istorija medicine

Библиографија листа „Здравствено васпитање“ од 1. до 100.

Прим. др сци. Пауновић Петар
РАЈАЧКА НАРОДНА ШКОЛА ЗДРАВЉА
 

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu   Публикација посвећена Прим. др Милораду Драгићу и професору Златомиру Видаковићу, здравственим просветитељима.

Др Пауновић Петар, учитељ здравља
РАЈАЦ, МАЈ 2021. ГОДИНЕ


     
     

П Р Е Д Г О В О Р

У кампањи против Ковид 19, током епидемије корона вируса у Србији, ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ НИЈЕ ПОМИЊАНО НИТИ СЕ НАЛАЗИ МЕЂУ МЕРАМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ. Захтеви у облику наредби: „Носи маску“, „Држи одстојање“, „Пери и дезинфикуј руке“, “Избегавај дуге и непотребне контакте“ и сл, нису здравствено васпитање. Сличне поруке свакодневно објављује „Политика“ у свом подлиску. У десном углу екрана РТС месецима стоји „Будимо одговорни“ које нико и не примећује.
После 2000. године у вокабулару здравствених радника синтагма „здравствено васпитање“ се изгубила. Од многих здравствених професионалаца проглашено је за анахронизам. У једном тренутку, од здравствених професионалаца који учествују у сузбијању епидемије означено је као могућност којом се потцењује становништво у Србији и дискриминише као „непросвећено“ и зато се здравствено васпитање не може примењивати у сузбијању епидемије. На другој страни, током епидемије испољило се до неподношљивости непоштовање примене мера за сузбијање епидемије и велика одбојност према вакцинацији, највише као израз здравствене непросвећености, што је утицало на повећање побола и помора од Ковида 19 у Србији и разне последице у смислу дугог трајања периода реконвалесценције и трајних неспособности код оних који су преболели Ковид 19. Једна од могућности да се убрза масовна вакцинација и умањи одбојност и отпор према вакцинама лежи у здарвственом васпитању.
У таквој ситуацији био сам побуђен да уредим садржај свих 100 бројева листа „Здравствено васпитање“ који је излазио од 1984. до 2001. године. тако да ова публикација уједно значи и јубилеј 100 бројева листа „Здравствено васпитање“. Циљ је био, а и сада је, да се боље упозна појам здравља и здравственог васпитања, њихово значење и могућност здравственог васпитања у чувању и унапређивању здравља и здравствене културе становништва.
Када је реч о здравственом васпитању, ова синтагма се састоји од два појма: ЗДРАВЉЕ И ВАСПИТАЊЕ. Одмах се може одредити и значење синтагме. Реч је о васпитању у вези са здрављем. Здравствено васпитање постоји у свакодневици као лаичко и професионално. Извори лаичког здравственог васпитања су, пре свега у породици и заједници, а професионалног пре свих у школи, у просвети и образовању, а затим у здравственим установама, у раду лекара и медицинских сестара. У свакодневици, оно је и најраспрострањенија појава у раду медицинских сестара и лекара у облику САВЕТА, али је истовремено, када се примењује, то чини често на ненаучан начин, па у тој области постоји много дилетантизма и произвољности, што није случај у примени других медицинских мера у домену лечења и рехабилитације оболелих.
Из тих разлога је Одсек за здравствено и еколошко васпитање у Заводу за заштиту здравља у Зајечару, током низа година штампао лист „Здравствено васпитање“.
Старо здравствено васпитање се заснивало на учењу о болестима и поступцима са оболелим. Оно се, бавећи се прошлошћу, бавило последицама у којој је преовладало мишљење да болестан човек најбоље зна шта је здравље. Веровало се да се о здрављу може учити на основу идеја, ставова и искустава болесних људи. Са њим се започињало када наступи болест. Губила се из вида чињеница да је здравље константа у животу, а болест епизода која се може избећи или ублажити, управо здравственим васпитањем о животу и здрављу. Лекари који су се бавили лечењем написали су милионе књига о болестима. Књиге на чијим је корицама исписано „здравље“ има мало. На срећу знам их неколико: Др Милан Јовановић Батут „Књига о здрављу“, Проф. др Викторија Цуцић: „Буквар здравља!“, Проф. др Бранко Кесић „Живот и здравље“. Прим. др сци Пауновић Петар „Приче о здрављу“, Елен Г. Вајт „Здравље“... Оно што је најважније је да је здравствено васпитање учење о здрављу и поступцима у вези с њим, учење о будућности о ономе шта се сваког следећег тренутка, дана, недеље... производи заједно са животом и здрављем у телу човека. Конзервативне теорије о здрављу су повезане са садашњошћу која и не постоји, и прошлошћу, уместо да потенцирају будућност и посматрају здравље као догађај, израз и последицу прилагодљивости човека околини и условима живота који ће се тек догодити.

Ново здравствено васпитање користи у пракси ЈЕЗИК ЗДРАВЉА уместо ЈЕЗИКА МЕДИЦИНЕ, преводи га користећи речи свакоме разумљивим, брижљиво преливајући га у једноставан разговор о здрављу - језик који свако разуме. У новом здравстевном васпитању користе се појмови појединац, здравствени потенцијал, равнотежа, сврха, мотивација, породица, друштво. Тако је омогућено здравственим и другим професионалцима, посебно у просвети, да дођу до истине и знања о животу и здрављу и здравстевном понашању.
Садржај листа „Здравствено васпитање“ које је у прошлости било одлична, модерна литература за све који су се бавили здрављем и васпитањем, сада је само историјска чињеница. Из таме заборава оно нас подсећа на неко време, после Алма-Ате 1978. године и Отаве 1986, великих светских конференција о здрављу и унапређивању здравља, када је брига о здрављу и здравственом васпитању значила много у Србији, уживајући пуну политичку, стручну и финансијску подршку.

У Рајцу, 12. маја 2021, године
Уредник листа „Здравствено васпитање“

БИБЛИОГРАФИЈА ЛИСТА „ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ“

БРОЈ 1, 1. МАРТ 1984. ГОДИНЕ
О природи здравственог васпитања (Прим др Пауновић Петар),
Телеграми

БРОЈ 2, МАРТ 1984. ГОДИНЕ
Порука др Х. Малера, директора Светске здравствене организације поводом Светског дана здравља 7. априла 1984. године: „ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ – БОГАТСТВО СУТРАШЊИЦЕ“,
Каква нам је организација здравствено-васпитне службе потребна (из књиге „Здравствено васпитање“ др Братислава Томића),
Опремљеност и уређење простора у здравственим радним организацијама (из СМУ за спровођење обавезних видова здравствене заштите становништва (Сл. гласник СРС број 57/80),
Здравствено васпитање у здравственом законодавству (др Сергије Кржановић).

БРОЈ 3, АПРИЛ 1984. ГОДИНЕ
Методолошки поступци и техника рада у здравствено-васпитном процесу (др Немања Ковачевић),
Потпуна здравствена заштита радника за случај професионалних болести повреда на раду (из СМУ за спровођење обавезних видова зрдавтсвне заштите становништва (Сл. гласник СРС, број 57/80),
Телеграми

БРОЈ 4, МАЈ 1984. ГОДИНЕ
„Билтен“ број 4, посвећен успомени на проф. др Радомира Герића,
Превенција каријеса (из СМУ за спровођење обавезних видова здравствене заштите становништва (Сл. гласник СРС, број 57/80),
Мотивација за здравље (Весна Томић. дипл. психолог),
Групне метода рада са људима (др Немања Ковачевић).

БРОЈ 5, ЈУНИ 1984. ГОДИНЕ
Програм мера на здравственом васпитању народа на подручју Зајечарског региона у склопу укупних мера заштите од заразних болести (др Милан Станчевић),
Здравствени одгој у борби против заразних болести, из књиге „Здравствено одгој“ (др Владо Илић),
Списак здравствено-васпитне литературе (др Немања Ковачевић).

БРОЈ 6, ЈУЛ 1984. ГОДИНЕ
Извештај о раду на здравственом васпитању народа на подручју зајечарског региона за период јануар-јуни 1984. године (прим. др Пауновић Петар),

БРОЈ 7, АВГУСТ 1984. ГОДИНЕ
Информација о раду ООУР Болница Медицински центар Бор (др Миливоје Рилак).

БРОЈ 8, СЕПТЕМБАР 1984. ГОДИНЕ
Посвећен је 7. југословенско-шведским социјално- медицинским данима.
Неки показатељи здравственог стања и здравствене културе становништва на подручју Зајечарског региона (др Кржановић Сергије),
Здравствено васпитање у основној школи на подручју зајечарског региона и „Здравље за све до 2000. године” (др Рилак Миливоје, др Стевановић Оливера и прим др Пауновић Петар),
Телеграми

Школске медицинске сестре у Зајечару


Огледна школа у Велесници (Кладово)

БРОЈ 9, НОВЕМБАР 1984. ГОДИНЕ
Програмирање здравствено-васпитног рада из књиге „Хигијена и здравстевно васпитање“ од проф. др М. Савићевића и сарадника,
Информација о раду болнице у Медицинском центру Неготин до јуна 1984. (др Рилак Миливоје),
Телеграми

БРОЈ 10, ЈАНУАР 1985. ГОДИНЕ
Нови приступ здравственом васпитању у оквиру примарне здравствене заштите (Извештај комитета експерата СЗО. Превео: др Петровић Срђан),
Информација о раду ООУР болница Медицинског центра Бор (др Рилак Миливоје).

БРОЈ 11, МАРТ 1985. ГОДИНЕ
Нови приступ здравственом васпитању у оквиру примарне здравствене заштите (Извештај комитета екперата СЗО. Превео: др Петровић Срђан),

БРОЈ 12, АПРИЛ 1985. ГОДИНЕ
План приоритетних задатака у здравственом васпитању народа до 1989. године (прим. др Пауновић Петар),
Нови приступ здравственом васпитању у оквиру примарне здравствене заштите (Извештај комитета екперата СЗО. Превео: др Петровић Срђан),
Телеграми

БРОЈ 13, МАЈ 1985. ГОДИНЕ
Догађаји: О доживљају наставно-стручне екскурзије студената и наставника Више медицинске школе из Београда на подручју Зајечарског региона и повезивање наставе и праксе са животом и друштвеном стварношћу (Златомир Видаковић, проф. здравствени педагог),
Основа за израду Програма спречавања и сузбијања каријеса на подручју Зајечарског региона. Припремио: др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања,
Нови приступ здравственом васпитању у оквиру примарне здравствене заштите (Извештај комитета екперата СЗО. Превео: др Петровић Срдан),
Рекли су, понављамо за вас

Златомир Видаковић професор здравственог васпитања са медицинским сестрама

БРОЈ 14, АВГУСТ 1975. ГОДИНА
Догађаји: I стручни састанак.
Актуелни проблеми здравственог васпитања.
Пула 10-15. 6/85 (извештај о раду, закључци и предлози).
Потребе за специјалистима здравственог васпитања (превод с енглеског: др Пауновић Жељка),
Лексикон здравствене културе: Прилог о др Ђермановић Динић Ђорђе, социолог.

БРОЈ 15, ОКТОБАР 1985. ГОДИНЕ
Број 15 је посвећен XIII саветовању патронажних сестара и техничара у Сокобањи, одржаном 11. и 12. октобра 1985. године,
Лична хигијена - Тема за узраст од 1. до 4. разреда основне школе. Припремили: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања и Спасић Слободанка, ВСТ,
Из стране литературе: Канадске иницијативе у области здравља и борбе против пушења дувана „Генерација непушача“, Превод с француског, др Пауновић Петар,
Рекли су, понављамо за вас

БРОЈ 16, НОВЕМБАР 1985. ГОДИНЕ
Догађаји: Извештај са састанка Уређивачког одбора листа „Здравствено васпитање“,
Извештај о XIII саветовању патронажних сестара и тахничара и предлог закључка,
Стручни прилог: Здравствено васпитање у основној школи. Нега зуба. Припремили: др Бађевић Власта, Спасић Слободанка. ВСТ, прим. др Пауновић Петар, спец. здравтвеног васпитања,
Лексикон здравствене културе: Здрав начин живота (Intrenationales Terminologisches Worterbuch Gesundheitserziehung Moskau Medicin 1981). Припремио Ђорђе Динић, социолог,
Историја здравствене културе Тимочке крајине, Васа Пелагић и здравствена култура Неготинске крајине у 19. веку. Припремио: прим др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања.

БРОЈ 17, ДЕЦЕМБАР 1985. ГОДИНЕ
Стручни прилог: Основа методолошког приступа здравствено-васпитном раду у здравственој заштити жена. Прилог припремили: др Поповић Александар и др Грујичић Александар,
Програм комплексне превенције каријеса. Прилог припремио: проф. др Здравко
Рајић,
Лексикон здравствене културе: Норме здравствене културе (Intrenationales Terminologisches Worterbuch Gesundheitserziehung Moskau Medicin 1981). Припремио: Ђорђе Динић, социолог,
Историја здравствене културе Тимочке крајине, Васа Пелагић и здравствене културе Неготинске крајине у 19. веку. Припремио: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања.

Васа Пелагић

БРОЈ 18, ЈАНУАР 1986. ГОДИНЕ
Број посвећен успомени на прим. др Милорада Драгића,
Стручни прилог: прим. др Милорад Драгић, подсећања. Припремио: прим. др Пауновић Петар, спец. здравственог васпитања,
Стручно методолошко упутство за здравствено-васпитни рад Завода за заштиту здравља у случају елемнтарних непогода. Прилог припремила Служба здравственог васпитања Завода за заштиту здравља СР Србије у Београду,
Стручни прилог: Правилна исхрана. Припремила: Спасић Слободанка, ВСТ.

БРОЈ 19, АПРИЛ 1986. ГОДИНЕ
Догађаји: Порука Генералног директора Светске здравствене организације др Н. Малера поводом 7. априла Међународног дана здравља 1986. године,
Обележавање 7. априла Међународног дана здравља у Заводу за заштиту здравља у Зајечару,
Из стране литературе: Здравље уста и зуба, превео са француског и припремио прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања,
Историја здравствене културе Тимочке крајине: Сифилис у сврљишком крају крајем
века. Припремио: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања.

БРОЈ 20, ЈУНИ 1986. ГОДИНЕ
Догађаји: Извештај о учествовању прим др Пауновић Петра на Симпозијуму THE HEALTH PROMOTION SCHOOL у PEEBLES-у у Шкотској, од 11. до 13. маја 1986. године. Извештај припремио: прим. др Пауновић Петар,
Стручни прилог: Социјалне појаве у забаченим селима Тимочке крајине и рад Службе за поливалентну патронажу, Прилог припремио Динић Ђорђе, социолог,
Програм и планови: Програм здравственог васпитања у основној школи на подручју Зајечарског региона за школску 1986/87. годину,
Рекли су, понављамо за вас.

Стенли Мичел руководилац шкотске групе

десно: Др Пауновић Петар за здравствено васпитање са шкотским гајдашем

Др Пауновић Петар и проф. др Павле Тодоровић на конференцији о здрављу у Пиблсу у Шкотској

БРОЈ 21, СЕПТЕМБАР 1986. ГОДИНЕ
Стручни прилог: Нека решења старог проблема: „Хвала што не пушите у болници“,
Стручни прилог: Дуван и тело човека. Припремила: Спасић Слободанка, ВСТ,
Пасивно пушење, превод са енглеског из стране литературе. Припремила: Жељка Пауновић,
Рекли су, понављамо за вас

БРОЈ 22, ОКТОБАР 1986. ГОДИНЕ
Предлог наставног плана заштите и унапређивања животне средине у основној школи. Припремио: прим. др Пауновић Петар,
Стучни прилог: Хигијенске навике школске деце, припремила Спасић Слободанка, ВСТ,
Из стране литературе, Историја здравственог васпитања. С енглеског превела:
Пауновић Жељка, студент медицине,
Рекли су, понављамо за вас

БРОЈ 23, НОВЕМБАР 1986. ГОДИНЕ
Опредељења: Предлог закључака XIII Саветовања Поливалентних патронажних сестара и техничара Зајечарског региона и констатације, оцене и закључци Републичке самоуправне заједнице здравствене заштите о Поливалентној патронажној служби,
Стручни прилог: Право на чист ваздух. Припремили: др Ковачевић Немања, прим. др Пауновић Петар и мр Шћекић Милица,
Додатак број 1: СИДА у Европи. Прилог припремио: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања.

БРОЈ 24, ЈАНУАР 1987. ГОДИНЕ
Позив на сарадњу: На почетку Вукове године. Прилог припремио: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања,
Из стране литературе: Природа здравстевног васпитања, аутора Laure Robinson и Wasley F. Alles. Превод с енглеског: Пауновић Жељка, студент медицине,
Историја здравствене културе Тимочке крајине: Здравствено-културне појаве и њихово место и улога у народном животу заједница на подручју Неготинске крајине. Припремио прилог: прим. др Петар Пауновић, специјалиста здравственог васпитања,
Народ је рекао, ми смо записали: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања и Спасић Слободанка ВСТ,
Рекли су, понављамо за вас.

БРОЈ 25, МАРТ 1987. ГОДИНЕ
Из стране литературе: Природа и значење здравстевног васпитања. Средине у којима се одвија здравствено васпитање. Аутори: Laura Robinson i Wasely F. Alles. Превод с енглеског: Пауновић Жељка, студент медицине,
Стручни прилог: Хигијена становања, припремила Спасић Слободанка, ВСТ,
Библиографија радова у зајечарском часопису „Развитак”. Припремио: прим. др Пауновић Петар,
Народ је рекао, ми смо записали. Припремили: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања, Спасић Слободанка ВСТ и Динић Ђорђе, социолог,
Народ је рекао, ми смо записали
Рекли су, понављамо за вас

БРОЈ 26, МАРТ 1987. ГОДИНЕ
Истраживање: Здравствено-културни аспекти у хуманизацији односа између полова код ученика Основне школе „Добривоје Радосављевић Боби“ у Зајечару. Реализатори истраживања: Динић Ђ., Гацовић Д., Пауновић П., Тешановић Љ., Спасић С., Потић Љ.,
Из праксе: План здравственог васпитања за предшколску децу смештену у обдаништима у Бору за 1986. годину,
Планови и програми: Програм здравственог васпитања у основној школи на подручју Зајечарског региона за школску 1987/88. годину.

БРОЈ 27. МАЈ 1987. ГОДИНЕ
Материјали: Стандарди за опремање здравствених организација здравствено- васпитним средствима и упутства за примену свих средстава у здравствено-васпитном раду,
Упутство за коришћење кабинета здравствено-васпитних средстава,
Стручни прилог: Програмски здравствено-васпитни рад у заштити од СИДА-е.

БРОЈ 28, ЈУНИ 1987. ГОДИНЕ
Филозофија здравља, Историја филозофије. Прилог припремио: др Бађевић Властимир,
Из стране литературе: Здравствено васпитање, начин живота и процес образовања. Аутор: Т. Вилијамс, начелник Одељења за здравствено васпитање у Стаутемптону (Енглеска). Припремио: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања,
Стручни прилог: Несреће у детињству. Припремио: прим. др Пауновћ Петар, специјалиста здавственог васпитања,
Рекли су, понављамо за вас.

БРОЈ 29, АВГУСТ 1987. ГОДИНА
Извештај о раду на здравстеном васпитању народа извршењем мера из Друштвеног договора и Самоуправног споразума о спречавању, сузбијању и искорењивању заразних и паразитарних болести на подручју Зајечарског региона од 1. јуна до 1987. године,
Из стране литературе: Обука за понашање у вези СИДА-е. Аутор: David Panter, Healtheducation journa, Vol-46, London.

БРОЈ 30, СЕПТЕМБАР 1987. ГОДИНА
Догађаји: Ставови и знања о СИДА-и младих на подручју Зајечарског региона (прелиминарни резултат истраживања). Реализатори истраживања: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања и Спасић Слободанка, ВСТ,
Из стране литературе: Здравствено васпитање и претходна едукација у Енглеској.
Аутор: Т. Вилијамс,
Рекли су, понављамо за вас.

ДОДАТАК БРОЈ 2, ОКТОБАР 1987. ГОДИНЕ
Извештај о здравственом васпитању у Првој генерацији огледних школа у раду на здравственом васпитању деце у основним школама на подручју Зајечарског региона. Припремили: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања, Спасић Слободанка, ВСТ и Динић Ђорђе, социолог.

БРОЈ 31, ДЕЦЕМБАР 1987. ГОДИНЕ
Планови и програми: Изборни програм „Здравствено васпитање“ у 7. и 8. разреду осмогодишњих школа у њиховом наставном плану. Припремио: прим. др Пауновић Петар, специјалиста здравственог васпитања,
Стручна тема: Наше тело. Припремила: Спасић Слободанка, ВСТ,
Рекли су, понављамо за вас.

БРОЈ 32, АПРИЛ 1988. ГОДИНЕ
„ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ – СВИ ЗА ЗДРАВЉЕ“, порука генералног директора Светске здравствене организације др Х. Малера, поводом Међународног дана здравља 1988. године,
Здравствено васпитање у основној школи.
Школско здравствено васпитање у Европи, аутор: Т Вилијамс,
Народ је рекао, ми смо записали.
Рекли су, понављамо за вас.

БРОЈ 33, МАЈ 1988. ГОДИНЕ
Догађаји: У сусрет посети Заводу за здравствену заштиту у Зајечару наставника и специјализаната Социјалне медицине Медицинског факултета у Београду,
Из праксе за праксу: Програм здравственог васпитања становништва општине Бор.
Припремио: др Рилак Миливоје,
Из стране литературе: Предавање о СИДА-и у основним школама. Аутор: Дорин Месеј,
Рекли су, понављамо за вас.

Специјализанти социјалне медицине на едукативном семинару у студију Радио-телевизије Бор

БРОЈ 34, ЈУНИ 1989. ГОДИНЕ
Публикација СЗО: Говоримо о здрављу (Parlons sante),
Истраживања: Место и улога здравственог васпитања у примарној здравственој заштити женске популације адолесцентног узраста. Аутори: Мијановић Д. и Хаџиагић Г.

БРОЈ 35, СЕПТЕМБАР 1989. ГОДИНЕ
Иницијативе: Светски дан СИДА-е, 1. децембар 1989. године,
Стручн прилог: СИДА – повод за размишљање о здрављу и здравстевном васпитању.
Припремили: прим. др Пауновић Петар и Спасић Слободанка, ВСТ,
ИН МЕМОРИАМ: др Ковачевић Немања (1928-1988).

БРОЈ 36, ДЕЦЕМБАР 1989. ГОДИНЕ
Коменатар уредника: После пет година...
Стручни прилог: Изабрани облици стицања знања младих из области хуманих односа између полова. Припремила: др Џелетовић А.,
Садржај листа „Здравствено васпитање“ од 11. до 35. броја.

БРОЈ 37, ЈАНУАР 1990. ГОДИНЕ
Материјал СЗО, Порука Генералног директора СЗО поводом Међународног дана здравља 1990. године „Наша планета – наше здравље“. Превод са енглеског: проф. др Топаловић Р.,
Група за здравствено васпитање школске деце, ЗДРАВА ШКОЛА. Превод са ен- глеског: Миладиновић Јелена,
Метода и средства новог здравственог васпитања.

ДОДАТАК БРОЈ 3, 1990. ГОДИНЕ
Публикација школска група,
Група за здравстевно васпитање школске деце, ЗДРАВА ШКОЛА. Превод са енглеског: Миладиновић Јелена,

БРОЈ 38, СЕПТЕМБАР 1990. ГОДИНЕ
Материјал ЈУХЕ: Залагање за здравље (превод са енглеског)
Стручни прилог: Здравствено-васпитни рад са децом предшколског узраста. Припремила: др сци. медицине Легетић Бранка, Нови Сад.

БРОЈ 39, ОКТОБАР 1990. ГОДИНЕ
Материјал савеза здравствених радника Југославије: Основни елементи за сузбијање дијареалних обољења у Југославији,
Стручни прилог: Огласна табла и поштанско сандуче у ментално-хигијенском раду у школи, Ловац Шандор, дипл. Психолог.

БРОЈ 40, НОВЕМБАР 1990. ГОДИНЕ
Методологија: Техника испитивања знања ученика помоћу цртања и писања.
Припремио:
Стручни прилог: Прихватање улоге свога пола. Припремила Смаилбеговић Ајша,
Стручни прилог: Познавање здравствене културе жена зајечарског региона (подручје Мајданпек). Припремио: прим. др Пауновић Петар,
Поезија: Златомир Видаковић, проф: Учитељица, поезија и душа. Љубав према сестри.

БРОЈ 41, ДЕЦЕММБАР 1940, ГОДИНЕ
Стручни прилог: Оптерећеност ученика здравственим проблемом. Припремио: Донади Мари, Дом здравља Сплит,
Степен стручних знања здравствених радника Медицинског центра Пирот из области здравственог васпитања, припремили др Ранчић В., прим. др Ћирић, Тодоров А., ВМС.

БРОЈ 42, ЈАНУАР 1881. ГОДИНЕ
Здравствено васпитање: A conceptual aproach to curriculum design. School health education study. Curriculum Development Project, 1967, Wachington (1),
Стручни прилог: Наш модел рада на здравственом одгоју, Поповић С., Куленовић Ф., Поповић И, Републички Завод за здравствену заштиту Сарајево,

БРОЈ 43, ФЕБРУАР 1991. ГОДИНЕ
Здравствено васпитање: A conceptual aproach to curriculum design. School health education study. Curriculum Development Project, 1967, Wachington (2),
Enuresis nocturna: Тимски рад са децом и родитељима. Аутори: Хаџиалиловић А., Остојић Е., из Дома здравља у Зеници,

БРОЈ 44, МАРТ 1991. ГОДИНА,
Материјал Светске здравствене организације за 7. април, Међународни дан здравља 1991. године, „Будите спремни у случају несреће“.
Додатак: Извештај Марије Дануте Камецке „О профилакси друштвеног неконформизма (Варшава)“,
Превод из стране литературе: Здравствено васпитање: A conceptual aproach to curriculum design. School health education study. Curriculum Development Project, 1967., Wachington (3). Превод с енглеског: Пауновић Жељка, студент медицине.

БРОЈ 45, МАРТ 1991. ГОДИНЕ
Програми: Програм здравственог васпитања у основној школи на подручју Зајечарског рeгиона за школску 1991/92. годину. (прим. др сци. медицине Пауновић Петар, Војновић Марина, социолог),
Превод из стране литературе: Здравствено васпитање: A conceptual aproach to curriculum design. School health education study. Curriculum Development Project, 1967., Wachington (4). Превод с енглеског: Пауновић Жељка, студент медицине,
Стручни прилог: Специфичности здравствено-васпитног програма у покретању заједнице на активности заштите животне средине. Аутор: прим. др Слободан Грујичић, начелник Службе за здравствено васпитање Завода за заштиту здравља Републике Србије у Београду.

БРОЈ 46, ЈУНИ 1991. ГОДИНЕ
Број је посвећен састанку секције за Социјалну медицину Српског лекарског друштва, са темом: „Извесни облици борбе против пушења дувана – искуства за одвикавање од пушења у Новом Саду. Институт за социјалну медицину Завода за заштиту здравља Нови Сад. Аутори: др Легетич Б., др Павловић О.
Проблем оправданости мерења изложености кампањама путем масмедија (Jan D. Brean, (Новинарска школа, Универзитет Северна Каролина у CH), Karl E. Bauman PHD, Connie A. Padgett, BA (Школа јавног здравља, Универзитет Северна Каролина у CH), превод с енглеског др Пауновић Жељка,
Стручни прилог: Повезаност знања и понашања рок-музичара у односу на AIDS, Аутор: др Рајин Гордана.

БРОЈ 47, ОКТОБАР 1991. ГОДИНЕ
Историја медицине: Сећање на живот и рад др Милана Јовановића Батута, поводом педесет година од његовог рођења. Аутори: прим. Антић Б., проф. др Ђорђевић Сл.,
Стручни прилог: Анализа токсикоманије у основним и средњим школама у Бору и мере превенције.

Милан Јовановић Батут

БРОЈ 48, НОВЕМБАР 1991, ГОДИНЕ
Материјали ЈУХЕ: У сусрет глобалним здравственим установама. Говор Деенис Толсма на 14. Светској здравственој конференцији у Хелсинкију, 1991. године,
Стручни прилог: Поводом двадесетогодишње сарадње са поливалентном патронажном службом на подручју Зајечарског региона. Аутор: Станко Ковачевић, ВМС, саветник Завода за заштиту здавља СР СРбије,
Превод из стране литературе: Појмови и одреднице, Linda Ewles i Ina Simnett: Promoting Health, A practical Guide of Helath Education, Jhon Willy end Sons, Chichester, New York-Brisbaine-Toronto-Shingapor, 3-18. 1989. Превод с енглеског: др Пауновић Жељка.

БРОЈ 49, ДЕЦЕМБАР 1991. ГОДИНЕ
Стручни прилог: Прилог за модификацију Helath Belif Модела на примеру СИДА. Аутори: Матијевић Д. Градски завод за заштиту здравља Београд,
Прилог из стручне литературе; Неки основи комуникације, Linda Ewles i Ina Simnett: Promoting Health, A practical Guide of Helath Education, Jhon Willy end Sons, Chichester, New York-Brisbaine-Toronto-Shingapor, 3-18.1989. Превод с енглеског: др Пауновић Жељка.

БРОЈ 50, АПРИЛ 1992. ГОДИНА
Материјали Светске здравствене организације: Програм промоције здравља у основној школи: CINDI ШКОЛА,
Превод из стране литературе: Однос са клијентима. Аутори: Linda Ewles i Ina Simnett: Promoting Health, A practical Guide of Helath Education, Jhon Willy end Sons, Chichester, New York-Brisbaine-Toronto-Shingapor, 3-18.1989. Превод с енглеског: др Пауновић Жељка.

БРОЈ 51, ЈУНИ 1992. ГОДИНЕ
Стручни прилог: Ментално здравље ученика и наставника. Аутори: Маринковић М., дипл. психолог Машинско-електротехничке школе у Неготину,
Стручни прилог: Здравствено васпитање у дечјој штампи. Аутори: Вацић З. Беговић Весна, Антонијевић Слободан,
Материјал Светске здравствене организације: „Садржај наставног плана о ЕЈДС и болестима које се преносе сексуалним контактом“.

БРОЈ 52, ДЕЦЕМБРА 1992. ГОДИНЕ
Истраживања: Психолошка анализа дечјих цртежа ученика основних школа. Аутор: Маринковић М., дипл. психолог Машинско-електротехничке школе у Неготину,
Стручни прилог: Комуникације - интерперсоналне и групне (Материјал са семинара за координаторе у Пројекту „Здрава школа“ (Healthy school)

БРОЈ 53, ЈАНУАР 1992. ГОДИНЕ
Програм унапређивања здравственог васпитања, хигијенских прилика и здравственог стања ученика основних школа на територији републике Србије 1992-2000. године (Завод за заштиту здравља Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут“),
Пројект „Здрава школа“ Креативне радионице, Едукација едукатора (1).


БРОЈ 54, ФЕБРУАР 1993. ГОДИНЕ
Порука др Хироши Накајаме, генерелног директора Светске здравствене организације, поводом Међународног дана здравља 7. априла 1993. године,
Effectiveness of school Health Education. Аутори: Живковић, М., Пауновић, П., Виденовић, А.,
Пројект Здрава школа (Healthy School),
Креативне радионице: Едукација едукатора.

БРОЈ 55, ЈАНУАР, 1994. ГОДИНЕ
Међународни дан здравља, 7. април 1994. године: Порука др Хироши Накајаме, генералног директора Светске здравствене организације, поводом Међународног дана здравља (превод с енглеског: др Пауновић Жељка),
Из стране литертуре: Болести уста: Боље спречити него лечити (превод с енглеског: др Пауновић Жељка),
Our Encouter with AIDS (Стојановић Д., Ступарчевић В., Пауновић П.). Превод с енгелског: Милан Јовановић.

БРОЈ 56, МАЈ 1994. ГОДИНЕ
Материјали Светске здравствене организације: Свеобухватно здравствено образовање у школи (предложен путоказ за деловање),
Из стране литературе: Евалуација Пројекта школе које унапређују здравље помоћу EVA/e. Аутор: Danielle Piette (Bruxelles),
Карактеристике здраве школе,
Стручни прилог: Здравствено-васпитни рад у оквиру одељенских заједница. Аутори: Павловић Д., школски психолог, Будински Д., школски психолог, Војиновић М., социолог.

БРОЈ 57, МАЈ 1994. ГОДИНЕ
Програм еколошког, здравственог и социјалног образовања у основној школи на подручју Зајечарског региона (припремио: прим. др сци. мед. Пауновић П.),
Стручни прилог: Здарвствено-пропагандни програм локалног радија, аутори: др Пауновић П., Војиновић М. социолог, Николић Н., биолог,
Социјално васпитање у емисијама локалног радија. Аутор: Војновић М., Пауновић П., Николић Н.,

Еколошко васпитање у емисијама локалног радија.
Аутор: Николић Н., Пауновић П., Војиновић М.,
Др Пауновић Петар, учитељ здравља у студију Радио-Магнума

БРОЈ 58, СЕПТЕМБАР 1994. ГОДИНЕ
Из стране литературе: Здравље адолесцената, (превод с енглеског: др Пауновић Жељка),
Стручни прилог: Практичне могућности школске табле, агитке и филма у свакодневној пракси младих. Литература: Педагошка енциклопедија, Београд 1989. године, друга књига стр: 93-96. Подкоњак Н.: Педагогија, Београд 1980, стр: 337-387,
Образовање наставника за здравствено-васпитни рад у пројекту „Здрава школа“.
Аутор: Живковић М.

БРОЈ 59, ФЕБРУАР 1995. ГОДИНЕ
Стручни прилог: О идентитету средњошколца Борског оркуга. Аутор: прим. др сци. мед. Пауновић П.,
Из историје здравственог васпитања: Лоринсер и почеци школске хигијене. Аутори: Judit Kronen, Hajnrih Kronen.

БРОЈ 60, АПРИЛ 1995. ГОДИНЕ
Програм здравственог и еколошког васпитања у основној школи на подручју борског округа. Приремио: прим. др сци. Пауновић Петар,
Методолошки материјал: Методолошки материјал за рад на здравственом васпитању из приручника „Здрава школа“,
Програм здравственог, еколошког и социјалног васпитања на подручју зајечарског и борског округа за 1995-1996. школску годину. Припремио: прим. др сци. мед. Пауновић Петар,

БРОЈ 61, МАЈ 1995. ГОДИНЕ
Извештаји: ЗДРАВА ШКОЛА – Извештај о раду у 1994. години,
Стручни прилог: Креативне радионице у еколошком васпитању,
Семинар: Методе и технике психолошко-примарно-превентивног рада са децом и омладином,
Превенција злоупотребе психоактивних супстанци.

БРОЈ 62, ЈУНИ 1995. ГОДИНЕ
Здравствени значај уређивања сеоских насеља,
Кућа-стан и здравље,
Нужник и здравствена опасност од лошег и никаквог,
Ђубриште - Здравствена штетност од неуређених ђубришта,
Лична хигијена и одмор, ЗДРАВА ШКОЛА.

БРОЈ 63, АВГУСТ 1995 ГОДИНЕ
Методолошки чланци: La presentation au point de vie de l etat de la sante - L atelier creatif. Prim. dr sci. med. Пауновић П.,
Introduce yourself for Health Creative Workscop, Николић Н., биолог,
Biodiversity, Acreative Workchop, Николић Н., биолог.

БРОЈ 64, ОКТОБАР 1995. ГОДИНЕ
Здравствено васпитање у Јапану, Извештај са учешћа на 15. Светској конференцији о промоцији здравља, одржаној од 10. до 15. августа у Макахури - Токио,
Унапређење здравља – Повеља из Отаве,
Светска здравствена органзација – Иницијатива Светске здравствене организације за здравом школском средином,
ЕКО конференција 95, Нови Сад – Како сам доживела.

БРОЈ 65, ДЕЦЕМБАР 1995. ГОДИНЕ
Методолошки чланци: Вештине рада у групи. Аутори: Linda Ewles, Ina Sumnet,
Искуства школског психолога. Ефекти радионичарства у превенцији наркоманије младих. Аутор: Маринковић М., школски психолог,
Материјали СЗО: Инсцијативе Светске здравствене организације ЗДРАВЉЕ У ШКОЛЕ,
Здрава школа: Извештај о састанку координатора Југословенског пројекта ЗДРАВА ШКОЛА.

БРОЈ 66, ЈАНУАР 1996. ГОДИНЕ
Здрава школа: Аудиовизуелна средства. Аутор: Беговић В., Институт за социјалну медицину, статистику и истраживања у здравству МФ у Београду,
Семинар Југословенског пројекта „Здрава школа“ за наставнике ОШ „Сава Марковић“ из Приштине, на Брезовици у децембру 1995. године,
Критеријум за стручно-методолошки центар „Здрава школа“,
Едукативни семинар: Семинар о конвенцији дечјих права и њихова примена,
Планови и програми: Програм активности против ширења злупотребе психоактивних супстанци на подручју неготинске општине од 1996. до 2005. године.

БРОЈ 67, МАРТ 1996. ГОДИНЕ
15. Светска конференција о промоцији здравља IUHPE у Јапану: Додати здравље животу (др Хироши Накајама),
Планови и програми: Програм „Школа без насиља“. Приказ Кеџић Г.,
Здрава школа: Извештај са семинара наставника координатора „Здрава школа“,

БРОЈ 68, АПРИЛ 1996. ГОДИНЕ
15. Светска конференција у Јапану о унапређењу здравља (др Мати Ајала Рајала, Финска),
Искуство службе за здравствено и еколошко васпитање Завода за заштиту здравља у Зајечару: Реализација програма креативних радионица: „Превенција злоупотребе психо-активних супстанци у зајечарској гимназији“, Николић. Н, биолог,
Здрава школа: Евалуација курса за наставнике ОШ „Милош Црњански“ од 15. до 17. фебруара 1996. године,
Мрежа здравих школа,
Списак чланова пројектног тима,
Одржани семинари
AIDS, креативна радионица,

Проф. др Мира Живковић (прва лево) са лекарима координаторима
у „Југословенском пројекту „ЗДРАВА ШКОЛА“

БРОЈ 69, МАЈ 1996. ГОДИНЕ
15. Светска конференција у Јапану о унапређењу здравља: Заједница као фокус за здравље и здравствене промене (dr Desmond Obyrne),
Стручни чланак: Стратешко планирање (проф. др Живковић М.),
Планови и програми: Програм здравственог, еколошког и социјалног васпитања у основним школама на подручју зајечарског и борског округа за 1996/97. школску годину,
Здрава школа. Извештај са пролећног састанка координатора Пројекта „Здрава школа“,
Новости: Здравствено васпитање у Србији.

БРОЈ 70, МАЈ 1996. ГОДИНЕ
15. Здравствена конференција у Јапану, „Најгора времена... Најбоља времена, уношење здраве средине у живот“, др Спенсер Хагард Стручни прилог: Креирање здравља у свету и код нас, у Србији, др Рајћевић Милан,
„Здрава школа“: О слободном времену ученика, ОШ „Милентије Поповић“ у Жаркову, Семинар за наставнике ОШ „Жарко Зрењанин“, Бања Русанда, мај 1996. године.

БРОЈ 71, ДЕЦЕМБАР 1996. ГОДИНЕ
Стручни прилог, Нова достигнућа у комуникацијама и њихова примена за унапређење здравља и здравственог образовања, Ј. И. Фодор,

БРОЈ 72, ДЕЦЕМБАР 1996. ГОДИНЕ
Стручни чланак: Здравствено васпитање – технологија, методологија и пракса.
Аутори: проф. др Чолаковић Б., доц. др Никшић Д.,
Превод из стране литературе: Социјална представа о здрављу и болести. Аутори: Michel Mercier, Jaqueline Dellile,
Извештаји: „Наша еколошка истина“ и „9. дани превентивне медицине Тимочке крајине,
Извештај о семинару здравственог образовања у Подгорици, Војиновић М., социолог,
Радионичарство: Превенција употребе психоактивних супстанци (Николић Н., биолог),

БРОЈ 73, АПРИЛ 1997. ГОДИНЕ
Светски дан здравља 1997. године посвећен борби против заразних болести,
Унапређење здравља,
Нови играчи за ново доба,
Колико је савремено унапређење здравља?
Унапређење школског здарвља (Oven Metcalfe),
Здрава школа, Концепција и структура европске мреже унапређивања здравља (David Rivet),
Извештаји: Извештај са првог Семинара у здравој школи, за ненаставно особље ОШ „Милош Црњански“ у Београду,
Извештај о раду Службе за здравствено и еколошко васпитање Завода за здравствену заштиту у Зајечару од 1. септембра до 31. децембра 1996. године.

БРОЈ 74, СЕПТЕМБАР 1997. ГОДИНЕ
Едукација у области здравља и масмедиа (Filippe Mouchet),
Да ли су медији ефикасни (Danielle Piette),
Hight-tech едукација у области здравља,
Виртуелна стварност.

БРОЈ 76, СЕПТЕМБАР 1997. ГОДИНЕ
Унапређивање здравља: Здрави – болесни људи,
Из књиге Health promotion and chronic Ilness, WHO No 44,
Шта значи унапредити духовно здравље (проф. Јелена Влајковић),
Здрава школа, EVA PROJECT (Danielle Piette, Tudor-Smith, David Rivett, Erio Ziglio,
МЕДИА, Круг здравља.

БРОЈ 77,
Психосоцијални аспекти здравља, Интериндивидуални односи у здравственом васпитању (Michel Mercier and Jaqueline Delville),
Унапређење здравља
Квалитет,
Још један осврт на квалитет (Hans San). Превод: Гордана Јанковић.

БРОЈ 78,
Педесет година еволуције концепта здравља СЗО, од дефиниције до њене преформулације (Kickbusch),
Декларација Светске здравствене организације из Џакарте у 21. веку. Превод с енглеског: Гордана Јанковић,
Први јесењи едукативни семинар за здравствене професионалце (Николић Н., биолог),
Здравствено и естетско васпитање (Николић Н.),

БРОЈ 79, АПРИЛ 1997. ГОДИНЕ
7. април – Међународни дан здравља: Безбедно материнство, порука генералног секретара СЗО,
Унапређење здравља (Helath Promotion),
Мислити здраво. У чему је разлика (Ilona Kickbuch),
Здрава школа,
Научите да бринете о себи и другима (Ilona Kickbuch),
Спецификација улоге здравственог васпитача,
Извештај са семинара „Промоција здавља у школи“ (др Нићифоровић-Шурковић Оља).

БРОЈ 80, АПРИЛ 1998. ГОДИНЕ
Речник унапређења здравља, Светска здравствена организација,
Кретање ка новом здравству (аутор: Илона Кикбуш, Дон Натбим),
Здрава школа,
Ставови о здрављу на подручју Зајечарског региона Тимочка крајина (прим. др Пауновић П.),
Смели кораци – здрављу у сусрет (Николић Н., биолог).

БРОЈ 81, МАЈ 1998. ГОДИНЕ
Материјали Светске здравствене организације: Резолуција унапређивања здравља (превод: Гордана Јанковић),
Здравствено васпитање у школама: из књиге L EDUCTION POUR LA SANTE A L ECOLE DEJEN-DANIEL BOEGLI, 1999.
Нови хоризонти,
Секта, је ли то последњи од култова?,
Верска секта и религијско васпитање (прим. Пауновић П.),
Програм здравственог васпитања у основним школама.

БРОЈ 82, ЈУНИ 1998. ГОДИНЕ
Материјали Светске здравствене организације (превод: Гордана Јанковић)
Медија: Језик и стил у савременим медијима и о појави нездраве комуникације (проф.
Животић Р., Факултет политичких наука Београд,
Маркетинг медија у служби здравља (Душан Зонић),
Коришћење „онлајн“ листа за унапређење здравља (А. Тауб, М.Томита).
Извештај о Другом пролећном семинару за здравствене професионалце о здравственом васпитању на масмедијима „ЗЕМ 98“ (Николић Н.),
Закључци са Другог пролећног семинара за здравствене професионалце у Заводу за заштиту здравља у Зајечару, за рад на здравственом васпитању коришћењем масмедија (прим. др Пауновић П.),
Здравствено просвећивање: Буквар здравља – нова књига у школској торби ђака првака (проф. др Викторија Цуцић),

БРОЈ 83, СЕПТЕМБАР 1998. ГОДИНЕ,
Материјали Светске здравствене организације, „Здравље за све у 21. веку“,
Извештај са 16. Светске конференције о промоцији здравља, Сан Хуан, Пуерторико,
од 21. до 26. јуни 1998. године,
Извештај о активностима поводом „Пролећног фестивала здравља“ Завода за заштиту здравља Панчево,

БРОЈ 84, НОВЕМБАР 1998. ГОДИНЕ
Унапређење здравља: Одговорност и приступ окружењу (Лео Барић),
Здрава школа: Како аустралијански наставници разумеју концепт унапређења здравља у школи и на aпликације на развој здравља у школама (др Пауновић П.),
Васпитање и родитељи (Николић Н.),
Мотивација за материнством (Војновић М.).

БРОЈ 85, АПРИЛ 1999. ГОДИНЕ
Уводни чланак (Пауновић П., уредник листа),
Хумане поруке против рата. Текстови порука,
7. април Међународни дан здравља, Материјали СЗО,
Унапређење здравља,
Промоција здавља,
Интеракција социјалне акције здравственог васпитања и масовних комуникација (др Рајчевић М.),
Здравствено васпитање у школама (B. Sandrin Berthon),
Јубилеји српских просветитеља,
Здравље у књигама (др Пауновић П., учитељ здравља).

БРОЈ 86, АВГУСТ 1999. ГОДИНE
Унапређење здравља: Јачање стратешких прилаза за унапређење здравља школе; глобална, регионална и национална разматрања (Izolde Birdthiastle),
Размишљања о унапређењу здравља: стварност и машта,
Они који емитују програм и они који унапређују здравље – радити заједно (Cristine Kent, Felicity Ford), мрежа за емитовање здравља, Велика Британија,
Извештаји: Здравствено васпитање, Годишњи извештај Републике Србије за 1998. годину,
Нови европски биро IUHPE (Danielle Piette), регионани потпредседник за Европу,
Извештај о Семинару „Помоћ помагачима“ (Јасмина Милисављевић),
Млади широм света против дроге.

БРОЈ 87, СЕПТЕМБАР 1999. ГОДИНЕ
Трећи јесењи семинар „ЗДРАВА ШКОЛА“,
Школа здравља у новом јавном здравству (др Рајчевић Милан, Београд,
Еколошко просвећивање на граници векова (Николић Н., биолог),
Искуства здравстених радника Завода за здравствену заштиту Панчево у спровођењу програма „Здрава школа“,
Борба против пушења дувана у ОШ „Милентије Поповић“, у Београду (аутор: Мира Шкорић, психолог),
Промоција здавља – концепт за 21. век (аутори: Милосављевић Ј, Војиновић М.),
Здравље у књигама (прим. др сци. мед. Пауновић П.),

БРОЈ 88, ОКТОБАР 1999. ГОДИНЕ
3. едукативни семинар „Здрава школа“
Ново здравствено васпитање (аутор: прим. др сци. Пауновић П.),
Ментално здравље као компонента здравственог васпитања у 21. веку (Љиљана Миловановић, психолог),
Здравствено васпитање у школским програмима у 21. веку (Сенка Мазић),
Извештај о 3. едукативним семинару „Здрава школа“ (Николић Н., биолог),
Социјално-политичка писменост о здрављу (Рајчевић М. Београд),
Здравствено васпитање: Васпитање за здравље (Цуцић В. Београд).

БРОЈ 89, ДЕЦЕМБАР 1999. ГОДИНЕ
Језик здравља,
Речи о здрављу и у вези здравља (прим. др Пауновић П.),
Према самоуправи језика (Luis Guespin, Fr.), Радионичарство:
Шта можеш очекивати од коцкања?

БРОЈ 90, ДЕЦЕМБАР 1999. ГОДИНЕ
Унапређење здравља:
Нови хоризонти за здравље: Од визије до праксе (аутор: Hiram V. Aroyo),
Светска здравствена организација: Прави промене кроз унапређење здравља (Jhon Catford)“,
О језику здравља и вредностима знања и здравља (Рајчевић М. Пауновић П.).

БРОЈ 91, ЈАНУАР 2000. ГОДИНЕ
Ново здравствено васпитање: Предупредити, неговати језик на делу (аутор: Yves Shwartz),
Поетика здравља (Рајчевић М.),
Извештај са Семинара „Здравље у новом здравственом васпитању“,
Истраживање у здравственом васпитању: Друштвене везе и унапређивање здравља: Предлози за истраживање засновано на популацији (аутор: Maurice B. Mitelmark),
Истраживачки пројект: „Језик здравља“ (прим. др Пауновић П.),
Историја васпитања: Ђорђе Натошевић (аутор: Николић Н.).

БРОЈ 92, ФЕБРУАР 2009. ГОДИНА
Материјали Светске здравствене организације: Међународни дан здравља 7. април 2000. године,
Ново здравствено васпитање,
Постдипломско усавршавање у здравственом васпитању, Обједињавање учионице и заједнице (аутор: Andrea Gilen),
Историја здравственог васпитања: Избор из међународног терминолошког речника здравственог просвећивања

БРОЈ 93, АПРИЛ 2000. ГОДИНЕ
Филозофија здравља: Нови концепт у патологији – грешка (аутор: Georges Canguilhem). Prevod s francuskog Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu,
Појмовно одређивање и мерење здравља (аутор: Horst Noack),
Ново здравствено васпитање: Учитељ здравља (аутори: Рајчевић М., Васић Ј., Пауновић П.),
Учитељ здравља у школи (Пауновић П.).

БРОЈ 94, МАЈ 2000. ГОДИНЕ
Годишњи извештај о здравствено- васпитном раду, према Програму здравствене заштите становништва од заразних болести на подручју Републике Србије у 1999. години,
Филозофија здравља: Норма и просек (аутор: Georges Canguilhem), prevod s francuskog Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu,
Историја здравственог васпитања: Прим. др Милорад Драгић, историчар здравствене културе и здравствени васпитач. Аутори: Милићевић Д., и Јовановић В.,
Помане за др Драгића. Аутор: Станојка Копривица Ковачевић.

БРОЈ 95, СЕПТЕМБАР 2000. ГОДИНЕ
Здравствено васпитање: Програм здравственог васпитања ученика основне школе, Програм здравственог васпитања ученика средње школе,
Како здраво живети? аутор: Рајчевић М.,
Географија и здравље: Коришћење науке: Извештај радионице о промени климе.
Аутори: Jonh Last, Heather Logan.

БРОЈ 96, ОКТОБАР 2000. ГОДИНЕ
Ново здравствено васпитање: Слобода и здравље. Аутор: Рајчевић М.,
Унапређење здравља: социјални капитал. Аутори: Beneti S., Jaen-Pierre B., Robert S.,
Здравље на интернету: Из садржаја првог броја „Wekly Health-ZIN“.

БРОЈ 97, НОВЕМБАР 2000. ГОДИНЕ,
Унапређење здравља: AIDS, Мушкарци доприносе променама. Светска компанија против AIDS. Аутори: Грбић Б., Каназир М.,
Економија и здравље: Економска одговорност за унапређење здравља. Аутори: S.J.Gedds, J.A.J. von der Horst,
Применљивост здравствене економике на унапређење здравља. Аутор: Alan Mayrand,
Здравље на интеренту: La liberte et la santé. Аутор: Рајчевић М.,
Писци о здрављу: Максим Горки. Аутор: Пауновић П.,
Писци о здрављу: Алберт Ками: „Први човек“. Аутор: Паунвоић П.,
Equity in Health a fundamental Right.

Први часопис у електронском облику у Тимочкој крајини

БРОЈ 98, НОВЕМБАР 2000. ГОДИНЕ
Здравствено васпитање: Позориште – школа здравља, глумци – учитељи здравља.
Аутор: Пауновић П.,
Ново здравствено васпитање у школама Србије (аутор: Николић Н.),
Старији одрасли у истраживањима у здравственом васпитању, неке препоруке (аутори: Cathlieen M. Conell),
Унапређење здравља: Ментално здравље у 21. веку (аутор: T. B. Bedrihan, Здравље на интеренту: Рецепт као јавна исправа (аутор: Бошковић М.),
Dicionaire de la sante, Culture publique sanitaire,
Писци о здрављу: Марина Цветајева: „Аутобиографска проза“.

Позориште Школа здравља – глумци учитељи здравља

БРОЈ 99, ДЕЦЕМБАР 2000. ГОДИНЕ,
Унапређење здравља: Нови поглед на народно здравље (аутор: Рајчевић М.,
Поглед назад, поглед у будућност – унапређење здравља глобални изазов (аутор: Jan Poder),
Показатељи унапређења здравља, из мноштва ка сврси. Аутор: Lowrence St Leger,
Здравствено васпитање: Стварање CD-roma за здравствено васпитање. Аутори: C.C.Cox, D. Pytkinksi, S. Weber,
Здравље на интернету: Информациони систем кључ ка здравственој пракси заснованој на информацији. Аутор: Roberto J. Ropdrigess.

БРОЈ 100, СЕПТЕМБАР 2001. ГОДИНЕ
Поводом 100. броја: Креација здравља у 100 бројева, „Здравствено васпитање – теорија и пракса,“
Свом учитељу – Живот за идеју здравља, Златомир Видаковић Злаја,
Блиставост узора и када живот усахне,
Подсећање на Професора Злају Видаковића, Професор Златомир Видаковић, учитељ и пријатељ, Сећање на професора Злају Видаковића,
Планови и програми: Предлог Програма за заштиту и унапређење менталног здравља школске деце од 2002. до 2010. године,
Подлистак: Здравствено васпитање за младе,

Садржај свих бројева листа „Здравствено васпитање“ од 1. до 100. броја налази се у библиотеци Рајачке народне школе здравља.

Уредио: Прим др Пауновић Петар, учитељ здравља, У Рајцу, 10. маја 2021. године,
 

     
             
     
     
             
      Adresa autora:
Petar Paunović,
Rajačka narodna škola zdravlja, Rajac
E-mail: rajcanin@gmail.com
Rad primljen: 14.01.2022.
Elektronska verzija objavljena: 19.05.2022.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace