Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Supplement 1
     
      [ XXII TMD ] [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXII Timočki medicinski dani
Zaječar, 23–24. maj 2013.

Radovi - Zbornik sažetaka

Seminar o nesanici
- usmena predavanja
 

     
 
 
     
 

 

  Upotreba nove generacije hipnotika i somnifernih lekova u lečenju insomnije

U poslednjoj deceniji su sintetisani, istraženi i odobreni za upotrebu hipnotici nove generacije, prvenstveno takozvani ‘Z’ hipnotici. Ovi hipnotici su po pravilu ne-benzodiazepinski preparati koji imaju bolji sigurnosni profil u pogledu pojave neželjenih dejstava, uključujući tu i ređu pojavu tolerancije i zavisnosti. Većina ovih novih hipnotika (zopiklon, zolpidem, zaleplon, eszopiklon) deluje preko gabenergičnih receptera, uz izuzetak ramelteona koji deluje na melatoninske receptore.
Pravilna, odnosno uspešna upotreba hipnotika zavisi i od prepoznavanja osnovnog uzroka insomnije. Postoje jasne indikacije kada treba koristiti klasične, a kada neki hipnotik iz nove generacije, odnosno kada lečenje insomnije treba augumentovati nekim drugim lekom. Pravilno prepoznavanje vrste insomnije treba da dovede i do veće sigurnosti u odabiru hipnotika, i prepoznavanja terapeutskih prednosti koje novi i za pacijente sigurniji lekovi donose. Posebnu pažnju treba obratiti na sekundarne nesanice koje se javljaju u sklopu anksiozno-depresivnih poremećaja, jer lečenje ove vrste nesanice može da maskira osnovni poremećaj i oteža njegovo lečenje. Često je moguće iskoristiti somniferni efekat nehipnotičkih psihotropinih lekova, uglavnom antidepresiva, i bilo pojedinačnom primenom ili u kombinaciji sa hipnotikom postići optimalni terapijski efekat u ovoj grupi nesanica.
Danas je posebno od značaja iskoristiti sve dijagnostičke postupke koji mogu doprineti postavljanju pravilne dijagnoze, i na kraju, odabiru pravog leka u lečenju insomnije. Vrlo je bitno imati na umu da je djagnostika insomnije uznapredovala i da se ona više ne svodi na jedno ili dva rutinska pitanja koja se često uzgredno postavljaju pacijentu. Postavljanje dijagnoze i pravilno lečenje insomnije, koja je jedna od najčešćih tegoba sa kojima se pacijenti javljaju lekaru, i koja ima veliki socio-ekonomski značaj, danas predstavlja vrlo važan aspekt savremene medicine.


Predavanja:

Spavanje – fiziološki ritmovi; poremećaji
Docent Dr Srđan Milovanović
MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU. KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU, KCS

„Z“ hipnotici
Dr Nikola Trajanović
SLEEP RESEARCH UNIT. UNIVERSITY HEALTH NETWORK. TORONTO WESTERN HOSPITAL. TORONTO, KANADA

Somniferna fitoterapija
Prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić
AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE I ODSEK ZA FARMACIJU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Morfeus - Bog sna
Doc. Dr sci Dušan Đurić
MEDICINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU.INSTITUT ZA REHABILITACIJU, BEOGRAD.
 

     
 
 
     
             
             
      [ XXII TMD ] [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend