Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Usmene prezentacije

Istorija medicine. Umetnost i medicina

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Istorijat Ginekološko-akušerske službe u Zaječaru do 2015. godine

Vera Najdanović Mandić (1), Gordana Lučić (2)
(1) DISPANZER ZA ŽENE, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR,
(2) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE „TIMOK“, ZAJEČAR

Davne 1868. godine je otvorena prva bolnica u Zaječaru, koji je tada imao 3500 stanovnika. Tri godine kasnije, 1871. u Zaječar dolazi i radi Stevan Mačaj, kao okružni fikizus i prvi ginekolog-akušer na ovom prostoru. Grad se širi, broj stanovnika raste na 9000, kao i njihove potrebe za lečenjem. Kapacitet bolnice se uvećava. Izgradnja namenskog objekta za novu bolnicu počinje 1906. godine, i to na sadašnjoj lokaciji, gde je na drugom spratu izdvojeno porodilište. U bolnici su radile četiri babice (Sofija Dragutinović, Julijana Nađ Timićka, Jelena Jankovićka, Marija Milosavljevićka). Od 1924. godine dr Stavra Hristić radi kao šef ginekološkog odeljenja. Od 1935-1958. godine za šefa ginekološko-akušerske (GA) službe u Zaječaru dolazi dr Krunoslav Popović. Godine 1953., odlukom Ministarstva zdravlja Srbije, bolnica u Zaječaru postaje bolnica prve kategorije. Odvaja se akušerstvo od ginekologije, i zauzima ceo jedan sprat bolnice. Primaju se novi lekari: 1955. dr Mileva Veličković, 1957. dr Radoslav Paunović i 1958. dr Stanoje Pavlović. Tokom šezdesetih godina GA služba se dalje širi i primaju se novi lekari: dr Miodrag Jelenković – 1963., dr Todor Živković – 1964., dr Jovan Vasilijević – 1965. Godine 1967. godine GA odeljenje dobija zasebni objekat, dvospratnu zgradu, u kojoj je i danas. Ima sopstvenu operacionu salu sa novom opremom. Odeljenj dobija i kolposkop, opremu za citodijagnostiku, kardiotokograf. Tokom sedamdesetih godina započinje se sa organizovanim sistematskim pregledima žena, a postoji podatak da je 1971. pregledano oko 10.500 žena, od 25 do 65 godina starosti, što je tada bio najveći broj pregledanih žena na području Srbije. Tih sedamdesetih godina, u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Nišu i Zavodom za tehničku saradnju sa instranstvom, organizuje se Bolnica u Zuari, u Libiji, pa deo kadrova odlazi da radi u toj bolnici. Dolaze novi, mladi lekari: dr Vencislav Milavec – 1971., dr Biljana Mikijeljević – 1973., dr Slavke Jovanović – 1976. i dr Slobodan Miloševića – 1977. Godine 1980. počinje da radi novi Dom zdravlja u Zaječaru i Dispanzer za žene. Tu se rade sistematski pregledi radi ranog otkrivanja karcinoma kod žena, savetovališta za trudnice, sterilitet, kontracepciju, patronaža odojčadi i babinjara, redovni specijalistički pregledi i drugi ambulantni poslovi. Posebna pažnja je posvećena razvoju citološke dijagnostike. Primaju se novi lekari i šalju na stručno osposobljavanje. U GA službu dolazi nova generacija lekara: dr Slobodan Žikić – 1982., dr Vera Najdanović – 1985., dr Ljubica Milošević – 1988. i dr Nada Jovanović – 1989. Prvi ultrazvučni aparat u zaječarskoj bolnici je bio u sklopu Radiološke službe od 1984. godine. Koristili su ga i ginekolozi, dok nisu dobili svoj aparat u Dispanzeru za žene 1998. Od tada, svi lekari tokom specijalizacije edukuju se za ultrazvučnu dijagnostiku. Služba se i dalje kadrovski jača; dolaze : dr Zoran Roško – 1990., dr Dragoslav Kalinović – 1994., dr Branko Ivković – 1995., dr Biljana Popović – 1995., dr Mirko Trailović – 2000. i dr Zoran Radivojević – 2008. Rad GA službe tokom 2008. godine trpi značajne promene, uslovljene zakonskim regulativama u zdravstvu koje zahtevaju odvajanje primarne od sekundarne zdravstvene zaštite. Nezadovoljstvo novonastalim stanjem dovelo je 2009. do kadrovskog osipanja u Službi, zbog odlaska troje specijalista srednje i mlađe generacije. Od preostalih lekara, troje je bilo starije od 60 godina, te se primaju novi specijalizanti: dr Žaklina Savić Mitić – 2009, dr Ivan Čikarić i dr Mladen Jolić – 2010., i dr Maja Cukić – 2012.
Ključne reči: ginekološko-akušerska služba Zaječar, istorijat, lekari
 

Orleanka srpske medicine, dr Draginja Draga Ljošić Milošević

Brakočević D, Jovanović M.
DOM ZDRAVLJA “VRAČAR”

Ova izuzetna žena borac posle završene Više ženske škole 1871 godine u Beogradu i jedne godine prirodnjačke škole na Velikoj školi završava medicinu u Cirihu 1879.
Takođe u tom periodu (1876-1878) kao student sa činom sanitetskog poručnika učestvuje u srpskoturskim ratovima nesebično se dajući znanjem i srcem kako to toplo i hrabro žena zna.
Po dolasku u Beograd i ako četvrta žena lekar u evropi, ne dobija zasluzeno mesto po obrazovanju. Naprotiv, ona polaže pred komisijom sastavljenom od eminentnih lekara državni ispit da bi joj se dozvolila lekarska praksa.
Njen život gledam kao umetnost pionira medju nama ženama lekarima i čast mi je nazvati se njenom koleginicom.Njoj se odobrava bavljenje lekarskom praksom ali ne i u državnim bolnicama i ako tad u Srbiji postoji samo 79 lekara i to uglavnom stranaca.Ni to ovu divnu koleginicu ne sprečava da obavlja svoj posao u ordinaciji koja se nalazi u kući njenog brata Đure u Jevremovoj ulici.Velike borbe za svoje mesto kao i za zdravlje pacijenata ostavljaju trag i na zdravlje dr Drage, ali posle odlaska u sanatorijum na Krim bivaju sanirane njene promene na plućima i ona se vraća svom poslu i svojoj zemlji. Takođe se ostvaruje i kao supruga našeg poznatog revolucionara Aranđela Raše Miloševića, a i kao majka petoro dece, od kojih i njena ćerka Radmila Milošević takođe završava medicinu 1911, takođe u Cirihu.Ova divna doktorka, supruga, majka i prijatelj postaje i prva žena član SLD-a, kao i osnivač 1904 Materinskog udruženja čiji je zadatak smanjiti smrtnost odojčadi i zbrinuti odbačenu decu.U ratovima se zaboravljala njena polna pripadnost i vodila je i više bolnica ali u mirnodopskim uslovima njena molba ministru zdravlja za ravnopravnost sa kolegama rezultirala je otkazom iz državne službe.U to doba je mnogo veća umetnost nego danas bila biti doktor, supruga, majka, prijatelj a ne oštetiti ni sebe ni svoju porodicu.Život Drage Ljočić ugasio se 5. novembra 1926. godine. Umrla je u svojoj porodičnoj kući na Topčiderskom brdu , sahranjena na Novom groblju, uz dostojan ispracaj mnogih Beograđana.
Sa njom nije prestala umetnost nas žena lekara da se utopimo i uklopimo u profesiju za koju se danas u dvadeset prvom veku misli da bolje i savesnije rade muškarci i u mnogim zemljama naše planete imaju veće plate samo zbog polne pripadnosti.


Estetika kao funkcija u medicini

Ljubomir Panajotović (1), Marko Panajotović (2), Rade Panajotović (2)
(1) EVROPSKI UNIVERZITET, BEOGRAD,
(2) MEDICINSKI FAKULTET UNIVRERZITETA U BEOGRADU

Forma prati funkciju, rekao je pre mnogo godina Frank Lloyd Wright, veliki američki arhitekta.Lepi zubi i prirodan osmeh su sigurno jedan od najvažnijih činilaca pri formiranju opšteg utiska o nekome. Uredna frizura, čista koža, pravilne crte lica, mladalački izgled uz uglađeno ponašanje i prikladnu odeću čine osobu privlačnom i u privatnom i u poslovnom smislu. Nadoknađivanje izgubljenih zuba, lečenje i popravljanje postojećih, korekcija nosa i pregrade, operacija opuštenih kapaka i klempavih ušiju, peglanje bora filerima, Botoxom i liftingom, podizanje dojki i zatezanje trbušnog zida spadaju u široko područje estetske hirurgije (medicine).Prema Ser Haroldu Gilisu rekonstruktivna hirurgija ima za cilj restauraciju onoga što je Bog kreirao, a estetska je pokušaj da se prevaziđe božje delo. Drugi za estetsku hirurgiju tvrde da “to nije hirurgija za održavanje života i zdravlja”, da je to “psihijatrija sa nožem”, “hirurgija koja podstiče ljudsku taštinu”, ali i “koja poboljšava kvalitet života”. Sve ovo implicira negativne stavove o hirurgiji iz estetskog razloga (estetskoj hirurgiji) i stavlja je u rang manje važne hirurške delatnosti. Nepodeljeno je mišljenje da sve operacije iz domena plastične hirurgije nose u sebi elemente estetike. Ali, mišljenje da ljudska taština daje indikaciju za hirurgiju inicira negativan odnos prema njoj.Može li se uvek razgraničiti funkcionalna (rekonstruktivna) od estetske hirurgije? I funkcionalna od estetske potrebe? Operacija urođenog rascepa usne i nepca, operacije kraniofacijalnih dizostoza, redukcija dojki koje opterećuju kičmu svojom težinom, rekonstrukcija dojke posle mastektomije, abdominoplastika sa hernioplastikom, pa čak i vaginoplastika kod agenezije, u osnovi ili velikim delom imaju zadatak korekcije forme, odn. estetike, ali i neke druge funkcije. Tvrdnja teoretičara estetike da je osobenost estetske funkcije u tome što ona „nema nikakav konkretan cilj, nije usmerena na izvršavanje bilo kakvog praktičnog zadatka, već samo izazivanje estetskog zadovoljstava“ i da se ona „pre svega vezuje za formu stvari ili čina“ (Makaržovsky) se u navedenim slučajevima ne može prihvatiti. Svaki pokušaj da se odvoji estetika od funkcije u hirurgiji postje apsurdan. Sud po kome je nešto lepo je paradigma estetskom sudu o ukusu. Međutim, i pored postojanja nekih (univerzalnih) standarda ukusa, ne može se izbeći mišljenje da su sudovi o lepom bazirani na subjektivnim osećanjima zadovoljstva, opažajnog, ali i svakog drugog. Pacijentkinja kojoj je učinjena estetska korekcija nosa, nezadovoljna, tuži doktore. Nije zadovoljna izgledom nosa jer je očekivala da će posle operacije naći bračnog partnera, dobiti (bolji) posao, rešiti socijalni status itd. A nije. Đakon koji traži da mu se nadoknade prva tri amputirana prsta desne šake kako bi vršio sveštenu funkciju. Čovek koji zahteva uvećanje nosa ne bi li izgledao muževnije. Brojni zahtevi za uvećanjem muškog polnog organa, motivisani su istom potrebom. Zahtevi za promenom pola, identiteta imaju, takođe, svoju motivaciju. Ima li u ovim slučajevima estetika „konkretan cilj“? Svakako da. I, to je ono što je čini funkcijom. Možemo tvrditi da forma, odnosno estetika „per se“ ima ulogu funkcije, dakle, da je estetika funkcija.Ne samo radi postizanja ličnog zadovoljstva pacijenta, već i kao faktor u ostvarivanju određenih ciljeva i potreba.
Ključne reči: estetika, funkcija,estetska hirurgija
E-mail: panajotovic@gmail.com


Život i delo dr Hakaru Hashimota

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Milijana Jakovljević
POLIKLINIKA “PUNKOVIĆ”, ZAJEČAR

Uvod: Hashimoto tireoiditis (HT), vrlo česta bolest štitaste žlezde, sada je poznata kao autoimuno tireoidne oboljenje. Medjutim vrlo malo se zna o njenom pronalazaču, čoveku koji ju je prvi opisao. On je prikazao četiri pacijenta sa hroničnim oboljenjem štitnjače, koje je nazvao struma lymphomatosa, a karakterisalo se difuznom limfocitnom infiltracijom sa prisustvom germinativnih centara, sa atrofijom parenhima i eozinofilnim promenama u pojedinim folikularnim ćelijama. Otkriće Hashimotovog tireoiditisa: Dr Hakaru Hashimoto rodjen je u Japanu 1881 godine. Posle završetka studija započeo je staž u Hirurškoj klinici u Fukuoki. Profesor Miyake, šef odeljenja obučio je dr Hashimota i u tehnici pravljenja mikroskopskih preparata štitaste žlezde. Par godina kasnije, on je izučavao patologiju po rukovodstvom prof Eduarda Kaufmana, u Getingenu, Nemačka. Tamo je objavio rad pod naslovom Zur Kenntnis der lymphomatösen Veränderung der Schilddrüse (Struma lymphomatosa) u Arhivu za kliničku hirurgiju, u Berlinu,1912:97:219-248.. Hashimotova glimfomatozna strumah bila je ignorisana sve do 1931 godine kada je Allen Graham iz Klivlenda objavio svoje slučajeve ove bolesti i kada je insistirao da je Hashimoto prvi otkrio tu bolest i tražio je da se nazove prema njemu. Hakaru Hashimoto se po izbijanju Prvog svetskog rata vratio iz Nemačke u Japan 1916 gde otvara praksu. Umro je od trbušnog tifusa 1934 u 53 godini života.
Ključne reči: struma lyphomatosa, Hashimoto thyroiditis, autoimuna thireoidna bolest

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend