Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 616.248-085.451.3

ISSN 0350-2899, 37(2012) br.1 p.20-24

     
   
Originalni rad

Efekti salmeterol ksinafoata/flutikazon propionata na postizanje potpune kontrole kod obolelih od bronhijalne astme
(Effects of salmeterol xinafoate/fluticasone propionate in achieving total control in patients
with bronchial asthma
)

Dejan Dimić (1), J. Menković (2), Lj.Timotijević(1)
(1) Gradski zavod za bolesti pluća i TBC Beograd, (2) Dom zdravlja Zemun

 

 
     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu  

Sažetak:
Bronhijalna astma kao hronična inflamacija disajnih puteva, jedan je od vodećih uzroka hroničnog morbiditeta i mortaliteta u svetu, sa tendencijom povećanja prevalencije naročito među mlađom populacijom. S obzirom na prirodu bolesti jedna od najefikasnijih terapijskih mera u lečenju bronhijalne astme (nekontrolisana i delimično kontrolisana bolest) jeste primena fiksne kombinacije inhalacionih kortikosteroida (IKS) i dugodelujućih beta dva agonista.
Cilj rada bio je utvrđivanje efikasnosti fiksne kombinacije Salmeterol ksinafoata i Flutikazon propionata u postizanju potpune kontrole bolesti kod obolelih od astme.
U tu svrhu u periodu 01.01.08 – 31.12.10, 128 bolesnika, koji su u momentu početka praćenja, bolovali od delimično kontrolisane astme, uzrasta od 25-45 godina, nepušači, bilo je tretirano samo fiksnom kombinacijom Salmeterol ksinafoat (50 mcg) i Flutikazon propionat (250 mcg) uz primenu kratkodelujućih beta dva agonista po potrebi, u trajanju od 3 meseca. U tom periodu su praćeni pokazatelji kvaliteta života i vrednosti plućne funkcije.
Prosečna starost ispitivane grupe bila je 28,76 godina, a vrednost BMI iznosila je 23,02. Na početku praćenja dnevne simptome više od dva puta nedeljno imalo je 91 (71,1%), nakon mesec dana 49 (38,3%), nakon dva meseca 22 (17,2%), posle tri meseca 11 (8,6%). Na ograničenu aktivnost na početku praćenja žalilo se 69 (53,9%), nakon mesec dana 51 (39,8%), nakon dva meseca 29 (22,7%), nakon tri meseca 13 (10,2). Noćne simptome na početku praćenja imalo je 76 (59,4%), nakon mesec dana 42 (32,8%), nakon dva meseca 20 (15,6%) i nakon tri meseca 10 (7,8%). Potrebu za upotrebom kratkodelujućih beta dva agonista više od dva puta nedeljno na početku praćenja imalo je 102 (79,7%), nakon mesec dana 57 (44,5%), posle dva meseca 38 (29,7%), posle tri meseca 10 (7,8%) bolesnika. Broj dana bez tegoba u poslednjih mesec dana na početku praćenja iznosio je 2,3 (7,7%), posle mesec dana 17,4 (58%), posle dva meseca 27,6 (90%), posle tri meseca 28,6 (95,3%).
Srednja vrednost FEV1 (Aktivirana vrednost/Predviđena vrednost [%]) na početku praćenja iznosila je 63,5, nakon mesec dana 77,1 (porast 21,4%), nakon dva meseca 80,4 (porast 26,6%), posle tri meseca 91,2 (porast 43,6). Srednja vrednost PEF (Aktivirana vrednost/Predviđena vrednost [%]) je na početku iznosila 70,4, posle mesec dana 84,2 (porast 19,6%), posle dva meseca 87,8 (porast 24,7%), posle tri meseca 91,3 (porast 29,7%). Srednja vrednost FEF75 na početku iznosila je 46,7, nakon mesec dana 63,6 (porast 36,2%), posle dva meseca 79,8 (porast 70,9%), posle tri meseca 90,3 (porast 93,4%). Srednja vrednost FEF50 na početku praćenja iznosila je 51,5, nakon mesec dana 70,6 (porast 37,1%), nakon dva meseca 85,3 (porast 65,6%), nakon tri meseca 90,1 (porast 74,9%). Srednja vrednost FEF25 na početku praćenja iznosila je 34,2, posle mesec dana 61,3 (porast 79,2%), posle dva meseca 70,6 (porast 106,4%), posle tri meseca 87,3 (porast 155,3).
Na osnovu iznetih rezultata zaključili smo da primena fiksne kombinacije Salmeterol ksinafoat/Flutikazon pro-pionat značajno poboljšava kvalitet života i plućnu funkciju kod obolelih od astme, što potvrđuje i statistička obrada.
Ključne reči: Salmeterol ksinafoat/Flutikazon propionat, potpuna kontrola, astma

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: Summary in English

     
             
     
     
     

UVOD

Bronhijalna astma kao hronična inflamacija disaj-nih puteva, jedan je od vodećih uzroka hroničnog morbiditeta i mortaliteta u svetu, sa tendencijom povećanja prevalencije naročito među mlađom populacijom. Prema podacima SZO 180 000 obolelih godišnje umire zbog astme. Prema podacima GINA-e 2004. godine je u svetu registrovano 300 miliona osoba svih uzrasta obolelih od astme, a procenjuje se da će još 100 miliona oboleti do 2025. godine. U Srbiji bar 5% stanovnika (~370.000) ima astmu [1]. Smatra se da 90% bolesnika od bronhijalne astme veruje da su simptomi sastavni deo njihovog života i da im niko ne može pomoći [2], zbog čega mnogi od njih i ne prijavljuju svoje tegobe pri kontrolnim pregledima.
Tokom poslednje dve decenije postignuta su značajna otkrića i nova saznanja o astmi, što je dovelo do boljeg razumevanja bolesti i efikasnijeg lečenja. To je dovelo do pojave doktrinarnih stavova u dijagnostičkim procedurama i njenoj prevenciji i lečenju, pri čemu oni ne narušavaju profesionalnu samostalnost lekara, ali ga obavezuju da se pridržava određenih principa.
Bronhijalna astma, kao bolest poznata jos iz antičkih dana, predstavlja multifaktorijalno izazvano oboljenje, u čijoj su osnovi inflamacija i bronhijalna hiperreaktivnost [3]. S obzirom na prirodu bolesti jedna od najefikasnijih terapijskih mera u lečenju bronhijalne astme jeste primena fiksne kombinacije IKS i dugodelujućih beta dva agonista.

CILJ RADA

Cilj rada bio je utvrđivanje efikasnosti fiksne kom-binacije Salmeterol ksinafoata i Flutikazon propionata u postizanju potpune kontrole bolesti kod obolelih od astme.

METODOLOGIJA

U periodu 01. 01. 08 – 31. 12. 10, 128 bolesnika, koji su u momentu početka praćenja, bolovali od delimično kontrolisane astme, uzrasta od 25-45 godina, nepusači, bilo je tretirano samo fiksnom kombinacijom Salmeterol ksinafoat/Flutikazon propionat uz primenu kratkodelujućih beta dva agonista po potrebi, u trajanju od 3 meseca (Salmeterol ksinafoat (50 mcg)/Flutikazon propionat (250 mcg) - dva puta dnevno). U tom periodu su praćeni pokazatelji kvaliteta života i vrednosti plućne funkcije.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Prosečna starost ispitivane grupe bila je 28,76 godina, a vrednost BMI iznosila je 23,02.
Na početku praćenja dnevne simptome više od dva puta nedeljno imalo je 91 (71,1%), nakon mesec dana 49 (38,3%), nakon dva meseca 22 (17,2%), posle tri meseca 11 (8,6%). Na ograničenu aktivnost na početku praćenja žalilo se 69 (53,9%), nakon mesec dana 51 (39,8%), nakon dva meseca 29 (22,7%), nakon tri meseca 13 (10,2%). Noćne simptome na početku praćenja imalo je 76 (59,4%), nakon mesec dana 42 (32,8%), nakon dva meseca 20 (15,6%), nakon tri meseca 10 (7,8%). Potrebu za upotrebom kratkodelujućih beta dva agonista više od dva puta nedeljno na početku praćenja imalo je 102 (79,7%), nakon mesec dana 57 (44,5%), posle dva meseca 38 (29,7%), posle tri meseca 10 (7,8%) bolesnika. Broj dana bez tegoba u poslednjih mesec dana na početku praćenja iznosio je 2,3 (7,7%), posle mesec dana 17,4 (58%), posle dva meseca 27,6 (90%), posle tri meseca 28,6 (95,3%).

Tabela br.1 Praćene varijable kod obolelih od astme u posmatranom periodu

Varijabla  Početak
praćenja
Posle
mesec dana
Posle
2 meseca
Posle
3 meseca
Dnevni simptomi > 2 puta nedeljno 91 (71,1%) 49 (38,3%) 22 (17,2%) 11 (8,6%)
Ograničena aktivnost 69 (53,9%) 51 (39,8%) 29 (22,7%) 13 (10,2%)
Noćni simptomi 76 (59,4%) 42 (32,8%) 20 (15,6%) 10 (7,8%)
Upotreba beta2 agonista > 2 puta nedeljno 102 (79,7%) 57 (44,5%) 38 (29,7%) 10 (7,8%)
Broj dana bez tegoba u poslednjih mesec dana 2, 3 (7,7%) 17,4 (58%) 27,6 (90%) 28,6 (95,3%)

p<0,05 dnevni simptomi > 2 puta nedeljno za treći mesec, p<0,05 upotreba beta2 agonista > 2 puta nedeljno za treći mesec, p<0,05 broj dana bez tegoba u poslednjih mesec dana za 2 i 3 mesec.


Grafikon br.1 Praćene varijable kod obolelih od astme u posmatranom periodu


Grafikon br.2 Broj dana bez tegoba u poslednjih mesec dana kod obolelih od astme tretiranih fiksnom kombinacijom Salmeterol ksinafoat (50 mcg)/Flutikazon propionat (250 mcg) u posmatranom periodu

Tabela br. 3 Praćene spirometrijske varijable kod obolelih od astme u posmatranom periodu

Varijabla
(srednje vrednosti)
 Početak
praćenja
Posle
mesec dana
Posle
2 meseca
Posle
3 meseca
FEV1 63,5 77,1 (^ 21,4%) 80,4 (^ 26,6%) 91,2 (^ 3,6%)
PEF 70,4 84,2 (^ 19,6%) 87,8 (^ 24,7%) 91,3(^29,7%)
FEF75 46,7 63,6 (^ 36,2%) 79,8 (^ 70,9%) 90,4 (^ 93,4%)
FEF50 51,5 70,6 (^ 37,1%) 85,3 (^ 65,6%) 90,1 (^ 74,9%)
FEF25 34,2 61,3 (^ 79,2%) 70,6 (^ 106,4%) 87,3 (^ 155,3%)

P<0,05 FEF75 za 2 i 3 mesec, P<0,05 FEF50 za treći mesec, P<0,05 FEF25 za 1, 2 i 3 mesec.

Srednja vrednost FEV1 na početku praćenja iznosila je 63,5, nakon mesec dana 77,1 (porast 21,4%), nakon dva meseca 80,4 (porast 26,6%), posle tri meseca 91,2 (porast 43,6%). Srednja vrednost PEF je na početku iznosila 70,4, posle mesec dana 84,2 (porast 19,6%), posle dva meseca 87,8 (porast 24,7%), posle tri meseca 91,3 (porast 29,7%). Srednja vrednost FEF75 na početku iznosila je 46,7, nakon mesec dana 63,6 (porast 36,2%), posle dva meseca 79,8 (porast 70,9%), posle tri meseca 90,3 (porast 93,4%). Srednja vrednost FEF50 na početku praćenja iznosila je 51,5, nakon mesec dana 70,6 (porast 37,1%), nakon dva meseca 85,3 (porast 65,6%), nakon tri meseca 90,1 (porast 74,9%). Srednja vrednost FEF25 na početku praćenja iznosila je 34,2, posle mesec dana 61,3 (porast 79,2%), posle dva meseca 70,6 (porast 106,4%), posle tri meseca 87,3 (porast 155,3%) .

DISKUSIJA

Brojne studije rađene poslenjih godina su pokazale da je, s obzirom na prirodu bolesti, jedna od najefikasnijih terapijskih mera u lečenju bronhijalne astme primena fiksne kombinacije IKS i dugodelujućih beta dva agonista.
GOAL studija je pokazala da se primenom Salme-terol ksinafoat/Flutikazon propionat diska postiže klinički značajno poboljšanje različitih parametara astme, uključujući broj dana bez simptoma, broj dana bez primene lekova za brzo otklanjanje simptoma, smanjenje egzacerbacija i poboljšanje plućne funkcije [4], što se poklapa sa rezultatima navedenim u našem istraživanju.
Rezultati GOAL studije su takođe pokazali da primenom fiksne kombinacije Salmeterol ksinafoat/Flutikazon propionat znatno više pacijenata sa astmom ostvaruje potpunu kontrolu bolesti u odnosu na druge terapijske opcije [5] i da se redovnom primenom fiksne kombinacije Salmeterol ksinafoat/Flutikazon propionat nakon postizanja dobre kontrole bronhijalne astme, ista uspešno i održava [6], što se slaže sa rezultatima koje smo i mi dobili. CONCEPT studija pokazala je da Salmeterol ksinafoat/Flutikazon propionat pruža značajno više dana bez simptoma, što je pokazalo i naše ispitivanje.


Grafikon br. 3 Praćene spirometrijske varijable kod obolelih od astme u posmatranom periodu

ZAKLJUČAK

Na osnovu iznetih rezultata zaključili smo da primena fiksne kombinacije Salmeterol ksinafoat (50 mcg)/Flutikazon propionat (250 mcg) - dva puta po jedan udah, kod pacijenata sa delimično kontrolisanom bronhijalnom astmom, u kratkom vremenskom periodu značajno poboljšava kvalitet života i plućnu funkciju, omogućujući im postizanje potpune kontrole bolesti.

LITERATURA

  1. Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention. NHLBI / WHO Workshop Report Nlli Pub. 2006.
  2. Bellami D et al. Acta Clinica. Bošnjak-Petrović V. : Bronhijalna astma. Vol.7. br.1, februar 2007.
  3. Bateman ED, Boushey J, Busse WW, Clarc TJ, Pauwels RA, et al. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma Control study. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170 (8) : 836-44.
  4. Woodcock AA, Bagdonas A, Boonsawat W, Gibbs MR, Bousquet J, Bateman ED, on behalf of the GOAL Steering Committee & Investigators. Improvement in asthma endpoints when aiming for total control: salmeterol/fluticasone propionate versus fluticason propionate alone. Prim Care Respir J 2007; 16(3): 155-161.
  5. Bateman ED, Bousquet J, Keesh ML, Busse WW, Clarc TJ, Pedersen SE. The correlation between asthma control and health status : the GOAL study. Eur Respir J 2007 Jan; 29(1): 56-62.
     
      Adresa autora:
Dejan Dimić
Bulevar Arsenija Čarnojevića 191/1
11070 Novi Beograd
Tel : 063/87 29 110
e-mail : dejandimic61@yahoo.com
Rad primljen: 22. 08. 2011.
Rad prihvaćen: 24. 02. 2012.
Elektronska verzija objavljena: 10. 06. 2012.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace