Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2012, Volumen 37, Broj 1.

SADRŽAJ

 

     
 
 
     
 

 

         
      ORIGINALNI RADOVI

Biljana Milošević, Saška Milisavljević
Anksioznost kod srpskog stanovništva Kosova i Metohije na barikadama

Tatjana Gavrančić, Milana Milanović, Brane Gavrančić
Učestalost različitih vrsta antitela kod trudnica sa pozitivnim indirektnim antiglobulinskim testom

Branislava Stanimirov
Ariasov ikterus

Dejan Dimić, J. Menković, Lj.Timotijević
Efekti salmeterol ksinafoata/flutikazon propionata na postizanje potpune kontrole kod obolelih
od bronhijalne astme


Verа Nаjdаnović Mаndić
Karcinom grlića materice u zaječarskom okrugu: skrining i lečenje obolelih 1996-2011

Mladena Kojić, Igor Trandafilović, Jane Paunković, Srđan Žikić
Istraživanje zadovoljstva pacijenata radom medicinskih sestara u onkološkom dispanzeru
Zdravstvenog centra "Studenica" Kraljevo


PREGLED LITERATURE

Dejan Petrović, Biserka Tirmenštajn Janković, Milenko Živanović, Aleksandra Nikolić,
Mileta Poskurica

Akutna peritoneumska dijaliza: prednosti i nedostaci u lečenju bolesnika sa akutnim oštećenjem bubrega

Biljana Lazović
Udruženost HOBP-a sa drugim oboljenjima - pregled literature


PRIKAZ SLUČAJA

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Radoš Žikić
Prolazno povećanje koncentracije prostatičkog specifičnog antigena (PSA) u toku autoimune
trombocitopenije – prikaz bolesnika


ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović
Zdravlje u knjigama
 

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić
Edvard Munk: Anksioznost, 1894.
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace