Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
               
   
Povodom XXXII Timočkih medicinskih dana,
Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar, raspisuje

Konkurs
za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije
za mlade lekare članove SLD-a

     
 
 
     
 

 

         
      Pravo učešća imaju svi mladi lekari, (lekari opšte medicine, stomatolozi, lekari i stomatolozi na opštem stažu i lekari na specijalizaciji, mlađi od 35 godina) članovi Srpskog lekarskog društva.
Radovi mogu biti originalni ili prikazi slučaja. Radovi se pripremaju po uputstvu za autore Timočkog medicinskog glasnika koje se može naći na zadnjim stranama u svakoj svesci Glasnika i na sajtu časopisa (www.tmg.org.rs). Članovi predsedništva SLD-a, podružnice Zaječar, pružaju pomoć u izboru teme, koncipiranju rada, sakupljanju i obradi materijala. Svi iskusniji lekari mogu takođe biti mentori u izradi rada.
Trajanje konkursa: Zadnji rok za predaju radova je 31. 03. 2013. godine.
Radovi se predaju, u elektronskoj formi, glavnom uredniku Timočkog medicinskog glasnika dr Emilu Vlajiću, elektronskom poštom (vemil@open.telekom.rs) sa naznakom u subjektu "mladi lekari". Uz rad dostaviti skeniranu člansku kartu SLD-a ili drugi dokaz da je autor član Srpskog lekarskog društva i da ima manje od 35 godina.
Naučni odbor XXXII Timočlih medicinskih dana ocenjuje radove i donosi odluku o najboljim radovima. Svi radovi koji uđu u uži izbor, referišu se na posebnoj sesiji u okviru XXXII Timočkih medicinskih dana, 23. 05. 2013. Odluku o prihvatanju rada za usmeno refereisanje, autori će dobiti elektronskom poštom do 30. 04. 2013. godine.
Nagrade. Najbolji radovi će biti proglašeni na XXXII Timočkim medicinskim danima, posle prezentacije svih prihvaćenih radova.
Dodeljuju se sledeće nagrade:
- Najbolji originalni rad – vaučer u iznosu od 15.000,00 RSD za stručnu knjigu.
- Najbolji prikaz slučaja – vaučer u iznosu od 10.000,00 RSD za stručnu knjigu.
Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovorno je Predsedništvo SLD-a, podružnice Zaječar. Nagrade treba da budu podstrek svim mladim lekarima za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti medicine i stomatologije.

Zaječar, 17. 12. 2012.

dr Bratimirka Jelenković
Predsednik zaječarske podružnice SLD-a
dr Emil Vlajić
glavni i odgovorni urednik TMG-a

     
             
     
     
             
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace