Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
               
   
Saopštenje

Izveštaj sa 8. srpskog kongresa o šećernoj bolesti održanog u Beogradu,
Metropol Palace hotel, 10 - 13. novembar 2013. godine

Prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
 

     
 
 
     
 

 

         
      Kao aktivni učesnik, pri dobijanju zadatka o sastavljanju kraćeg izveštaja sa 8. srpskog kongresa o šećernoj bolesti, shvatila sam da je suštinu koncepta i događaja na 8. kongresu najbolje dao predsednik Naučnog odbora, akademik Nebojša M. Lalić, u svom pozdravnom obraćanju učesnicima, te stoga ovo obraćanje prenosimo u celosti:
„Pred nama je 8. srpski kongres o šećernoj bolesti i želim vam srdačnu dobrodošlicu na vodeći skup o ovom oboljenju u Srbiji koji nastoji da okupi sve zainteresovane za suočavanje sa problemima koje dijabetes donosi. U okviru koncepta koji postaje tradicija, Kongres će se baviti najaktuelnijim temama savremene dijabetologije, stvarajući platformu za razmenu naučnih rezultata i upoređivanje kliničkih preporuka uz učešće uglednih eksperata iz velikog broja zemalja i uz sve veće aktivno učešće priznatih stručnjaka i naučnika iz regiona. S druge strane, Kongres će omogućiti sveobuhvatan i aktuelan pregled naučnih istraživanja i kliničke prakse u Srbiji i izlaganje njihovih rezultata upravo u kontekstu savremenih svetskih trendova. Naše je uverenje da je ova interakcija ključna za dalji razvoj dijabetologije u našoj zemlji i zbog toga smo mišljenja da treba istrajati na ovakvom konceptu. Veliki broj učesnika, koji će se ponovo okupiti, a posebno zapažen broj renomiranih predavača iz inostranstva, koji rado ponovo dolaze u našu sredinu u susret vrednom i prijatnom iskustvu, sve to predstavlja podsticaj kako za danas, tako i za godine koje dolaze. Zbog toga vas pozivam na još jedno tradicionalno druženje u atmosferi jesenjeg Beograda koje će nam doneti, uveren sam, efikasnije i hrabrije odgovore na izazove dijabetesa, kao i brojne podsticaje za buduću saradnju.”
Kao jedan od retkih kongresa, 8. srpski kongres o šećernoj bolesti problem dijabetesa sagledava iz svih aspekata, o čemu će slikovita potvrda biti iznošenje PROGRAMA. Osim okupljanja doktora različitih specijalnosti, koje su u vezi sa dijabetesom, kongres je tradicionalno imao i poseban program: „Medicinska sestra kao deo tima za dijabetes”. Tradicionalno su, uz klasične teme iz dijabetologije, bile zastupljene i posebne uzrasne kategorije obolelih sa svojim specifičnostima (dijabetes, deca i adolescenti; dijabetes u žena:specifičnosti i implikacije; dijabetes i trudnoća...). Uz plenarna predavanja eminentnih stručnjaka iz dijabetologije na kongresu su razmenjena iskustva koja su prezentovana kao „Oralne i poster prezentacije”.
Kongres je prema informacijama dobijenim od izvršnog organizatora okupio 1200 učesnika.

Pregled programa 8. srpskog kongresa o šećernoj bolesti

Nedelja, 10. 11. 2013.
Simpozijum 1: Prevencija, dijagnoza i lečenje tipa 2 dijabetesa: sadašnje stanje

Ponedeljak, 11. 11. 2013.
Simpozijum 2: Insulinska terapija i ishrana: kako postići optimalnu regulaciju glikemije?
Simpozijum 3: Od faktora rizika do dijabetesnog stopala
Simpozijum 4: Dijabetes i mozak
Simpozijum 5: Dijabetes, deca i adolescenti
Simpozijum 6: Dijabetes i gojaznost: terapijski izazov. Zajednički simpozijum Srpskog udruženja za proučavanje gojaznosti i 8. srpskog kongresa o šećernoj bolesti
Simpozijum 7: Dijabetes u žena: specifičnosti i implikacije

10.30-17.00 Poseban program
Medicinska sestra kao deo tima za dijabetes

Utorak, 12. 11. 2013.
Simpozijum 8: Mikrovaskularne komplikacije
Simpozijum 9: Poremećaji lipida u dijabetesu
Simpozijum 10: Vaskularna bolest u dijabetesu
Simpozijum 11: Dijabetes i trudnoća
Simpozijum 12: Makrovaskularne i kardijalne komplikacije dijabetesa. Zajednički simpozijum Udruženja za aterosklerozu Srbije i 8. srpskog kongresa o šećernoj bolesti
Simpozijum 13: Promena načina života u tretmanu dijabetesa

Sreda, 13. 11. 2013.
Simpozijum 14: Epidemiologija, javno zdravlje i nacionalni programi
Simpozijum 15: Dijabetes, hormoni i vitamini

Izveštaj sastavila
Prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

U Zaječaru, 07. 12. 2013. godine

     
             
             
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace