Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
               
   
Priča o slici

Pikaso
Ribe i flaše, 1908.

„Ja ne slikam prirodu, već idem ispred nje i sa njom zajedno” – Pikaso. 

     
 
 
     
 

 

         
     Pikaso
Ribe i flaše, 1908.

Iako inspiracija za kubistička dela, ne samo Pikasa, već i ostalih umetnika u čijim je delima kubizam zauzimao značajno mesto, dolazi iz prirode, tj. sveta koji ih okružuje, sagledavanje prirode u delima ovih umetnika poprima nove dimenzije. Slika više ne predstavlja prozor u svet, umetnik nije statičan posmatrač, već ulazi u prostor slike prevazilazeći vekovnu udaljenost i dopušta posmatraču da doživi elastičnost i višedimenzionalnost dela.
Veoma prisutna i često obrađivana tema u umetnosti, mrtva priroda, na početku XX veka postaje predmet eksperimentisanja novim pristupima posmatranja prirode. Geometrijsko razlaganje prostorne organizacije dopušta umetniku da se udalji od mimetičkog prikazivanja predmeta i otvara mogućnost da se bolje predstave elementi boje, forme i linije čineći veliki korak u pravcu apstraktne umetnosti. Kubisti odlaze još korak dalje kada zanemaruju i boju kao značajan element i akcent stavljaju na razlaganje objekata na geometrijske forme i ravni. Mrtva priroda slikana na ovaj način izmešta posmatrača iz njegove statične tačke sa koje posmatra delo i dopušta mu da zajedno sa umetnikom sagleda jedno delo iz različitih uglova, sve vreme navodeći ga da se zapita šta zapravo posmatra i da li je moguće išta sagledati kao celinu.
Ribe i flaše jedna je od mnogobrojnih mrtvih priroda u Pikasovom opusu koja nas poziva da razmislimo o svakom pojedinom predmetu koji je naslikan dok istovremeno razmišljamo i o slici kao celini. Dok posmatramo ovo delo shvatamo da nismo pasivni posmatrač koji se prepušta emocijama, jer su emocije gotovo ili u potpunosti izuzete iz kubističke mrtve prirode. Delo nas navodi da proučavamo geometrijske forme, da pokušamo da shvatimo iz kog ugla je predstavljena flaša, čaša, činija sa ribama i sto. Pošto smo spoznali svaki predmet za sebe, uspevamo da sagledamo celu kompoziciju i da shvatimo da više ne stojimo pred slikom, već da smo njen deo. Sada možemo razumeti dinamičnog umetnika koji želi da pokrene pasivnog posmatrača i uvede ga u umetničku priču o relativnosti stvari.
Iako na prvi pogled možda deluje konfuzno, Ribe i flaše, kao i mnoge mrtve prirode nastale u ovom periodu, navode nas da posmatramo sliku otvorenog uma, navode nas da razmišljamo o njoj. Razmišljanje o slici koju posmatramo inspiriše nas da razmišljamo o svetu koji nas okružuje i o nama samima u njemu.

Ada Vlajić, istoričar umetnosti

     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace