Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2013, Volumen 38, Broj 4.

INDEKS AUTORA

     
 
 
     
 

 

         
     
Aleksandar Aleksić 162
Željka Aleksić 162
Snežana Bajraktarović-Labović 188
Ines Banjari 188
Dušan Bastać 174
Dragana Dokić 181
Boris Huzjak 188
Katarina Janićijević 170
Katarina M. Janićijević 210
Mirjana A. Janićijević-Petrović 170, 210
Aleksandar Jolić 162
Saška Manić 162
Sanja Milošević 174
Andreja Misir 188
Vladimir Mitov 162
Marko Petrović 170
Andrijana Popović 170
Andrijana B. Popović 210
Maja Račić 203
Siniša Ristić 203
Бранислава Станимиров 214
Tatjana S. Šarenac-Vulović 210
Biserka Tirmenštajn Janković 174
Dušan Vešović 162
Ada Vlajić  
Svetlana Žikić 174
Milenko Živanović 174
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace