Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
               
   
Priča o slici

Toni Rober-Fleri
Filip Pinel à la Salpêtrière1795, 1876 – Filip Pinel u Salpetrieru 1795, 1876.
 

     
 
 
     
 

 

         
     Toni Rober-Fleri
Filip Pinel à la Salpêtrière1795, 1876 –
Filip Pinel u Salpetrieru 1795, 1876.

Istorija psihijatrije, tačnije, interakcije sa psihijatrijskim bolesnicima pred lekare je postavljala brojne izazove. Razumevanje bolesti predstavljalo je neverovatno težak zadatak samo po sebi, dok je način lečenja predstavljao dodatni problem. Odnos prema psihijatrijskom pacijentu nije uvek bio deo ove jednačine i relativno kasno, u 19. veku, u velikoj meri zaokuplja pažnju lekara i postaje sastavni deo terapije.
Početkom 18. veka na psihijatrijske bolesni-ke gledalo se kao na divlje životinje koje su izgubile razum. „Ludaci” se nisu smatrali moralno odgovornim, ali su bili predmet javnog ponižavanja i ismevanja. Od javnosti su sklanjani u ludnice gde su boravili u vrlo nehumanim uslovima, u lancima i potpuno zapostavljeni ili podvrgnuti „tretmanima” koji su uključivali bičevanje, prebijanje, puštanje krvi, električne šokove, izgladnjivanje i izolaciju.
Ipak, još tokom 18. veka situacija počinje da se menja. Pojedinci počinju da gledaju na mentalne bolesti kao na poremećaje koji zahtevaju tretman zasnovan na saosećanju, a koji bi pomogao pacijentu u njegovoj rehabilitaciji. Jedan od pionira u transformaciji odnosa prema mentalnim bolesnicima i uspostavljanju humanijeg pristupa u njihovom lečenju i negovanju bio je Filip Pinel, francuski lekar posebno zainteresovan za mentalne bolesti. Kao lekar u bolnici Bicetr, Pinel je uspeo da sprovede terapiju koja je podrazumevala blizak kontakt i pažljivo posmatranje pacijenata. Tokom dvogodišnjeg perioda, Pinel je posećivao svakog pacijenta, često i nekoliko puta dnevno, vodio duge razgovore sa njima, sve vreme praveći precizne beleške o stanju svakog pacijenta.
Tokom rada u bolnici Bicetr, Pinel se hrabro odlučio na korak koji se često smatra prekretnicom u tretmanu psihijatrijskih pacijenata, po čemu će ostati večno upamćen u istoriji medicine. U skladu sa humanim pristupom, Pinel je oslobodio pacijente lanaca kojima su bili vezani i omogućio im da se slobodno kreću prostorijama bolnice. Iako se smatra da je, zapravo, Pinelov saradnik, Pusin, zaslužan za ovaj događaj, nesumljiva je činjenica da je sam Pinel isti humani potez učinio i u bolnici La Salpetrier, pošto je napustio Bicetr i postao glavni lekar ove bolnice 1795. godine.
Navedeni događaj ovekovečen je mnogobrojnim slikama i grafikama. Jedna od najpoznatijih slika koje prikazuju ovaj događaj svakako je delo Tonija Rober-Flerija, Filip Pinel u Salpetrieru 1795, nastalo više od tri četvrtine veka kasnije, 1876, koje se i danas nalazi u ovoj bolnici. Na slici je predstavljen trenutak oslobađanja od lanaca jedne pacijentkinje, dok nekolicina drugih čeka sopstveno oslobođenje. Slikar se trudio da dočara stanje uma muškaraca i žena zatočenih ili tek oslobođenih monstruoznih okova ekspresijom lica ovih ljudi, koji gotovo bolnim girmasama ili, pak, ispraznim pogledima kazuju svoje priče sakrivene u dubini uma. Iako središnja figura predstavljena u trenutku oslobađanja jeste fokus slike, mlada žena, okovana lancima i sklupčana u dnu stuba za koji je vezana, svojim izrazom lica privlači posmatračev pogled pozivajući ga da zakuca na vrata njenog uma.
Veliki korak u razvoju psihijatrije načinio je Pinel kada je oslobodio lanaca prvog psihijatrijskog pacijenta. Iako je svoje pacijente Pinel oslobodio u bolnici Bicetr, događaj iz bolnice Salpetrier, ovekovečen u delu Tonija Rober-Flerija, biće inspiracija mnogim lekarima. Jedan od njih svakako je Sigmund Frojd, koji je za vreme svoje posete bolnici, imao prilike da se divi ovoj slici i humanom činu doktora Pinela.

Ada Vlajić, istoričar umetnosti

     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace