Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
               
   
Priča o slici

Albreht Direr
Isus među učiteljima, 1506.

I poslije tri dana nađoše ga u crkvi gdje sedi među učiteljima, i sluša ih i pita ih,
I svi koji ga slušahu divljahu se njegovu razumu i odgovorima.

Jevanđelje po Luki, 2, 46-47

     
 
 
     
 

 

         
     


Ulje na dasci
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Direr, rođen u Nirnbergu u Nemačkoj, imao je prilike da poseti mnoge značajne umetničke centre Evrope. Pored Pariza, Bolonje i Venecije, takođe je boravio u Firenci i Rimu gde je upoznao Rafaela i susreo se sa Leonardovim delima, koja će imati veliki uticaj na njegov rad. Leonardove karikature svakako se mogu prepoznati u Direrovom delu Isus među učiteljima pre svega u licima učitelja čije ekspresije deluju više neprijateljski nego zadivljeno, kako je to opisanu u Jevanđelju po Luki.
Hrist među učiteljima jedinstveno je delo u Direrovom opusu sa vrlo malo analogija u šesnaestovekovnom slikarstvu. Na ovoj, zbunjujuće moćnoj slici, na kojoj pozadina gotovo ne postoji i u kojoj nema vazduha, dominiraju ruke, glave i knjige. Figure su predstavljene samo do pasa što dodatno akcentuje ruke Hrista i jednog od učitelja koje se nalaze u središtu slike. Hristove ruke jasno pokazuju da on pripoveda. Kažiprst desne ruke postavljen na palac leve ukazuje da želi da istakne značajne tačke svoga učenja, na šta ukazuju i ispruženi prsti leve ruke. Njegovo držanje i blagi izraz lica kontemplativni su. On nije ugrožen učiteljima teologije, več smireno sa njima diskutuje.
Postojanje rasprave između Isusa i učitelja najbolje se može pročitati u gestu učitelja koji stoji sa Isusove leve strane. Njegova leva ruka pritiska Isusovu, dok desnom kao da želi prekinuti Isusov misaoni proces. Njegovo staračko lice, gotovo u karikaturi, kao da želi nešto da šapne Isusu i na taj način u potpunosti prekine njegovo učenje. Ova figura, svakako pod uticajem Leonardovih karikatura, najagresivnija je na slici i u kontrastu sa Isusom čije je lice i čitava figura smirena.
Učitelj sa Isusove desne strane i sam je miran. Knjiga koju drži u ruci zatvorena je, iako obeležena, pogled je uprt u Isusa, a uho veliko i gotovo usmereno ka rečima Isusovim, za razliku od prethodne fiugre čije su uši pokrivene, kao da ne želi čuti išta što pripovedač kazuje. Iza njega se nalazi mlađi učitelj koji je obuzet knjigom koju drži u ruci tražeći potvrdu za izrečene reči, ili možda dokaz da nisu istinite. U rukama učitelja u prvom planu nalazi se otvorena knjiga okrenuta ka Isusu, kojom on kao da želi dečaku da dokaže odakle potiče njihov autoritet, dok pogled uperen u daljinu ne sugeriše agresivnost učitelja najbližeg Hristu.
Kontrastom koji postoji između mladog Isusa i starih učitelja, kao i kreiranjem određene distance od događaja opisanog u Jevanđelju, Direr nas poziva na kontemplaciju o samom događaju koji se zbiva pred našim očima, ali i o vremenu i svetu u kome je delo nastalo. Veoma izražajni pokreti ruku Hrista i učitelja otkrivaju nam celokupni događaj koji se zbiva u hramu. Njihovo centralno mesto ističe značaj koji imaju u dočaravanju događaja, ali i celokupne atmosfere posmatraču.
Novozavetna priča, obojena šesnaestovekovnom Italijom i Nemačkom poziva nas da dobro poznate stvari sagledamo drugim očima iznova nalazeći u svakoj od njih podstreke za razmišljanje.

Ada Vlajić, istoričar umetnosti

     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace