Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
               
   
Priča o slici


Salvador Dali
Rafaelovska glava koja eksplodira (Tête Raphaëlesque éclatée), 1951.

Jedina razlika između mene i nadrealista jeste ta što ja jesam nadrealista
Salvador Dali

     
 
 
     
 

 

         
     


Salvador Dali
Rafaelovska glava koja eksplodira (Tête Raphaëlesque éclatée), 1951.
Ulje na platnu
Kolekcija Mme Stead H. Stead-Ellis, Velika Britanija

Umetnost je još od najranijeg detinjstva prožimala život Salvadora Dalija. Veliki talenat koji je ispoljavao još kao dete nastavio je da se razvija u različitim umetničkim školama i, u još većoj meri, van njih. Tokom školovanja upoznao se sa radom klasičnih slikara kao što su Velaskez i Rafael čiji se uticaj može primetiti u kasnijim Dalijevim radovima, pa i u slici Rafaelovska glava koja eksplodira. Pažnju je posvećivao i avangardnim pokretima kao što je Dada, a u Parizu je upoznao Pabla Pikasa pod čijim uticajem je naslikao nekoliko dela. U ovom periodu, Dali je već eksperimentisao sa impresionizmom, futurizmom i kubizmom u potrazi za sopstvenim izrazom. Upravo u središtu umetničkih dešavanja dvadesetih godina dvadesetog veka, u Parizu, Dali se susreo sa slikarima Huanom Miroom, Reneom Magritom i pesnikom Polom Elijarom sa kojima je uplovio u more nadrealizma. Nadrealistički svet snova i podsvesti, prožet poznavanjem Frojdovih psihoanalitičkih teorija pronalazio je vizuelni izraz u Dalijevim delima.
Društveno-politička klima četrdesetih i pedesetih godina 20. veka obavijena crnim velom Drugog svetskog rata u velikoj meri je uticala na Dalija ispunjavajući ga dubokim osećajem tuge i uznemiranosti. Atomske bombe bačene na Japan šokirale su slikara, ali istovremeno podstakle na razmišljanje o atomu koji po Dalijevim rečima postaje njegova „omiljena hrana za razmišljanje“. Ovaj događaj započeo je takozvani Atomski period Dalijevog slikarstva u kome je eksperimentisao sa cepanjem i rekonstruisanjem slike.
U Rafaelovskoj glavi koja eksplodira primećujemo ideju cepanja ili razaranja slike. U liku Madone sasvim jasno možemo prepoznati Rafaelovu Madonu, ali i kupolu rimskog Panteona koji čini gornji deo njene glave. Na vrhu kupole nalazi se otvor kroz koji svetlost prodire u glavu Madone. Jukstapozicija dva prepoznatljiva simbola: Bogorodice, kao predstave hrićanstva i Panteona, paganskog hrama otkriva nam Dalijevo razmišljanje o religiji, ali i njegovu fasciniranost Renesansom.
Dali je uživao u ovim, takozvanim, duplim slikama budući da je viđenje slike u velikoj meri zavisilo od samog posmatrača. Ličnost i interesovanja onoga ko sliku posmatra znatno je uticalo na ono što će videti: da li će to biti Panteon i Rim ili Devica Marija i Rafael. Percepcija posmatrača dosta govori o njegovoj ličnosti, o njegovoj paranoji, kako ju je sam umetnik nazivao.
Nauka i modernost takođe čine krucijalne elemente ovog dela. Nije samo naziv dela taj koji aludira na kosmos i modernost, već i sama predstava Madone. Dalija je u periodu posle Drugog svetskog rata posebno interesovala nuklearna fizika, specifično kreiranje atomske bombe i cepanje atoma što se može primetiti u raščlanjivanju Madonine glave u atomske čestice. U vrhu slike, iznad glave Device primećujemo oreol koji u kombinaciji sa tragovima oblaka u velikoj meri podseća na fotografije atomskih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine.
Ovo delo nas intrigira na više nivoa. Otkriva nam Dalijev svet snova i podsvesti, uvodi nas u dubine nadrealizma i prikazuje spoj različitih interesovanja umetika: razmišljanja o religiji, zanimanje za nuklearnu fiziku i ljubav prema Renesansi. Posmatrajući ovo delo počinjemo postavljati pitanja o svetu u kome je umetnik živeo, ali i o našem svetu, a pre svega o sopstvenom poimanju tog sveta, realnosti koja nas okružuje, ali i unutrašnjeg sveta koji svako od nas skriva u sopstvenom umu.

Ada Vlajić, istoričar umetnosti

     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace