Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 014.3:61ТИМОЧКИ МЕДИЦИНСКИ ГЛАСНИК"2006/2015"
COBISS.SR-ID
221174028 ISSN 0350-2899. - God. 40, br. 4 (2015), str. 303-397.      
   
Istorija medicine / History of medicine

Bibliografija i indeks autora suplemenata Timočkog medicinskog glasnika 2006–2015
Bibliography and index of authors of timok Medical Gazette’s supplements 2006-2015

Željka Aleksić (1), Aleksandar Aleksić (2)

(1) ZDRAVSTEVNI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA ZA NUKLEARNU MEDICINU, (2) ZDRAVSTEVNI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu   TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2006: 31 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2007: 32 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2008: 33 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2009: 34 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2010: 35 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2011: 36 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2012: 37 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2013: 38 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2014: 39 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2015: 40 (Suppl. 1)
TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2015: 40 (Suppl. 2)

Indeks autora / INDEX

     
             
     

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2006: 31 (Suppl. 1).

M. Zdravković, M. Krotin, M. Žaja, O. Drobnjak Tomašek, D. Zdravković, V. Milanović, N. Vešović. Akutni infarkt miokarda u astmatičnom napadu kod bolesnika sa urednim koronarografskim nalazom. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 5.

Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović. Alkoholisanost vozača kao uzrok nastajanja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 6.

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović. Akutna idiopatska gluvoća – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 6.

Vesna Đurić. Bakteriološke analize pleuralnog punktata u lečenju pleure. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 6.

Bratimirka Jelenković, Dušica Stojanović, Ljubiša Đorđević, Slobodan Jovanović, Žaklina Najdić. Uticaj anemije na antropometrijske parametre i bmi kod dece pred polazak u školu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 7.

Konstansa Lazarević, Maja Nikolić . Epidemiološke karakteristike anoreksije nervoze u Nišu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 7.

Miško Ledina, Teodora Ledina. Bezbednost antiglaukomne terapije timololom kod obolelih od bronhijalne astme. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 8.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Ljiljana Jovanović, Ljiljana Janaćković, Bojana Cokić, Žaklina Najdić . Pojedini antropometrijski parametri: lipidni status i arterijski krvni pritisak kod prepubertetskih dečaka uzrasta 10 godina u jusad studiji u Zaječaru i dečaka sa početnim znacima puberteta. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 8.

Ivan Micić, Milorad Miković, Desimir Mladenović, Zoran Golubović, Saša Karalejić, Predrag Stojiljković. Aseptic humeral nonunion treated with unilateral external fixator. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 9.

N. Vešović, D. Radovanović, M. Zdravković, Z. Spasić, V. Milanović. Atrijalni flater nakon plućnih resekcija. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 9.

Marjan Ilić, T. Juloski, B. Galović, D. Gligorijević, M. Lazović, S. Sekulić, B. Donfrid. Arteriovenski graft kao vaskularni pristup. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 10.

S. Borković, B. Bokan, M. Milidrag, R. Bajić, Ivana Kosovac. Beri voće oko sebe, to je najbolje za tebe. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 10.

Ljiljana Petrović Rackov. Bolest bez pulsa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 11.

Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Biljana Paraskijević, Biljana Todorović Kazimirović. Studija prevalencije bolničkih infekcija u ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 11.

Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić. Dijagnostički značaj bronhoskopije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 12.

Dragan Perišić, Dragoslav Kalinović, Milena Nedeljković, Nada Joksimović. Prognostički faktori kod karcinoma grlića. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 12.

Svetlana Dimitriev, Elizabeta Rašić. Maligni tumori pluća u Borskoj opštini u periodu 1999–2004. – karakteristike, lečenje i preživljavanje. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 12.

Ljubica Milošević, Jasmina Diković, Dragoslav Kalinović. Elektivni carski rez – antibiotik da ili ne? Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 13.

Lale Zastranović. Poboljšanje sistolne funkcije i smanjenje promera dilatirane leve komore pod dejstvom carvedilola. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 13.

Tomislav Arsenijević, Gavrilo Vasilev. Primena color doplera u dijagnostici subclavia "steal" sindroma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 14.

Tanja Žikić Obradović. Crohnova bolest – prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 14.

Ivanka Milošević Manojlović, Dragana Ćirić, Dragan Glišić. Dobrovoljno davalaštvo krvi u Zdravstvenom centru Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 15.

Biljana Bokan, S. Borković. Učestalost deformiteta stopala kod školske dece. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 15.

Emil Vlajić, Zoran Cvetković. Edukativni kurs o dekubitusu na internetu . Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 15.

Marija Milić, Višica Vukadinović. Dentofobija kod srednjoškolaca. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 16.

Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović. Dermalni graft – osvrt na još jedan način zbrinjavanja ingvinalnih hernija. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 16.

Ljiljana Kolarski Nenadić, Nenad Nenadić, Milica Kovačević, Nevenka Polak. Diabetes mellitus i klozapin –uzrok ili koincidencija? (prikaz slučaja). Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 16.

Miroslav Miljković, Ivan Matić, Dragan Ilić. Diabetic foot sindrom, hirurški i socio-ekonomski problem. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 17.

Dušan Bastać. Dijagnostički pristup u bolesnika sa ishemičnim sindromima i normalnim ili skoro normalnim nalazom koronarografije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 18.

S. Obradović, O. Laban, J. Đinđić-Andrić. Dijagnoza i fizikalna terapija odojčadi sa generalizovanom hipotonijom. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 18.

S. Stanišić, M. Joksimović, V. Pantović, P. Zonjić, D. Musić, N. Radenović. Dojenje i uzroci ablaktacije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 19.

Jovanka Kolarović, Čedomir Gavrančić, Mira Popović, Momir Mikov. Uticaj kombinovane terapije doxorubicina na neke biohemijske parametre jetre kod miševa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 19.

O. Laba, S. Obradović. Učestalost i prognoza Down-ovog sindroma u Ginekološko-akušerskoj klinici u Kragujevcu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 20.

Snežana Šaponjić-Ašanin. Doktor Franjo Hercog. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 20.

Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović. Dopler-sonografija u dijagnostikovanju i praćenju DVT donjih ekstremiteta. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 21.

Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović. KolorDopler ehoflebografija u proceni topografije, morfologije i hemodinamike perforantnih vena. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 21.

Tomislav Arsenijević, Gavrilo Vasilev. Ehotomografija u dijagnostikovanju aneurizme abdominalne aorte. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 22.

Snežana Marković. Korišćenje elektrokardiograma u Službi hitne medicinske pomoći Loznica. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 22.

Dejan Korkocić, Lidija Petrović, Gavrilo Vasilev, Jevrosima Puslojić. Omnibus za ektopičnu trudnoću –možemo li je uvek prepoznati. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 23.

Gordana Đorđević, Sanja Kocić, Časlav Milić, Momčilo Đorđević. Karakteristike registrovanih epidemija zaraznih bolesti na teritoriji šumadijskog okruga u periodu 1991–2000. godina. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 23.

Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, Vesna Stojanović-Kamberović. Epidemiologija malignih tumorskih promena kože lica i vrata (ORL regije) lečenih hirurškim putem u periodu od 1995. do 2005. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 24.

Ljiljana Šević, Zora Okiljević, Branka Filipović. Prisustvo faktora rizika i arterijske hipertenzije kod mašinovođa sekcije za vuču vozova Novi Sad. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 24.

Srećko Hajduković, Saveta Stanišić. Učestalost febrilnih konvulzija – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 24.

O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D. Todorić. Fizička aktivnost učenika srednje škole GSP iz Beograda. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 25.

V. Stanišić, M. Bakić, H. Kolašinac. Gastrointestinalni stromalni tumor /gist/ radiksa mesenterijuma uzrok recidivantne hematohezije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 25.

Zvezdana Antić, Zoran Antić,Ivica Đokić, Vjeroslava Slavić. Glavobolja starijeg životnog doba. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 26.

Maja Nikolić, Suzana Milutinović, Mariola Stojanović, Snežana Gligorijević, Danijela Cvetković. Prevalenca gojaznosti kod dece osnovnoškolskog uzrasta u nišavskom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 26, (in extenso 108–113),

Lidija Petrović, Dejan Korkocić, Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić. Hemoragijski šok u ginekologiji i akušerstvu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 27.

Božo Nešić, Nadežda Ivašković, Vladica Radukanović, Milan Bonđerović. Veza faktora rizika sa hiperurikemijom. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 27.

Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević. Sindrom hipoplastičnog levog srca. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 27.

Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Vojislava Stuparević, Lidija Petrović. Vaginalna histerektomija na GAO Negotin u periodu od 15 godina. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 28.

Mladen Dumitrašković. ICT – inovative computer training. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 28.

Slobodan Stojanović, Zorica Petrović-Simić, Goran Jović. „Igračka-plačka” – povrede zuba – mogućnost replantacije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 28.

Mladen Dumitrašković. Informacioni sistem Zdravstvenog centra Bor – dokle smo stigli i kuda idemo. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 29.

Saška Savev, Maja Gurginov, Miroslava Paunović, Jasmina Stamenović, Vesna Milijić, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić. Učestalost infekcija urinarnog trakta kod dece uzrasta do navršene treće godine na teritoriji opštine Knjaževac. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 29.

Dragan Topić, Borislav Petrović, Dušica Marinović. Prikaz informatičkog sistema u Zdravstvenom centru Kladovo. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 30.

Mladen Dumitrašković. INT*NET – potrebe i iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31(Suppl. 1), 30.

O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D. Todorić. Ishrana i higijenske navike učenika srednje škole GSP iz Beograda. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 30.

Nebojša Đurišić, Jelena Jovanović-Simić. EKG kroz istoriju – od otkrića bioelektiricteta do prvog ekg zapisa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 31.

Svetlana Tasovac, Zorica Vignjević, Verica Dikanović. Prikaz slučaja kala-azar (visceralni oblik). Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 31, (in extenso 86–88),

Ž. Didić, N. Dimitrijević, A. Didić, D. Stanisavljević. Kalkuloza i pneumatska intrakorporalna litotripsija – pil u divertikulumu mokraćne bešike. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 32.

Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević. Kraniocerebralna povreda i hemipareza deteta i uspešna konzervativna terapija. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 32.

Gavrilo Vasilev, Tomislav Arsenijević, Lidija Petrović, Aca Kožokić. Kinking arterije carotis interne dijagnostikovan color Dopler ehosonografijom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 33.

Nensi Mitrović, Danijela Stanković. Kandidat za kohlear implant – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 33.

Dušan Bastać, Zoran Joksimović. Komparacija efekta blokatora recepora angiotenzina, inhibitora angiotenzin konvertaze i njihove kombinacije na promenu geometrijskog tipa i regresiju hipertrofije miokarda leve komore. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 34, (in extenso 122–131),

Miodrag Đorđević. Makrovaskularne komplikacije dijabetesa u opštini Zaječar 2005. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 34.

Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović. Kontrola bakteriološke kontaminacije bolničke sredine u ZC Negotin u 2005. godini. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 34.

Ljubinko Todorović, Tomislav Ilić. Kostnozglobna tuberkuloza – prikaz slučajeva. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 35.

Gavrančić Čedomir. Uticaj kontrole kvaliteta rada na efekat u službi transfuzije Novi Sad. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 35.

Miodrag Todorović, Miodrag Đorđević, Miodrag Kostić. Kvalitet života kod obolelih od dijabetesa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 35.

Miodrag Todorović, Vojislava Stuparević. Kardiovaskularne bolesti kod stanovništva opštine Bor. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 36.

Marica Milidrag, Svetlana Vraneš, Slavojka Borković, Jovanka Vuković. Langdon Down syndrom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 36.

Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović, Jasmina Strajnić. Laparoskopsko zbrinjavanje insuficijencije perforatora potkolenice u lečenju hroničnog venskog ulkusa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 37.

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović. Laryngitis subglotica – dijagnoza i terapija. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 37.

Dušica Milić, Slađana Miljković. Maligna oboljenja u 2004. i 2005. godini u kućnom lečenju. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 38.

Miroslava Paunović, Mladen Timilijić, Maja Gurginov, Brankica Milošević, Julija Budimirović. Maligne neoplazme digestivnog trakta na teritoriji opštine Knjaževac u periodu od 2004. do jula 2005. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 38.

Kračunović Miloš, Ljubisav Božilović, Vojislava Stuparević. Mamma aberata axillaris. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 38.

Bojana Cokić i saradnici. Marfanov sindrom – prikaz porodice. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 39.

Mladen Timilijić, Miljan Vidojković, Brankica Milošević, Miroslava Paunović, Mimica Jelenković, Lela Živković. Hronične masovne nezarazne bolesti u seoskoj sredini. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 39.

Lidija Petrović, Dejan Korkocić, Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić. Menopauzalna tranzicija i kako je kvalitetno preživeti. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 40.

Zvezdana Antić, Zoran Antić, Vjeroslava Slavić. Uticaj metaboličkog X sindroma na pojavu cerebrovaskularnog insulta i dekubitisa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 40.

Dušan Bastać, Vladimir Mitov, Zoran Joksimović. Novi prilog ehokardiografiji miksoma pretkomora srca sa prikazom 2 slučaja dijagnostikovana u internističkoj ordinaciji „Dr Bastać". Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 41.

Dragan Mišić. Modifikacija trapezastog režnja pri izvodjenju apikotomije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 41.

Čedomir Gavrančić. Značaj motivacije za povećanje davanja krvi. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 41.

Božo Nešić, Bilja Svorcan, Bilja Vidaković, Milan Bonđerović. Mesto naproksena u lečenju reumatskih bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 42.

Slavojka Borković, M. Milidrag, B. Bokan, R.Bajić, Ivana Kosovac. Nek zdravo bude svako dete ove planete. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 42.

O. Laban, S. Obradović, B. Vuletić, G. Kostić, J. Đinđić-Andrić. Struktura ranog neonatalnog morbiditeta kod karlične prezentacije ploda. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 43.

Gordana Živković. Lekovite vode Nikoličevske banje. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 43.

Dušan Bastać. Nizoldipin u komparaciji sa amlodipinom u terapiji bolesnika sa stabilnom anginom pectoris. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 43.

Miroslav Jevtić, Dragan Stanojević, G. Antonijević, Lj. Ledina. Primena NPPV u intenzivnoj respiratornoj jedinici spec. bolnice Ozren u Sokobanji – iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 44.

Ljubinko Todorović, T. Ilić. Heterotopične osifikacije kao komplikacija u ortopediji i traumatologiji. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 44.

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović. Osteom frontalnog sinusa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 44.

Biljana Bokan, M. Jovanović. Uticaj fizioterapeuta na očuvanje i povećanje koštane gustine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 45.

Sonja Rašeta-Šnjegota. Parodontalni status ortodontskih pacijenata uzrasta 11–15 godina. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 45.

Vladimir Mitov, Dragana Šobić-Šaranović, Smiljana Pavlović. Uloga perfuzione scintigrafije miokarda u detekciji vijabilnog miokarda. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 46.

Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Dragica Rondović. Simptomi i komorbiditeti kod obolelih od periferne obliterantne arterioskleroze. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 46, (in extenso 95–98),

Vera Najdanović-Mandić. Perinatalni mortalitet 2003–2005. u zaječarskom porodilištu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 47.

A. Stojanović, H. Malićević, M. Oprić, A. Savić, V. Vukić, V. Đurić. Invazivna dijagnostika pleuralnih izliva uzrokovanih vanplućnim oboljenjima. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 47.

Saška Savev, Maja Gurginov, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić. Vrste polno prenosivih infekcija u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 48.

Dragan Ristić, Ivana Stanković. Pomeranje tačke posmatranja u istoriji medicine i mogući pravci daljeg razvoja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 48.

Ivana Ćirjaković. Pouke dr Jaroslava Kuželja pisane kao raspis opštinama povodom nekih epidemičnih zaraza. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 48.

Goran Bogdanović, Vitomir Momčilović. Povreda slezine – krvarenje u dva vremena – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 49.

Biljana Bokan, S. Borković. Povrede ekstremiteta kod školske dece. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 49.

Slađana Anđelić. Pravi pacijent u pravo vreme na pravom mestu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 50.

Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimr Hedrih, Jelena Mladenović. Predstava o majci i self-koncept studenata društveno-humanističkih nauka. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 50.

Jelisaveta Todorović, Snežana Stojiljković, Vladimr Hedrih, Ivana Simić. Predstava o ocu i self-koncept studenata Filozofskog fakulteta. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 51.

Desimir Mladenović, Ivan Micić, Sasa Karalejić, Predrag Stoiljković, Mirko Veljković, Novica Lučić. Intraartikularni prelomi distalnog dela humerusa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 51, (in extenso 132–134),

Desimir Mladenović, Ivan Micić, Sasa Karalejić, Predrag Stojiljković, Vlada Jovanović, Mirko Veljković, Novica Lučić. Prelomi i lečenje karličnog prstena. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 51.

Vesna Petković, I. Ilić, S. Stojanović, A. Perović. Preprotetska priprema bezubih usta. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 52.

Vladimir Mitov, Željka Aleksić, Nebojša Paunković, Dušan Bastać. Verovatnoće ili score vrednosti procenjivane peruzionom scintigrafijom miokarda. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 52.

Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Marijana Milosavljević. Prevencija faktora rizika u Trnavcu i Rgotini. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 53.

Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Slađana Jovanović, Biljana Velić. Faktori rizika u preventivnoj kampanji u Vražogrncu i Zvezdanu. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 53.

Novica Lučić, M. Veljković, N. Pavlović, D. Jovanović, B. Živković, Ž. Ilić. Primena totalnih proteza kuka (TPK) kod subluksantnih koksartroza: acetabuloplastika „L” grefonom. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 54.

Zora Okiljević, Vojislav Rašović, Snežana Udovičić, Sava Vlahović. Profesionalna orijentacija i selekcija učenika pre upisa u srednju saobraćajnu školu – smer železničar. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 54.

Darko Vugdelija. Promene na miokardu izazvane hipertenzijom, mogućnost korekcije i način praćenja efekata terapije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 54, (in extenso 114–115),

Ljiljana Milenković Atanacković, Nada Damnjanović, Stanica Belanović .Zdravstveno prosvećivanje babinjara – značaj. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 55.

Ljiljana Milenković-Atanacković. Prvi pedijatrijski pregled novorođenog deteta u kući – analiza zdravstvenog stanja neonatusa na teritoriji opštine Obrenovac i preduzete mere. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 55.

Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Srđan Bogicić. Negotinac, prvi neurohirurg u staroj Jugoslaviji. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 56.

N. Dimitrijević, Ž. Didić, D. Stanisavljević, B. Paraskijević, B. Todorović-Kazimirović, Gordana Veloić, M. Vojinović. Uloga PSA antigena u rutinskoj dijagnostici karcinoma prostate. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 56.

Slavica Anđelković, Slavica Veljković, Ljiljana Vasilevski, Ljiljana Mihailović. Pušenje i trudnoća – rizik faktor za novorođeno dete. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 57, (in extenso 83–85),

Dragan Sapundžić. Incidenca raka dojke u Jablaničkom okrugu za period 1997–2004. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 57.

Brankica Vasić, Ljiljana Nikodijević, Bojana Cokić, Mira Ivanišević, Mirko Nikolić, Ljiljana Janačković, Bratimirka Jelenković. Razvojno savetovalište ZC Zaječar – mogućnosti prevencije razvojnih problema. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 57.

Maja Gurginov, Saška Savev, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić. Učestalost recidivirajućeg opstruktivnog bronhitisa kod dece rođene u periodu 2003–2005. godine na teritoriji opštine Knjaževac. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 58.

Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić. Rekonstrukcija defekta kože distalne trećine potkolenice miokutanim režnjem – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31(Suppl. 1), 58, (in extenso 89–94),

Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, Vesna Stojanović-Kamberović. Problemi u rekonstrukciji postoperativnih defekta nakon ekszicije malignih kožnih tumora medijalne kantalne regije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 59.

Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić. Rekonstrukcije mekih tkiva potkolenice. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 59.

Snežana Marković. Pacijent sa renalnom kolikom u Službi hitne medicinske pomoći Loznica. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 60.

Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Vesna Bogdanović, Branka Grujić, Radmila Kandić. Satisfakcija korisnika radom Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine DZ Zvezdara. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 60.

Bojana Cokić. Bez spine bifide – da ili ne? Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 61.

Mila Otašević, Bosiljka Ugrinić-Sklopić. Spirometrija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 61.

Predrag Stoiljković, Zoran Golubović, Desimir Mladenović, Ivan Micić, Sasa Karaleić, Mirko Veljković, Novica Lučić. Spoljna fiksacija potkolenice kod politraume. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 62.

M. Zdravković, M. Krotin, M. Žaja, S. Hinić, D. Zdravković, V. Milanović, N. Vešović. Srčana dekompenzacija kod bolesnice sa odličnom sistolnom funkcijom leve komore – fizikalni nalaz ili ehokardiogram? Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 62.

Danijela Stanković, Nensi Mitrović, Milija Mikulović, Danilo Petrović. Šta negotinski srednjoškolci znaju o antibioticima. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 63.

Goran Stanković, Vesna Ćosić, Zorica Omanović. Strano telo u bronhu kao uzrok recidivirajuće bronhopneumonije – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 63, (in extenso 104–107),

Jovica Jovanović, Suzana Manić, Milan Jovanović. Uticaj stresa na radnom mestu na pojavu arterijske hipertenzije radnika tekstilne industrije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 64.

Jovica Jovanović, Suzana Manić, Milan Jovanović. Fizički stresogeni faktori na radnom mestu i rizik od ateroskleroze. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 64.

Slađana Jovanović, Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Marija Bogdanović-Živkov. Stres u opštoj populaciji. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 64.

Slađana Miljković, Dušica Milić. Morbiditetna struktura pacijenata u ambulanti opšte medicine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 65.

Vladimir Jovanović, Desimir Mladenović, Katarina Kutlašić Stojanović, Saša Karalejić, Zoran Golubović, Jelena Jovanović, Mirko Veljković, Novica Lučić. Rezultati lečenja subtrohanternih preloma metodom unutrašnje fiksacije dinamičkim unutrašnjim trohanternim fiksatorom po Mitkoviću. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 65.

Vesna Ivetić, Čedomir Gavrančić. Uticaj ginkgo bilobe (tanakan) na krvnu sliku – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 66.

Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić. Tuberkuloza – naše petogodišnje iskustvo. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 66.

Dragan Sapundžić. Hormono terapija metastatskog karcinoma dojke u plućima – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 66.

Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Gordana Antonijević, Katerina Jevtić, Zorica Grozdanić. Uloga transbronhijalne biopsije u dijagnostici perifernih lezija pluća. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 67.

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević. Transfuzijske reakcije – prijavljivanje i zbrinjavanje. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 67, (in extenso 99–103),

Miljan Jović, Ljiljana Jović, Aleksandar Jolić, Miodrag Jovanović. Trauma u trudnoći – prehospitalni pristup. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 68.

Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović. Traumatizam u drumskom saobraćaju. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 68.

Gordana Đorđević, Časlav Milić, Sanja Kocić, Momčilo Đorđević. Učestalost obolelih od tuberkuloze na teritoriji šumadijskog okruga u periodu 1991–2000. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31(Suppl. 1), 69.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Lidija Petrović, Vojislava Stuparević. Tuboovarijalni apsces kao prva manifestacija HIV infekcije na Ginekološkom odeljenju ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 69.

Gordana Antonijević, Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Dragoslav Anđelković. Tumor ili tuberkulom – kliničko dijagnostička dilema – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 70.

Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, Vesna Stojanović-Kamberović. Maligni tumori kože lica i vrata – analiza hirurških tretmanskih opcija. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 70.

Saša Karalejić, Desimir Mladenović, Ivan Micić, Zoran Golubović, Predrag Stojiljković, Mirko Veljković, Novica Lučić. Biološka metoda unutrašnje fiksacije femura. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 71.

S. Stanišić, M. Pešić, V. Pantović, G. Čantrić, P. Zonjić. Učestalost urođenih srčanih mana u Beranama u periodu od 1997. do 2003. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 71.

Gordana Rakić, Dragica Svilar-Bokonjić. Mogućnosti ranog otkrivanja kongenitalnih hidronefroza pri rutinskom uz pregledu kukova odojčadi. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 71.

Mirko Nikolić, Brankica Vasić, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković. Varicella novorođenčeta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 72.

Marjan Ilić, B. Galović, D. Gligorijević, M. Lazović, M. Ilić. Tehnika laparoskopske varikocelektomije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 73.

Jelena Jovanović-Simić, Vladimir Pešić. Četrdeset godina Beogradske varoške bolnice. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 73.

Živorad Didić, Ana Didić, Ninoslav Dimitrijević. Vesica duplex-tur intervesico-ves. septuma. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 74.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Lidija Petrović, Ljubisav Božilović. Videolaparaskopske operacije na Ginekološko-akušerskom odeljenju Zdravstvenog centra Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 74.

B. Todorović-Kazimirović, B. Paraskijević, V. Stuparević, N. Dimitrijević. Testiranje davalaca krvi na markere virusnih hepatitisa. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 75.

Miško Ledina, Teodora Ledina. Akutna zapaljenja uveje kod obolelih od plućne tuberkuloze. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 75.

E. Basarić, LJ. Mladenović, LJ. Mihailović, Lj. Ogarević. Zapostavljena opasnost – loše telesno držanje učenika. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 75.

Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović. Kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na Zvezdari za period januar–juni 2005. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 76.

Mladen Timilijić, Iva Milutinović, Miljan Vidojković, Miroslava Paunović, Brankica Milošević, Gordana Timilijić. Zloćudni tumori kao osnovni uzrok smrti. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 76.

Maja Gurginov, Saška Savev, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić. Zlostavljanje i zapostavljanje dece. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 77.

Dejan Jovanović. Dijagnostikovanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 77.

Dražan Todorić, Marina Atanasković-Marković. Učestalost hroničnih opstrukcija po mesecima od 2001. do 2004. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 78.

Dražan Todorić. Bronhitične opstrukcije – „pikovi“ kod dece predškolskog uzrasta u periodu od 2002. do 2004. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 78.

Danica Vujinović, Rade Kostić. Mesto hiperbarične medicine u savremenoj medicini. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), 79.

Micić I, Mitković M, Mladenović D, Golubović Z, Karalejić S, Stojiljković P, Radenković M, Stanojlović M, Stanojković M, Pavlović P, Vidić G, Stojanović S, Velicković K, Stamenić S. Lečenje aseptičnih nezaraslih preloma dijafize humerusa metodom unilateralnilne spoljne fiksacije. Timočki medicinski glasnik, 2006: 31 (Suppl. 1), in extenso 116–121.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2007: 32 (Suppl. 1).

Igor Maljković, D. Mišić. Rekonstrukcija ivičnog defekta donje usne Karapandžićevim režnjem – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 5.

Igor Maljković, Života Marjanović. Rekonstrukcija prednjeg trbušnog zida miokutanim režnjem tensor fasciae latae. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 5.

Adnan Bajraktarević, Zaim Jatić, Semira Penava, Lutvo Sporišević, Amina Selimović. Savremena terapija alergijskih bolesti kod djece u primarnoj pedijatrijskoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 6.

Zvezdana Antić, Zoran Antić, Aleksandra Stanković, Vjeroslava Slavić, Dušan Mustur. Korelacija entezitisa i artritisa kolenskih i skočnih zglobova bolesnika sa spondiloartropatijama. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 6.

Zvezdana Antić, Zoran Antić, Aleksandra Stanković, Zorica Marković, Vjeroslava Slavić, Dušan Mustur. Zastupljenost akutnog lumbalnog sindroma i dorzomedijalne diskopatije u službi hitne medicinske pomoći Aleksinac. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 7.

Boris Tufegdžić, Jelena Tufegdžić, Jelena Vasić, Ljubiša Šumarac. Značaj vagalnih manevra u terapiji paroksizmalne spraventrikularne tahikardije. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 8.

Jelena R. Tufegdžić, Boris I. Tufegdžić. Upotreba anksiolitika i opoidnih narkoanalgetika u službi hitne medicinske pomoći. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 8.

Biljana Danilovska, D. Danilovski, R. Isjanovska, A. Stojanov, M. Zdravkovska, V. Duridanska. Pertussis u Republici Makedoniji, 1980–2005. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 9.

Gordana Živković. Narodno lečenje plućnih bolesti kod rudara Timočke krajine. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 9.
Božo Nešić, Siniša Popović, Dragoljub Mitrović, Zoran Popović, Saša Popović. Morfološka merenja pojedinih grupa sportista u omladinskom sportskom kampu „Đerdap". Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 9.

Nensi Mitrović-Stevanović. Slušno oštećenje i uloga surdoaudiologa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 10.

Nensi Mitrović-Stevanović, Danijela Stanković. Dete sa Langdon Down sy: značaj defektološke rehabilitacije i edukativnog rada sa roditeljima – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 10.

Ivana Mladenović, Maja Nikolić. Preventivni značaj razlika u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima fudbalerki i košarkašica. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 11.

Ljiljana Topalović Ilić. Herpes zoster ophthalmicus recidivans. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 11.

Dragan Mišić. Cista jezika. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 11.

Dragan Mišić. Hronični maksilarni sinuzit nastao kao posledica otvaranja sinusa u toku ekstrakcije gornje desne šestice – dijagnoza i terapija. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 12.

Goran Janković, Miodrag Jolić. Ektopični bubreg kod trinaestogodišnje devojčice – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 12.

Danijela Nikolić, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov. Ehokardiografija u dijagnostici perikardne tamponade – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 12.

Violeta Prošić, Olivera Janjić. Higijenska ispravnost vode za piće iz gradskih vodovoda Zlatiborskog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 13.

Ljiljana Petrović-Rackov, Miodrag Jevtić, Nada Pejnović. Reumatička polimialgija. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 13.

Dragan Šujeranović, Boris Ravanić, Dušan Furnigić. Hirurško lečenje lezija LCA kolena na Ortopedskom odeljenju Zdravstvenog centra Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 14.

Jelena Ravanić, Božana Stoilović, Miomir Petković. Problemi u dijagnostikovanju „bolesti ogrebotine mačke". Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 14.

S. Anđelković, Lj. Mihajlović, S. Veljković, D. Anđelković. Učestalost astme kod dece koja su na rođenju imala RDS. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 15.

Ž. Didić, N. Dimitrijević, D. Stanisavljević, A. Didić. Cista urahusa odstranjena endoskopski – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 15.

Nada Trailović, J. Tiodorović, R. Milenković, D. Ljubisavljević. Epithelioma basocellulare cutis, Erythrodermia psoriatica – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 15.

Čedomir Gavrančić. Transfuzijsko lečenje dece – iskustva ZZTK Novi Sad. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 16.

M. Miljković, I. Matić, D. Ilić, Z. Habe. Lichtenstein tehnika zlatni standard u rešavanju preponskih kila, naše iskustvo. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 16.

Nadežda Kašiković, Radomir Gajić, Jelica Rajković. Lažno patološki nalaz standardne radiografije pluća i srca u P/A. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 17.
Aleksandar Rajić. Značaj i mesto životinja u narodnoj zdravstvenoj kulturi. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 17.

V. Stuparević, S. Bogicić, J. Trokanović, T. Žikić-Obradović. Učestalost urinarnih infekcija kod dece u opštini Negotin u 2006. godini. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 18.

V. Stuparević, S. Bogicić, J. Trokanović, T. Žikić Obradović. Zastupljenost beta hemolitičkog streptokoka grupe A kod predškolske dece u opštini Negotin u periodu 2001–2005. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 18.

Ivan Knežević. Ljubav, potvrda zdravlja razuma ljudskog. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 19.

Ljiljana Stošić, Dragana Nikić, Sonja Ilić, Suzana Milutinović, Ljiljana Stošić, Dragana Nikić, Sonja Ilić, Suzana Milutinović. Respiratorno zdravlje školske dece u zavisnosti od načina grejanja prostorija. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 19.

Danijela Nikolić. Eisenmenger sindrom kao posledica nekorigovanog ventrikularnog septalnog defekta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 20.

Mirko Ilić, K. Lazarević, N. Rančić, Z. Deljanin, B. Petrović. Epidemiološke karakteristike obolelih od karcinoma želuca u Nišavskom okrugu period od 1996. do 2005. godine. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 20.

Suzana Mitić, Suzana Levi. Analiza malignih bolesti radno aktivnog stanovništva u Leskovcu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 21.

Zaviša Smiljanić. Imedijatno opterećenje implantata privremenim fiksnim protetskim radom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 21.

Zaviša Smiljanić. Suprastruktura na implantima – kliničke i laboratorijske faze – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 22.

Srebrica Knežević. Ljubav prema zdravom porodu, deci i omladini u stvaralaštvu i ličnom životu prim. dr Milorada Dragića – povodom dvadesetogodišnjice smrti. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 22.

Tatjana Radović, Snežana Bajović, Bojana Vučetić. Analiza učestalosti depresivnih poremećaja na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 22.

Milan Nikolić, Olivera Radulović. Efekti menopauze na promene lipidnog statusa, krvnog pritiska i telesne mase. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 23.

M. Miljković, I. Matić, Z. Antić. Značaj prevencije nastanka dijabetičkog stopala. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 23.

Avdo Ćeranić, O. Bačevac, S. Skenderi, Dž. Ćeranić. Atipična lokalizacija feohromocitoma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 24.

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević. Dovoljan broj dobrovoljnih davalaca krvi – jedan od uslova savremene hemoterapije. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 25.

Tomislav Pejović. Istovremeno rešavanje simptomatske kalkuloze žučne kese i epigastrične hernie – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 25.

Aleksandar Banković. Slučajno pronađena davno zaboravljena hirurška igla – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 26.

Zoran Porubović, Svetislav Rogošić. Učestalost karcinoma bronha kod stanovništva opštine Arilje u periodu 2000–2006. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 26.

Jozef Glasnović. Dijagnostički, terapijski i prognostički značaj BNP u srčanoj insuficijenciji. Timočki medicinski glasnik, 2007:32 (Suppl. 1), 26.

Tomislav Avramović. Ultravioletna radijacija i aktivnost polimorfonuklearnih neutrofila kod pacijenata sa psorijazom. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 27.

Dušan Mustur, Vjeroslava Slavić, Zvezdana Antić. Efekti banjskog lečenja na funkcionalni status obolelih od psorijaznog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 27.

Zoran Šekularac, Ljiljana Šekularac. Evaluacija radne sposobnosti radnika sa epikondilitom humerusa tretiranih biostimulativnim laserom. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 28.

Ljiljana Kolarski Nenadić, Milica Kovačević, Nenad Nenadić, Vesna Stojanović Kamberović. Hilandarski medicinski kodeks – skriveno blago srpske medicine. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 28.

Suzana Milutinović, Maja Nikolić, Ljiljana Stošić, Aleksandra Stanković. Ishranjenost dece školskog uzrasta u Topličkom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 28.

Marina Veljković. Analiza sezonskih varijacija oboljenja mekih tkiva usne duplje. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 29.

Danijela Stanković, Nensi Mitrović, Sibirka Mićović. Masovnost i uzroci upotrebe benzodiazepina – petogodišnji uvid u terenskoj ambulanti Čubra. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 29.

Svetislav Rogošić, Zoran Porubović. Monitoring pacijenata sa arterijskom hipertenzijom u ordinaciji lekara u Domu zdravlja „Simo Milošević,” Beograd i Domu zdravlja Arilje. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 30.

Jelena Kiković, L. Trninić. Panični poremećaj – od dijagnostike do lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 30.

Jovica Jovanović, Milan Jovanović, Milunka Ilić, Violeta Stefanović, Uranija Petrović. Poremećaji lipidnog statusa kod radnika profesionalno eksponovanih stresu koji stvara impulsna industrijska buka. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 31.

Bojana Cokić. Porodica sa fenilketonurijom – prošlost, sadašnjost i budućnost. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 31.

Marica Milidrag, Slavojka Borković, Biljana Bokan. Procena uhranjenosti dece pred polazak u školu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 32.

Siniša Čelojević, Živadin Zdravković, Gordana Velojić. Profilaktička preoperativna primena cefalosporina druge generacije (cefuroksim – natrijum). Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 32.

Vladimir Mitov, Željka Aleksić. Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma i klinički nejasnih stanja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 33.

Milena Slavković, Ivica Jevtić. Potrošnja najpropisivanijih lekova u Osipaonici. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 33.

Goran Čukić. Raslojavanje nekada i danas, i socijalne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 34.

Ljubiša Bocokić, Aleksandra Bocokić, Zoran Joksimović. Resekcija polipa anorektalne regije radiofrekventnom terapijom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 34.

Slađana Miljković, Slađana Aranđelović, Dušica Milić. Akutna insuficijencija bubrega – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 35.

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, ZlatkoVujičić. Preomorfni adenom parotidne žlezde kod deteta – rikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 35.

S. Antonijević, P. Vasić, D. Marković. Rehabilitacija bolesnika sa totalnom artroplastikom kolena u cilju poboljšanja radne sposobnosti – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 36.

Ljiljana Kolarski Nenadić, Nenad Nenadić, Dragana Kolarski, Milica Kovačević. Sindrom nervoznih creva – najčešća bolest creva. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 36.

Zvonko Damnjanović, Zoran Stević, Goran Bogdanović, Vidoje Radosavljević, Zoran Stojković. Termovizija kao dijagnostika u medicini. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 37.

Zoran Joksimović, Dušan Bastać. Težak toksični hepatitis izazvan sokom crne rotkve (Raphanus sativus) – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 37.

Jelisaveta Todorović, Valentina Jeremić, Spomenka Radojević. Parametri depresivnosti kod adolescenata lišenih roditeljskog staranja na domskom smeštaju. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 37.

Dušan Bastać. Udruženost aneurizme atrijalnog septuma i foramen ovale apertuma sa kardioembolijskim moždanim udarom – najnoviji stavovi i prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 38.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Ljubisav Božilović, Zoran Puslojić. Lečenje patoloških promena grlića materice metodom „Loop Excisiae”. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 38.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Zoran Puslojić, Aleksandar Banković. Metroragija u periodu menopauze u ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 39.

Marica Milidrag. Zdravstveno zbrinjavanje dece sa autizmom. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 39.

Srećko Hajduković. Rezultati sistematskih pregleda učenika osnovnih škola u Ulcinju za 2006. godinu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 40.

Srećko Hajduković. Cave penicillinum – problematika ambulantnog rada. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 40.

Božidar R. Obradović. Zdravstveni zakoni i zdravlje. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 41.

Ljiljana Đorđieska Makajić, Vojislava. Stuparević, Srđan Bogicić. Dermatomikoze u opštini Negotin u 2006. godini. Timočki medicinski glasnik, 2007:32(Suppl. 1), 41

V. Lekić, Z. Leković, D. Ristić, A. Elšeik, S. Mihailović. Tumačenje leukocitoze kod dece sa akutim virusnim gastroenteritisom. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 42.

V. Lekić, A. Elšeik, D. Ristić, Z. Leković, S. Mihailović. Rehidracija odojčadi i male dece sa akutnim bakterijskim enterokolitisom. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 42.

Ljubomir Pavić. MDCT Koronarografija – prikaz metode. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 43.

Vera Najdanović Mandić. Rak grlića materice u opštini Zaječar 1996–2006. godine. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 43.

M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić. Godine starosti kao prognostički faktor mortaliteta i kvaliteta života bolesnika pet godina nakon hirurške revaskularizacije miokarda. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 44.

M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić. Ehokardiografski prediktori smanjenog petogodišnjeg preživljavanja bolesnika sa aortokoronarnim premošćivanjem. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 44.

Dušan Bastać, Zoran Joksimović. Dijagnostičke mogućnosti najnovije generacije dvanaestokanalnog kontinuiranog EKG Holter sistema: analiza varijabilnosti srčane frekvence, QTc intervala, analiza T alternansa, kasnih komorskih potencijala i sindroma opstruktivne apneje u snu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 45.

Goran Bogdanović, Života Marjanović, Svetlana Dimitrijev. Uznapredovanost malignoma kao loš prognostički faktor kod oboljenja dojke. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 46.

Vladimir Mitov, Zoran Perišić. Terapija privremenim pejsmejkerima u ZC u Zaječaru u 2006. godini. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 46.

Vesna Petković, Slavica Radenković Medić. Leko-dentalni jahači kao vezni element parcijalne skelet proteze. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 46.

Biljana Popović, Mirko Trailović, Zoran Roško, Slobodan Žikić, Slobodan Milošević. Učestalost neoplazija grlića materice i starosna struktura pacijentkinja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 47.

R. Kosić, M. Otašević, M. Genić, B. Ugrinić-Sklopić. Znanje učenika jedne osnovne škole i HIV/AIDS-u. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 47.

Dušan Bastać, Zoran Joksimović. Efekat mase miokarda i remodelacije leve komore na odnos između Dopler brzina, transmitralne brzine ranog punjenja (E) i brzine septalnog mitralnog anulusa (E prim). Timočki medicinski glasnik, 2007: 32(Suppl. 1), 48.

Miroslav Cokić, Ivan Cokić. Primena Vamos-Drager kapnografa. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 48.

M. Genić, M. Otašević, R. Kosić. Koliko se znanje učenika osnovne škole o HIV/AIDS-u promenilo za 14 godina. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 49.

M. Otašević, V. Bogdanović, R. Kosić, M. Genić. Odnos profesionalaca prema rizičnom ponašanju adolescenata. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 49.

Gordana Stefanović, Zoran Vulićević. Tretman MIH sekutića minimalno invazivnim metodom. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 49.

Dragana Ilić Videnović. Cirkadijalna distribucija asimptomatske ishemije u bolesnika sa koronarnom bolešću. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 50.

Miljan Jović, Slaviša Milutinović, Dragan Živković, Davor Mladenović, Milijana Videnović. Stres kod radnika hitne pomoći. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 50.


Miljan Jović, Milijana Videnović, Slaviša Milutinović, Tatjana Šabanić, Emil Vlajić, Biljana Paunović. Urgentna stanja u psihijatriji – prikaz slučajeva. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 51.

Aleksandar Jolić. Trovanje hlorovodoničnom kiselinom peroralnim unošenjem – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 52.

Suzana Rašeta Šnjegota, N. Šurbatović. Značaj izbora pribora za efikasniju oralnu higijenu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 52.

Darko Vugdelija. Korelacija ehokardiografskih parametara funkcije leve komore i krvnog pritiska. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 53.

Darko Vugdelija. Značaj ehokardiografije u izboru i modifikaciji individualne antihiperztenzivne terapije. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 53.

Saša Đurišić. Urinarne infekcije kod dijabetičara. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 54.

Вилхелм Елисеев. Здравна реформа в условия на преход – споделен опит от България. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 54.

Zoran Cvetković, Emil Vlajić, Miljan Jović. Regionalni zdravstveni web portal. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 55.

Dragana Ilić Videnović. Učestalost pojedinih faktora rizika u stabilnoj koronarnoj bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 56.

Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović. Antibiotici u operacijama hernija-profilaksa. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 56.

Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović. Operativno rešavanje hernija uz pomoć autografta. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 57.

Emil Vlajić. Poznate osobe sa epilepsijom. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 57.

Zoran Živković, Suzana Redžić, Jovan Mijatović. Keratitis herpetica – povećan broj oboljevanja u 2006. godini. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 57.

Saša Lukić. Primena akupunkture u lečenju nutritivnih poremećaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 58.

Nebojša Đurišić, Aleksandar Janićijević, Jelena Jovanović-Simić, Ljiljana Šević. Specifičnosti traumatizma u železničkom saobraćaju. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 59.

Dejan Anđelković, Milka Marić, Slavica Anđelković. Povrede – koliko se i na koji način deca najviše povređuju. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 59.

Srđan Đorđević, Igor Milosavljević. Inflamatorna oboljenja žučne kese – desetogodišnje iskustvo u hirurškom lečenju. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 59.

Igor Milosavljević, Srđan Đorđević, Marina Milosavljević. Lečenje pilonidalne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 60.

Slobodan Milosavljević, Srđan Đorđević, Igor Milosavljević. Proteini akutne faze u akutnom nekrotičnom penkreatitisu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 60.
Tatjana Šabanić, Miljan Jović, Marija Kržanović, Dobrivoje Urošević. Zadesno trovanje gliklazidom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 61.

Vesna Ivetić, Marina Hodolič, Zora Okiljević. Ginkgo biloba i bioelektrična aktivnost mozga. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 61.

Vesna Milanović-Golubović. Predmetni pristup izučavanju marketinga u zdravstvu. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 62.

Nebojša Paunković, Nedeljko Magdalinović, Jane Paunković, Srećko Nikolić. Smer zdravstvenog menadžmenta u sadašnjem trenutku i bliskoj budućnosti. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 62.

Srđan Žikić, Miodrag Kostić, Zoran Jelenković. Analiza radne motivisanosti u odnosu na radni apsentizam u radnim organizacijama Zaječarskog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 63.

Gordana Jovanović. Marketing strategija promocije zdravlja i prevencije oboljenja kod mladih u periodu rane adolescencije. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 63.

Nebojša Paunković, Jane Paunković, Kosta Nikolić. Transzitorna tireotoksikoza izazvana fokalnom destrukcijom štitaste žlezde – prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 64.

Srećko Nikolić. Etički problemi u zdravstvu Srbije danas. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 64.

Andrija Milošević. Malignitet želuca i helicobacter pylori infekcija. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 64.

Andrija Milošević. Eradikaciona terapija i rezistencija helicobacter pylori infekcije. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 65.

Vladimir Blanuša. Samolečenje kod zdravstvenih radnika – dileme i posledice. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 65.

Dragan Stanojević, Dušan Sibinović, Miroslav Jevtić. Strano telo u desnom glavnom bronhu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 65.

Goran Stanković. Fiberbronhoskopija u Zdravstvenom centru Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 66.

Zoran Joksimović. Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenog osiguranja. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 66.

Dragan Rakić, Zvezdana Antić, Nataša Nedeljković, Zoran Antić, Ivica Đokić, Vjeroslava Slavić. Značaj brusnice u terapiji urinarnih infekcija uzrokovanih E. Coli. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 67.

Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Danica Vujnović, S. Rozman. Efekat hiperbarične oksigenacije na funkcionalnu sposobnost obolelih od dijabetične angiopatije. Timočki medicinski glasnik, 2007: 32 (Suppl. 1), 67.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2008: 33 (Suppl. 1).

Dragan Mišić. Fibropapilom jezika – način uklanjanja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 5.

Milan T. Stojičić, Eugen E. Slavik, Danijela M. Stojmirović, Gordana T. Aćimović, Ljiljana D. Vujotić, Milan D. Jovanović. Hirurško lečenje ulcus terebransa sa intrakranijalnom propagacijom i istostranog akustikus neurinoma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 5.

Veselin Stanišić, M. Magdelinić, M. Bakić, H. Kolašinac, D. Vlaović, B. Stijović, I. Babić. Hronični kalkulozni holecistitisi tretirani laparoskopskom holecistektomijom. Timočki medicinski glasnik, 2008:33(Suppl. 1), 6

Branko Nedić, Milan Mitrović, Nebojša Cero, Dragomir Ćuk. Konizacija – najčešća operacija u ginekološkoj onkologiji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 7.

Igor Maljković, Dragoslav Božilović, Tomislav Ilić. Korekcija facijalne paralize statičkom suspenzijom lica transplantatom fasciae latae. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 7.

Ljiljana Topalović Ilić. Lečenje chalaciona u ambulantnim uslovima injekcijom steroida. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 8.

Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović. Kombinovani terapijski pristup kod nepovoljne linije preloma angulusa mandibule – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 8.

Boris Ravanić, Dragan Šujeranović, Dušan Furnigić, Jelena Ravanić. Prelomi gornjeg okrajka butne kosti hospitalizovani u Ortopedskom odeljenju ZC. Negotin u periodu od 2005. do 2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 9.

Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić. Rekonstrukcija dojke intraglandularnim režnjevima. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 9.

Danijela Stanković, Nensi Mitrović-Stevanović, Nataša Vasov, Svetlana Petrović. Spinalna anestezija – učestalost, starosna struktura pacijenata i najčešće hirurške intervencije u 2007. godini u Zdravstvenom centru Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 10.

Tihomir Kostić, Tatjana Milaćević, Dragana Sotirović. Sy Bouveret – visoki bilijarni ileus. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 10.

Dragan Mišić. Cista poda usne duplje. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 10.

Dragan Šujeranović, Boris Ravanić, Dušan Furnigić, Jelena Ravanić. Hirurško lečenje preloma intertrohanterne regije butne kosti primenom DHS klina. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 11.

Tihomir Kostić, Tatjana Milaćević. Hirurška terapija ileovaginalne fistule bez protektivne derivacije – frustracija ili rešenje. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 11.

Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Ksenija Krgović, Vladan Živaljević, Nevena Kalezić, Svetislav Tatić, Vesna Božić, Marija Havelka, G. Zorić. Indikacije za hirurško lečenje solitarnog nodusa štitaste žlezde. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 12.

Saša Mihajlović. Kongenitalno prominentno uvo. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 12.

Boris Ravanić, Jelena Ravanić, Dragan Šujeranović, Dušan Furnigić. Problemi u dijagnostikovanju multiplog mijeloma. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 12.

Saša Mihajlović, M. Mihajlović. Nega pacijenata sa traheostomom i dekanilman. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 13.

Živorad Didić, Ninoslav Dimitrijević, Ana Didić, Dragan Stanisavljević, Ljubica Petronijević, Dragan Dimitrijević. Operativno lečenje stenoze uretera kao posledice zračenja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 14.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Zdravko Habe. Karcinom dojke, nase šestogodišnje iskustvo. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 14.

Igor Maljković, Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Danijela Ivanović. Carpal tunnel syndroma – dijagnostika i hirurško lečenje – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 15.

Marko Spasić, Saša Vukosavljević. Planocelularni karcinom kože kao posledica pilonidalnog sinusa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 15.

Saša Mihajlović. Povreda kože spoljašnjeg slušnog hodnika. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 16.

Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić, O. Kosovac. Prva rekonstrukcija dojke u ZC Zajecar upotrebom implanta. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 16.

Tihomir Kostić, Ivan Paunović, Tatjana Milaćević. Totalna tireoidektomija sa funkcionalnom disekcijom vrata – rešenje agresivnog papilarnog karcinoma štitaste žlezde. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 16.

Goran Bogdanović, Svetlana Dimitrijev, Slavica Petković, Vesna Marjanović. Multidisciplinarni rad kod lečenja TU dojke. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 17.

Goran Bogdanović, Života Marjanović. Meckelov diverticulum kao uzrok akutnog abdomena. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 17.

Miodrag Jovanović. Oboljenja rotatorne manžetne ramenog zgloba (rotator cuff diseases). Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 17.

Saša Lazović, Slaviša Ristić, Bojan Pešić, Jasmina Lazović, Saška Pešić. Perforacija zida cekuma na terenu divertikuluma. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 18.

Bojan Pešić, Slaviša Ristić, Saša Lazović, Saška Pešić. Traktat o kilama – istorijski razvoj operativne tehnike. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 18.

Miroslav Miljković, Ivan Matić, Zdravko Habe. Volvulusi sigmoidnog kolona na našem materijalu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 19.

Nena Čukić, Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković. Učestalost urinarnih infekcija kod dece u prve dve godine života u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 19.

Dragiša Mitić, Predrag Marušić, Žaklina Savić Mitić, Vlasta Ðurišić, Svetlana Živković. Aktivnost antirabične stanice u Zaječaru u periodu 2003–2007. godine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 20.

Dušan Lalošević. Naučni i zdravstveni značaj Hemptove vakcine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 20.

Nataša Mickovski Katalina, Dragan Miljuš, Tanja Knežević, Zorana Vasiljević, Sandra Šipetić Grujičić, Biljana Putniković, Gordana Panić, Sanja Savković, Snežana Živković, Jelena Malogajski, JelenaJanković, Snežana

Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić. Incidencija akutnog koronarnog sindroma u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 21.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Ljiljana Janačković, Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić. Faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja (KVO) kod dece i adolescenata oba pola uzrasta 10 i 15 godina u JUSAD studiji u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 21.

Emilija Basarić, Marija Rajković-Radivojević, Dragan Ilić. Odbaci prvu cigaretu. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 22.

Slavica Popović Filipović, Slavica Žižić Borjanović, Slobodan Filipović. Oliv King među Srbima. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 23.

Vera Najdanović-Mandić, Goran Zdravković. Porođaji adolescentnih trudnica u Zaječaru u 2007. godini. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 23.

Miloš Čanković. Poseta stomatologu kao izvor anksioznosti. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 23.

Goran Stanković, Omer Omanović, Borislavka Stevanović, Anka Trifunova-Narodović, Olgica Marković. Tuberkuloza u opštini Zaječar u periodu 2000–2007. godine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 24.

Branko Nedić, Milan Mitrović, Nebojša Cero, Jovo Komazec, Milenko Kolarski. Vanbolničko porodilište u 21. veku – da ili ne. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 24.

Zvonko Damnjanović. Sistem za aktivan monitoring pacijenata u bolničkom okruženju. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 25.

Miljana Stojanović. Arome u životnim namirnicama i mogućnosti njihovog određivanja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 25.

Novak Praščević, Danilo Jokić. Evaluacija 2. naprednog treninga za HIV/AIDS i PPI u RCG. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 26.

Slavica Popović Filipović, Slavica Žižić Borjanović, Slobodan Filipović. Bolnice škotskih žena u Srbiji i sa Srbima na frontovima u Prvom svetskom ratu 1914–1918. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 26.

Jelena Ravanić, Boris Ravanić. Borba protiv duvanskog dima. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 27.

Miljan Jović, Davor Mladenović, Miodrag Jovanović, Aleksandar Jolić, Ljiljana Jović. Lekari između etike i zakona. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 27.

Bratimirka Jelenković, Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić, Mirko Nikolić. Stuktura oboljevanja adolescenata hospitalizovanih u dečjem odeljenju ZC Zaječar u Zaječaru 1997. godine i 2007. godine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 28.

Aleksandar Rajić. Nadrilekarstvo u severoistočnoj Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 28.

Olga Andraši. O upadu besnog vuka u selo 1785. godine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 29.

Vanja Ilić, Vojislava Petković, Đurđa Garić. Preventivni pristup malignim neoplazmama na Jablaničkom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 29.

Dušan Čanković, Harhaji Sanja, Ivana Teodorović, Sonja Travar. Stavovi stanovništva Novog Sada o samoubistvu. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 29.

Miroslava Paunović, Vesna Tasić. Analiza mortaliteta za period od 2005. do 2007. godine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 30.

Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Ljubisav Božilović, Aleksandar Banković. Distribucija stadijuma Ca-pvu u odnosu na životno doba i paritet u desetogodišnjem periodu (1998–2007) na Ginekološkom odeljenju ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 30.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Ljubisav Božilović, Zoran Puslojić, Miroslav Ivić, Aleksandar Banković. Ektopična trudnoća u periodu 1998–2007. na GAO Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 31.

Mirjana Angelov, Vera Najdanović-Mandić. Ishod jedne adolescentne trudnoće. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 31.

Katarina D. Ranđić. Učestalost hepatitisa kod studenata Beogradskog univerziteta poslednjih šest godina. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 32.

Svetlana Čanković, Kosta Čanković. Istorijski razvoj medicine rada u Inđiji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 32.

Vesna Tasić, Miroslava Paunović. Karcinomi – analiza mortaliteta. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 33.

Slađana Jovanović, Marija Kržanović. Kvalitet života u starijem životnom dobu. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 33.

Danilo Jokić, Novak Praščević. Obesitas i metabolički sindrom. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 33.

Zorica Vignjević, Jasmina Mihajlović. Nasilje u porodici viđeno očima srednjoškolaca. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 34.

Olivera Mladenović, Danijela Brković. Elektronska medicinska dokumentacija. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 34.

Srećko Hajduković. Opšte karakteristike sindroma fizičkog nasilja nad djecom. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 35.

Sonja Šušnjević, Miodrag Arsić, Vesna Mijatović-Jovanović. Odsutnost sa posla prema granama privredne delatnosti u Južnobačkom okrugu u periodu 1999–2006. godina. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 35.

Miodrag Arsić, Sonja Šušnjević, Nataša Dragnić. Vitalno-demografska kretanja u Južnobačkom okrugu u periodu 1999–2006. godine. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 36.

Dragana Joksimović Stevanović. Osam vekova bolnice u Studenici. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 36.

Mila Otašević, Radmila Kosić, Marijana Genić. Petogodišnje iskustvo savetovališta za reproduktivno zdravlje mladih. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 37.

Danijela Dukić. Siromaštvo kao determinanta zdravlja na početku pilot projekta „paket osnovnih zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Kraljevo". Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 37.

Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić. Smrtnost od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 38.

Lidija Trailović, Mirko Trailović, Nada Trailović. Stomatološka protetika – gde smo bili i kuda idemo? Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 38.

Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić. Umiranje od ishemijskih bolesti srca i cerebrovaskularnih oboljenja u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 39.

Zorka Dimitrijević, Suzana Novaković. Uticaj fizičke aktivnosti na gojaznost kod pacijenata sa neaktivnim zanimanjem u ispitivanoj populaciji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 39.

Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić. Vakcinacija protiv hepatitisa B u srednjoj medicinskoj školi. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 39.

Zorica Vignjević. Visok krvni pritisak kod adolescenata. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 40.

Miodrag Kostić, Srđan Žikić, Svetlana Žikić. Analiza organizacionih i ličnih faktora zadovoljstva poslom zaposlenih u ZZJZ „Timok” Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 40.

Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Ljubinka Cojkić, Mirjana Nedeljković. Enteritis salmonellosa u opštini Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 41.

Novak Praščević, Danilo Jokić. Zavisnost od interneta – nova bolest? Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 41.

Goran Čukić. Zdravlje plemenske Crne Gore. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 42.

Svetlana Čanković, Vasa Petrović. Značaj preventivnih mera u sprečavanju širenja epidemije zarazne žutice. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 43.

Dragan Čavić, Goran Maletić, Milorad Mićić, Sanja Nikolić. Saobraćajni traumatizam na teritoriji koju pokriva HMP ZC Šabac od 01. 07. 2006–31. 12. 2006. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33(Suppl. 1), 43.

Vesna Petković, Petrija Bonović, Višica Vukadinović, Rade Milosavljević, Slobodan Stojanović. Timski rad u stomatološkoj ordinaciji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 44.

Dragana Ilić Videnović. Polivaskularna bolest. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 44.

Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić, Marina Cvetić. Artikulatori i njihova primena u stomatološkoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2008:33(Suppl. 1), 45

Dragan Ilić, Emilija Basarić, Marija Rajković-Radivojević, Maja Popović. Primarna cilijarna diskinezija – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 45.

Dušan Bastać, Zoran Joksimović, Igor Đorđijoski. Rezistentna hipertenzija ostaje izazov za kliničku praksu – prikaz preporuka sa fokusom na ehokardiografski aspekt hipertrofije miokarda. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 46.

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Vesna Vasić-Jovanović. Doprinos eritropoetina u smanjenju upotrebe alogene krvi kod bolesnika na hemodijalizi. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 46.

Bojana Cokić. Klippel-Feilov sindrom-prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 47.

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić. Otogene komplikacije akutnih otitisa u dečijem uzrastu – principi dijagnostikovanja i lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 47.

Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić. Primena privremenih pejsmejkera u Zaječarskom kardiološkom odseku u periodu 2006–2008. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 48.

Sandra Dimitrijević, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov. Primena privremene pejsmejker terapije AV bloka gr III kod pacijenta sa akutnim infarktom miokarda – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 48.

Igor Đorđijoski, Dušan Bastać, Zoran Joksimović. Terapijski pristup rezistentnoj i pseudorezistentnoj arterijskoj hipertenziji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 49.

Danijela Ž. Nikolić. Uticaj subkliničke hipotireoze na morfološke i funkcionalne karakteristike srca i krvnih sudova. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 49.

Nada Vujasinović-Stupar, Snežana Novković, Ivana Jezdić. Suplementacija biološkim kalcijumom porekla bisera iz školjki Pinctada maxima kod postmenopauznih žena sa sniženom mineralnom koštanom gustinom. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 50.

Radomir Babović, Jasminka Smailagić, Milan Bošnjak, Dragana Kačavenda, Ana Kasap. Uticaj biometeoroloških faza na akutni koronarni sindrom. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 50.

Emilija Basarić, Marija Radivojević-Rajković, Dragan Ilić, Ljubinka Mladenović. Anemije kod školske dece. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 51.

Vinka Repac, Jelena Vuković. Ateroskleroza i mogućnosti prevencije – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 51.

Dragana Ilić Videnović. Cirkadijalna distribucija asimptomatske ishemije u bolesnika sa koronarnom bolešću. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 51.

O. Jovičić, B. Obrenović-Kirćanski, D. Stanisavljević. Uticaj hipertenzije i hiperglikemije na dijastolnu funkciju leve komore kod normotenzivnih i hipertenzivnih pacijenata sa Dijabetes melitusom tip 2. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 52.

Božo Nešić, Vladimir Ristić, Predrag Vinković, Staniša Lazić, Lidija Popović, Biljana Svorcan, Nadežda Ivašković. Prekomerna telesna težina i drugi klinički faktori u nastanku gonartroze. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 52.

Marija Rajković Radivojević, Emilija Basarić. Hipertenzivna oboljenja u trudnoći – uticaj na novorođenčad. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 53.

Danilo Jokić, Novak Praščević. „Holiday heart” i miokardna depresija – komplikacije alkoholizma. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 53.

Vesna V. Radović. Istovremena obolenja i izbor beta blokatora. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 54.

Vesna Rakonjac. Medicinsko-nutritivna terapija primenjena kod metaboličkog Sy X (case reports). Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 54.

Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Vojislava Stuparević. Prikaz odojčeta sa moždanom i respiratornom insficijencijom i mnogobrojnim urođenim anomalijama. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 55.

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić. Alergijski rinitis kod dece – klinički efekti lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 55.

Bojana Cokić. Položajni deformitet stopala. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 56.

Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić, Marina Cvetić. Privremene krune – neophodnost u savremenoj stomatologiji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 56.

Nenad Ristović, Aleksandar Petrović. Respiratorne komplikacije VZV primarne infekcije, prikaz dva slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 57.

Maja Popović, Mirjana Janković, Slobodan Radišić. Sistemska amiloidoza sa promenama u predelu očnih kapaka. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 57.

Mirjana Nedeljković, Ljubinka Cojkić, Vojislava Stuparević. Stafilokokna zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala u opštini Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 58.

Mirjana Ergić, Ruža Bajić, Snežana Bivolarević. Struma – Hashimotov thyreoidits – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 58.

Saša Mihajlović. Toksično oštećenje uva alkoholom i nikotinom. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 59.

Marija Rajković Radivojević, Emilija Basarić, Dragan Ilić. Toksični eritem. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 59.

Zaviša Smiljanić, Marina Cvetić, Stefan Smiljanić. Zirkon ceramica – budućnost koja je već počela. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 59.

Brankica Tošić, Divnica Milijić, Mladen Timilijić, Maja Džunić. Akutna trovanja na području opštine Knjaževac. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 60.

Marina Veljković. Komparativna analiza efikasnosti dejstva različitih grupa analgetika kod dentalgija. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 60.

Vera Brujić, Nada Trailović, Mirko Trailović, Lidija Simić. Basidiomycete – tradicionalna medicina kao pomoćna terapija. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 61.

Adnan Bajraktarević, Semira Penava, Aida Đurđević Đulepa, Lutvo Sporišević, Amina Selimović, Zijo Begić. Obesity in pediatrics praxis. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 61.

Brankica Vasić, Biljana Marušić, Bratimirka Jelenković, Nena Čukić, Marija Ilić. Učestalost deformiteta torakolumbalne kičme kod dece školskog uzrasta u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 62.

Nada Trailović, Mirko Trailović, LidijaTrailović, Vera Brujić. Dermoskopija – savremena metoda otkrivanja malignih lezija kože. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 62.
Marija Kržanović, Slađana Jovanović. Dijabetesko stopalo – problem i pacijenata i zdravstvenih radnika. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 63.

Tatjana Ivanović, Svetlana Bošnjaković-Perić. Enteritis yersiniosa i ABI, dijagnostička dilema – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 63.

Milan Nikolić. Zastupljenost faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod radnika „Železnice srbije”. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 64.

Dragana Ilić Videnović. Učestalost pojedinih FR u stabilnoj koronarnoj bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 64.

Dragana Joksimović Stevanović. Herpes zoster – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 66.

Slađana Jovanović, Marija Kržanović. Kardiovaskularni bolesnici na kućnom lečenju. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 66.

Nenad Nenadić, Ljiljana Kolarski Nenadić. Lečenje teških oblika hipertenzije u ambulantnim uslovima doma zdravlja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 67.

Marina Pešić-Prokić, Boris Tomašek, Jagoda Ožegović, Milan Crnobarić, Marija Tasić, Radica Pešić-Beštić. Osobenosti vaninstitucionalnog zbrinjavanja ostarele populacije sa malignim bolestima. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 67.

Slavica Anđelković, Dejan Anđelković. Mikoplazma pneumoniae – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 68.

Stevo Stojić, Bosiljka Vujisić-Tešić, Marija Boričić, Milan Petrović, Sanja Stanković, Mirka Ilić. Značaj B-tip natriuretskog peptida u proceni stepena mitralne regurgitacije kod bolesnika sa strukturnim oštećenjima mitralne valvule. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 68.

Ljiljana Kolarski Nenadić, Nenad Nenadić, Milica Kovačević. Reiterov syndrom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 69.

Tatjana Cagulović, Jelena Milovanović. TBC pluća (prikaz slučaja). Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 69.

Milena Slavković, Svetlana M. Jakovljević, Ksenija Đorđević, Igor Švonja. Potrošnja oralnih antidijabetika u Smederevu. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 70.

Ljiljana Milojković, Ljiljana Maksimović, Srbijanka Petrović, Mirjana Jakovljević. Prevencija arterijske hipertenzije kod dijabetičara. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 70.

Maja Todorov, Petar Firović. Renalna kolika. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 71.

Ljiljana Maksimović, Biljana Cimbaljević, Ljiljana Milojković, Srbijanka Petrović. Procena rizika oboljevanja od tip 2 dijabetesa. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 72.

Vesna Bogdanović, Slavoljub Aleksić. Silikoza – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 72.

Petar Firović, Maja Todorov. Status asthmaticus – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 73.
Svetlana Turudić, Biljana Rašković. Stresna situacija kao uzročnik alergijskih bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 73.

Zlata K. Rula, Katarina D. Ivković. Terapija lažnog mandibularnog prognatizma. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 74.

Dušica Matić, Ivana Cvetanović, Predrag Cvetanović. Tumor mokraćne bešike – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 74.

Ivana Cvetanović, Dušica Matić, Predrag Cvetanović. Vertiginozni sindrom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 74.

Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, D. Rondović, Gordana Ljumović, P. Nikolić. Edem ekstremiteta nakon ortopedskih intervencija – dijagnostički problem u rehabilitaciji. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 75.

Dušan Bastać, Igor Đorđijoski, Zoran Joksimović. Kombinovanje nivoa B-tipa natriuretskog peptida u plazmi i parametara tkivnog doplera u evaluaciji dijastolne disfunkcije leve komore. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 75.

Zoran Joksimović, Dušan Bastać. Značaj 24 časovnog kontinuiranog merenja arterijskog krvnog pritiska u otkrivanju hipertenzije belog mantila, maskirane hipertenzije i predviđanju komplikacija arterijske hipertenzije. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 76.

Gavrilo Vasilev. AON capitis femoris – Calve-Legg-Perthes. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 76.

Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić. Hipopituitarizam kao uzrok niskog rasta, put ka dijagnozi – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 77.

Dragana Ilić Videnović. Prevencija kardiovaskularnih bolesti kod bolesnika sa HBI. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 77.

Minela Mišić, Dragan Katalinić. Dijagnostičke nedoumice poremećaja stanja svesti – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 77.

Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović, Biljana Šotra. Poremećaj ishrane – prekomerna uhranjenost dece školskog uzrasta, mogućnost prevencije. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 78.

Marina Miljević, Vidosava Jagodić-Torbica, Bojana Bulić. Pregled dece obolele od hronicnih nezaraznih oboljenja, mogućnost prevencije, rana dijagnostika. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 78.

Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović. Adolescencija, teškoće u dijagnostici i terapiji, prikaz slučaja metaboličkog sindroma. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), 78.

Јасминка Кукубајова – Белић. Услугите на матичниот лекар од примарно значење за терминално заболените онколошки болни. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), na sajtu.

Elena Josimovska. Andrija Štampar i njegova uloga u razvoju zdravstva na području Makedonije između dva svetska rata. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), na sajtu.

Nensi Mitrović-Stevanović, Danijela Stanković. Model inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja dece sa posebnim potrebama i stavovi vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), na sajtu.
Ljubica Milošević, Tihomir Kostić, Dragoslav Kalinović, Jasmina Diković. Karcinom ovarijuma – bolest koja dolazi. Timočki medicinski glasnik, 2008: 33 (Suppl. 1), na sajtu.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2009: 34 (Suppl. 1).

Željko Marković. CT koronarografija – rana dijagnostika ishemije srca – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 5.

Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Aleksandar Banković, Ljubisav Božilović, Ljiljana Račić Milivojević. Korelacija papa nalaza i HPP dijagnoze na ginekološkom odeljenju Zdravstvenog centra Negotin (2003–2008). Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 5.

Ljubomir Pavić, Radiša Milić, Nadežda Sajić, Miloš Jerinić. MDCT u dijagnostici tromboembolije pluća. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34(Suppl. 1), 6.

M. Zdravković, M. Krotin, D. Zdravković, N. Milić, M. Ristić, S. Radovanović, M. Žaja, B. Todić, V. Milanović, D. Popović-Lisulov. Kvalitet života bolesnika nakon hirurške revaskularizacije miokarda – preoperativna ehokardiografska procena. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 6.

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević. Kontrola oralne antikoagulantne terapije pomoću dva testa: protrombinsko vreme i trombotest. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 7.

Ljubinko Todorović. Bioefekti dijagnostičkog ultrazvuka. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 7.

Dušan Bastać, Zoran Joksimović. Uloga dijastolne stress ehokardiografije u toku testa fizičkim opterećenjem u otkrivanju dijastolne disfunkcije u osoba sa težom hipertenzivnom reakcijom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 8.

M. Zdravković, J. Peruničić, M. Ristić, M. Krotin, D. Zdravković, N. Milić, S. Radovanović,
M. Žaja, B. Todić, V. Milanović, D. Popović-Lisulov. Ehokardiografske osobenosti vrhunskih aktivnih sportista – gde su granice sportskog srca? Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 8.

Dušan Bastać, Predrag Marušić. Savremena dijagnostika akutnih virusnih miokarditisa u kliničkoj praksi – uloga virusne serologije i serokonverzije antitela na virus parvo B19 u kombinaciji sa ehokardiografijom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 9.

Ivan Poček. Uloga nativne grafije abdomena u dijagnostici ileusa kao hirurškog stanja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 9.

Dušan Bastać. Ehokardiografska kvantifikacija veličine srčanih šupljina, mase miokarda leve komore, sistolne i dijastolne funkcije prema preporukama 2005–2009. godine – šta je novo? Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 10.

Srđan Nikolić. Dijagnostika carpal tunnel Sy. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 10.

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić, Vladimir Mitov, Danijela Nikolić, Vesna Šavija. Predviđanje suspektnog citološkog nalaza u nefunkcionalnom solidnom tiroidnom nodusu putem ehosonografije, color flow dopler sonografije i scintigrafije sa 99mTc-MIBI. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 11.

Minela Mišić, Aleksandar Banković. Analiza urinokultura rađenih u ZC Negotin tokom 2008. god. sa prikazom bakerijske rezistencije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 11.

Dragana Mitrović, Saška Pešić, Bojan Pešić. Diferencijalno-dijagnostički značaj ikterusa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 12.

Tatjana Ćulafić, Goran Čukić, Aleksandra Grubović, Jelena Obadović. Nedetermisani western blot na HIV. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34(Suppl. 1), 12.

Aleksandar Banković, Ljubinka Cojkić. Mikrobiološki uzročnici genitalnih infekcija žena opštine Negotin u 2008. god sa analizom antibiotske rezistencije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 13.

Slobodan Ilić. Principi i indikacije radionuklidne terapije – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 13.

Bosiljka Ugrinić-Sklopić, M. Bogdanović, M. Rangelov, V. Bogdanović, M. Otašević, M. Genić,
R. Kosić. Prevencija i detekcija ranih poremećaja razvoja osteomuskularne građe. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 14

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Snežana Babac. Akutni rinosinusitis kod dece. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 14.

Biserka Tirmenštajn Janković, Dušan Bastać, Svetlana Žikić, Milenko Živanović. Determinante hipertrofije leve komore kod bolesnika u predijaliznom periodu hronične bubrežne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 15.

Radovan Mitrović, N. Pakević, Z. Đurić, Lj. Pavić, J. Balinovac, R. Petrović. Infarkt bubrega izazavan embolijom segmentalne grane a. segmentalis posterior – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 15.

Srećko Hajduković. Najčešći alergeni u dječjoj astmi. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 16.

Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Dragica Rondović. Periferna obliterantna arterioskleroza – povezanost simptoma, komorbiditeta i funkcionalne sposobnosti. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 16.

Vladimir Mitov. Implatacija pejsmejkera u pejsmejker kabinetu u Zaječaru u 2008. godini. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 17.

Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Aleksandar Banković, Ljiljana Račić Milivojević. Urinarne infekcije kod trudnica hospitalizovanih na GAO ZC Negotin u periodu 2006–2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 17.

Biserka Tirmenštajn Janković, Dušan Bastać, Svetlana Žikić, Milenko Živanović. Dijastolna disfunkcija leve komore – rana funkcionalna abnormalnost kod asimptomatskih predijaliznih bolesnika u IV i V fazi hronične bubrežne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 18.

Milosava V. Prokić, Suzana V. Budić, Svetlana D. Đokić. Gojaznost kao faktor rizika u opštoj medicini. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 18.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Ljubisav Božilović, Aleksandar Banković, Miroslav Ivić, Zoran Puslojić. Anemija u trudnoći NA GAO ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 19.

Milosava V. Prokić, Svetlana A. Ubavić, Suzana V. Budić. Učestalost lumboishialgije u ambulanti opšte medicine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 19.

Maja Popović, V. Pavlović. Maligni melanom horioideje – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 20.

Ivan Poček. Preporuke pacijentima u lečenju sindroma anoreksije i kaheksije kod malignih bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 21.

Vinka Repac, Jelena Vuković, Branislava Stanimirov, Ivan Lukić. Očno dno u ranom otkrivanju masovnih nezaraznih bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 21.

Zoran Nikolić. Poremećaji gutanja kod starijih osoba. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 21.

Biljana Todorović-Kazimirović, Biljana Paraskijević, Ninoslav Dimitrijević. Problemi u pretransfuzijskom ispitivanju i primeni komponenata krvi kod bolesnika sa multiplim mijelomom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 22.

Gavrilo Vasilev. Uloga faktora rizika u progresiji karotidne bolesti – dopler sonografska analiza. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 22.

Sanja Glišović, Snežana Bajović-Pavlović, Tatjana Radović. Flash back psihoze – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 23.

Vesna V. Radović. Varfarin, da ili ne? Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 23.

Ljiljana Račić Milivojević, Nada Mihajlović. Značaj preventivnih pregleda u ordinaciji izabranog lekara. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 23.

Vinka Repac, Gabor Lodi. Grejvsova oftalmopatija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 24.

Ivan Čikarić. Prehospitalna primena fibrinolitičke terapije kod akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 24.

Goran Perge, Ksenija Barna. Komplikacije u vidu akutnog skoka krvnog pritiska kod pacijenata koji se leče od arterjske hipertenzije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 25.

Vladimir Blanuša, Đorđe Vučković. Kardiološke manifestacije gastro-ezofagealne refluksne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 25.

Tatjana Radović, Miodrag Petković, Snežana Pavlović-Bajović. Timski rad u okviru kućnog lečenja mentalno obolelih lica. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 26.

Ivan Poček. Onkološki principi lečenja kancerskog bola. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 26.

Dragan Ilić, Emilija Basarić,Miroslava Perić-Matić, Marija Rajković-Radivojević. Ahalazija – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 26.

Olivera Jovičić. Faktori rizika za oboljevanje od DM tip 2. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34(Suppl. 1), 27.

Ljiljana Marković, Novak Praščević. Faktori rizika i metabolički sindrom X. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 28.

Enisa Pupović, Senadin Pupović, Sabahudin Pupović, Senad Kolašinac. Komplikacije kod dijabetes melitusa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 28.

Svetlana D. Đokić, Milosava V. Prokić, Svetlana A. Ubavić. Hronične komplikacije dijabetes melitusa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 28.


Danilo Jokić, Ljiljana Marković, Mirko Vujošević. Hronične komplikacije dijabetesa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 29.

Danilo Jokić, Milan Vujnović. „Hipertenzija bijelog mantila”. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 29.

Ljiljana Marković, Novak Praščević. Hiperlipidemija i hipertenzija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 30.

Svetlana D. Đokić, Suzana V. Budić, Milosava V. Prokić. Učestalost hiperholesterolemije kod pacijenata obolelih od arterijske hipertenzije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 30.

Milan Nikolić. Upotreba statina kod pacijenata sa hiperholesterolemijom u primarnoj prevenciji koronarne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 31.

Slađana Anđelić. Slučaj akutnog infarkta miokarda nastalog tokom multislice kompjuterizovane tomografije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 31.

Slavica Radovanović, M. Krotin, N .Ninković, M. Žaja, M. Zdravković, B. Todić, S. Đorđević, A. Đoković, J. Šarić, V. Bisenić. Veza između stepena oksidativnog stresa i pojave kompleksne ventrikularne aritmije kod bolesnika sa ishemijskom dilatativnom kardimiopatijom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 32.

Milosava V. Prokić, Svetlana D. Đokić, Marina S. Komazec. Sideropenična anemija u dispanzeru opšte medicine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 32.

Saša Mihajlović. Zapaljenje usana (cheilitis). Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 33.

Saša Mihajlović. Stomatitis aphtosa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 33.

Saša Mihajlović. Pharyngitis lateralis. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 34.

Saša Mihajlović. Herpangina. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 34.

Marija Mihajlović, Vesna Stojanović Kamberović, Mila Otašević, Marijana Genić, Branka Jovanović, Vesna Đorđević, Snežana Babac. Terapija akutnog tonsilofaringitisa kao prevencija peritonzilarnog apscesa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 34.

Nensi Mitrović-Stevanović, Danijela Stanković. Laka govorna patologija i dete predškolskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 35.

Saša Mihajlović. Funkcionalna disfagija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 35.

Novak Praščević, Ljiljana Marković. Dispepsija – simptomi i uzroci. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 36.

Miroslava Paunović, Vesna Tasić, Maja Gurginov, Mimica Jelenković, Miodrag Petrović, Milica Mihajlović. Degenerativne bolesti zglobova na teritoriji opštine Knjaževac. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 36.

Dragoljub Mitrović, Božo Nešić, Siniša Popović, Branimir Radulović. Lečenje gonartroze hyalartom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 37.

Sabahudin Pupović, Senadin Pupović, Enisa Pupović, Senad Kolašinac, Zina Šabović. Lumbalni bolni sindrom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 37.

Zvezdana Antić, Zoran Antić, Dušan Mustur, Vera Slavić, Goran Vidić. Značaj Ibandronata u terapiji postmenopauzalne osteoporoze kod bolesnica sa spontanim frakturama kičmenog stuba. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 38.

Jelena Ravanić, Dobrica Dinkić, Boris Ravanić, Dragica Firulović. Prikaz pacijenata sa prelomom radijusa na tipičnom mestu lečenih u odseku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Zdravstvenog centra Negotin u toku 2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 38.

Slavica Anđelković. Edukacija – bitan deo lečenja astme. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 39.

Vesna Đorđević-Lalošević, Sandra Dimitrijević. Lečenje hroničnog kancerskog bola kao ključ za kvalitetno zbrinjavanje obolelih od malignih bolesti – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 39.

Zoran Joksimović, Dušan Bastać. Radijacioni kolitis posle terapijskog zračenja karcinoma grlića materice. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 40.

Dragana Joksimović Stevanović, Verica Zdravković Vasić, Slađana Miljković. Karcinom dojke – iskustvo u ordinaciji izabranog lekara. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 40.

Dragana Ilić Videnović. Freqency of particular risico factors in coronary artery disease. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 41.

Senadin Pupović, Sabahudin Pupović, Enisa Pupović, Senad Kolašinac. Dijagnostika vrtoglavice. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 41.

Lela Mihajlović-Jovanović. Adolescentna kriza. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 42.

Adnan Bajraktarević, Milan Mioković, Sanja Putica, Lutvo Sporišević, Jasmir Musabegović,
Haris Nikšić, Zijo Begić, Aida Đurđević Đulepa. Uloga FDA (Food and Drugs Administration) u pedijatrijskom istraživanju lijekova u SAD i njihovoj kategorizaciji kod djece. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 42.

Mila Otašević, Radmila Kosić, Marijana Genić, Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Marija Mihajlović. Atipična klinička slika infektivne mononukleoze – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 43.

Vesna Petković, Lidija Milovanović, Dejan Veselinović. Zbrinjavanje pacijenata sa delimičnom bezubošću fleksibilnom protezom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 43.

Adnan Bajraktarević, Lutvo Sporišević, Zijo Begić, Bisera Vranić, Aida Đurđevic Đulepa,
Ismet Suljević, Zaim Jatić, Edin Strinić. Procjena meningitisa u dobi do dvanaest mjeseci života. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 44.

Milena Slavković. Razlozi odabira preparata u apoteci. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 44.

Adnan Bajraktarević, Milan Mioković, Slobodan Trninić, Lutvo Sporišević, Zijo Begić, Edo Hasanbegović, Aida Đurđević Đulepa, Jasmina Sarić Ćeman. Supstituenti krvi kao terapeutska sredstva. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 45.

Nada Trailović, Mirko Trailović, LidijaTrailović, Vera Brujić. Hemijski piling – terapija problematične kože lica. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 45.

Bratimirka Jelenković, Željka Aleksić, Bojana Cokić, Ljiljana Jovanović, Mirko Nikolić. Diabetes mellitus i Hashimoto thyroidits kod adolescentkinje od 15 godina – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 46.
Zorka Dimitrijević, Branka Grujić, Dragana Todorović. Uticaj LDL-holesterolemije na sistolnu hipertenziju u ispitivanoj populaciji. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 47.

Vesna S. Senci, Ljiljana Đ. Miljački, Marija P. Mandić. Povezanost depresije sa pušenjem i gojaznošću. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 47.

Danijela Nikolić. Subklinička tireoidna disfunkcija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 48.

Dragan Đorđević. Postavljanje dijagnoze i lečenje vrtoglavice u opštoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 48.

Zoran Krstić. Transplantacija solidnih organa – mit ili stvarnost – uvodno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 49.

Vesna Stojanović Kamberović, Snežana Babac, Goran Bjelogrlić, Marija Mihajlović,
Milica Tatović. Etiopatogeneza i lečenje peritonzilarnog apscesa kod dece. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 49.

Boris Gluščević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Radomir Radivojević. Totalne artroplastike kuka izvedene standardnim i miniinincizionim postpkom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 49.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Aleksandar Banković, Ljubisav Božilović, Miroslav Ivić. Maligniteti ginekološkog porekla – ređe lokalizacije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 50.

Zoran Mrvić, Stanko Barlov, Zoran Miljković, Zorica Mihajlović, Dragan Kosić. Torsio hydatidae morgagni - dijagnostički i terapijski protokol. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 51.

Dragan Ilić, Emilija Basarić, Miroslava Perić-Matić, Marija Rajković-Radivojević. Tumor moždanog stabla – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 51.

Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović, Ivan Boričić, Goran Videnović. Korelacija histopatološkog i kliničkog nalaza karcinoma jezika – terapijske opcije lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 52.

Miloš Milojković, Miloš Stanković, Marko Kostić, Marko Čelar, Aleksandar Bogdanović, Milorad Pavlović, Bojan Ilić, Ivica Milosavljević, Ljiljana Stojanović, Slaviša Milojković. Da li pol, starosna dob i lokalizacija tumora mogu da ukažu na izbor adekvtne resekcione tehnike u lečenju karcinoma pluća. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 52.

Danijel Milosavljević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Boris Gluščević, Radomir Radivojević. Hirurško lečenje zgloba kuka kod obolelih od reumatoidnog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 53.

Novica Lučić, Mirko Veljković, Nenad Pavlović, Dragoslav Jovanović, Željko Ilić, Branko Živković, Miodrag Jovanović. Naša iskustva sa ugradnjom bescementnih „Omnifit” proteza – sto ugrađenih proteza. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 53.

Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović, Rade Kosanović, Snežana Babac, Goran Videnović. Ameloblastom donje vilice – terapijske opcije lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 54.

Miomir Kražić, Zoran Nikolić, Darinka Kražić. Maligni tumori želuca. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 55.

Predrag Stošić, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević. Operativni tretman preloma femura kod pacijenata sa ugrađenom endoprotezom zgloba kuka. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 55.

Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Dragan Antić. Operativno lečenje preloma distalnog radijusa primenom LCP sistema. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 55.

Danijela Stanković, Nensi Mitrović-Stevanović, Biljana Stošić. Kalijum i anestezija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 56.

Igor Maljković. Korekcija prominentne aurikule. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 56.

Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić. Zbrinjavanje pacijenata privremenim fiksnim protetskim nadoknadama nakon oralno-hirurške intervencije u usnoj duplji. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 57.

Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić. Probno modelovanje u vosku – put ka uspehu u izradi optimalne protetske nadoknade. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 57.

Lj. Marjanov, B. Ravanić, B. Radojević, B. Bojanić, Č. Lazović, Z. Stefanović, Z. Baščarević, A. Lazović. Rani znaci razlabavljenja totalne endoproteze kuka i njihov značaj. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 58.

Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić. Suprastruktura na implantatima – mobilna protetska nadoknada retinirana riegelom. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 58.

Ninoslav Dimitrijević, Živorad Didić, Dragan Stanisavljević, Biljana Paraskijević, Biljana Todorović, Nensi Mitrović Stevanović. Tumori urotela u Negotinskoj opštini za period od 2005. do 2009. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 59.

Miroslav Miljković, Ivan Matić, Zdravko Habe. Primena kompresivne graduisane bandaže u lečenju ulcus cruris venosuma – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 59.

Ljubica Milošević, Jasmina Diković, Dragoslav Kalinović. Odstranjenje ciste bartolinijeve žlezde kaustičnim sredstvom – staro, a savremeno. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 60.

Milan Stojičić, Zdravko Petković, Zoran Tačević, Sanda Bogunović Stojičić. Hirurški tretman teških formi hidradenitisa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 60.

Radomir Radivojević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović , Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević. Uloga resekcione artroplastike u hirurkom lečenju deformiteta prednjeg stopala obolelih od reumatoidnog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 61.

Veljko Jovanović, Branimir Kraljević, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević. Rani rezultati subtotalne endoproteze kuka kod preloma vrata butne kosti starih osoba. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 61.

Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević. Mesto totalne endoproteze kolena u lečenju reumatoidnog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 62.

Zoran Antić, Goran Vidić, Saša Milenković, Aleksandar Rakonjac, Zvezdana Antić. Značaj spoljašnje fiksacije u lečenju prednje otvorene luksacije talusa. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 62.

Bojan Pešić, Slaviša Ristić, Saša Lazović, Mladen Timilijić, Saška Pešić, Dragana Mitrović. Tretman hronične venske ulceracije kompresivnom bandažom tubulkus elastičnom čarapom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 62.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Snežana Ilić, Zdravko Habe, Dragan Ilić, Olivera Matkić. Recidiv karcinoma kolona posle 15 godina – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 63.

Bojan Pešić, Saška Pešić, Slaviša Ristić, Saša Lazović: Dragana Mitrović. Konzervativni tretman ožiljka nastalog posle hirurške intervencije – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 64.

Dragan Mišić. Tu mucosae bucc. lat. sinist. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 64.

Saša Mihajlović. Haemangioma usne duplje. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 64.

Goran Vidić, S. Milenković, I. Micić, S. Stojanović, Z. Golubović, Z. Stanojković, Zoran Antić, Zvezdana Antić, J. Vidić. Primena autologne preoperativne donacije krvi kod bolesnika kojima je rađena aloartroplastika zgloba kuka. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 65.

Miloš Milojković, Miloš Stanković, Marko Kostić, Marko Čelar, Aleksandar Bogdanović, Milorad Pavlović, Bojan Ilić, Ivica Milosavljević. Primarni spontani pneumotoraks kod mlađih muškaraca. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 65.

G. Bogdanović, V. Ivković, S. Dimitrijev, V. Marjanović. Fibroadenom kao najčešći benigni tumor dojke. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 66.

Tatjana Milaćević, Ivica Milosavljević. Purilon gel i Biatain Ag obloga u borbi protiv hirurške infekcije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 66.

Dragana Atanasijević, Saša Rikanović. Potrebe za uspostavljanjem strukturiranog i formalizovanog sistema procene zdravstvenih tehnologija u Srbiji – uvodno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 67.

Petar Paunović. Aktivnosti srpske vlade na Krfu u periodu od 1915. do 1918. godine na školovanju kadra za potrebe vojnog i civilinog saniteta. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 67.

Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Marija Ilić. Arterijski krvni pritisak kod gojazne dece na sistematskom pregledu pred upis u školu. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 68.

Ivana Rakočević, Snežana Plavšić, Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Jelena Janković. Incidencija tipa 1 dijabetesa u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 68.

Žaklina Savić Mitić, Dragiša Mitić. Rad prvostepene komisije za ocenu vozačke sposobnosti u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 69.

Nataša Mickovski Katalina, Sanja Savković, Snežana Plavšić, Dragan Miljuš, Ivana Rakočević. Samoubistva u Srbiji u 2007. godini. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 69.

Emil Vlajić, Ada Vlajić. Vizuelno prikazivanje epileptičkih napada kroz vekove. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 70.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Marija Ilić, Ljiljana Jovanović. Menarha i stepen uhranjenosti devojčica u 7. godini života i periodu adolescencije (15. i 17. godina). Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 70.

Marija Ilić, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić. Učestalost gojaznosti i povećanog rizika za nastanak gojaznosti kod dece pred upis u školu u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 71.

Mirjana Avramović, Predrag Pavlović, Dragoljub Vuksanović. Anti-rabies treatment of injured pearsons in Institute of public health, Kruševac. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 72.

Miodrag Todorović, Miodrag Kostić. Kvalitet rada u lečenju bolesnika od infarkta miokarda i cerebrovaskularnog insulta u bolnicama Timočke regije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 72.

Sandra Dimitrijević, Vesna Đorđević-Lalošević. Procena kvaliteta zdravstvene zaštite novoobolelih od malignih bolesti tokom dva perioda (1997. i 2008. godina) u Zdravstvenom centru Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 73.

Vanja Ilić. Implementacija školskog programa prevencije bolesti zavisnosti u Jablaničkom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 74.

Branka Jovanović, Vesna Đorđević, Marija Mihajlović. Učestalost gojaznosti kod školske dece. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 74.

Aleksandar Rajić. Medved u narodnoj medicini. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 75.

Predrag Marušić, Lj. Đorđević, D. Miljković, D. Lukić, S. Tošić. Plan bolnica za vanredne situacije. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 75.

Božidar Blagojević. Upravljanje i lečenje u negotinskoj Okružnoj bolnici u drugoj polovini XIX veka. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 75.

Dragana Milutinović. Procena kvaliteta učinka medicinskih sestara kroz istoriju. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 76.

Božo Nešić, Vladimir Ristić, Lidija Popović, Zoran Popović, Biljana Svorcan, Tatjana Cagulović. Rekreacija i motivacija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 76.

Dragiša Mitić, Predrag Marušić, Žaklina Savić Mitić, Svetlana Živković, Goran Radosavljević. Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV na terenu – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 77.

Branislava Stanimirov, Vinka Repac. Preventivna uloga u timskom radu na nivou primarne zdravstvene zaštite majki, dece i omladine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 77.

Biljana Ilić, Časlav Milić, Dragoljub Đokić. Uhranjenost dece predškolskog uzrasta – gradska sredina opštine Ćuprija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 78.

Emilija Basarić, Dragan Ilić, M. Rajković. Aerozagadjenje i respiratorne infekcije kod školske dece. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 78.

Senad Kolašinac, Sabahudin Pupović, Enisa Pupović, Senadin Pupović. Fizička aktivnost u školskom uzrastu. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 79.

Maja Džunić, Brankica Tošić, Danijela Jovanović. Učestalost neuropsihijatrijskih bolesti u dnevnoj bolnici od 01. 03. 2006. godine do 31. 12. 2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 79.

Maja Džunić, Brankica Tošić, Danijela Jovanović, Marija Jovanović. Analiza morbiditeta kroz protokol dnevne bolnice u toku 2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 80.
V. Najdanović-Mandić, B. Popović, D. Kalinović, Z. Radivojević, M. Kostić, M. Ilić, A. Ristić. Edukacija srednjoškolaca o kontracepciji i polno prenosivim bolestima. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 80.

Tatjana Cagulović. Motivisanost adolescenata u opštini Kladovo da ostave pušenje. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 80.

Slađana Jovanović, Marija Kržanović. Kvalitet života u starijem životnom dobu. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 81.

Dragana Mitrović, Saška Pešić, Bojan Pešić. Profilaktičke i protivepidemijske mere protiv hepatitisa A. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 81.

Marijana Genić, Mila Otašević, Leposava Garotić-Ilić, Branka Jovanović, Marija Mihajlović. Morbiditet infektivne mononukleoze na teritoriji opštine Zvezdara u periodu 1999–2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 82.

Vojislava Stuparević, Nadica Bogdanović, Nevena Đorđević. Učestalost askarijaze u opštini Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 82.

Marija Kržanović. Ujedi pasa na teritoriji opštine Zaječar u 2008. godini. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 83.

Dragan Miljuš, Veronika Bojić, Nataša Mickovski Katalina, Snežana Živković Perišić, Ivana Rakočević, Snežana Plavšić, Jelena Janković, Sanja Savković. Smrtnost od mentalnih poremećaja i bolesti nervnog sistema u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 83.

Dragoljub Žikić, Zvezdana Antić, Gordana Mitković, Dragan Nikolić, Jasmina Vidić, Lidija Jovanović. Incidenca povrede na radu i ocena težine telesne povrede na teritoriji Niške opštine u 2008. godini. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 84.

Dragan Miljuš, Snežana Živković Perišić, Nataša Mickovski Katalina, Ivana Rakočević, Snežana Plavšić, Veronika Bojić, Jelena Janković. Mortalitet od malignih tumora kod muškaraca u Srbiji, 1997–2007. godina. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 84.

Milena S. Pandrc, Tatjana S. Mišić. Neke epidemiološke karakteristike aktivnih vojnih lica (AVL) obolelih od karcinoma bronha. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 85.

Novak Praščević, Ljiljana Marković, Danilo Jokić. Nikotinska zavisnost i politoksikomanija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 85.

Snežana Tošić, Miodag Kostić, Jasmina Radosavljević, Olica Radovanović. Rezultati ispitivanja satisfakcije korisnika radom službi opšte medicine u domovima zdravlja Zaječarskog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 86.

Jasmina Radosavljević, Miodag Kostić, Snežana Tošić, Olica Radovanović. Rezultati ispitivanja satisfakcije korisnika radom specijalističko-konsultativnih službi interne medicine u opštim bolnicama Zaječarskog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 86.

Olica Radovanović, Snežana Tošić, Jasmina Radosavljević, Miodag Kostić. Kadrovski resursi zdravstvenih ustanova Okruga Zaječar i Bor u odnosu na standarde. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 86.

Aleksandar Vidojković. Razvoj zdravstvene zaštite u Kladovu između dva svetska rata – pionir zdravstva – dr Ljutica Dimitrijević. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 87.
Goran Čukić. „Carstvo slobode” ili življenje kao biljke... Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 87.

Goran Čukić, Rafet Šabotić. „Očuvanje pojave epidemije”. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 88.

Zora Okiljević, Ivan Kopitović, Mirjana Jovančević Drvenica. Zdravstvena sposobnost vozača profesionalaca i polisomnografija. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 89.

Dragana Joksimović Stevanović. Bolesti i epidemije u srednjem veku. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 89.

Maja Džunić, Divnica Milijić, Danijela Jovanović. Saobraćajni traumatizam na području opštine Knjaževac u toku 2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009: 34 (Suppl. 1), 90.

Maja Džunić, Divnica Milijić, Danijela Jovanović. Alkoholisanost vozača kao uzrok saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima na području opštine Knjaževac u toku 2007. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009:34 (Suppl. 1), 90.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2010: 35 (Suppl. 1).

Milica Medić-Stojanoska. Hipopituitarizam kao posledica traumatskih povreda mozga – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 5.

Maja Nikolić. Ishrana u detinjstvu – javnozdravstveni pogled – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35(Suppl. 1), 5.

Marija Havelka, Svetislav Tatić. Dijagnostička vrednost punkcione biopsije štitaste žlezde – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 6.

Svetislav Tatić, Marija Havelka. Citološka dijagnostika – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 6.

Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović, Goran Videnović. Benigni neurinom u parafaringealnom prostoru – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 7.

Gavrilo Vasilev. Kinking ACI dijagnostikovan color dopler ehosonografijom. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 8.

Nenad Ristović, Aleksandar Petrović, Nena Čukić. Akutna insuficijencija jetre u toku faloidnog sindroma – prikaz porodičnog trovanja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 8.

Milena Pandrc, T. Mišić. Šarkoova neuroosteoartropatija u dijabetesnom stopalu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 9.

Miroslav Stojanović, Dragan Stanković. Primarno zbrinjavanje traumatskih defekata u maksilofacijalnoj regiji – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 9.

Ljubinko Todorović. Spontana korekcija deformiteta nakon loše sraslih preloma kod dece. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 10.

Nada Trailović, M. Trailović, L. Trailović, V. Brujić, N. Marković. Vasculitis cutis lečen Dapsonom, prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 10.

D. Milosavljević, B. Kraljević, V. Jovanović, P. Stošić, B. Gluščević, R. Radivojević. Primarna endoproteza kolena kod teških osovinskih deformiteta i velikih koštanih defekata kolena. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 11.

Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović. Lečenje preloma golenjače primenom sistema intramedularnog uklinjavanja (expert tibial nail), prikaz slučajeva. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 11.

Emil Vlajić, Ada Vlajić. Neurološki poremećaji kao inspiracija u umetnosti – Đorđo de Kiriko
– prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 12.

Nenad Ristović, Aleksandar Petrović, Nena Čukić. Primarna virusna pneumonija u H1N1 pandemiji – istina i/ili zablude – prikaz jednog slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 13.

Milena Pandrc. Jednogodišnje praćenje pacijenta sa metaboličkim sindromom tretiranog individualno podešenom redukcionom dijetom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 13.

Zoran Antić, Goran Vidić, Zvezdana Antić, Jasmina Vidić, Dušan Mustur. Konzervativno lečenje višeivernog preloma žbice na tipičnom mestu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 14.

Olivera Jovičić. Hipotireoza u senci koronarne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 14.

Gordana Antonijević, Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić. Akutna respiracijska insuficijencija kod pokušaja samoubistva utopljenjem (prikaz slučaja). Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 15.

Jovica Đorđević, V. Milijić, J. Stamenović, J. Ignjatović, M. Gurginov. Cistična fibroza, naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 16.

Vladan Simić, Miloš Simić. Teška astma i psihoza – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35(Suppl. 1), 17.

Vladan Simić, Miloš Simić. Manjak alfa1-antitripsina i pušačka navika – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 18.

Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Miroslav Ivić, Ljubisav Božilović, Aleksandar Banković. Condylomata acuminata vulvae i trudnoća. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 19.

Vera Brujić, Maja Vujović, Lidija Simić, Nada Trailović. Mikrotalasna rezonantna terapija – hronični lumbalni bolni sindrom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 19.

Vesna V. Radović. Enalapril je indukovao ozbiljnu neželjenu reakciju kod 63 godine starog pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 20.

M. Miljković, I. Matić, O. Matkić, R. Stevanović. Apsces prednjeg trbušnog zida izazvan Candidom albicans – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 20.

Petar Firović. Status asthmaticus. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 21.

Vesna V. Radović. Sumnja da Alopurinol indukuje neželjenu reakciju kod 59 godina starog muškarca. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 21.

Z. Joksimović, H. Bašić, D. Bastać. Heterotopija sluznice želuca u duodenum sa ulceracijom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 22.

Darko Tasić, Ivana Milivojević, Dejan Ilić. Klinički značaj debljine intima-medija kompleksa karotidnih arterija u praćenju ateroskleroze. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 23.

Dragan Miljuš, Snežana Živković Perišić, Nataša Mickovski Katalina, Ivana Rakočević, Snežana Plavšić, Jelena Janković, Sanja Savković, Zorica Božić. Mortalitet od malignih tumora kod žena u Srbiji, 1997–2007. godina. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 23.

Branko Nedić, Milan Mitrović, Jovo Komazec, Čedo Dragović, Nebojša Cero. Ultrazvučni skrining fetalnih anomalija u prvom trimestru trudnoće (2004–2010). Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 24.

Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Marijana Mihajlović. Samolečenje u Zaječaru, naša zapažanja u ispitivanoj grupi. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 25.

Milena Pandrc. Učestalost mikroangiopatskih i makroangiopatskih komplikacija u predijabetesu – povišenoj glikemiji na tašte i intoleranciji na glukozu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 25.

Vojislav Stanojević, Ljiljana Jovanović. Sindrom izgaranja na poslu (burnout) kao profesionalni problem lekara opšte medicine. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 26.

Nataša Mickovski, Zorana Vasiljević, Sanja Savković, Dragan Miljuš. Akutni koronarni sindrom u Srbiji, 2006–2008. godine. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 27.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Milija Vukotić, Ivana Novaković, Božidar Petrović, Milena Radičev. Zdravstveno stanje i faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod roditelja predgojaznih i gojaznih adolescenata u JUSAD studiji. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 27.

Biljana Inić-Kostić, Tatjana Novaković, Srbislava Milinić, Rada Trajković, Nenad Đokić, Snežana Nikolić. Zastupljenost nodoznih struma u opštoj populaciji Doma zdravlja Gračanica. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 28.

E. Basarić, Z. Ilić, D. Ilić, M.Radivojević-Rajković. Neki stavovi na početku odrastanja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 29.

Milena Pandrc, T. Mišić. Neke epidemiološke karakteristike aktivnih vojnih lica (AVL) obolelih od karcinoma bronha. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 29.

Dušica Mihailović, Ljubiša Aranđelović, Zoran Todorović. Rezultati 10-godišnjeg aktivnog nadzora nad bolničkim infekcijama na odeljenjima Opšte bolnice u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 30.

Suzana Milutinović, Ljiljana Stošić. Antropometrijski status dece uzrasta 16 godina u Topličkom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 30.

Dejan Marinković, Irena Rakić. Prevalenca karijesa na prvim stalnim molarima kod učenika osnovne škole u opštini Lapovo. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 31.

Snežana Živković, Dragan Miljuš, Nataša Mickovski, Ivana Rakočević, Zorica Božić, Sanja Savković, Snežana Plavšić, Jelena Janković. Deskriptivno epidemiološke karakteristike malignih tumora želuca u centralnoj Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 31.

Biljana Cimbaljević, Nada Vukadinović, Valentina Milošević, Svetlana Petrović. Kvalitet života hroničnih pacijenata u domenu svakodnevnog funkcionisanja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 32.

Vesna Ćirić Košanin, Mladena Kalajdžić, Milica Milošević, Ljiljana Đurović, Slavica Milenković. Samokontrola šećerne bolesti – ko se bolje kontroliše, muškarci ili žene. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 33.

Slobodanka Maoduš, Zorica Milenković, Bojka Bogdanović-Stanisavljević. Zastupljenost koštano zglobnih deformiteta u predškolskom uzrastu dece opštine Sokobanja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 33.

Nada Vukadinović , Biljana Cimbaljević. Faktori rizika po zdravlje lekara. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 34.

Jelena Ćirić, Snežana Gligorijević. Rizici po zdravlje dece iz školske sredine u Nišu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 34.

Miroslava Paunović, Vesna Tasić, Mimica Jelenković, Vladica Vučić. Gojaznost kao faktor rizika. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 35.

Vladica Ivković, Snežana Čučović, Blaga Adamović, Ljubinko Todorović. Promocija zdravlja kroz međunarodne projekte. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 35.

Vanja Ilić, Đurđa Garić. Izloženost duvanskom dimu u Jablaničkom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 36.

Dijana Miljković, B. Mirjačić, M. Vučković. Zdravlje u mas medijima Timočke Krajine u periodu od 2007. do 2009. godine. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 36.

M. Joksimović, V. Joksimović, V. Đukić, Z. Hadrović, F. Hadrović, S. Račić, S. Stanišić. Značaj određivanja glikemije, holesterola i mjerenja krvnog pritiska tokom preventivnih pregleda kod djece u 4. godini. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 37.

Nebojša Paunković, Jane Paunković. Racionalna dijagnoza tireoidnih oboljenja, ili zloupotreba dijagnoznih testova. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 38.

Igor Đorđijoski, Dušan Bastać, Maja Mladenović, Borinka Đoković, Zoran Joksimović. Analiza pojedinih komponenti u sklopu kardiometaboličkog sindroma kod hipertenzivnih pacijenata i efekti na težinu hipertrofije miokarda leve komore. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 38.

Dušan Bastać, Zoran Joksimović. Doprinos holter elektrokardiografskog monitoringa kao skrining testa u dijagnostici sindroma apneje u snu u bolesnika sa hipertenzijom i srčanim aritmijama. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 39.

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Snežana Babac. Etiopatogeneza i terapija hroničnog rinosinuzitisa u dečijem uzrastu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 40.

Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Dragica Rondović. Dejstvo vacusac-a i mineralnih sulfidnih kupki kod obolelih od periferne obliterantne arterioskleroze. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 40.

Zoran Roško, Vera Najdanović Mandić, Mladen Jolić. Efikasnost samostalne terapije metrofminom kod gojaznih PCOS pacijentkinja u odnosu na klasičnu hormonsku terapiju. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 41.

Zorka Dimitrijević, Dragana Todorović, Feđa Kovačević. Učestalost ldl holesterolemije kod gojaznih i obolelih od angine pektoris. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 41.

M. Mladenović , D. Bastać. Analiza efekta kombinovane antihipertenzivne terapije kod de novo otkrivenih pacijenata sa hipertenzijom. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 42.

B. Gluščević, B. Kraljević, V. Jovanović, P. Stošić, D. Milosavljević. R. Radivojević. Totalna artroplastika kuka kod pacijenata sa sistemskim lupus eritematodesom. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 43.

Z. Joksimović, D. Bastać, Ž. Marjanović, V. Marjanović. Radijacioni proktitis kao komplikacija terapijskog zračenja karcinoma grlića materice. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 43.

Dušan Bastać, Maja Mladenović, Igor Đorđijoski, Borinka Đoković, Zoran Joksimović. Analiza varijabilnosti arterijskog pritiska merenjem pritiska na obe ruke i u funkciji vremena u bolesnika sa de novo otkrivenom hipertenzijom u odnosu na kontrolnu grupu zdravih. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 44.

Lela Mihajlović-Jovanović, Vesna Petrović. Da li postoji depresivnost kod adolescenata koji su pokušali samopovređivanje? Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 44.

M. Ilić, B. Gavrančić , T. Gavrančić. Radiofrekventna tehnologija u hirurgiji maligniteta jetre. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 45.

Tatjana Gavrančić. Klinički značaj pozitivnog antiglobulinskog testa kod onkoloških bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 46.

Milan Nikolić, Zorica Stevanović. Medikamentozna terapija arterijske hipertenzije kod pacijenata u službi opšte medicine. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 46.

T. Kozomara Dimitrijević, Zvezdana Antić, J. Vidić, Zoran Antić, Dušan Mustur, G. Vidić, J. Terzić. Značaj redovnih kontrola i terapije kod bolesnika sa mutilantnom formom psorijaznog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 47.

B. Gluščević, B. Kraljević, V. Jovanović, P. Stošić, D. Milosavljević, R. Radivojević. Efekti i značaj artroskopsko hirurških tehnika u lečenju disekantnog osteohondritisa kolena. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 48.

Zvezdana Antić, D. Žikić, Zoran Antić, T. Kozomara Dimitrijević, J. Vidić. Depresija – često mentalno oboljenje. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 48.

Miodrag Branković. Glukagon u prehospitalnom tretmanu hipoglikemije. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 49.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Dragan Ilić, Zdravko Habe, Snežana Ilić. Planirane reoperacije u bakterijskom peritonitisu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 50.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Zdravko Habe, Snežana Ilić, Dragan Ilić. Operativni pristup akutnoj komplikaciji divertikularne bolesti kolona – primarna ili sekundarna anastomoza posle sigmoidne resekcije. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 50.

Božo Nešić, Vladimir Ristić, Staniša Lazić, Dragan Miljković, Zoran Matović, Branimir Radulović. Primena krioterapije u lečenju bolnog ramena. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 51.

Ljiljana Z. Milojković, Zorica Cupać. Naša iskustva sa meloksikamom u terapiji degenerativnih oboljenja perifernih zglobova. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 51.

Svetlana Žikić, Biserka Tirmenštajn Janković, Milenko Živanović. Analiza morbidideta, mortaliteta i ranih hroničnih komplikacija bolesnika na dijalizi od 2004. do 2009. godine. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 52.

O. Matkić, M. Miljković. Učestalost torzija sigmoidnog kolona kao etiloški faktor ileusa. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 53.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Zdravko Habe, Snežana Ilić, Dragan Ilić. Tretman incisionalnih hernija suprafascijalnom prolen mesh tehnikom. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 53.

Slavica Majstorović, Grozda Ćosić, Dragana Nikolić. Ultrazvučna dijagnostika abdomena kod pacijenata obolelih od dijabetes melitusa u periodu od 3 meseca (januar–mart 2010. god.). Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 54.

Danijela Nikolić. Povezanost subkliničke hipotireoze i komponenti metaboličkog sindroma. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35(Suppl. 1), 54.

Biserka Tirmenštajn Janković, Dušan Bastać, Sanja Milošević. Značaj kardijalnih biomarkera u proceni strukturnih i funkcionalnih abnormalnosti leve komore kod asimptomatskih predijaliznih bolesnika sa hroničnom bubrežnom bolešću. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 55.

Dragana Nikolić, Slavica Majstorović, Grozda Ćosić. Ultrazvučna dijagnostika promena na karotidnim arterijama u periodu od 6 meseci. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 56.

Ljubica Milošević, V. Stojanović, Z. Pantić, S. Tošić. Karcinom jajnika u Timočkoj Krajini. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 56.

Milena Đurović, Ljiljana Marković, Žarko Borović. Mogućnost liječenja dermalne površne opekotinske rane u dermatološkoj ambulanti. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 57.

Dragan Vasić, M. Miljković, I. Matić, B. Miladinović, M. Stojanović, I. Đorđević. Antikoagulantna terapija kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 57.

Jevrosima Puslojić, N. Mihajlović, Lj. Božilović, M. Ivić, Z. Puslojić, A. Banković. Infekcija posle carskog reza. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 58.

Marijana Milosavljević, Olgica Stanojlović, Miloš Protić, Tatjana Krstić, Svetlana Mladenović. Samolečenje – realnost i potrebe. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 59.

Svetlana Petrović, Snježana Renovčević Bogdanović. Antireumatici i hipertenzija. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 59.

Dušica Milovanović, Jelena Manojlović. Gojaznost kao faktor rizika za arterijsku hipertenziju. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 60.

Goran Bogdanović, Zvezdana Pejčić. Hirurško lečenje preponskih kila u Boru u 2009. godini. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 60.

Dragana Joksimović Stevanović, Snežana Pejčić, Verica Zdravković Vasić. Draga Ljočić – prva žena lekar u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 61.

Slađana Jovanović, Marija Kržanović. Kardiovaskularni bolesnici na kućnom lečenju. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 61.

Srećko Hajduković. Rezultati liječenja akutnog pielonephritisa izazvanog E. coli uporednom primjenom bactrima i cefaleksina. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 62.

Slavica Marjanović, Zorica Đorđevic, Milkica Kostić. Pancef – cefiksim u terapiji infekcija kod starih osoba. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 62.

Ivona Đorđević, Anđelka Slavković, Zoran Marjanović, Vesna Marjanović. Efekti primene octreotid-acetata u konzervativnom tretmanu povreda pankreasa. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 62.

Novica Lučić, Nenad Pavlović, Dragoslav Jovanović , Željko Ilić , Branko Živković, Miodrag Jovanović. Operativno zbrinjavanje preloma u skočnom zglobu lateralnom maleolarnom pločom u periodu 2005–2009. godine. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 63.

R. Mitrović, B. Jeremić, Z. Đurić, M. Matović, N. Pakević, N. Đurić. Urethrotomia interna u periodu 2001–2010. god. na urološkom odeljenju u Valjevu. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 64.

Milena Pandrc. Analiza urina u proceni kvaliteta ishrane pacijenata sa diabetes mellitus-om tipa II. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 64.

Tatjana Novakoviċ, Biljana Iniċ, Srbislava Miliniċ, Milan Filipoviċ, Simon Nikoliċ, Nebojša Mitiċ, Zoran Marčetiċ. Učestalost karcinoma štitaste žlezde ustanovljena aspiracionom biopsijom tankom iglom kod bolesnika sa nodozno izmenjenom štitastom žlezdom. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 65.

Voin Brković, Ljiljana Stefanović, Zoran Puslojić. Učestalost i osobine Helicobacter pylori infekcije u bolesnika sa dispepsijom. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 66.

Aleksandar Ćirić, Milan Živić. Uloga anesteziologa u preoperativnoj pripremi gerijatrijskih bolesnika za ortopedske operacije. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 66.

R. Mitrović, Z. Đurić, M. Matović, N. Pakević, N. Đurić, B. Jeremić, C. Tulić, J. Hadži-Đokić V. Krstevska, Lj. Vujić, J. Radovanović. Naša prva iskustva sa radikalnim prostatektomijama. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 67.

S. Anđelković. Gnojni meningitis –naše petnaestogodišnje iskustvo. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 68.

Igor Maljković, M. Jovanović, D. Antić. Hirurško lečenje sekotina fleksornih tetiva šake – analiza lečenja u periodu 2006–2010. u bonici Bor. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 68.

Dragica Rondović, Rade Kostić, Žaklina Damnjanović. Ultrasonografska dijagnostika u proceni oblika i stepena arterijske ishemije donjih ekstremiteta. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 69.

Bosiljka Cakić, Snežana Stojanović, Zoran Cakić. Infekcije urinarnog trakta kod dijabetičara. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 69.

Vera Najdanović-Mandić, Zoran Roško. Uticaj zapaljenja dojki u babinja na dojenje kod žena porođenih 2009. god. u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 70.

Tomislav Pejović. Operativno lečenje štitaste žlezde na hirurškom odeljenju Opšte bolnice Gornji Milanovac. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 70.

Dragana Ilić Videnović. Kardijalna sinkopa. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 71.

Danica Vujnović, Rade Kostić. Mesto HBOT u lečenju promrzlina. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 72.

Danijela Stankoviċ. Uporedni prikaz hipertenzivnih pacijenata koji su se javljali u SHMP u tromesečnim periodima tokom 2009. i 2010. godine. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 72.

M. Miljković, I. Matić. Primena kompresivne graduisane bandaže u lečenju Ulcus cruris venosuma. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 73.

Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Miroslav Ivić, Ljubisav Božilović, Aleksandar Banković. Condylomata accuminata regio genitalis – četvorogodišnje iskustvo na našem odeljenju. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 73.

S. Vučković, J. Ilić, Ž. Anđelković. Usaglašavanje aktivnosti u procesu ispitivanja sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025 i ISO 15189. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 74.

Miodrag Petković, Dragica Antonijević, Tanja Radović. Psiho-onkologija: istorijat i najčešći psihički poremećaji onkoloških bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 74.

Ana Šijački. Greške i previdi u zbrinjavanju teško i višestruko povređenih – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 75.

Dragana Mitrović, Jasmina Ignjatović, Jovica Đorđević, Rajko Zdravković, Danijela Đorđević,
Aneta Živulović, Emilio Miletić. Epilepsija, značaj blagovremenog dijagnostikovanja – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 76.

Marija Kržanović, Radica Petrović, Petar Firović. Ujedi pasa na teritoriji opštine Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 76.

Jelena Ristić, Milena Mladenović. Uticaj faktora rizika na bolesti dojke (karcinom dojke). Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 77.

Milena Mladenović. Hiperlipoproteinemija radno aktivnog stanovništva društvenih delatnosti u opštini Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 77.

Marija Ilić. Navike u ishrani adolescenata u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 78.

Miodrag Kostić. Stil i način života učenika srednjih škola u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 78.

Žaklina Savić Mitić. Neprepoznati perforativni apendicitis u trećem trimestru trudnoće – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010: 35 (Suppl. 1), 79.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2011: 36 (Suppl. 1).
Jubilarni XXX Timočki medicinski dani.


Zorana Vasiljević. Ishemijska bolest srca danas. Između evropskih preporuka i naše prakse – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1): 5.

Slavica Đukić Dejanović. Mogući napredak u tretmanu depresije – razrešenje kliničkih problema teraporezistencije i rezidualnih simptoma – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 5.

Katarina Sedlecki. Znanje i ponašanje mladih iz Srbije u sferi seksualnosti i reprodukcije – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 5.

Ljiljana Todorović-Đilas. Jod i štitasta žlezda – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 6.

Mile Ignjatović. Gušavost u radovima velikih umetnika – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 6.

Dragana Lozanović- Miladinović. Zdravstveno stanje dece i omladine u Srbiji – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 7.

Vladimir Ćuk. Savremeni pristup onkološkoj hirurgiji – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 8.

Dragan Milić. Koronarna bolest i savremeni principi hirurškog lečenja – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 8.

Snežana Lešović. Značaj acanthosis nigricans u gojazne dece. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 8.

V. Kilibarda, S. Đorđević, Ž. Vučinić, S. Vučinić, J. Jović-Stošić. Ispitivanje uporedne biološke raspoloživosti dva farmaceutska oblika cilazaprila kod zdravih dobrovoljaca. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 9.

Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić. Loop rekorder u dijagnostici nejasnih sinkopa – naša prva iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 10.

Voin Brković. Prediktori veličine infarkta miokarda sa st-elevacijom lečenih primarnom koronarnom interevencijom. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 10.

M. Zdravković, M. Krotin, D. Zdravković, N. Milić, I. Soldatović, M. Ristić, J. Peruničić, S. Radovanović, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, B. Cakić. Razlike između muškaraca i žena postoje i u kvalitetu života i preživljavanju nakon hirurške revaskularizacije miokarda? Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 11.

Dušan Bastać, Zoran Joksimović. Odnos varijabilnosti arterijskog pritiska, pulsnog pritiska i ranog jutarnjeg pritiska iz ambulatornog 24-časovnog monitoringa arterijskog pritiska sa ehokardiografskim parametrima tkivnog doplera u bolesnika pod antihipertenzivnom terapijom. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 12.

Slavica Anđelković. Najčešće zastupljeni alergeni kod dece asmatičara. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 12.

Vladimir Perić, Nenad Veljković. Akutne alkoholne intoksikacije na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice Kikinda. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 13.

Dragica Rondović, Rade Kostić, Žaklina Damnjanović. Posttrombotski sindrom – fizikalna terapija u multidisciplinarnom lečenju. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 14.

Ljubinko Todorović. Prevencija i lečenje razvojnog poremećaja kuka. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 14.

Zaviša Smiljanić, Srbislav Pajić. Pro et contra – livena metalna nadogradnja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 15.

Zorka Dimitrijević, Desa Vuletić, Feđa Kovačević. Promena životnog stila i metformin u terapiji tipa 2 dijabetes melitusa kod gojaznih. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 15.

Čedomir Stanimirović, Tanja Aleksić. Terapija karcinomskog bola putem epiduralnog katetera. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 16.

Ivan Poček. Savremeni pristup zračenja moždanih metastaza – konformalnom zračnom terapijom – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 17.

Zoranka Vlatković, Vinka Repac, Branislava Stanimirov, Ivan Lukić. Anemije malog deteta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 17.

Dušan Mustur, Sofija Sivački-Žitnik, Zvezdana Antić. Uticaj banjskog fizikalnog lečenja na funkcionalni status bolesnika sa osteoartritisom kolena. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 18.

Ljubinko Vasiljević, Ibrahim Preljević, Sajma Bošnjović, Milica Barlov-Dugalić, Nataša Mijailović, Lilija Teodorović, Zumreta Trtovac. Dijabetično stopalo – detekcija i prevencija. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 19.

Dragana Milošević. Bol u grudima – gerb ili ishemija miokarda. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 19.

Dragana Milošević, Darinka Šulić. GFR – prvi korak u otkrivanju hronične bubrežne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 20.

Vinka Repac. Glaukom i preventiva. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 20.

Dragan Cakić. Zastupljenost hipoglikemije i hiperglikemije u radu SHMP u Leskovcu. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 21.

Božo Nešić, Vladimir Ristić, Staniša Lazić, Dragan Miljković, Branimir Radulović,
Irena Dimitrijević, Marko Dimitrijević. Lečenje diklorapidom. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 22.

M. Cimbaljević, M. Muratović, R. Raičević, S. Knežević, S. Mihajlović, J. Zečević. Naša iskustva u liječenju periferne paralize n-facijalisa korišćenjem principa savremene medicine. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 23.

M. Muratović, M. Cimbaljević, S. Kovačević , B. Dabetić, A. Purišić, S. Veljić, V. Ljubić. Naša iskustva u liječenju periartritisa ramena. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 24.

M. Cimbaljević, M. Muratović, R. Raičević, B. Dabetić, A. Purišić, S. Knežević. Naša iskustva u liječenju povreda donjih ekstremiteta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 24.

Božo Nešić, Vladimir Ristić, Staniša Lazić, Dragan Miljković, Branimir Radulović, Anica Subić. Loše emocije i reumatska oboljenja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 25.

Vesna Glišić, Velina Petković, Gordana Papović Đukić. Neuropsihološki poremećaji izazvani bukom kod eksponovanih radnika. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 26.

Dragana Joksimović Stevanović, Slađana Miljković. Osteoporoza – iskustva u ambulanti opšte medicine. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 27.

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić. Incidenca amiodaronom indukovanih tiroidnih difunckija i prediktivni faktori za njihov nastanak. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 28.

Miroslava Paunović, Vesna Tasić, Mimica Jelenković, Milan Jelenković. Analiza morbiditeta pacijenata jednog izabranog lekara. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 28.

Lela Mihajlović Jovanović. Depresija u zavisnosti od funkcionalne onesposobljenosti nakon moždanog udara. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 29.

Zoran Antić, Jelena Terzić, Zvezdana Antić, Aleksandar Rakonjac, Goran Vidić. Incidenca osteoporotičnih vertebralnih fraktura kod kojih je bilo indikovano propisivanje stabilizacionih ortoza. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 29.

Nada Vukadinović, Biljana Cimbaljević, Svetlana Petrović. Kvalitet života bolesnika sa hroničnim bolestima u funkciji pola. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 30.

Milan Nikolić. Efekti fibrata na lipidni profil pacijenata sa hiperlipidemijom. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 31.

Olivera Jovičić. Metabolički sindrom u internističkoj ambulanti u Domu zdravlja u Arilju. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 31.

Vesna V. Radović. Ciprofloksacin je indukovao ozbiljnu neželjenu reakciju kod 65 godina starog pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 32.

Vesna V. Radović. Amoksicilin + klavulanska kiselina (ko-amoksiklav) je indukovao ozbiljnu neželjenu reakciju kod 43 godine starog pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 33.

Miodrag Branković. Prehospitalna primena pantoprazola. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 33.

Tatjana Gavrančić, Brane Gavrančić. Primena krvih komponenti u neonatalnoj eksangvinotransfuziji. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 34.

Marijana Janković, Dejan Jankovic, Zora Okiljević. Evaluacija grupnog REBT tretmana u radu sa zavisnicima. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 35.

Zoran Joksimović, Dušan Bastać. Subtipovi iritabilnog crevnog sindroma prilikom prvog postavljanja dijagnoze. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 35.

Tatjana Gavrančić, Brane Gavrančić. Uloga anti-D i anti-C u razvoju hemolotičke bolesti novorođenčeta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 36.

Nada Mihajlović, Aleksandar Banković. Vaginalne infekcije u prvom tromesečju trudnoće kod trudnica kontrolisanih u savetovalištu za trudnice 2010. godine u Zdravstvenom centru Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 36.

Svetlana Petrović, Snježana Renovčević Bogdanović. Vrednosti holesterola i triglicerida u uslovno zdravoj populaciji. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 37.

Gordana Jovanović, Gorica Rajović, Zvezdana Antić. Primena sedativa u ordinaciji izabranog lekara. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 37.

M. Muratović, M. Knežević. Karakteristike prostatične intraepitelne neoplazije u biopsijskom materijalu. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 38.
Sonja Radojičić. Najčešći razlog nastanka prve epizode aritmije absolute u srednjoj životnoj dobi, u odnosu na pol pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 39.

Srećko Hajduković. Vanbolničko liječenje bakterijske pneumonije kod djece upotrebom cefiksima. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 39.

Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Dragica Rondović. Edem i Sudekova bolest nakon preloma skočnog zgloba. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 40.

Jelisaveta Todorović, Ivana Simić. Doprinos teorije objektnih odnosa porodičnoj sistemskoj psihoterapiji. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 41.

M. Zdravković, M. Krotin, D. Zdravković, N. Milić, I. Soldatović, M. Ristić, J. Peruničić,
S. Radovanović, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, B. Cakić. MSCT koronarnih arterija u dijagnostici promena na koronarnim arterijama u sindromu X – novo oružje u borbi protiv starog neprijatelja? Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 42.

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Radoš Žikić. Prolazno povećanje koncentracije prostatičkog specifičnog antigena (PSA) u toku autoimune trombocitopenije – prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 42.

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović. Primena D-dimera u dijagnostici hiperkoagulabilnosti. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 43.

Borinka Đoković, Ljubinka Nikolić. Značaj ehokardiografskog pregleda u dijagnostici fiziološkog šuma na srcu kod dece. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 43.

Miodrag Branković. Prehospitalni značaj srčanih markera. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 44.

Danijela Đorđević. Daunov sindrom i trudnoća. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 45.

Danijela Đorđević. Rak grlića materice. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 45.

Senadin Pupović, Enisa Pupović. Audiološka dijagnostika timpanoskleroze. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 46.

Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Miodrag Kostić, Brana Kostić, Dragana Petrović, Ljiljana Tešanović. Pojedini socijalni aspekti života adolescenata srednjoškolaca u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 47.

Snežana Lešović, Nenad Crnčević, Milosava Đelkapić. Prevalencija metaboličkog sindroma u gojaznih adolescenata uzrasta od 12 do 18. godine primenom IDF kriterijuma. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 47.

Biljana Kocić, Branislav Petrović. Značaj mas-medija u promociji dobrovoljnog poverljivog savetovanja i HIV testiranja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 48.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, I. Novaković, B. Petrović, M. Radičev. Pojedine determinante kod predgojazne i gojazne dece i adolescenata uzrasta 10 i 15 godina u JUSAD studiji. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 49.

Olica Radovanović, Snežana Tošić, Jasmina Radosavljević. Standardi zdravstvene zaštite na primarnom nivou okruga Zaječar i Bor. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 50.

Branislav Petrović, Biljana Kocić, Nataša Rančić. Stavovi niških studenata i srednješkolaca u vezi lečenja HIV obolelih i inficiranih osoba. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 50.

G. Papović -Đukić, S, Đukić, V. Glišić, N. Mirković, V. Petković. Uticaj gojaznosti, smanjene fizičke aktivnosti i loših navika u ishrani na pojavu hiperlipoproteinemija. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 51.

Biljana Cimbaljević, Nada Vukadinović, Svetlana Petrović, Ljiljana Maksimović. Otkrivanje rizika za nastanak Diabetes mellitusa među zdravom populacijom. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 52.

Dragana Petrović Kenić, Suzana Cvetković, Dragana Joksimović. Identifikacija i uporedni prikaz faktora rizika za KVB kod radnika JKP Vučje i OŠ Nikola Skobaljić u V. Trnjanu. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 53.

Biljana Ilić, Danijela Miodragović. Značaj pravilne ishrane obolelih od Diabetes mellitusa tip II. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 53.

Marina Kostić. Epidemiološka situacija morbila, epidemijskog parotita i rubeole na području Nišavskog i Topličkog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 54.

Viktorija Đorđević. Najznačajniji kontaminenti u vodi za piće antropogenog porekla. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 55.

Milena Slavković, Vesna Slavković, Milojka Jevđić. OTC preparati u trudnoći. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 55.

Dušica Janković, Ivana Ilić. Pandemija AH1N1 kao veliko upozorenje. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 56.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, I. Novaković, B. Petrović, M. Radičev. Pubertet kod predgojaznih i gojaznih dečaka i adolescenata uzrasta 10 i 15 godina u JUSAD studiji. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 56.

Snežana Markišić Milojković, Merima Atanasković. Stanje ishranjenosti (BMI) i energetski unos kod dece mlađeg školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 57.

Jovica Đorđević, D. Mitrović, A. Zlatković, T. Milenković. Savetovalište za mlade, prvih 10 godina! Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 58.

Ljiljana Blagojević, Branislav Petrović, Ljiljana Stošić. Zastupljenost arterijske hipertenzije kod radnika „Telekom Srbija” u Nišu. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 59.

Nada Perišić, Žaklina Stanković, Dragan Anđelković. Pušačka navika kao faktor rizika kod nastanka arterijske hipertenzije. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 59.

Helena Hrnjak. Učestalost pušenja kod bolesnika sa karcinomom larinksa. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 60.

Ranko Pejić, Dušan Mustur. Prisustvo faktora rizika kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 60.

Ljubomir Panajotović, Rade Panajotović, Marko Panajotović. Enchondroma of the hand`s finger. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 61.

Ljubomir Panajotović, Rade Panajotović, Marko Panajotović. Giant primary melanoma of the scalp. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 61.

Stojan Sekulić, Aleksandra S. Sekulić-Frković, Jovica Vasić, Vladimir Popović. Komplikacije akutnog apendicitisa. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 62.

Branislav Starčević, Ana Starčević, Slaviša Zagorac, Tomislav Palibrk, Petar Milenković, Ivan Milošević, Marko Ilić, Goran Damnjanović, Nikola Đorđević, Marko Bumbaširević. Konzervativno lečenja luksacije lakta – značaj dužine nošenja imobilizacije na rezultat lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 62.

V. Najdanović Mandić, B. Popović, Lj. Milošević, S. Milošević. Žene lečene od raka grlića materice u Zaječaru 1996–2010. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 63.

Vladimir Ristić, Mirsad Maljanović, Stevo Jovišević, Miroslav Milankov. Rezultati lečenja preloma dijafize humerusa. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 63.

M. Milojković, A. Bogdanović, M. Čelar, M. Stanković, B. Ilić, M. Pavlović, S. Milojković. Drenaža ili pleuralna punkcija kod traumatskog hematotoraksa. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 64.

Slaviša Zagorac, Aleksandar Lešić, Radomir Lukić, Ivan Milošević, Goran Damnjanović, Branislav Starčević, Marko Ilić, Petar Milenković, Marko Simić, Marija Ninić, Dragan Sovtić, Marko Bumbaširević. Greške pri inicijalnom tretmanu pacijenata sa povredama koštano-zglobnog sistema – prikazi slučajeva. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 65.

Nada Radulović. Incidenca postpartalnih histerektomija u OB „Stefan Visoki”, Smederevska Palanka. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 65.

Aleksandar Ćirić. ASA klasifikacija i procena perioperativnog rizika. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 66.

Boris Gluščević, B. Kraljević, V. Jovanović, P. Stošić, D. Milosavljević, R. Radivojević. Mini inciziona totalna artroplastika kuka. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 67.

Goran Bogdanović, Vladica Ivković, Vesna Marjanović. Ca dojke u Borskom okrugu u prvoj deceniji 21. veka. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 67.

Srbislav Pajić, Zaviša Smiljanić, Mirko Babić, Jelena Babić. Etiologija bola nakon operativne ekstrakcije impaktiranih i retiniranih zuba. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 68.

Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Aleksandar Banković, Kristina Petrović. Carcinoma duplex – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 69.

Tatjana Cagulović, Ljubomir Paunović, Anka Ćirović, Tamara Lakić, Dejan Dimić. Postpartalna histerektomija kao posledica akutnog endometritisa. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 69.

Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Miroslav Tatić. "Damage control" princip u ortopedskoj hirurgiji. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 70.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Olivera Matkić, Zdravko Habe, Snežana Ilić, Dragan Ilić. Ileus kao hirurški problem na našem materijalu u periodu 2004–2010. godine. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 71.

Olivera Matkić, Miroslav Miljković, Ivan Matić. Postincizionalne hernije – na našem materijalu. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 71.

Danijela Stanković, Nensi Mitrović, Tihomir Milovanović, Sanja Mikulović, Biljana Stošić. Faktori od najvećeg uticaja na pojavu intraoperativnih komplikacija kod ortopedskih pacijenata. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 72.

Dušan Đorđević, Miroljub Živković. Oštećenja menisko ligamentarnih struktura kod akutnih povreda kolena muškaraca. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 73.

Ninoslav Dimitrijević, Živorad Didić, Dragan Stanisavljević, Ana Čelić, Biljana Todorović. Pneumatska intrakorporalna litotripsija kalkulusa u ureteru – PIUL. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 73.

Ljubomir Panajotović, Rade Panajotović, Marko Panajotović. Island flaps reconstructio. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 74.

Srbislav Pajić, Zdravko Petković, Zaviša Smiljanić. Savremeni hirurški koncept rekonstrukcije potpornih stubova u lečenju fraktura maksile. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 75.

Srbislav Pajić, Zdravko Petković, Zaviša Smiljanić. Svojstva niskoenergetske i visokoenergetske povrede skeleta i mekih tkiva lica. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 75.

Radovan Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Đurić, N. Pakević. Terapija površnih tumora mokraćne bešike na urološkom odeljenju ZC Valjevo u periodu 2005–2010. god. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 76.

Igor Maljković. Trijaža i kriterijumi prijema opečenog bolesnika na stacionarno lečenje – iskustva ZC Bor. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 77.

Goran Bogdanović, Goran Joksimović, Vladica Ivković. Uloga endoskopije u lečenju kolorektalnog karcinoma. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 77.

Ljubomir Panajotović, Rade Panajotović, Marko Panajotović. Management of hand deformities in hereditary dystrophic epidermolysis bullosa. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 78.

Branislav Starčević, Ivan Milošević, Goran Damnjanović, Marko Ilić, Slaviša Zagorac, Aleksandar Lešić, Marko Bumbaširević. Upotreba spoljašnjeg fiksatora u zbrinjavanju sklopetarnih povreda ekstremiteta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 78.

Ljubomir Panajotović, Rade Panajotović, Marko Panajotović. Surgical treatment of nasal deformity in Binder`s syndrome. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 79.

Ljubica Milošević, Ivana Milanović, Jelena Jovanović. Vaginalne infekcije ¬– najčešći razlog za ginekološki pregled u dispanzeru za žene. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 79.

Tatjana Milaćević, Ivana Janković, Vladislav Milićević, Ivica Milosavljević, Jasmina Diković. Politrauma¬, sve češći izazov jedinici hirurgije u regionalnom zdravstvenom centru. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 80.

Miroslav Cokić. Rizik od anestezije. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 81.

Miroslav Tatić, Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Ana Tatić. Primena LCP ploča u lečenju komplikovanih preloma dugih kostiju, prikaz slučajeva. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 81.

T. Pejović, M. Lazarević, A. Lazić, P. Šutić. Učestalost carcinoma štitaste žlezde, kao uzgrednog nalaza, pri tretiranju benigne patologije. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 82.

Igor Maljković. Rekonstruktivna hirurgija opеčenih bolesnika – petogodišnja analiza lečenja U ZC Bor. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 82.

Vladimir Ristić, Miroslav Knežević, Mirsad Maljanović, Rodoljub Đurić. Rezultati i komplikacije totalnih proteza kuka u Subotici. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 83.

Vladimir Ristić, Jovica Poznan, Mihajlo Vidanović, Mirsad Maljanović. Artroskopske procedure kolenog zgloba – hirurgija sa minimalno komplikacija. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 84.

M. Živković, Z. Šćekić, G. Milojković, D. Đorđević. "Scorpio" reviziona proteza kolena u lečenju deformantnih promena u reumatoidnom artritisu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 85.

Ljubomir Panajotović, Rade Panajotović, Marko Panajotović. Squamous cell carcinoma of the lower lip in elderly. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 85.

Danijel Milosavljević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Boris Gluščević, Radomir Radivojević. Primarna ugradnja endorpoteze kolena kod neobičnih deformiteta. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 86.

Gordana Velojić, Slavica Milenković. Značaj respiratora kao mehaničke podrške ventilaciji kod poremećaja disanja centralnog porekla, prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 86.

Predrag Stošić, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević. Lečenje preloma proksimalnog femura endoprotezom kod obolelih od reumatske bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 87.

Radomir Radivojević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević. Subtotalna endoproteza kuka kod preloma vrata butne kosti starih osoba. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 87.

Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević, Radomir Radivojević. Hirurško lečenje deformiteta prednjeg stopala kod obolelih od reumatoidnog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 88.

Nebojša Paunković, Emil Vlajić, Jane Paunkovic. Ishemijski cerebralni infarkt izazvan kompletnom opstrukcijom leve arerije carotis interne – prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 88.

Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković, Mirko Nikolić. Mallory-Weiss syndrome – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 88.

Nada Trailović, M. Trailović, L. Trailović, V. Brujić, N. Marković, I. Trailović. Prikazi nekoliko interesantnih slučajeva lečenih u dermatološkoj službi u toku 2010. godine: psoriasis, sclerodermia, lichen verrucosus, pediculosis, akralni maligni melanom. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 89.

V. Kilibarda, J. Jović-Stošić, S. Đorđević, G. Brajković, S. Vučinić, V. Putić, Ž. Vučinić. Akutno trovanje propranololom i etanolom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 90.

V. Kilibarda, S. Đorđević, J. Jović-Stošić, V. Putić, M. Jovanović, D. Mihajlović. Primena intralipida u akutnom trovanju verapamilom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 91.

Nenad Ristović, Aleksandar Petrović, Nena Čukić. Sepsa uzrokovana MDR pseudomonas aeruginosa i antibakterijska in vitro/in vivo aktivnost lekova – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 91.

Mirko Nikolić, Ljiljana Jovanović, Bratimirka Jelenković. Ulcus bulbi duodeni u malog deteta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 62.

A. Purišić, S. Lješnjanin, M. Cimbaljević. Vascullitis retinae m. takayasu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 93.

Velina Petković, Vesna Glišić, Gordana Đukić Papović. Profesionalni alergijski kontaktni dermatitis, prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 94.

Dragana Joksimović Stevanović, Slađana Miljković, Milunka Miljković, Verica Zdravković Vasić. Echinococcosis u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 94.

Vladan Simić, Miloš Simić. Hronična infekcija i ostali faktori rizika za nastanak teške HOBP – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 95.

Elvira Lukač-Radončić, Muhamed Islamović. Hipoglikemija ili epileptički napad? Prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 96.

Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Branislava Stanimirov, Ivan Lukić. Kongenitalni glaukom. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 97.

Dragana Joksimović Stevanović, Slađana Miljković. Multipla endokrina neoplazija (MEN I) – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 97.

Nada Perišić, Saša Milićević. Perikarditis u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 98.

Damir Husović, Mirsala Islamović-Aličković, Faruk Pašović. Zbrinjavanje ventrikularne fibrilacije u Službi hitne medicinske pomoći u Novom Pazaru. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 98.

Miroslav Miljković, Ivan Matić, Olivera Matkić. Prikaz slučaja apscesa prednjeg trbušnog zida izazvanog candidom albicans. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 99.

Dušica Milovanović. Benigni tumor medijastinuma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 100.

Biljana Vukašinović. Diferencijalna dijagnoza aneurizme abdominalne aorte – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 100.

Tatjana Radović, Snežana Bajović- Pavlović, Sanja Glišović. Gelastična epilepsija, prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 101.

Biljana Vukašinović. Infekcija i terapija virusa hepatitisa C – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 102.

Ivana Stojanović. Metastaza karcinoma dojke u kolonu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 102.

Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić. Policistični bubrezi – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 103.

Mila Otašević, Radmila Kosić, Marijana Genić. Rombencefalitis kao komplikacija pandemijskog gripa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 103.

Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić. Septični osteoartritis kod novorođenčeta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 104.

Ljubiša Šumarac, Jelena Vasić Šumarac. Hepatitis toksika izazvan primenom flutamida prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 105.

Žaklina Savić Mitić, Slobodan Milošević, Dragiša Mitić. Uterus myomatosus per magna – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 105.

Mirjana Filimonović, Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Slaviša Jovanović. Produžena traumatizacija u porodici – komplikovano odrastanje – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 106.

Dragoslav Ivanović, Dobrinka Ivanović. Rak bubrega. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 107.

Vladan Simić, Miloš Simić. Respiratorna insuficijencija i anemija – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 107.

Saša Micković, Miroslav Mitrović, Milan Jovanović, Mihailo Bezmarević, Darko Mirković,
Marijan Novaković, Nebojša Stanković. Hirurško lečenje izolovanih metastaza melanoma u slezini. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 108.

Slobodan Jovičić, Ljiljana Simić. Fragmenti istorije – 150 god. rada i postojanja prve duševne bolnice u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 108.

Ivana Ilić, Dušan Gostović, Dušica Janković. Epidemija velikih boginja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 109.

Tomislav D. Jovanović. Nastanak i razvoj rendgenske dijagnostike u Kraljevini Srbiji 1897–1918. godine. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 110.

Брана Димитријевић. Борба против великих богиња у обновљеној Србији. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 110.

Goran Čukić. Kada će „sloboda” da usledi? Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 111.

Goran Čukić. Velika medicinska otkrića na lokalnom nivou (entitet – typhus-a exanthematicus-a). Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 112.

Goran Čukić. Istorija medicine i teorija zdravog društva. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 112.

Petar Paunović. Pisci o zdravlju. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 113.

Bojana Cokić. Dojenje u likovnoj umetnosti. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 114.

Bojana Cokić. Vizuelno prikazivanje gojaznosti. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 114.

Emil Vlajić, Ada Vlajić. Epilepsija Svetog Pavla u delima umetnika. Timočki medicinski glasnik, 2011 :36 (Suppl. 1), 115.

Milena Potić Floranović, Jelena Rajković, Miloš Kostić, Branka Mitić, Vidojko Đorđević,
Vojin Savić, Miloš Bogoslović. Uloga elektronske mikroskopije u dijagnostici Alportovog sindroma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 116.

Ivana Ćirić, Predrag Marušić, Dušica Mihajlović, Vlasta Đurišić, Svetlana Živković,
Javorka Stankulić, Staniša Lazić. Rezultati Treće nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija u Borskom i Zaječarskom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 117.

Dragana Mitrović, Rajko Zdravković, Jasmina Ignjatović, Jovica Đorđević, Jasmina Stamenović, Vesna Milijić, Emilio Miletić. Lajmska bolest kod pacijenta školskog uzrasta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 117.

Mihailo Bezmarević, Saša Micković, Vladan Lekovski, Darko Mirković, Nebojša Stanković, Bratislav Trifunović. Akutni pankreatitis: procena težine i ishoda. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 118.

Miloš Bogoslović, Milena Potić, Miljana Stanojković-Nikolić. Uticaj načina ishrane, fizičke aktivnosti i pušenja na hiperlipoproteinemiju radno aktivne populacije u opštini Doljevac. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 118.

Borislav Miletić. Pokušaji samoubistva na teritoriji opštine Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 119.

Marina Milenković, Dušica Janković. Chain of survival – da li to zaista funkcioniše? Timočki medicinski glasnik, 2011: 36 (Suppl. 1), 120.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2012: 37 (Suppl. 1).

Ana Šijački. Previdi u zbrinjavanju teško povređenih – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 5–8.

Tatjana Milenković. Akutna adrenalna insuficijencija kod dece – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 8.

Maja Đorđević. Akutna trovanja kod dece – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37(Suppl. 1), 9.

Vesna Kilibarda. Akutna trovanja lekovima – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 9.

Snežana Đorđević. Uloga salive u praćenju koncentracija antiepileptika u bolesnika na terapiji i u akutnim trovanjima ovim lekovima – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 10–13.

Goran Jovanović. Savremeni pristupi rizičnim bolesnicima u stomatološkoj praksi – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 14.

Dušan Đurić, Vesela Radonjić, Srđan Milovanović, Ivan Pavlović. Delirijum, definicije, terminologija, patofiziologija – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 14.

Vesela Radonjić, Srđan Milovanović, Dušan Đurić, Ivan Pavlović. Delirijum, lekovi koji ga mogu uzrokovati – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 15.

Srđan Milovanović, Vesela Radonjić, Dušan Đurić, Ivan Pavlović. Delirijum, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, lečenje – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 16.

Ljubomir Panajotović, M. Panajotović, R. Panajotović. Infekcija opekotina, prevencija i lečenje – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 17.

Aleksandar Aleksić. Neka od hitnih stanja u endokrinologiji – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1) 17.

Miodrag Đorđević. Akutne komplikacije dijabetesa – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 18.

Bratimirka Jelenković. Akutne komplikacije dijabetes melitusa kod dece i mladih – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 19.

Bratimirka Jelenković. Hipoglikemija kod dece i mladih – predavanje po pozivu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 20.

Vojislav Ćurčić. Adolescencija: od kreativnosti do (auto) destruktivnosti – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 21.

Biljana Kocić, Branislav Petrović. Značaj edukacije zdravstvenih radnika iz oblasti HIV infekcije – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 21.

Miodrag Vrbić. Protejska priroda infektivnih bolesti – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 22.

Tatjana Ille. Savremena postavka medicinskih istraživanja – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 22.

Mirjana Bogavac. Bakterijske infekcije genitalija – potencijalni uzrok prevremenih porođaja – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 23.

Zorica Živković. Sofija Cerović, Jasmina Jocić-Stojanović, Milena Jovašević-Stojanović. Uticaj faktora spoljne sredine na razvoj respiratornih problema kod dece (SINPHONIE projekat u Srbiji) – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 24.

Nevenka Rončević, Aleksandra Stojadinović, Daliborka Batrnek-Antonić. Deca i mladi uključeni u život i/ili rad na ulici – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 25.

Aleksandra Stojadinović, Nevenka Rončević. Mentalno zdravlje adolescenata – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 25.

DušanBastać, Dragan Lović, Vesna Stojanov, Predrag Marušić, Ljiljana Bocić, Marija Drobnjaković, Marija Jovanović, Jasna Božinović. Stopa prevalencije arterijske hipertenzije na teritoriji opštine Zaječar u 2011. god. – epidemiološka anketa Udruženja za hipertenziju Srbije. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 26.

Zorka Dimitrijević. Primena i efikasnost fiksnih kombinacija antihipertenziva u lečenju arterijske hipertenzije. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 27.

Dragana Stamatović, K. Starinac, Z. Živković. Efikasnost peroralnog aciklovira u lečenju herpetičnog gingivostomatitisa predškolske dece. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 28.

Ivan Poček. Uticaj re-iradijacije na preživljavenje pacijentata kod uznapredovalog karcinoma rectum. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 28.

Jasmina Strajnić. Kompjuterizovana tomografija: dijagnostički doprinos 3D rekonstrukcije u rutinskoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 29.

Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanic, Srbislav Pajić. Estetska protetska rehabilitacija na implantatima u anteriornom segmentu maksile. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 29.

Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Branislava Stanimirov, Ivan Antić. Refrakciona mana kao uzrok glavobolje dece školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 30.

Božo Nešić, Mihat Ašotić, Damjan Nešić, Staniša Lazić, Dragan Miljković. Nove mogućnosti u lečenju bakterijskih infekcija. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 30.

Mihat Ašotić. Promene u lumbalnom delu kičme posle artroze jednog kuka. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 31.

Lela Mihajlović-Jovanović, Zorana Beatović. Psihijatrijske smetnje žrtava nasilja u opštini Knjaževac 2010/11. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 32.

Vesna Petković. Reparatura proteze – hitnost u stomatološkoj protetici. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 32.

DanicaVujnović, Rade Kostić. Mesto hiperbarične oksigenacije u terapiji ulcus cruris-a. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 33.

Nadežda Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević. Učestalost karcinoma prostate u Valjevskoj opštini, okrug Kolubara, u periodu januar, 2002. – decembar, 2011. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 33.

J. Drmončić Putica, N. Z. Živković. Akutni otitis media u pedijatrijskoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 34.

Marijana Janković , D. Janković , Z. Okiljević. Efekti psihijatrijskih simptoma kod zavisnika od droga posle primene KBT. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 34.

Ivana Hrnjaković Cvjetković, V. Milošević, V. Jerant Patić, J. Radovanov, G. Kovačević,
D. Cvjetković, S. Stefan-Mikić, A. Patić, I. Elez, V. Filko. Serološka ispitivanja toksoplazmoze i teratogenih virusa u žena generativne dobi. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 35.

Jelena Zvekić-Svorcan, B Stanimirov, K. Filipović. Faktori rizika za postavljanje dijagnoze osteoporoze. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 36.

Dragica Rondović, Rade Kostić, Žaklina Damnjanović. Ultrazvučni nalaz karotidnih arterija kod bolesnoka sa cerebrovaskularnim insultom. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 37.

Marija Ilić, Vesna Šavija‐Đorđević, Jasmina Strajnić, Zvonimir Adamović, Borislav Miletić. Mogućnosti različitih dijagnoskičkih metoda kod traume bubrega zatvorenog tipa. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 37.

Borislav Miletić, Jasmina Strajnić, Marija Ilić. Uloga i značaj MSCT u dijagnostici i evaluaciji intrakranijalnih hemoragija. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 38.

Dragana Ilić Videnović. Značaj određivanja srčane frekvence u proceni prognoze koronarne bolesti i hipertenzije. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37(Suppl. 1), 39.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Ivana Novaković, B. Petrović, M. Radičev. Faktori rizika za kardiovaskilarna oboljenja (KVO) kod dečaka uzrasta 10. godina u JUSAD studiji. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 40.

Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Maja Cukić. Dojenje u prvim mesecima života u opštini Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 41.

Ljiljana Jovanović, Bratimirka Jelenković, Bojana Cokić, Mirko Nikolić, Brankica Vasić. Akutna trovanja i ingestija kod dece i mladih koji su od 2002. do 2011. godine lečeni u Dečijem odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 41.

Dragana Stanojević, Biljana Jaredić. Depresivnost kod adolescenata na Kosovu i Metohiji. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 42.

Slavica Stojiljković, R. Milivojević. S. Stojiljković, Lj. Milivojević. Struktura poremećaja mentalnog zdravlja radnika Hemijske industrije Kruševac. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 43.

Milena Jokšić, S. Šijačić, D. Nikolić, E. Berčenji, L. Andrić, M. Dimitrašković, R. Jokšić-Mazinjanin. Suicidum – tentamen suicidii u radu Službe hitne medicinske pomoći u Bečeju. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 43.

Ljilljana Pešić, Z. Milošević. Imunizacija starih lica od influence. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 44.

Dragana Petović Kenić, Suzana Cvetković, Dragana Joksimović. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u perodu 2009–2011. god. na području DZ Leskovac. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 45.

Nikola Tiodorović, Zoran Milošević, Dragan Nikolić, S. Ristić, M. Marjanović, R. Marković. Interakcije između ekonomije, zdravlja i zdravstvene zaštite. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 46.

Verica Pavlović. Preventivni pregledi u toku prve godine života. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 46.

Olica Radovanović, Snežana Tošić, Jasmina Radosavljević, Vlastimir Bađević. Standardi zdravstvene zaštite na sekundarnom nivou Okruga Zaječar i Bor. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 47.

Biljana Kostadinović, Brankica Vasić. Prevalenca astme u dece školskog uzrastana teritoriji opštine Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 48.

Zoranka Vlatković, V. Repac, I. Lukić, B. Stanimirov, I. Antić. Pušenje ili zdravlje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 48.

Vesna Milošević, G. Kovačević, I. Hrnjaković‐Cvjetković, V. Jerant-Patić, J. Radovanov, V. Filko. Zastupljenost infekcija hepatitis virusima i HIV virusom u populaciji Južnobačkog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 49.

Vesna Glišić, G. Papović-Đukić, V. Petković, Goran Ilić. Specifičnosti zdravstvenog stanja zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 49.

VeraNajdanović-Mandić, Zoran Roško. Perinatalni mortalitet zaječarskog porodilišta 2008–2011. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 50.

Verica Pavlović. Koštano-mišićni deformiteti učenika osnovnih škola u belopalanačkoj opštini. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 51.

Marijana Genić, M. Otasevic, R. Kosic, T. Trimčević. Bezbedno seksualno ponašanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 51.

Mila Otašević, R. Kosić, M. Genić, B. Ugrinić-Sklopić. Prvi seksualni odnos – kada je pravo vreme? Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 52.

Biljana Vukašinović, Slađana M. Hipertenzija – komparativni pregled na lečenje pre 10 godina i danas. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 52.

Snežana Markišić Milojković, Merima Atanasković. Unos vitamina C i anemija kod dece mlađeg školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 53.

Miloš Protić, Ljiljana Jovanović. Elektronski karton u službi opšte medicine Doma zdravlja u Zaječaru – zapažanja izabranih lekara i medicinskih tehničara. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 54.

Marina Kostić. Epidemiološke karakteristike bakterijskih meningita na području Nišavskog i Topličkog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 54.

Nadežda Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević. Učestalost karcinoma prostate u valjevskoj opštini, okrug Kolubara, u periodu januar, 2002. – decembar, 2011. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 55.

Ljubomir Panajotović, R. Panajotović, M. Panajotović. Melanom kože – epidemiologija, etiologija, faktori rizika i prevencija nastanka – plenarno predavanje. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 56.

Stojan Sekulić, A. Sekulić-Frković, A. S. Sekulić. Hirurški tretman povreda debelog creva. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 57.

Boris Gluščević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević,
Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović. Mini inciziona hirurgija kuka. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 57.

Veljko Jovanović, Branimir Kraljević, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević,
Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović. Subtotalna endoproteza kuka kod starih osoba. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 58.

Danijel Milosavljević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Boris Gluščević,
Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović. Totalna artroplastika kuka kod obolelih od reumatoidnog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 58.

Vladimir Ristić. Ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta kolena u Subotici. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 59.

Vladimir Ristić. Rezultati lečenja oštećenja hrskavice kolenog zgloba. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 59.

Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević,
Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović. Totalna artroplastika kolena kod obolelih od reumatoidnog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 60.

Radomir Radivojević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević,
Boris Gluščević, Vukašin Jovanović. Hirurško lečenje reumatskog deformiteta prednjeg stopala. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 60.

Predrag Stošić, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević,
Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović. Hirurško rešavanje periprotetičkih preloma. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 61.
Novica Lučić, Nenad Pavlović, Dragoslav Jovanović, Željko Ilić, Branko Živković, Miodrag
Jovanović, Miodrag Kostić. Prva iskustva sa primjenom oralnog antikoagulansa (pradaxa) u
tromboprofilaksi kod elektivne aloplastične hirurgije kuka. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 61.

Aleksandar Ćirić , Danijela Stanković. TUR(P) sindrom – anesteziološka razmatranja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 62.

Z. Antić, J. Vidić, Z. Antić , A. Rakonjac, G. Vidić, D. Mustur, J. Terzić. Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti u bolesnika starije životne dobi. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 62.

Ljubica Milošević, Miodrag Jevremović, Stevan Meilanović. Poremećaj statike unutrašnjih polnih organa žene i njihova operativna korekcija 2002–2011. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 63.

Miroslav Miljković, I Matić. Bilijarni ileus na našem odeljenju u proteklih 10 godina. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 64.

Danijela Stanković, B.Stošić, A. Ćirić, N. Rangelov, S. Petrović. Efikasnost preemptive analgezije kod kratkotrajnih ginekoloških intervencija. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 64.

Radovan Mitrovic, N. Pakević, N. Đurić, M. Matović, Z. Đurić, B. Jeremić. Perkutano lečenje velikih cista bubrega sklerozacijom i produženom drenažom. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 65.

Mila Stošić, Mladen Dostanić, Milan Stamenić, Branko Milaković,Branislava Baljozović, Valentina
Aleksić. Anesteziološki pristup kod obolelih od akutne intermitentne porfirije. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 66.

Nada Radulović. Učestalost porođaja sa karličnom prezentacijom u porodilištu OB „Stefan Visoki”. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 66.

Miroslav Miljković, I. Matić, O. Matkić. Urođeni megacolon kao posledica mehaničkog ileusa. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 67.

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović‐Kazimirović. Transfuzijska terapija kod akutnog masivnog gubitka krvi. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 68.

Miomir Marković, J. Marković , B. Jovanović , M. Jovanović. Dnevna hirurgija u Specijalnoj hirurškoj bolnici „MG STENS” u Pirotu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 68.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Marija Anđelković Matić, Zdravko Habe. Benigni tumori žučne kese u našoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 68.

Tatjana Milaćević, Ivica Milosavljević. Da li su apsorptivne obloge pomak u lečenju opekotina? Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 69.

Igor Maljković. Rekonstruktivna hirurgija dojke. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 70.

Nebojša Paunković, Dž. Paunković, R. Paunović. Doprinos Službe za nuklearnu medicinu zdravstenoj zaštiti stanovništva Jugoistočne Srbije. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 70.

Petar Paunović. O radu školskih poliklinika i ambulanti Timočke oblasti Moravske banovine i dečjeg oporavilišta na Ozrenu – između dva svetska rata. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 71.

Tomislav D. Jovanović. Prikaz knjige Osnovi iz rentgenologije izdate 1934. godine. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 71.
Tomislav I. Nedeljković, Ivan I. Nedeljković. Češko-srpska porodica Burian: prof. ing. Vojteh Adalbert, Jovanka, ing. Jaroslav i prof. dr Jovan V. Burian – značaj za istoriju nauke i medicine Timočke Krajine i Srbije u 19. i 20. veku. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 72.

Miomir Marković, J. Marković, B. Jovanović, M.Jovanović. Dr Milorad (Milutina) Glišić (1896–1968), Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 72.

Tanja Šuluburić, D. Šuluburić. Razvoj zdravstva u Dragačevu do Drugog svetskog rata. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 73.

Emil Vlajić, Ada Vlajić. Neurobiološki aspekti kreativnosti. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 73.

Bojana Cokić. Medicina i umetnost. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 74.

Goran Čukić. Enciklopedija zdravlja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 75.

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Kosta Nikolić. Udružena pojava Graves‐ove i Plummer-ove bolesti – prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 76.

Aleksandra Paunović, S. Petrović, S. Strainović. Tetanus – bolest koja je pala u zaborav. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 76.

N. Pakević, R. Mitrović, Z. Đurić, B. Jeremić, M. Matović, N. Đurić. Spontana ruptura bubrežnog angiomiolipoma. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 77.

Zoran Joksimović, Hakija Bašić, Dušan Bastać. Metahroni kolorektalni karcinom– prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 77.

Ivana Stojanovic, D. Mladenović. Liposarkom nosa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 78.

Nataša Stanulov, Dragana Dujin Pecarski, Mirna Kuzman. Osteosarkom Ewing. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 79.

Slobodan Stojiljković. Poremećaji repolarizacije miokarda kod sportista – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 79.

Mirko Nikolić, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković, Ljiljana Jovanović, Brankica Vasić. Dečak sa metilmalonskom acidemijom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 80.

N. Trailović, M. Trailović, V.Brujić, N.Marković, I. Trailović, L. Trailović. Lichen planus exfoliativus – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 81.

Biserka Stajić. Krvarenje iz digestivnog trakta. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 82.

Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić, Mirko Nikolić, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić. Effusio pleurae kod desetogodišnjeg dečaka – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 82.

Miodrag Branković. Stres hiperglikemija kod pacijenta sa AIM – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 83.

Dejan Cvjetković, I. Hrnjaković Cvjetković, B. Tomašev, J. Jovanović, S. Stefan-Mikić, S. Sević. Teška pneumonija izazvana virusom influence A (H1N1), Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 84.

Vesna V. Radović. Natrijum-valproat je indukovao ataksiju kod 7 godina starog pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 85.

Vesna V. Radović. Paracetamol je indukovao krvarenje iz nosa kod 23 godine starog pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 85.

I. Lukić, B. Stanimirov, V. Repac, I. Antić. Dijagnostika i lečenje hipotrofije infraspinatusa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 86.

Z. Antić, J.Vidić, Z. Antić, J. Terzić, G. Vidić, D. Mustur, V.Slavić. Pojava hroničnog autoimunskog hepatitisa u bolesnice sa ulceroznim kolitisom. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 86.

Nadežda Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević. LH RH agonosti u terapiji karcinoma prostate – prikaz slučajeva. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 87.

Velina Petković, V. Glišić, A. Petković. Urticaria e frigore – urtikarija na hladnoću – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 88.

Emilio Miletić, D. Milijić, D. Mitrović, Ž. Milojić, I. Radosavljević. Akutni edem pluća – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 88.

Damir Husović, Faruk Pašović, Aladin Husović, Mirsala Islamović-Aličković, Dejan Belojica. Reanimacija u Službi hitne pomoći u Novom Pazaru. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 89.

Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić. Multipla skleroza kod adolescentkinje – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 89,

Biljana Vukašinović, Slađana M. Sistemska ateroskleroza – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 90.

N. Rangelov, D. Stanković, S. Petrović, A. Nikolić. Perioperativne anafilaktične reakcije kod pedijatrijskog pacijenta podvrgnutog hitnom hirurškom zbrinjavanju. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 91.

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Dušan Vešović. Amiodaronom indukovana tirotoksikoza kod prethodno subklinički hipotiroidnog pacijenta na terapiji amiodaronom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 92.

Dušica Milovanović. Arteritis temporalis – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 92.

Nada Radulović. Zapuštena vanmaterična trudnoća. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 93.

Bojan Pešić, Saška Pešić. Edemi nogu. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 94.

Bojan Pešić, Slobodan Milosavljević, Slaviša Ristić, Zoran Milosavljević, Srđan Djordjević, Saša
Lazović, Igor Milosavljević, Saška Pešić. Karcinom kolona – dijagnostika. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 94.

Mirjana Ćeranić, S. Arsenijević, Z. Džida. Prediktivni značaj elektoencefalografije u praćenju oporavka deteta obolelog od cerebellitis varicellosa. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 95.

Brankica Vasić, B. Jelenković, M. Antić. Problemi u svakodnevnom životu devojčice sa kraniofaringeomom –prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 95.

Bratimirka Jelenković, Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić,Mirko N0ikolić, Brankica Vasić. Prevremeni pubertet – prikaz nekoliko oblika. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 96.

Aladin Husović, Damir Husović, Mirsala Islamović‐Aličković, Faruk Pašović, Bilsena Kurtanović. Zbrinjavanje alergiske reakcije u Službi hitne medicinske pomoći u Novom Pazaru. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 97.

Biserka Stajić. Gojaznost kod dece i komplikacije. Timočki medicinski glasnik, 2012: 37 (Suppl. 1), 97.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2013: 38 (Suppl. 1).

Đuro Macut. Sindrom policističnih ovarijuma – metabolički i reproduktivni aspekti. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 5.

Bojana Stamenković. Rano otkrivanje i lečenje reaumatoidnog artritisa. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 6.

Vladan Živaljević. Da li je karcinom tiroideje nasledan ili ne? Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 6.

Ljubomir Panajotović. Savremeni koncept u lečenju teških opekotina. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 7.

Rade Živković. Savremeni trendovi u rekostrukciji endodontski lečenih zuba. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 7,

Milan Stanulović. Tradicionalna medicina i odnos prema medicini zasnovanoj na dokazima. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 10.

Mile Ignjatović. Izučavanje istorije medicine u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 10.

Srđan Milovanović. Spavanje – fiziološki ritmovi: poremećaji. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 10.

Nikola Trajanović. „Z“ hipnotici. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 10.

Vesela Radonjić. Somniferna fitoterapija. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 10.

Dušan Đurić. Morfeus – Bog sna. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 10.

Bastać Dušan, Joksimović Zoran. Ima li razlike između skleroze aortne valvule i aortne stenoze u kliničkim i ehokardiografskim parametrima? Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 11.

Milanko Čukanović, Dragan Zdravković, Jasmina Stepković. Glavni režimi terapije insulinom kod dece i adolescenata. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 12.

Svetlana Turudić, Slađana Pešić Gilanji. Učestalost depresivnih poremećaja među adolescentima. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 13.

Milan Nikolić. Efekti terapije losartanom na kvalitet glikoregulacije, lipidni profil i mokraćnu kiselinu kod hipertenzivnih pacijenata. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 13.
Vinka Repac, Branislava Stanimirov, Ivan Antić, Ivan Lukić. Slabovidost kod dece i preventiva. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 14.

Dragana Marić, Violeta Nedić. Bol porekla n. ishiadicusa – tretiranje akupunkturom. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 14.

Ćirić Aleksandar, Stojanović Dragana, Živić Milan, Colić Velimir. Privremeni pristup za hemodijalizu kao indikacija za plasiranje centralnog venskog katetera (CVK). Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 15.

Miroslav Stojanović, Rade Panajotović, Marko Panajotović, Ljubomir Panajotović. Lokalni režnjevi u zatvaranju defekata nosa. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 16.

Rangelov Nataša, Stanković Danijela, Božilović Ljubisav, Istatkov Boban. Opšta anestezija za operativno završavanje trudnoće, hitnost, učestalost intraoperativnih komplikacija, starosna struktura porodilja, Apgar scor kao pokazatelj kondicije neonatusa u 2012. godini u ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 16.

Ljubica Milošević, Stojanović V, Golubović G, Pantić Z, Milošević Lj. Akutni abdomen i hiruški pristup na Ginekološko-akušerkom odeljenju 2003–2012. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 17.

Nebojša Pakević, Z. Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Dr N. Đurić. Hidronefroza usled opstrukcije uretero-pijeličnog segmenta – hirurško lečenje. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 17.

Ivana Kostić, Dimitrije Bekan, Ana Marija Antić. Glikoregulacija pacijenata sa diabetes mellitus-om tip II – sekundarno insulin zavisnih. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 18.

Mitrović Dragana, Zdravković Rajko, Đorđević Jovica, Ćirić Danijela, Miletić Emilio, Bogoslović Miloš, Miljana Mladenović, Nataša Milović, Aneta Živulović, Zlatković Ana. Gilbertov sindrom kod pacijenta školskog uzrasta, prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 19.

Miloš Bogoslović , Milena Potić-Floranović, Dragana Mitrović, Miljana Mladenović-Petrović. Sam svoj lekar. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 19.

Bojana Chiritescu, Bratimirka Jelenković. Uticaj bezalkoholnih pića na nastanak karijesa. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 20.

Mirjana Krkić, Saška Manić, Maja Mladenović. Uticaj atrijalne fibrilacije i hronične kardiomiopatije na preživljavanje kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 21.

Maja Mladenović, Saška Manić, Mirjana Krkić, Srđana Štulić. Ispitivanje funkcije trombocita i efikasnosti antitrombocitne terapije kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom. Timočki medicinski glasnik, 2013:38(Suppl. 1), 21.

Jelenković Bratimirka, Mirko Nikolić, Vasić Brankica, Cukić Maja. Povezanost porođajne težine, arterijskog krvnog pritisaka i stanja uhranjenosti kod dece pred polazak u školu. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 22.

Ivana Đurić-Filipović, Đorđe Filipović, Maja Stojanović, Zorica Živković. Znanja i stavovi pedijatra prema vakcinaciji. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 23.

Olica Radovanović, Snežana Tošić, Jasmina Radosavljević. Pokazatelji rada opštih bolnica Okruga Zaječar i Bor kao osnov reforme sistema zdravstvene zaštite. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 24.
Vešović Dušan, Aleksić Željka, Aleksić Aleksandar. Prevalencija faktora rizika za razvoj hroničnih nezaraznih bolesti kod zdravstvenih radnika – rezultati periodičnog lekarskog pregleda. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 25.

Mirko Nikolić, Jelenković Bratimirka, Vasić Brankica, Cukić Maja. Prosečne vrednosti hemoglobina kod dece rođene 1994. i 2004. godine, pred polazak u školu. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 26.

Slavica Anđelković. Učestalost dijabetes melitusa (DM) – tip I kod dece u opštini Smederevo (1990–2010). Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 27.

Vlajić Ada, Vlajić Emil. Predstave bolesti i invaliditeta u umetnosti Vajmarske republike. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 28.

Petar Paunović. Dr Mićo Mićović, prvi upravnik Higijenskog zavoda u Zaječaru – povodom jubileja 60 godina od osnivanja i početka rada Higijenskog zavoda u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 28.

Bojana Cokić. Vizuelno prikazivanje dečijeg doba. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 29.

Miljana Mladenović-Petrović, Snežana Mladenović, Dragana Mitrović, Miloš Bogoslović. Dr Dimitrije Zlatanović, autor prvih udžbenika iz stomatologije. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 29.

Stanimirov Branislava. Žene lekari učesnice Balkanskih ratova. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 30.

Tanja Šuluburić, Šuluburić D, Ćurčić Ivana. Zvali su ga „Dragačevska majka”. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 30.

Željka Aleksić, Nenad Ristović, Aleksandar Aleksić, Dušan Vešović. Preživeli 2 – udruženost funkcijskog tiroidnog adenoma i subakutnog tiroidita – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 31.

Miroslav Stojanović, Rade Panajotović, Marko Panajotović, Ljubomir Panajotović. Gigantski melanom lica. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 32.

Vera Najdanović Mandić, Slobodan Milošević, Ljubiša Narodović, Davor Mladenović. Hormonski aktivan tumor jajnika dijagnostikovan cervikalnim kancer skriningom. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 32.

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Kosta Nikolić. Tireoidna oboljenja netipičnog toka – prikaz nekoliko bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 33.

Kosić Radmila, Otašević Mila, Milinčić Ljubica. Slučajno otkrivena meningokokna sepsa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 33.

Ivana Stojanović, Davor Mladenović. Metastaza karcinoma pluća u želucu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 34.

Violeta Nedić, Dragana Marić. Zastupljenost moždanih udara prema polu i faktorima rizika među pacijentima kućnog lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 34.

Dragana Marić, Nediić Violeta. Prevencija kardiovaskularnih komplikacija metaboličkog SyX akupunkturom. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 35.
Saša Mihajlović, Emilio Miletić. Tinitus kao simptom, a ne bolest. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 35.

Ivan Lukić, Vinka Repac, Branislava Stanimirov. Ultrasonografija u dijagnostici i kontroli sprovođenja terapije parcijalnih lezija medijalnog kolateralnog ligamenta kolena. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 36.

Vesna Glišić, Velina Petković, Darinka Stožinić. Primena ultrazvuka abdomena kao skrining metode u okviru preventivnih pregleda. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 36.

Milićević Mirjana, Aleksić Željka, Aleksić Aleksandar. Postproceduralni hipotiroidizam kod pacijenata lečenih radiojodom zbog autoimunog hipertirodizma. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 37.

Vesna Petkovic, Lidija Milovanovic. Supradentalna akrilatna proteza kao mogućnost estetskog rešavanja krezubosti. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 37.

Aneta Živulović, Negovan Vasilijić, Miroslava Paunović, Dragana Mitrović. Bol u grudima – zastupljenost na terenu. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 38.

Stanković Danijela, Ćirić A, Magdić V, Nikolić A. Primena laringealne maske za obezbeđenje vazdušnog puta kod otežane ili nemoguće intubacije – dvogodišnje iskustvo u ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 38.

Ivan Matic, Miroslav Miljkovic, Marija Andjelkovic Matic, Olivera Matkic. Naša iskustva u lečenju pilonidalne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 39.

Miljković Miroslav, Matic I, Matkic O. Primena kompresivne graduisane bandaže u lečenju ulcus cruris venosuma na našem materijalu. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 39.

Milošević Ljiljana, Jovanović Krsta, Milošević Ljupka. Konverzija epiduralne anestezije za porođaj u opštu anesteziju za carski rez: prospektivna studija učestalosti, faktora rizika, hirurškog i anestezijskog vremena odziva. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 40.

Radovan Mitrović, N. Pakević, N. Djurić, Z.Djurić, M. Matović, V. Krstevski, Lj. Vujić. Dijagnostika i terapija tumora bubrežnog parenhima na urološkom odeljenju zc valjevo u periodu 2000–2012. g. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 40.

Biljana Vukašinović. Dijagnostika metaboličkog sindroma u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 41.

Zvekić-Svorcan Jelena, Filipović K, Stanimirov B, Repac V. Pušenje kao faktor rizika za nastanak osteopenije/osteoporoze. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 42.

Milošević Vesna, Kovačević G, Hrnjaković-Cvjetković I, Stefan Mikić S, Petrović T, Radovanov J, Elez I, Patić A, Jovanović-Galović A. Zastupljenost hepatitisa A i hepatitisa E kod stanovnika Južnobačkog okruga. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 43.

Ivana Hrnjaković-Cvjetković I, Milošević V, Stefan Mikić S, Petrović T, Cvjetković D, Kovačević G, Radovanov J, Patić A, Elez I. Najčešće bakterijske zoonoze u ljudi u Vojvodini u periodu 2005–2011. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 43.

Slađana Anđelić. Indikatori urgentnog odgovora Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd u 2012. godini. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 44.
Emilio Miletić, Dragana Mitrović, Saša Mihajlović, Mladen Timilijić. Akutno pijanstvo kod pacijenata službe Hitne pomoći. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 44.

Stanimirov Branislava, Repac V, Zvekić-Svorcan J, Antić I, Lukić I, Filipović K. Zdravi stilovi života. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 45.

Biljana Vukašinović. Učestalost hipertenzije kod osoba sa metaboličkim sindromom. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 45.

Vesna Andrejević, Bisenija Radivojević, Nevenka Ilić. Značaj uvođenja predmeta „Zdravstveno vaspitanje" u škole. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 46.

Vesna Andrejević, Bisenija Radivojević, Snežana Barjaktarević Labović. Mesto i uloga promocije zdravlja u javnom zdravlju. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 47.

Bisenija Radivojević, Andrejević Vesna. Unapređenje razvoja preventivnih zdravstvenih usluga u Službi za zdravstvenu zaštitu studenata. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 48.

Jelena Mišić, Magdalena Đorđević. Bela kuga u Srbiji i opštini Knjaževac. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 48.

Radovan Mitrović, N.Pakević, N. Djurić, Z. Djurić, M. Matović, V. Krstevski, R. Kovačević. Tranziciocelularni karcinom pijelona sa tumorskim trombom u renalnoj veni – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 49.

Jokšić Zelić Milena, Jokšić-Mazinjanin Radojka, Nikolić Dušan, Andrić Lana, Jokšić Neda, Berčenji Emilija, Ćirić-Feher Valerija. Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija u dečijem uzrastu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 50.

Zoran Jovanović, Vojislav M. Low flow anestezija u ZC Negotin – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 50.

Ljubica Milinčić, Radmila Kosić, Mila Otašević. Apsces mandibularne regije kod osamnaestomesečnog deteta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 51.

Mila Otašević, Radmila Kosić, Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Ljubica Milinčić. Značaj heteroanamneze za brzu dijagnostiku meduloblastoma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 51.

Vasić B, Vlajić E, Nikolić S, Jelenković B. Multipla skleroza kod šesnaestogodišnje adolescentkinje – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 52.

Nadežda Đurić, R. Mitrović, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević, G. Jevtić, A. Milutinović,
J. Radovanović. Neuroendokrini sitnoćelijski karcinom prostate – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 53.

Ljubica Milinčić, Radmila Kosić, Mila Otašević. Virusna ospa ili alergija? – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 53.

Jasmina Stamenović, Magdalena Đorđević, Jelena Mišić. Dišenova mišićna distrofija (DMD) – opšte karakteristike. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 54.

Aneta Živulovic, Negovan Vasilijić, Miroslava Paunović, Dragana Mitrović. Akutni infarkt miokarda – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 55.

Saša Mihajlović, Emilio Miletić. Menijerova bolest – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013: 38 (Suppl. 1), 55.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2014: 39 (Suppl. 1).

Vojislav Ćurčić. Psihopatologija adolescencije u problematičnom okruženju. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 6.

Miroslava Živković. Savremeni principi lečenja demencija. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 6.

Irena Dujmović Bašuroski. Terapija relapsa u multiploj sklerozi. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 7.

Emil Vlajić. Neurobiološki aspekti kreativnosti. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 7.

Goran Jovanović. Neuralgija n. trigeminusa – stomatološki aspekt. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 8.

Julijana Nikolić-Popović. Jatrogenije. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 8.

Snežana Manojlović. Stigmatizacija osoba sa mentalnim poremećajem. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 9.

Nenad Rudić. Razvojni poremećaji iz spektra autizma – rana dijagnoza – neophodnost ili mit. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 9.

Jelisaveta Todorović. Narativni pristup u porodičnoj psihoterapiji. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 10.

Ivan Paunović. Hirurško lečenje oboljenja nadbubrežne žlezde. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 12.

Dragan Delić. Značaj infektivnih bolesti u XXI veku: od zabluda do istine. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 12.

Miodrag Vrbić. HIV infekcija. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 13.

Maja Jovanović. Mesto i podrška psihijatara u detekciji i lečenju HHC kod IV zavisnika – viđenje infektologa. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 13.

Vesna Mihailović. Uticaj antiretrovirusne terapije i koinfekcija B i C hepatitisom na biohemijske parametre jetrine funkcije kod obolelih od AIDS-a. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 14.

Biljana Mijović. Epidemiologija i prevencija bolničkih proliva koje izaziva Clostridium difficile. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 14.

Slađana Anđelić. Savremeni model prijemno-distributivnog centra u Srbiji – Call centar Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 15.
Ljubomir Panajotović. Povrede šake – savremeni pristup lečenju. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 15.

Miroslav Stojanović. Mulitidisciplinarni princip u dijagnostici i lečenju metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 16.

Ivica Stančić. Gerontostomatologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 16.

Rade Živković. Kojim putem u zbrinjavanju abrazije zuba. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 17.

Dragan Zdravković. Kliničke i metaboličke karakteristike u podgrupi metabolički zdravih gojaznih adolescenata. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 17.

Dragana Tomić-Naglić. Prevencija globalnog kardiometaboličkog rizika kod gojaznih. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 18.

Milena Mitrović. Značaj prevencije i rane dijagnostike hroničnih komplikacija šećerne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 19.

Miodrag Đorđević. Savremena terapija tipa 2 dijabetesa. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 19.

Đorđe Moravčević. Proizvodnja i upotreba zdravstveno bezbednog povrća. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 19.

Biljana Kocić. Antropometrijski parametri kao faktori rizika za nastanak raka dojke u žena. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 20.

Miodrag Branković. Terapijski pristupi u anafilaksi i sistemskim alergijama. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 21.

Milanko Čukanović, Jasmina Stepković, Mirjana Simić, Anđa Čukanović. Da li blagovremeno prepoznajemo šećernu bolest kod dece? Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 22.

Ivan Ranković, I. Đurić-Filipović, J. Martinov, D. Miletić, Đ. Ćulafić, M. Stojanović, A. Antić, N.Antonijević, N. Grubor, J. Mannath, M. Perišić. Ishemijski hepatitis: metabolički sindrom i inflamacija kao nove terapijske mete. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 23.

Dušan Bastać, Dragan Lović, Zoran Joksimović. Mikroalbuminurija i hipertrofija miokarda leve komore u arterijskoj hipertenziji. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 23.

Milan Đorđević, Milan Jelenković, Dragana Mitrović. Trajanje dijabetesne ketoacidoze pri primeni savremenih terapijskih algoritama. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 24.

Biljana Vukašinovi. Sniženje vrednosti glikoziranog hemoglobina kombinovanjem metformina i repaglinida u terapiji dijabetesa tipa 2. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 25.

Biljana Vukašinović. Postprandijalna glikemija kao prediktor mikrovaskularnih komplikacija. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 26.

Slađana Milošević, L. Hristov Mitić, S. Antonijević. Implementacija kliničkog puta za dijabetes melitus. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 26.
Emilio Miletić, Dragana Mitrović, Saša Mihajlović, Mladen Timilijić. Arterijska hipertenzija kod pacijenata hitne pomoći. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 27.

Milan Nikolić. Bisoprolol i nebivolol u monoterapiji kod pacijenata sa novodijagnostiokovanom hipertenzijom. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 27.

Rushit Jashari. Epilepsy after ischaemic stroke. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 28.

Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Saška Manić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Dušan Vešović. Da li jednostavni klinički parametri mogu biti prediktori ishoda medikamentne tirosupresivne terapije kod pacijenata sa Grejvsovom bolešću? Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 28.

Atila Gondoš, Aleksandar Ćirić, Milena Jokšić Zelić, Ankica Vasić, Eva Benarik, Laura Kadaš. Pogrešna procena ili pogrešna informacija. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 29.

Vinka Repac, B. Stanimirov, Ivan Lukić. Ispitivanje vidne oštrine malog deteta – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 29.

Vinka Repac, Ivan Lukić. Vidna oštrina zaposlenih u Domu zdravlja Žitište. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 30.

M. Vučković, N. Menković, J. Markov, M. Ilić, A. Petković I, L. Davidović, D. Mašulović. Uloga MDCT u planiranju operativog pristupa aneurizme aorte i postoperativnom praćenju. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 31.

Vesna Šavija Đorđević, Mirjana Žikić, Tihomir Kostić. Primena razlicitih dijagnostickih metoda kod dijagnostikovanja duodenalne fistule. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 31.

Ivana Hrnjaković Cvjetković, A. Patić, N. Nikolić, G. Kovačević, J. Radovanov, A. Jovanović Galović, V. Milošević. Infekcije virusima parainfluence u dece i odraslih. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 32.

M. Vučković, N. Menković, M. Ilić, J. Markov, A. Petković, M. Stojanović, Ž. Marković, D. Mašulović. Takayasu arteritis – od pretpostavke do MDCT-om potvrđene dijagnoze. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 33.

Lj. Milošević, Jovanović K, Lj. Milošević. Akutni respiratorni distres sindrom – nova berlinska definicija ARDS-a u kliničkoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 34.

Danijela Stanković, A. Nikolić. Profilaksa postoperativne mučnine i povraćanja (PONV) kod ambulantnih intervencija izvedenih u anesteziji – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 35.

Ivan Matić, Miroslav Miljković, Z. Habe, D. Ilić, O. Matkić. Akutni pankreatitis – izbor metode lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 36.

Ljubica Milošević, J. Jovanović, I. Milanović, M. Jovanović, Lj. Milošević. Višeplodne trudnoće i IVF (in vitro fertilisation). Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 36.

Božidar Đorđević, Jasmina Žikić. CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacture) postupak. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 37.

V. Petković, L. Milovanović. Savremeni princip protetskog lečenja endodonski zbrinutih zuba. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 38.

Marina Kostić, Svetlana Stević, Zoran Veličković. Bakterijski uzročnici enterokolitisa na teritoriji grada Niša. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 38.

Ivana Đurić-Filipović, I. Ranković, Đ. Filipović, M. Tasić. Zdravstveni radnici i vakcinacija protiv gripa. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 39.

Mirjana Avramović, S. Živković, D. Vuksanović, M. Mihajlović, N. Jovanović, A. Bojanić. Rak glića materice u Rasinskom okrugu i izazovi u sprovođenju Nacionalnog skrining programa. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 40.

Vera Najdanović-Mandić, Ana Veljković. Znanje zaječarskih osmaka o kontracepciji i polno prenosivim bolestima 2014. godine. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 40.

Vesna Andrejević, B. Radivojević, M. Ilić. Reproduktivno zdravlje studenata, znanja o HIV-u i PPB. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 41.

Brankica Vasić, B.Jelenković, B. Kostić, Lj. Tešanović, D. Petrović. Učestalost štetnih navika, pušenje cigareta i konzumiranja alkohola kod adolescenata u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 42.

Vesna Andrejević, B. Radivojević. Zavisnost od interneta kao problem mladih. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 42.

Bisenija Radivojević, V. Andrejević. Navike u ishrani i fizička aktivnost studenata. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 43.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Ivana Novaković. Porođajna težina i faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dečaka u 10. i 15. godini u JUSAD studiji. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 44.

M. Nikolić, N. Savić, B. Radojević. Uticaj indeksa telesne mase na pojavu znakova polnog sazrevanja kod dečaka. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 45.

N. Savić, M. Nikolić, B. Radojević. Uticaj indeksa telesne mase na pojavu znakova polnog sazrevanja i pojavu menarhe kod devojčica. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 46.

Radoš Žikić. Kada kod urologa? Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 46.

Sonja Antonijević, L. Hristov Mitić, S. Milošević. Epidemija hepatitisa A na teritoriji Novog Sela. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 47.

Gordana Kovačević, L. Turo, Ž. Vinarž, G. Marinković, B. Brašanac, D. Vuleta, N. Rodić, S. Tica,V. Petrović, V. Milošević. Prevalenca infekcije humanim papiloma virusima kod devojaka srednjoškolske populacije i studenata u Novom Sadu. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 47.

D. Vešović, P. Radojković, M. Žilih. Prevalencija oboljenja koštano-zglobnog sistema kod službenika u banci – rezultati periodičnog lekarskog pregleda. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 48.

Savica Mićković, S. Keković. Poremećaj metabolizma lipida kod zdravstvenih radnika. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 49.

Savica Mićković, S. Keković. Zdravstveni radnici – pušači ili nepušači. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 50.

Sonja Antonijević, L. Hristov Mitić, S. Milošević. Prisustvo porodičnog nasilja kod pacijenkinja lekara opšte medicine. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 50.

Mirko Trailović, Žaklina Savić Mitić, Maja Cukić. Arteficijalni abortusi u Zdravstvenom centru Zaječar u periodu od 2009. do 2013. godine. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 51.

Ljiljana Pešić, Zoran Milošević. Aktuelna javnozdravstvena problematika u oblasti populacije starih lica. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 52.

Nada Trailović, Mirko Trailović, D. Tiodorović-Živković. Acne vulgaris lečene izotretinoin-om, prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 52.

I. Stojanović, D. Mladenović. Maligni melanom analnog kanala – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 53.

Slavica Anđelković. Malnutricija – prošlost ili naša sadašnjost (prikaz slučaja). Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 54.

Ljiljana Milošević, Milena Genčić, Ljubica Milošević. Akutni pankreatitis usled primarnog hiperparatireoidizma: prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 55.

D. Vešović, P. Radojković, M. Žilih. Novoоtkriveni slučaj diabetes mellitus-a tokom sistematskog lekarskog pregleda – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 56.

Nadežda Đurić, R. Mitrović, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević,V.Jovanović. Izolovana povreda skrotuma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 56.

Gordana Živanović, Vesna Glišić, Zoran Ćirović. Sy Carpal Tunnel kao profesionalno oboljenje – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 57.

Ana Veljković, Vera Najdanović Mandić. Prikaz slučaja dvanaestogodišnje trudnice. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 58.

Dragana D. Žorić. Prikaz slučaja: klijent sa kojim je teže… Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 58.

I. Lukić, Dž. Abazović, V. Repac, B. Stanimirov, M. Andrić. Plazma bogata trombocitima (PRP) u lečenju rupture tetive duge glave bicepsa. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 59.

Tomislav D. Jovanović, Marija Jovanović, Milan Z. Stojanović.Trideset godina mamografske dijagnostike u Leskovcu. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 59.

Miljana Mladenović-Petrović, Dragana Mitrović, Miloš Bogoslović. Uloga manastira Sveti Dimitrije u lečenju stanovništva Bele Palanke i okoline. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 60.

Bojana Cokić. Down sindrom pre Down sindroma. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 60.

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Kosta Nikolić. Povodom 45 godina zaječarske nuklearne medicine. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 61.

Zoran Joksimović. Kratak istorijski prikaz merenja krvnog pritiska i lečenja hipertenzije. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 61.

Dragana Mitrović, Jovica Đorđević, Danijela Ćirić, Emilio Miletić, Miloš Bogoslović, Miljana Mladenović, Milan Đorđević. Upotreba interneta kod đaka u Knjaževcu. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 62.

Miloš Bogoslović, Milena Potić-Floranović, Miljana Stanojković Nikolić, Dragana Mitrović, Milan Spasić, Miljana Mladenović-Petrović. Učestalost mentalnih poremećaja u Službi opšte medicine Doma zdravlja Doljevac. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 63.

Milan Đorđević, Slobodanka Milićević Mišić, Simonida Šeškar Stojančov. Trovanje korozivom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 63.

Dragana Stojanović, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Marko Cvetković. Pojedine determinate stepena uhranjenosti devojčica pred upis u školu i u periodu adolescencije (u 7, 14. i 17. godini) generacije rođene 1996. godine u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 64.

Marko Cvetković, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Dragana Stojanović. Pojedine determinate stepena uhranjenosti dečaka pred upis u školu i u periodu adolescencije (u 7, 14. i 17. godini) generacije rođene 1996. godine u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 65.

Ivica Milošević, Dragoslav Božilović, Vesna Jović. Obostrana donja luksacija ramenog zgloba (luxatio erecta humeri bilateralis) – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014: 39 (Suppl. 1), 65.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2015: 40 (Suppl. 1).

Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Dragana Adamović, Marko Dimitrijević, Milan Nikolić. Odeljenje invazivne kardiologije u Zaječaru – jednogodišnje iskustvo. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 7.

Miodrag Ostojić, Aleksandar Jolić. Revaskularizacija miokarda: kome, kada, kako? Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 7.

Zoran Perišić. PKI u terapiji infarkta miokarada bez ST elevacije. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 8.

Milan Pavlović. PKI u terapiji infarkta miokarada sa ST elevacijom. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 9.

Milan Nedeljković. Nove tehnologije u interventnoj kardiologiji, transkateterska. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 9.

Nikola Jagić, MladenTasić. Fiziologija koronarnog protoka i značaj merenja funkcionalne rezerve protoka. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 10.

Dušan Bastać. Stabilna angina pektoris: medikamentozna terapija ili revaskularizacija miokarda (PCI, CABG)? Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 12.

Nenad Božinović. Hronične totalne okluzije koronarnih arterija (CTO). Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 13.

Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov, Dragana Adamović, Marko Dimitrijević, Milan Nikolić. Indikacije i kontraindikacije za dijagnostičku selektivnu koronarnu angiografiju. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), predavanje po pozivu, 13.

Velibor Marković. Sindrom hiperaktivne bešike (OAB), Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 16.

Biserka Tirmenštajn Janković. Uloga kardijalnih biomar. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 16.

Dimitrije Segedi. Upotreba VIO kautera kod vaginalne histerektomije. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 17.

Ljiljana Radojčić. Hitna stanja u ginekologiji i akušerstvu. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 18.

Aleksandar Jurišić. Primena 3D multislice ultrazvuka u analizi fetalnog lica i otkrivanju anomalija u razvoju lica fetusa. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 19.

Bojana Cokić. Učestalost i struktura kongenitalnih anomalija u opštini Zaječar za period 1995–2012. godine. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 20.

Aleksandar Aleksić. Tiroidea i trudnoća. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 20.

Milena Mitrović. Značaj prevencije i rane dijagnostike hroničnih komplikacije šećerne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 21.

Đorđije Karadaglić. Acne vulgaris – mogućnosti i dometi savremene terapije. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 21.

Rade Živković. Estetska rekonstrukciji gornjih anteriornih zuba. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 21.

Ivica Stančić. Planiranje parcijalne skeletirane proteze – greške u svakodnevnom radu. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 22.

Goran Jovanović. Oralnohirurške intervencije kod pacijenata koji boluju od hemofilije i Fon Vilebrandtove bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 23.

Ljubomir Panajotović. Savremeni koncept u lečenju hroničnih rana. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 23.

Dušan Jerinkić. Novo shvatanje biologije dijabetesa. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40(Suppl. 1), plenarno predavanje, 24.

Snežana Lešović. Komorbiditet kod gojazne dece i mladih. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 25.

Nada Dimković. Terapija hipertenzije kod hroničnih bubrežnih bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 25.

Vladimir Ćuk. Savremeni hirurški stavovi u lečenju IBC. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 26.

Petar Paunović. Mediji i javno zdravstvo. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 27.

Mile Ignjatović. Hirurško zbrinjavanje srpske vojske 1914–1915. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 27.

Mile Ignjatović. Tri tifusa 1915. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), plenarno predavanje, 28.

Dušan Bastać. Povezanost debljine intimomedijalnog kompleksa, karotidnih plakova i stenoza sa stepenom hipertrofije miokarda leve komore u bolesnika sa hipertenzijom. Timočki medicinski glasnik,
2015: 40 (Suppl. 1), 29.

Stojnev S, Stojanović I, Krstić M, Mladenović D. Imunohistohemijska ekspresija markera apoptoze u karcinomu želuca. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 30.

Veselinov V, Davidović V. Procena nutritivnog statusa pacijenata na hroničnom programu dijalize u Opštoj bolnici Kikinda. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 31.

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić. Amiodaronom indukovan subkilinički hipotiroidizam. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 31.

Škorić J. Učestalost komplikacija arterijske hipertenzije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 32.

Davidović V, Veselinov V. Uloga VAC terapije u tretmanu rana. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 33.

Stanković D, Jerotijević Lj. Spinalna anestezija za carski rez (sectio caesarea) – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 34.

Miloševič Lj, Jovanović K. Postupak sa morbidno gojaznim pacijenatom u jedinici intenzivne nege. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 35.

Marković V, Žikić R. Hiperaktivna bešika (OAB). Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 36.

Biljana Ivelja, Lidija Banjac, Draško Nikčević, Nenad Vušurović. Kliničke manifestacije enterovirusne infekcije. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 36.

B. Tirmenštajn Janković, D. Bastać, S. Milošević, S. Žikić, M. Živanović. Povezanost anemije, ehokardiografskih nalaza i nivoa B tipa natriuretskog peptida kod asimptomatskih bolesnika sa hroničnom bubrežnom bolešću. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 37.

Krstić M, Stojnev S, Vidović N, Anđelković Matić M, Stojanović I, Mladenović D. Korelacija mucinskog fenotipa i ekspresije KLF4 u karcinomu želuca. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 38.

Klisić A. Kardiometabolički profil adolescentkinja sa metaboličkim sindromom. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 39.

Milošević Lj, Miljuš-Ušaj Z, Jovanović K. Prokalcitonin (PCT) koristan marker za rano dijagnostikovanje sirsa, sepse, teške sepse i septičnog šoka kod starije populacije. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 39.

Vinka Repac, Stanimirov Branislava, Lukić Ivan, Repac Marina. Glaukom u masovnim nezaraznim bolestima. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 40.

Milan Đorđević, Slobodanka Milićević Mišić, Simonida Šeškar Stojančov, Dragana Mitrović, Miloš Bogoslović. Jednogodišnja analiza hospitalizovanih pacijenata na odeljenju toksikologije KC Niš. Timočki medicinski glasnik, 2015:40(Suppl. 1), 41

Miloš Bogoslović, Marko Tasić, Dragana Mitrović, Milan Đorđević. Zastupljenost faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata na teritoriji opštine Doljevac. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 42.

Tatjana Mitović, Vera Najdanović-Mandić, Ivanka Milošević. Anemije u trudnoći porođenih žena 2014. u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 42.

Davidović Vladimir, Veselinov Vladimir. Paget-Schroetter sindrom kao prvi simptom maligne bolesti – prikaz dva pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 43.

Marko Jović, Ljubiša Narodović, Marija Kero, Milomir Marinković. Diferencijalno dijagnostička problematika abdominalnih tumora – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 44.

Dragana Mitrović, Karin Vasić, Danijela Ćirić, Emilio Miletić, Miloš Bogoslović, Milan Đorđević. Sindrom amnionskih brida. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 44.

Mitić D, Savić Mitić Ž, Najdanović Mandić V. Stavovi o higijensko-dijetetskom režimu i navike trudnica u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 45.

Mihajlović N, Nakić M, Ćosić S, Dinov V, Nakić A, Filipović S, Šagrić M, Savić-Mitić Ž, Antonijević S. Navike u ishrani starih ljudi u Zaječaru i Vranju. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 46.

Magdalena Todorović Nikolić, Vera Najdanović Mandić, Miodrag Todorović. Smrtnost od raka materice u opštinama okruga Bor i okruga Zaječar u 2001. i 2013. godini. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 47.

Violeta P, Janjić O. Zdravstvena bezbednost vode za piće u Užicu sa aspekta prisustva cijanobakterije planktothrix rubescens. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 47.

Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, I. Novaković. Povezanost lipidnog statusa i stepena uhranjenosti dece i adolescenata uzrasta 10 i 15 godina u JUSAD studiji. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 48.

Miljana Mladenović-Petrović, Slavica Cvetković, Tijana Nikolić. Stopa incidencije obolelih od šećerne bolesti u belopalanačkoj opštini u periodu od 2010. do 2014. Godine. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 49.

Ćosić S, Andrić A, Baralić M. Mentalna higijena i stres kod učenika Srednje medicinske škole u Užicu. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 50.

Vera Najdanović Mandić, Gordana Lučić. Istorijat Ginekološko-akušerske službe u Zaječaru do 2015. godine. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 51.

Brakočević D, Jovanović M. Orleanka srpske medicine, dr Draginja, Draga, Ljošić Milošević. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 52.

Ljubomir Panajotović, Marko Panajotović, Rade Panajotović. Estetika kao funkcija u medicine. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 52.

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Milijana Jakovljević. Život i delo dr Hakaru Hashimota. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 53.

Vladimir Mitov, Milan Nikolić, Ana Zlatković, Marko Dimitrijević, Aleksandar Jolić, Dragana Adamović. Anomalni odstup leve koronarne arterije – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 54.

Vladimir Mitov, Ana Zlatković, Marko Dimitrijević, Milan Nikolić, Aleksandar Jolić, Dragana Adamović. Tranzitorna ishemijska dilatacija leve komore u perfuzionoj scintigrafiji miokarda kao marker višesudovne koronarne bolesti – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 54.

Miljan Jović, Ljiljana Jović, Vladimir Mitov, Davor Mladenović, Dragana Sotirović, Tanja Stefanović, Žanko Đurić. Obezbeđenje vazdušnog puta traheotomijom u toku KPCR na terenu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 55.

Dušan Bastać. Rano otkrivanje i ehokardiografska evaluacija stranih masa u srcu sa prikazom slučaja ranog otkrivanja miksoma leve pretkomore dijagnostikovanog u Internističkoj ordinaciji „Dr Bastać”. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 56.

Vladimir Mitov, Marko Dimitrijević, Ana Zlatković, Milan Nikolić, Aleksandar Jolić, Dragana Adamović. Akutni koronarni sindrom izazvan bridge-om prednje descedentne arterije – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 56.

Stojanović I, Mladenović D, Stojnev S. Maligni melanom uterusa, cerviksa i jajnika – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 57.

Vasić B, Jelenković B, Jovanović Lj, Vlajić E. Neurokutani sindromi u desetogodišnjem periodu u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 58.

Davor Mladenović, Ivana Stojanović, Tihomir Kostić. Duktalnikarcinom dojke i non-Hodgkin „mantle cell” limfom dijagnostikovani kod iste pacijentkinje – „duplex tumor ” – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 58.

Nakić M, Mihajlović N, Dinev V, Nakić A, Filipović S. Stepen životnog zadovoljstva studenata u Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 59.

Stanimirov B, Repac V, Lukić I. Zašto mladi započinju da puše? Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 60.

Kavarić N, Klisić A, Ivelja B, Injac T. Prevalenca metaboličkog sindroma kod adolescentkinja u Crnoj Gori. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 60.

Kavarić N, Klisić A, Injac T, Ivelja B. Povezanost mokraćne kiseline sa visceralnom gojaznošću u adolescentnoj populaciji. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 61.

Mirjana Avramović, Živković S, Vuksanović D. Rezultati sprovođenja nacionalnog skrining programa raka dojke u Rasinskom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 61.

Vera Najdanović Mandić, Magdalena Todorović Nikolić. Trend porođaja na Ginekološko-akušerskom odeljenju Zaječar u periodu od 1960. do 2014. Godine. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 62.

Škorić J. Praćenje porasta broja respiratornih infekcija kod dece predškolskog i školskog uzrasta u opštini Ub. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 62.

Emilio Miletić, Dragana Mitrović, Marija Lazarević, Milica Vasilijić, Marija Miletić. Maligni tumori kod pacijenata službe hitne pomoći. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 63.

Lučić Prokin Aleksandra, Živanović Željko, Popović Sanela, Šekarić Jelena, Buhmiler Kornelija, Kokai Zekić Timea. Toxoplasma encefalitis u HIV infekciji – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 63.

Marina T, Tasić V. Medicinski med u terapiji ulcera nogu – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 64.

Marina T, Tasić V. Pankreatitis i hiperparatireoidizam – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 65.

Biljana Ivelja, Aleksandra Klisić, Nenad Vušurović. Porodična neurofibromatoza tip 1 – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 65.

Ljiljana Jovanović. Strano telo u bronhu (Corpus alieni bronchi) – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 66.

Davor Mladenović, Vera Najdanović. Velika folikularna cista kod šesnaestogodišnje pacijentkinje – prikaz slučaj. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 67.

Vukašinović B. Akutni angularni glaukom – značaj rane dijagnostike. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 67.

Lukić I, Stanimirov B, Repac V, Antić I. Dijagnostika i lečenje hipotrofije infraspinatusa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 68.

Vukašinović Biljana. Uvođenje DPP-4 inhibitora u terapiju dijabetesa tipa 1. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 1), 68.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2015: 40 (Suppl. 2).
Drugi simpozijum „Medicina u umetnosti.”


Kornelija Đaković-Švajcer. Bolest viđena očima umetnika (predavanje po pozivu), Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 3.

Ljubomir Panajotović, Marko Panajotović, Rade Panajotović. Medicina kao tema umetničkog dela. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 4.

Emil Vlajić. Smrt u očima umetnika (predavanje po pozivu). Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 5.

Marija Mališić¬ Korać, Marija Joksimović, Marina Đuretić. Medicina renesanse i umjetnost. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 5.

Marina Đuretić-Guzina. Dragana Stevanović, Branko Raičević. Istorijski razvoj crnogorske medicine. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 6.

Marijana Janković, Ana Okiljević, Dejan Janković, Zora Okiljević. Portret izmučenog umetnika, nagrada za kreativnost kao breme. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 8.

Miloš Bogoslović, Marko Tasić, Dragana Mitrović, Miljana Mladenović. Muzika kao lek. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 9.

Dimić Dejan, Ivana Damnjanović, Nemanja Dimić , Ljiljana Timotijević, Jelena Menković. Da li četiri godišnja doba Vivaldija oslikavaju stanje njegove bolesti? Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 10.

Marin Bašić. Mentalni poremećaji kao tema u filmskoj umetnosti: genetski i psihijatrijski pristup. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 11.

Marko Tasić, Miloš Bogoslović, Dragana Mitrović. Umetnost medicine: veština međuljudskog odnosa. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 12.

Miljana Mladenović-Petrović, Snežana Mladenović, Dragana Mitrović, Miloš Bogoslović), Marija Lilić. Srpski lekari koji su i pisci. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 12.

Miloš Protić, Ljiljana Milošević, Ljiljana Jovanović, Biljana Velić. Zapažanja Leonarda da Vinčija u proučavanju hemodinamike i funkcionisanja sinusa valsalve. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 13.

Marija Mandić. Prikaz lekara u dečjoj poeziji. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 14.

Bojana Cokić. Vizuelno prikazivanje Down sindroma (predavanje po pozivu). Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 15.

Bratimirka Jelenković. Uticaj medija na fizičko zdravlje dece i mladih (predavanje po pozivu). Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 15.

Brankica Vasić. Etičke dileme medijskog sadržaja na decu i mlade (predavanje po pozivu). Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 17.

Dragana Mitrović, Ćirić Danijela, Miletić Emilio, Bogoslović Miloš, Tasić Marko, Miljana Mladenović. Medicina, crtani filmovi i deca. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 17.

Nataša Kulić, Slobodan Vuletić. Semiotička analiza Rembrantove slike „Čas anatomije doktora Jana Dejmona” iz 1656. godine. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 18.

Esad Kučević. Mutilacija – sakaćenje koje život znači. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 19.

Marina Đuretić-Guzina, Branko Raičević, Marija Mališić- Korać. Očna protetika – umetnost u oftalmologiji. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 20.

Maja Radanović. Simbioza Fride Kalo i Dijega Rivere kroz koncepte transakcione analize. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 21.

Maja Radanović. Transakcioni portret Margite Stefanović – Magi. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 22.

Branislava Davidović, Vladimir Davidović. Dr Nikola Hadži-Nikolić – prvi srpski ginekolog i akušer. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 23.

Vladimir Davidović, Veselinov Vladimir, Branislava Davidović. Dr Vojislav Subotić – otac srpske hirurgije. Timočki medicinski glasnik, 2015: 40 (Suppl. 2), 24.


Indeks autora / INDEX

A

Abazović Dž. 375
Aćimović T. Gordana 321
Adamović Blaga 342,383
Adamović Dragana 376,380,383
Adamović Zvonimir 360,383
Aleksić Aleksandar 330,350,359,365,368,369, 373,377,378
Aleksić Slavoljub 328
Aleksić Tanja 349
Aleksić Valentina 363
Aleksić Željka 309,316,330,334,350,365,368, 369,373,378
Anđelić Slađana 309,333,369,371
Anđelković D. 314
Anđelković Dejan 319,328
Anđelković Dragan 352
Anđelković Dragoslav 312
Anđelković Matić M. 378
Anđelković Matić Marija 363
Anđelković S. 314,346
Anđelković Slavica 310,319,328,334,348,368, 375
Anđelković Ž. 374
Andraši Olga 323
Andrejević V. 374
Andrejević Vesna 370,374
Andrić A. 379
Andrić L. 361
Andrić Lana 370
Andrić M. 374
Angelov Mirjana 342
Antić A. 372
Antić Ana Marija 367
Antić D. 346
Antić Dragan 336
Antić I. 361,363,365,370,381
Antić Ivan 360,367
Antić M. 365
Antić Z. 315,345,365
Antić Zoran 305,308,313,320,334,336,337,341, 344,349,350
Antić Zvezdana 305,308,313,316,320,334,336, 337,339,341,344,349,350
Antonijević Dragica 347
Antonijević G. 308
Antonijević Gordana 311,312,341
Antonijevic N. 372
Antonijević S. 317,372,379
Antonijević Sonja 374,375
Aranđelović Ljubiša 342
Aranđelović Slađana 317
Arsenijević S. 365
Arsenijević Tomislav 304,305,306
Arsić Miodrag 324
Ašotić Mihat 360
Atanasijević Dragana 337
Atanasković Merima 313
Atanasković-Marković Marina 313,352,362
Avramović Mirjana 338,374,380
Avramović Tomislav 316
 

B

Babac Snežana 331,333,335,343
Babić I. 321
Babić Jelena 353
Babić Mirko 353
Babović Radomir 326
Bađević Vlastimir 361
Bajić R. 304,308
Bajić Ruža 327
Bajović-Pavlović Snežana 315,356
Bajraktarević Adnan 313,327,334
Bakić M. 305,327
Baljozović Branislava 363
Banjac L. 378
Banković A. 345
Banković Aleksandar 315,317,324,330,331,335, 341,347,350,353
Baralić M. 379
Barjaktarević Labović Snežana 370
Barlov Stanko 335
Barlov-Dugalić Milica 349
Basarić Emilija 304,311,312,323,325,326,327,
332,335,338,324
Bašić H. 341
Bašić Hakija 364
Bašić Marin 364
Bastać D. 308,341,344,378
Bastać Dušan 304,307,308,309,317,318,325, 326, 329,330,331,334,343,344,345,348,350, 359,364,366,372,376,378,380
Batrnek-Antonić Daliborka 359
Beatović Zorana 360
Begić Zijo 327,334
Bekan Dimitrije 376
Belanović Stanica 310
Belojica Dejan 365
Benarik Eva 373
Berčenji E. 361
Berčenji Emilija 383
Bezmarević Mihailo 357
Bivolarević Snežana 327
Bjelogrlić Goran 303,305,307,308,310,312,317, 321,326,327,331,335,340,343
Blagojević Božidar 338
Blagojević Ljiljana 352
Bocić Ljiljana 359
Bogavac Mirjana 359
Bogdanović A. 318,331
Bogdanović Aleksandar 335,337
Bogdanović G. 337
Bogdanović Goran 309,317,318,322,345,353, 354
Bogdanović V. 318,331
Bogdanović Vesna 310,312,328
Bogdanović M. 331
Bogdanović-Stanisavljević Bojka 343
Bogdanović-Živkov Marija 311
Bogicić S. 315
Bogicić Srđan 304,306,307,310,317,325,327
Bogoslović Miloš 357,358,365,367,368,375,376, 379,381
Bojanić A. 336,374
Bokan B. 304,308
Bokan Biljana 304,308,309,316
Bonđerović Milan 306,308
Bonović Petrija 325
Boričić Ivan 335
Boričić Marija 328
Borković S. 304,309
Borković Slavojka 307,308,316
Borović Žarko 345
Bošnjak Milan 326
Bošnjaković-Perić Svetlana 384
Bošnjović Sajma 349
Božić Vesna 321
Božić Zorica 323,325,342
Božilović Dragoslav 321,322,336,341,353,354, 367,374
Božilović Ljubisav 307,312,317,324,330,331, 335,341,345,347
Božinović Jasna 359
Božinović N. 376
Brajković G. 355
Brakočević D. 379
Branković Miodrag 344,350,351,364,372
Brašanac B. 374
Brković Danijela 324
Brković Voin 346,348
Brujić V. 340,355,364
Brujić Vera 327,334,341
Budimirović Julija 303,307,311
Buhmiler K. 381
Bulić Bojana 329
Bumbaširević Marko 353,354
 

C

Cagulović Tatjana 328,338,339,353
Cakić B. 348,351
Cakić Bosiljka 346
Cakić Dragan 349
Cakić Zoran 346
Cero Nebojša 321,323,342
Cerović Sofija 359
Chiritescu Bojana 367
Cimbaljević Biljana 328,342,343,350,352
Cimbaljević M. 349,356
Cojkić Ljubinka 325,327,321
Cokić Bojana 303,307,310,312,314,323,320, 327,334,345,357,361,364,366,368,375,377,382 Cokić Ivan 318
Cokić Miroslav 318,354
Colić Velimir 367
Crnčević Nenad 351
Crnobarić Milan 328
Cukić Maja 361,367,368,375
Cupać Zorica 344
Cvetanović Ivana 329.384
Cvetanović Predrag 329,384
Cvetić Marina 325,327
Cvetković Danijela 306
Cvetković Marko 376
Cvetković Slavica 379
Cvetković Suzana 352,361
Cvetković Zoran 304,319
Cvjetković D. 360,369
Cvjetković Dejan 364

Č, Ć

Čanković Dušan 324
Čanković Kosta 324
Čanković Miloš 323
Čanković Svetlana 324,325
Čantrić G. 312
Čavić Dragan 325
Čelar M. 353
Čelar Marko 335,337
Čelić Ana 354
Čelojević Siniša 316
Čučović Snežana 343
Čukanović Anđa 366
Čukanović Milanko 366,372
Čukić Goran 317,325,311,340,357,364
Čukić Nena 322,327,340,341,355
Ćeranić Avdo 315
Ćeranić Dž. 315
Ćeranić Mirjana 365
Ćirić A. 363,369
Ćirić Aleksandar 346,353,363,367,373
Ćirić Danijela 367.376,379,382
Ćirić Dragana 304
Ćirić Ivana 358
Ćirić Jelena 343
Ćirić Košanin Vesna 343
Ćirić-Feher Valerija 370
Ćirjaković Ivana 309
Ćirović Anka 353
Ćirović Zoran 375
Ćosić Grozda 311
Ćosić S. 379
Ćosić Vesna 345
Ćuk Dragomir 321
Ćuk Vladimir 348,377
Ćulafić Đ. 331,372
Ćurčić Ivana 368
Ćurčić Vojislav 359,371
 

D

Dabetić B. 349
Damnjanović Goran 353,354
Damnjanović Ivana 382
Damnjanović Nada 310
Damnjanović Žaklina 308,320,329,331,343,346, 348,351,360
Damnjanović Zvonko 317,323
Davidović Branislava 382
Davidović L. 373
Davidović V. 378
Davidović Vladimir 379
Delić Dragan 371
Didić A. 306,314
Didić Ana 312,322
Didić Ž. 306,310,314
Didić Živorad 312,322,336,354
Dikanović Verica 306
Diklić Aleksandar 321
Diković Jasmina 304,330,336,354,385
Dimić Dejan 353,382
Dimić Nemanja 382
Dimitrašković M. 361
Dimitriev Svetlana 304
Dimitrijev S. 337,385
Dimitrijev Svetlana 318,322
Dimitrijević Dragan 322
Dimitrijević Irena 349
Dimitrijević Ljutica 339
Dimitrijević Marko 349,376,380
Dimitrijević N. 306,310,312,314
Dimitrijević Ninoslav 311,312,315,322,330,332,
336,354
Dimitrijević Sandra 326,334,338
Dimitrijević Zorka 325,335,343,349,359
Dimković N. 377
Dinev V. 380
Dinkić Dobrica 334
Dinov V. 379
Donfrid B. 303
Dostanić Mladen 363
Dragnić Nataša 324
Dragović Čedo 342
Drmončić Putica J. 360
Drobnjaković Marija 359
Drobnjak-Tomašek O. 303
Dujin Pecarski Dragana 364
Dujmović Bašuroski Irena 371
Dukić Danijela 325
Dumitrašković Mladen 306

Đ

Đelkapić Milosava 351
Đinđić-Andrić J. 305,308
Đokić D. Svetlana 331,332,333
Đokić Dragoljub 338
Đokić Ivica 305,320
Đokić Nenad 342
Đoković A. 333,385
Đoković Borinka 343,344,351
Đorđević Božidar 373
Đorđević D. 355,
Đorđević Danijela 347,351
Đorđević Dragan 335
Đorđević Dušan 354
Đorđević Gordana 305,312
Đorđević I. 345
Đorđević Ivona 346
Đorđević Jovica 341,347,352,358,367,376
Đorđević Ksenija 328
Đorđević-Lalošević Vesna 334,338
Đorđević Lj. 338,
Đorđević Ljubiša 303
Đorđević Magdalena 370
Đorđević Maja 358
Đorđević Milan 372,376,379
Đorđević Miodrag 307,359,372
Đorđević Momčilo 305,312
Đorđević Nevena 333
Đorđević Nikola 353
Đorđević S. 333,348,355
Đorđević Snežana 358
Đorđević Vesna 333,334,338
Đorđević Vidojko 357
Đorđević Viktorija 352
Đorđević Srđan 319
Đorđieska Makajić Ljiljana 317
Đorđijoski Igor 325,326,329,343,344
Đukić Dejanović Slavica 347
Đukić Papović Gordana 356
Đukić S. 352
Đukić V. 343
Đurđević Đulepa Aida 327,334
Đurić Dušan 358,366
Đurić N. 346,354,363,364,367
Đurić Nadežda 360,362, 365,370,375
Đurić Rodoljub 355
Đurić V. 309
Đurić Vesna 303
Đurić Z. . 331,346,354,360,362,363,364,365,367,
370,375
Đurić-Filipović I. 372,374
Đurić-Filipović Ivana 367
Đurić Žanko 380
Đurišić Nebojša 306,319
Đurišić Vlasta 358
Đurišić Saša 319
Đurović Ljiljana 343
Đurović Milena 345
 

Džida Z. 365
Džunić Maja 327,338,340

E

Elez I. 360,369
Elšeik A. 317
Ergić Mirjana 327
Erhartić M. 305,306
Елисеев Вилхелм 319
 

F

Filimonović Mirjana 357
Filipović Branka 305
Filipović Đ. 374
Filipović Đorđe 367
Filipović K. 360,369,370
Filipović S. 379,380
Filipović Slobodan 323
Filko V. 360,361
Firović Petar 328,341,347
Furnigić Dušan 314,321

G

Galović B. 303,312
Garić Đurđa 323,343
Gavrančić B. 344
Gavrančić Brane 350
Gavrančić Čedomir 305,307,308,311,314
Gavrančić T. 344
Gavrančić Tatjana 344,350
Genčić Milena 375
Gligorijević D. 303,312
Gligorijević Snežana 306,343
Glišić Dragan 304
Glišić Milorad 364
Glišić V. 352,365
Glišić Vesna 349,356,361,369,375
Glišović Sanja 332,356
Gluščević B. 341,344
Gluščević Boris 335,336,353,355,362
Golubović G. 367
Golubović Zoran 303,311,317
Golubović Z. 313,337
Gondoš Atila 373
Gostović Dušan 357
Grozdanić Zorica 311
Grubor N. 372
Grujić Branka 310,335
Gurginov M. 341
Gurginov Maja 306,307,309,310,313,333
 

H

Habe Z. 314,373
Habe Zdravko 322,336,337,344,345,353,363
Hadrović F. 343
Hadrović Z. 343
Hadži-Đokić J. 346
Hajduković Srećko 305,317,324,331,346,351
Harhaji Sanja 324
Havelka Marija 321,340
Hedrih Vladimr 309
Hinić S. 311
Hristov Mitić L. 372,374,375
Hrnjak Helena 352
Hrnjaković Cvjetković Ivana 361,364,369,373
Husović Aladin 365,366
Husović Damir 356,365,366

I

Ignjatović J. 341
Ignjatović Jasmina 306,309,310,313,347,358
Ignjatović Mile 348,366,378
Ilić B. 353
Ilić Biljana 338,352
Ilić Bojan 335,337
Ilić D. 314,342,373
Ilić Dejan 342
Ilić Dragan 304,323,325,326,327,328,332,335, 337,338,344,345,353
Ilić Goran 361
Ilić Ivana 352,357
Ilić J. 347
Ilić L. 309
Ilić M. 312,339,344,373,374
Ilić Marija 327,337,338,347,360
Ilić Marjan 303,312
Ilić Marko 353,354
Ilić Milunka 315
Ilić Mirka 328
Ilić Mirko 315
Ilić Nevenka 370
Ilić Slobodan 331
Ilić Snežana 337,344,345,355
Ilić Sonja 315
Ilić T. 308
Ilić Tomislav 307,321
Ilić Vanja 323,338,343
Ilić Videnović Dragana 318,319,325,326,329, 334,346,360
Ilić Z. 342
Ilić Ž. 309
Ilić Željko 335,346,363
Ille Tatjana 359
Inić-Kostić Biljana 342
Injac T. 380
Islamović Muhamed 356
Islamović-Aličković Mirsala 356,365
Istatkov Boban 367
Ivanišević Mira 310
Ivanović Danijela 322
Ivanović Dobrinka 357
Ivanović Dragoslav 357
Ivanović Tatjana 328
Ivašković Nadežda 306,326
Ivelja B. 380
Ivelja Biljana 378,381
Ivetić Vesna 311,320
Ivić M. 345
Ivić Miroslav 324,331,335,341,347
Ivković D. Katarina 329
Ivković V. 337
Ivković Vladica 343,353,354
 

J

Jagić Nikola 376
Jagodić-Torbica Vidosava 329
Jakovljević M. Svetlana 328
Jakovljević Mirjana 328,380
Janačković Ljiljana 310,323
Janićijević Aleksandar 319
Janjić O. 379
Janjić Olivera 328,380
Janković D. 360,
Janković Dejan 381
Janković Dušica 352,357,358
Janković Goran 314
Janković Ivana 354
Janković Jelena 322,325,337,339,342
Janković Marijana 327,350,360,381
Jaredić Biljana 361
Jashari Rushit 373
Jatić Zaim 313,334
Jelenković B. 365,370,380
Jelenković Bratimirka 303,310,312,322,323,327,
334,337,338,342,351,352,355,356,357,359,360, 361,364,
366,367,368,374,376,379,382
Jelenković Milan 350,372
Jelenković Mimica 307,333,343,350
Jelenković Zoran 320
Jelisaveta Todorović 309,317,351,371
Jerant Patić V. 360,361
Jeremić B. 346,354,360,362,363,364,365,367
Jeremić Valentina 317
Jerinkić D. 377
Jerotijević Lj. 378
Jevđić Milojka 352
Jevremović Miodrag 363
Jevtić G. 370
Jevtić Ivica 316
Jevtić Katerina 31
Jevtić Miodrag 314
Jevtić Miroslav 308,311,312,320,341
Jezdić Ivana 326
Jocić-Stojanović Jasmina 359
Jokić Danilo 323,324,325,326,333,339
Jokšić Milena 361
Jokšić Neda 370
Jokšić Zelić Milena 370,373
Jokšić-Mazinjanin R. 361
Jokšić-Mazinjanin Radojka 370
Joksimović Dragana 352,361
Joksimović Goran 354
Joksimović M. 305,343
Joksimović Marija 381
Joksimović Nada 304
Joksimović Stevanović Dragana 324,328,334,
340,345,349,356
Joksimović V. 343
Joksimović Z. 341,344
Joksimović Zoran 307,308,317,318,320,325,326,329,330,334,343,
344,348,350,364,366,372,375
Jolić Aleksandar 311,314,319,323,326,348,365,
373,376,380
Jolić Miodrag 314
Jolić Mladen 343
Josimovska Elena 329
Jovanović B. 363,364
Jovanović Branka 333,338,339
Jovanović D. 309,357
Jovanović D. Milan 321
Jovanović D. Tomislav 363,375
Jovanović Danijela 338,340
Jovanović Dejan 313
Jovanović Dragoslav 335,346,363
Jovanović Galović A. 369,373
Jovanović Goran 358,371,377
Jovanović Gordana 320,350
Jovanović J. 364,373
Jovanović Jelena 311,354
Jovanović Jovica 311,316
Jovanović K. 373,378
Jovanović Krsta 369
Jovanović Lidija 339
Jovanović Lj. 380
Jovanović Ljiljana 303,309,311,323,334,337, 342,355,
356,369,362,364,366,381,382
Jovanović M. 308,346,355,363,364,373,379
Jovanović Maja 371
Jovanović Marija 338,359,375
Jovanović Milan 311,316,357
Jovanović Miodrag 311,322,323,335,336,341, 346,353,354,363
Jovanović N. 374
Jovanović Slađana 309,311,324,328,339,345
Jovanović Slaviša 357
Jovanović Slobodan 303
Jovanović V. 341,344,353,375
Jovanović Veljko 335,336,355,362
Jovanović Vlada 309
Jovanović Vladimir 311
Jovanović Vukašin 362
Jovanović Zoran 370
Jovanović-Galović A. 306,312,319
Jovašević-Stojanović Milena 359
Jović Goran 306
Jović Ljiljana 311,323,380
Jović Marko379
Jović Miljan 311,318,319,320,323,380
Jović Vesna 376
Jović-Jevtić Vesna 304,311
Jović-Stošić J. 348,355
Jovičić O. 326
Jovičić Olivera 332,341,350
Jovičić Slobodan 357
Jovišević Stevo 353
Juloski T. 303
Jurišić Aleksandar 377
 

K

Kačavenda Dragana 326
Kadaš Laura 373
Kalajdžić Mladena 343
Kalezić Nevena 321
Kalinović D. 339
Kalinović Dragoslav 304,330,336
Kandić Radmila 310,312
Karadaglić Đorđije 377
Karaleić Saša 311
Kasap Ana 326
Kašiković Nadežda 314
Katalinić Dragan 329
Kavarić N. 380
Keković S. 374
Kero Marija 379
Kero-Tošić Marija 304,307,319
Kiković Jelena 316
Kilibarda V. 348,355
Kilibarda Vesna 358
Klisić A. 378,380
Klisić Aleksandra 381
Knežević Ivan 315
Knežević M. 350
Knežević Miroslav 355
Knežević S. 349
Knežević Srebrica 315
Knežević Tanja 322,325
Kocić Biljana 351,352,353,372
Kocić Sanja 395,312
Kokai Zekić Timea 381
Kolarović Jovanka 305
Kolarski Milenko 323
Kolarski Nenadić Ljiljana 304,316,317,328
Kolarski Dragana 317
Kolašinac H. 305,321
Kolašinac Senad 332,333,334,338
Komazec Jovo 323,342
Komazec S. Marina 333
Korkocić Dejan 305,306,308
Kosanović Rade 335
Kosić Dragan 335
Kosić R. 308,318,331,360
Kosić Radmila 324,325,329,334,356,357, 365,368, 370
Kosovac Ivana 304,308
Kosovac O. 322
Kostadinović Biljana 361
Kostić B. 374
Kostić Brana 351
Kostić G. 308
Kostić Ivana 367
Kostić M. 339
Kostić Marina 352,362,374
Kostić Marko 335,337
Kostić Milkica 346
Kostić Miloš 357
Kostić Miodrag 307,320,325,338,347,351,363
Kostić Rade 308,313,320,329,331,339,343,346,
347,348,351,360
Kostić Tihomir 321,322,330,373,380
Kovačević Feđa 343,349
Kovačević G. 360,361,369,373
Kovačević Gordana 374
Kovačević Milica 304,316,317,328
Kovačević R. 370
Kovačević S. 349
Kožokić Aca 306
Kozomara Dimitrijević T. 344
Kračunović Miloš 307
Kraljević B. 341,344,353,355
Kraljević Branimir 335,336,355,362
Kražić Miomir 335
Krgović Ksenija 321
Krkić Mirjana 367
Krotin M. 303,311,318,330,333,348,351
Krstevska V. 346
Krstić Antonović O. 305,306
Krstić M. 378
Krstić Tatjana 345
Krstić Zoran 335
Kržanović Marija 320,324,328,339,345,347
Kurtanović Bilsena 306
Kutlašić Stojanović Katarina 311
Kuzman Mirna 364
Кукубајова-Белић Јасминка 329
 

L, Lj

Laban O. 305,308
Lakić Tamara 353
Lalošević Dušan 322
Lazarević K. 315
Lazarević Konstansa 303
Lazarević Marija 381
Lazarević M. 354
Lazić A. 354
Lazić Staniša 326,344,349,358,360
Lazović Jasmina 322
Lazović M. 303
Lazović Saša 322,337,365
Lazović Č. 336
Ledina Lj. 308
Ledina Miško 303,312
Ledina Teodora 303,312
Lekovski Vladan 358
Lešić Aleksandar 353,354
Lešović Snežana 348,351,377
Lozanović-Miladinović Dragana 348
Lučić Gordana 379
Lučić Novica 309,311,312,335,346,363
Lučić Prokin Aleksandra 381
Lukić D. 338
Lukač-Radončić Elvira 356
Lukić I. 361,365,370,375,380,381
Lukić Ivan 332,349,356,367,369,373,378
Lukić Radomir 353
Lukić Saša 319

Lj

Lješnjanin S.356
Ljubić V. 349
Ljumović Gordana 329

M

M. Vojislav 370
Magdalinović Nedeljko 3220
Majstorović Slavica 345
Maksimović Ljiljana 328,352
Maljanović Mirsad 353,355
Maljković Igor 310,313,321,322,336,346,354,
355,363
Mandić Marija 382
Mandić P. Marija 335
Manić Saška 367,373
Mannath J. 372
Manojlović Snežana 371
Manojlović Jelena 345
Maoduš Slobodanka 343
Marčetiċ Zoran 346
Marica Milidrag 307,316,317
Marić Dragana 367,368
Marić Milka 319
Marinković Dejan 342
Marinković G. 374
Marinković Milomir 379
Marjanov Lj. 336
Marjanović M. 361
Marjanović Slavica 346
Marjanović V. 337,344
Marjanović Vesna 346,353
Marjanović Ž. 344
Marjanović Života 313,318,322
Marjanović Zoran 346
Markišić Milojković Snežana 352,362
Markov J. 373
Marković D. 317
Marković J. 363,364
Marković Ljiljana 332,333,339,345
Marković Miomir 363,364
Marković N. 340,355
Marković Olgica 323
Marković R. 361
Marković Snežana 305310
Marković V. 378
Marković Velibor 377
Marković Ž. 373
Marković Željko 330
Marković Zorica 313
Martinov J. 372
Marušić Biljana 327
Marušić Predrag 322,330,338,358,359
Mašulović D. 373
Matić Dušica 329
Matić I . 314,315,341,345,347,363
Matić Ivan 304,322,336,337,344,353,356,363, 373
Matkić O. 341,345,363,373
Matkić Olivera 337,353,356,
Matović M. 346,354,360,362,363,364,365,367, 369,370,375
Matović Zoran 344
Medić-Stojanoska Milica 340
Meilanović Stevan 363
Menković Jelena 382
Menković N. 373
Micić I. 313,337
Micić Ivan 303,309,311,312
Micković Saša 357,358
Mićković Savica 374
Mickovski Katalina Nataša 322,325,337,339,342
Mićović Sibirka 316
Mićović Mićo 368
Mihailović Dušica 342
Mihailović Jasmina 324
Mihailović Lj. 312
Mihailović Ljiljana 310
Mihailović S. 317
Mihailović Vesna 371
Mihajlović D. 314355
Mihajlović Dušica 358
Mihajlović Jovanović Lela 334,344,350,360
Mihajlović Lj. 314
Mihajlović M. 322,374
Mihajlović Marija 333,334,335,338,339
Mihajlović Marijana 342
Mihajlović Milica 333
Mihajlović N. 345,379,380
Mihajlović Nada 306,312,317,324,330,331,332,
335,341,347,350,353
Mihajlović S. 349
Mihajlović Saša 321,322,327,333,337,369,370,
371,373
Mihajlović Zorica 335
Mijailović Natasa 349
Mijatović Jovan 319
Mijatović Vesna 324
Mijović Biljana 371
Mikić Stefan 360,364,369
Mikulović Milija 311
Mikulović Sanja 354
Milaćević Tatjana 321,322,337,354,363
Miladinović B. 345
Milaković Branko 363
Milankov Miroslav 353
Milanović I. 373
Milanović Ivana 354
Milanović V. 303,311,330
Milanović-Golubović Vesna 320
Milenković Ljiljana 319
Milenković Marina 358
Milenković Petar 353
Milenković Saša 336,337
Milenković Slavica 343,355
Milenković T. 352
Milenković Tatjana 358
Milenković Zorica 343
Milenković R. 314
Miletić Borislav 358,360,
Miletić D. 372
Miletić Emilio 347,358,365,367,369,370,371,
373,376,379,381,382
Miletić Marija 381
Milić Časlav 305,312,338
Milić Dragan 348
Milić Dušica 307,311,317
Milić N. 318,330,348,351
Milić Marija 304
Milić Radiša 330
Milićević Mirjana 369
Milićević Mišić Slobodanka 376,379
Milićević Saša 356
Milićević Vladislav 354
Milijić D. 365
Milijić Divnica 327,340
Milijić V. 341
Milijić Vesna 306,309,310,313,358
Milinčić Ljubica 368,370
Milinić N. 318
Milinić Srbislava 342
Milivojević Ivana 342
Milivojević Lj. 361
Milivojević Račić 330,331,332
Milivojević R. 361
Miljački Đ. Ljiljana 335
Miljević Marina 329
Miljković D. 338
Miljković Dijana 343
Miljković Dragan 344,349,360
Miljković M. 314,315,341,345,347
Miljković Milunka 356
Miljković Miroslav 304,322,336,337,344,345,353,356,363,369,373
Miljković Slađana 307,311,317,334,349,356
Miljković Zoran 335
Miljuš Dragan 322,325,337,339,342
Miljuš-Ušaj Z. 378
Milojić Ž. 365
Milojković G. 355
Milojković Ljiljana 328
Milojković Z. Ljiljana 344
Milojković M. 353
Milojković Miloš 335,337
Milojković S. 353
Milojković Slaviša 335
Milosavljević D. 341,344,353
Milosavljević Daniel 335,336,355,362
Milosavljević Igor 319,365
Milosavljević Ivica 335,337,354,363
Milosavljević Marina 319
Milosavljević Marijana 309,345
Milosavljević Rade 325
Milosavljević Slobodan 319,365
Milosavljević Zoran 365
Milošević Andrija 320
Milošević Brankica 303,307,311,313
Milošević Dragana 349
Milošević Ianka 304,379
Milošević Ivan 353,354
Milošević Ivica 376
Milošević Lj. 353,367,373,378,378
Milošević Ljiljana 369,375,382
Milošević Ljubica 304,330,336,345,354,363,367,373,375
Milošević Ljupka 369
Milošević Manojlović Ivanka 304
Milošević Milica 343
Milošević S. 353,374,375,378
Milošević Sanja 345
Milošević Slađana 372
Milošević Slobodan 318,357,368
Milošević V. 360,369,373,374
Milošević Valentina 342
Milošević Vesna 361,369
Milošević Z. 361
Milošević Zoran 361,375
Milovanović Dušica 345,356,365
Milovanović Jelena 328
Milovanović L. 373
Milovanović Lidija 334
Milovanović Srđan 358,366
Milovanović Tihomir 354
Milović Nataša 367
Milutinović A. 370
Milutinović Dragana 338
Milutinović Iva 313
Milutinović Suzana 306,316,342
Milutinović Slaviša 318,319
Miodragović Danijela 352
Mioković Milan 334
Mirjačić B. 343
Mirković Darko 357,358
Mirković N. 352
Mišić D. 313
Mišić Dragan 308,314,321,337
Mišić Jelena 370
Mišić Minela 329,330
Mišić S. Tatjana 339
Mišić T. 340,342
Mitić Branka 357
Mitić D. 379
Mitić Dragiša 322,337,338,357
Mitković M. 313
Mitković Gordana 339
Mitov Vladimir 316,318,326,330,331,348,365,
373,376,380
Mitović T. 379
Mitrović D. 352,365
Mitrović Dragana 331,337,339,347,358,367,368,369,370,372,373, 375,376,379,381,382
Mitrović Dragoljub 314,333
Mitrović Milan 321,323,342
Mitrović Milena 372,377
Mitrović Miroslav 357
Mitrović Nensi 307,311,316,354
Mitrović R. 346,360,362,365,367,370,375
Mitrović Radovan 331,354,369,370
Mitrović-Stevanović Nensi 314,321,329,333,336
Mladenović D. 313,364,375,378,380
Mladenović Davor 318,323,368,280,281
Mladenović Desimir 303,309,311,312
Mladenović Ivana 314
Mladenović Jelena 309
Mladenović Lj. 312
Mladenović Ljubinka 326
Mladenović M 344
Mladenović Maja 343,344,367
Mladenović Milena 347
Mladenović Miljana 367,376,382
Mladenović Olivera 324
Mladenović Snežana 382
Mladenović Svetlana 345
Mladenović-Petrović Miljana 368,375,379,382
Momčilović Vitomir 309
Moravčević Đorđe 372
Mrvić Zoran 335
Muratović M. 349,350
Musabegović Jasmir 334
Musić D. 305
Mustur D. 363,365
Mustur Dušan 313,316,334,341,344,349,352
Маcut Đuro 366
 

N

Najdanović Mandić V. 339,353,379
Najdanović Mandić Vera 308,318,323,324,343, 346,361,368,374,375,379,380
Najdić Žaklina 303
Nakić A. 379,380
Nakić M. 379,380
Narodović Ljubiša 304,307,319,368,379
Nedeljković Tomislav 364
Nedeljković Ivan 364
Nedeljković Milan 376
Nedeljković Milena 304
Nedeljković Mirjana 325,327
Nedeljković Nataša 320
Nedić Branko 321,323,342
Nedić Violeta 367,368
Nenadić Nenad 304,316,317,328
Nešić Božo 306,308,314,326,333,338,344, 349,360
Nešić Damjan 360
Nikčević Draško 378
Nikić Dragana 315
Nikodijević Ljiljana 310
Nikolić A. 365,369,373
Nikolić D. 361
Nikolić Danijela 314,315,330,335,345
Nikolić Dragan 339,361
Nikolić Dragana 345
Nikolić Dušan 370
Nikolić Kosta 320,354,368,375
Nikolić Ljubinka 351
Nikolić M. 374
Nikolić Maja 303,306,314,316,340
Nikolić Milan 315,328,333,334,350,366,373,376, 380
Nikolić Milovan 310,327
Nikolić Mirko 310,312,323,334,355,356,361, 364,367,368
Nikolić N. 373
Nikolić P. 329
Nikolić S. 370
Nikolić Sanja 325
Nikolić Simon 346
Nikolić Snežana 342
Nikolić Srećko 320
Nikolić Srđan 330
Nikolić Tijana 379
Nikolić Zoran 332,335
Nikolić Ž. Danijela 326
Nikolić-Popović Julijana 371
Ninić Marija 353
Novaković I. 351,352,379
Novaković Ivana 342,360
Novaković Marijan 357,354
Novaković Suzana 325
Novaković Tatjana 342
Novković Snežana 326
 

O

Obradović R. Božidar 317
Obradović S. 305,308
Obrenović-Kirćanski B. 326
Ogarević Lj. 312
Okiljević Ana 381
Okiljević Z. 360
Okiljević Zora 305,309,320,340,350,381
Omanović Omer 323
Omanović Zorica 311
Oprić M. 309
Otašević M. 318,331
Otašević Mila 310,312,324,325,329,333,334, 339, 356,357,362,365,368,370
Ožegović Jagoda 328
 

P

Pajić Srbislav 348,353,354,360
Pakević N. 331,346,354,360,362,363,364,365, 369,370,374
Pakević Nebojša 367
Palibrk Tomislav 353
Panajotović Ljubomir 352,353,354,355,358,362, 366,367,368,372,377,379,381
Panajotović M. 358,362
Panajotović Marko 352,353,354,355,367,368,374,381
Panajotović R. 358,362
Panajotović Rade 352,353,354,355,367,368, 379,381
Pandrc Milena 340,341,342,346
Pandrc S. Milena 339
Panić Gordana 322
Pantić Z. 345,367
Pantović V. 305,312
Papović Đukić Gordana 349,356,361,386
Papović-Đukić G. 352
Paraskijević Biljana 304,310,311,312,315,326, 330,332,336,351,363
Pašović Faruk 356,365,366
Patić A. 360,369,373
Paunković Dž. 364
Paunković Džejn 364,368,375,380
Paunković Nebojša 309,320,343,351,355,363, 364,368,375,380
Paunković Jane 320,343,351
Paunović Aleksandra 364
Paunović Biljana 319
Paunović Ivan 321,322,371
Paunović Ljubomir 353
Paunović Miroslava 303,306,307,309,310,311, 313,324,335,343,350,369,370
Paunović Petar 337,357,363,368,377
Paunović R. 363
Pavić Ljubomir 318,330,331
Pavlović Ivan 358
Pavlović M. 318,353
Pavlović Milan 376
Pavlović Milorad 335,337
Pavlović N. 309
Pavlović Nenad 335,346,363
Pavlović P. 313
Pavlović Predrag 338
Pavlović S. U. 318
Pavlović Smiljana 308
Pavlović V. 331
Pavlović Verica 361
Pavlović-Bajović Snežana 332,356
Pejčić Snežana 345
Pejčić Zvezdana 345
Pejić Ranko 352
Pejnović Nada 314
Pejović T. 354
Pejović Tomislav 315,346
Penava Semira 313,327
Perge Goran 332
Perić Vladimir 348
Perić-Matić Miroslava 332,335
Perišić Dragan 304
Perišić M. 372
Perišić Nada 352
Perišić Zoran 318,376
Perović A. 309
Peruničić J. 330,348,351
Pešić Bojan 306,309,310,313,322,337,339,365
Pešić Gilanji Slađana 366
Pešić Ljiljana 361,367
Pešić M. 312
Pešić Saška 322,331,337,339,365
Pešić Vladimir 312
Pešić-Beštić Radica 328
Pešić-Prokić Marina 328
Petković A. 365,373
Petković Miodrag 332,347
Petković Miomir 314
Petković Slavica 322
Petković V. 352,362,373
Petković Velina 349,356,365,369
Petković Vesna 309,318,325,334,360
Petković Vojislava 323
Petković Zdravko 336,354
Petović Kenić Dragana 361
Petronijević Ljubica 322
Petrović Aleksandar 327,340,341,353
Petrović B. 315,351,352,360
Petrović Borislav 306
Petrović Božidar 342
Petrović Branislav 351,352,359
Petrović D. 374
Petrović Danilo 311
Petrović Dragana 351,352
Petrović Kenić Dragana 352,361
Petrović Kristina 353
Petrović Lidija 305,306,308,312
Petrović Milan 328
Petrović Miodrag 333
Petrović R. 331
Petrović Radica 347
Petrović S. 363,364,365
Petrović Srbijanka 328
Petrović Svetlana 321,328,342,345,350,352
Petrović T. 369
Petrović V. 374
Petrović Vasa 325
Petrović Vesna 344
Petrović-Rackov Ljiljana 304,314
Petrović-Simić Zorica 306
Petrović Uranija 316
Plavšić Snežana 323,325,337,339,342
Poček Ivan 330,332,349,359
Polak Nevenka 304
Popović B. 339
Popović Biljana 318
Popović Filipović Slavica 323
Popović Lidija 326,338
Popović Maja 325,327,331
Popović Mira 305
Popović Sanela 381
Popović Saša 314
Popović Siniša 314,333
Popović Vladimir 353
Popović Zoran 314,338
Popović-Lisulov D. 318,330,348,351
Potić Floranović Milena 357,367,376
Potić Milena 358
Poznan Jovica 355
Praščević Novak 323,324,325,326,332,333,339
Preljević Ibrahim 349
Prokić V. Milosava 331,332,333
Protić Miloš 309,311,342,345,362,382
Pupović Enisa 323,333,334,338,351
Pupović Sabahudin 332,333,334,338
Pupović Senadin 332,333,334,338,351
Purišić A. 349,356
Puslojić Jevrosima 305,306,307,308,312,317, 324,330,331,335,341,345,347,353
Puslojić Z. 345
Puslojić Zoran 317,324,331,346
Putić V. 355
Putica Sanja 334
Putniković Biljana 322
 

R

Račić-Milivojević Ljiljana 330,331,332
Račić S. 343
Radenković M. 313
Radenković Medić Slavica 318
Radenović N. 305
Radičev M. 351,352,360
Radičev Milena 342
Radišić Slobodan 327
Radivojević B. 374
Radivojević Bisenija 370,374
Radivojević R. 341,344,353
Radivojević Radomir 335,336,355,362
Radivojević-Rajković M. 342
Radivojević-Rajković Marija 323,325,326,327,
332,335
Radivojević Z. 339
Radojčić Ljiljana 377
Radojević B. 336,374
Radojević Spomenka 317
Radojičić Sonja 351
Radojković P. 374,375
Radonjić Vesela 358,366
Radosavljević Goran 338
Radosavljević I. 365
Radosavljević Jasmina 339,351,361,367
Radosavljević Vidoje 317
Radovanov J. 360,361,369,370,373
Radovanović D. 303
Radovanović J. 346,370
Radovanović Olica 339,351,361,367
Radovanović S. 330,348,351
Radovanović Slavica 333
Radović Tanja 347
Radović Tatjana 315,332,356
Radović V. Vesna 326,333,341,250,365
Radukanović Vladica 306,308
Radulović Branimir 333,344,349
Radulović Nada 353,363,365
Radulović Olivera 315
Raičević Branko 381,382
Raičević Milka 329
Raičević R. 349
Rajić Aleksandar 315,323,338
Rajković Jelena 357
Rajković Jelica 314
Rajković M. 338
Rajović Gorica 350
Rakić Dragan 320
Rakić Gordana 312
Rakić Irena 342
Rakočević Ivana 323,325,337,339,342,379
Rakonjac A. 363
Rakonjac Aleksandar 336
Rakonjac Vesna 327
Rančić Nataša 352
Rančić M. 331
Rančić N. 315
Ranđić D. Katarina 324
Rangelov N. 365
Rangelov Nataša 367
Ranković I. 374
Ranković Ivan 372
Rašeta Šnjegota Suzana 319
Rašeta-Šnjegota Sonja 308
Rašić Elizabeta 304
Rašković Biljana 329
Rašović Vojislav 309
Ravanić B. 336
Ravanić Boris 314,321,323,334
Ravanić Jelena 314,321,323,334,
Renovčević Bogdanović Snježana 345,350
Repac Marina 378
Repac V. 365,369,370,375,380,381
Repac Vinka 326,332,338,349,356,360,367,
369,373,378
Ravanić A.339
Ravanić D.317
Ristić Dragan 309
Ristić Jelena 347
Ristić M. 318,330,348,349,337
Ristić S. 361
Ristić Slaviša 322,337
Ristić Vladimir 326,338,344,353,355,362,365
Ristović Nenad 327,340,341,355,368
Rodić N. 374
Rončević Nevenka 359
Rondović D. 329
Rondović Dragica 308,331,343,345,348,351,360
Roško Zoran 318,343,346
Rudić Nenad 329,366,371
Rula K. Zlata 329
 

S

Sajić Nadežda 330
Sapundžić Dragan 310,311
Sarić Ćeman Jasmina 334
Savev Saška 306,309,310,313
Savić A. 309
Savić Mitić Ž. 379
Savić Mitić Žaklina 322,337,338,374,367,375
Savić N. 374
Savić Vojin 357
Savković Sanja 322,325,337,339,342
Sedlecki Katarina 348
Segedi Dimitruje 377
Sekulić A. S. 362
Sekulić S. 303
Sekulić Stojan 353,362
Sekulić-Frković A. 362
Selimović Amina 313,327
Senci S. Vesna 335
Sević S. 364
Sibinović Dušan 320
Simić Ivana 309,351
Simić Lidija 327,341
Simić Ljiljana 357
Simić Marko 353
Simić Miloš 341,356,357
Simić Mirjana 372
Simić Vladan 341,356,357
Sivački-Žitnik Sofija 349
Skenderi S. 315
Slađana M. 362,365
Slavić V. 365
Slavić Vera 334
Slavić Vjeroslava 305,308,313,316,320
Slavik E. Eugen 321
Slavković Anđelka 346
Slavković Milena 316,328,334,352
Slavković Vesna 352
Smailagić Jasminka 326
Smiljanić Stefan 360,325,327,336
Smiljanić Zaviša 315,325,327,336,348,353,354, 360
Snežana Manojlović 371
Soldatović I. 348,351
Sotirović Dragana 321,380
Sovtić Dragan 353
Spasić Marko 322
Spasić Milan 376
Spasić Z. 303
Sporišević Lutvo 313,327,334
Stajić Biserka 364,366
Stamatović Dragana 359
Stamenić Milan 363
Stamenić S. 313
Stamenković Bojana 366
Stamenović J. 341
Stamenović Jasmina 306,309,310,313,358,370
Stančić Ivica 372,377
Stanimirov B. 360,361,365,369,373,375,380,381
Stanimirov Branislava 332,338,349,356,360. 367,368,370,378
Stanimirović Čedomir 349
Stanisavljević D. 306,310,314,326
Stanisavljević Dragan 322,336,354
Stanišić S. 305,312,343
Stanišić Saveta 305
Stanišić V. 305
Stanišić Veselin 321
Stanković Aleksandra 313,316
Stanković D. 365,378
Stanković Danijela 307,311,313,314,316,321, 329,333,336,354,363,367,373
Stanković Dragan 340
Stanković Goran 311,320,323
Stanković Ivana 309
Stanković M. 353
Stanković Miloš 335
Stanković Nebojša 337
Stanković Sanja 328
Stanković Žaklina 352
Stankulić Javorka 358
Stanojević Dragan 308,311,312,320
Stanojević Dragana 361
Stanojević Vojislav 342
Stanojković M. 313
Stanojković Nikolić Miljana 358,376
Stanojković Z. 337
Stanojlović M. 313
Stanojlović Olgica 345
Stanulov Nataša 364
Stanulović Milan 366
Starčević Ana 353
Starčević Branislav 353,354
Starinac K. 359
Stefanović Violeta 316
Stefanović Gordana 318
Stefanović Ljiljana 346
Stefanović T. 380
Stefanović Z. 336
Stepanović Dejan 304,311
Stepković Jasmina 366,372
Stevanović Borislavka 323
Stevanović Dragana 381,387
Stevanović R. 341
Stevanović Zorica 344
Stević Svetlana 374
Stević Zoran 317
Stijović B. 321
Stoiljković Predrag 309,311
Stoilović Božana 314
Stojadinović Aleksadra 359
Stojanov A. 313
Stojanov Vesna 359
Stojanović A. 309
Stojanović Dragana 367,376
Stojanović Dušica 303
Stojanović I. 378,380
Stojanovic Ivana 356,364,368,375,380
Stojanović Kamberović Vesna 303,305,307,308, 310,312,316,317,321,326,327,331,333,335,340,343
Stojanović Ljiljana 335
Stojanović M. 345,372,373
Stojanović Maja 367
Stojanović Mariola 306
Stojanović Marko 312
Stojanović Miljana 323
Stojanović Miroslav 340,367,368,372
Stojanović S. 313,337
Stojanović Slobodan 306,325
Stojanović Snežana 346
Stojanović V. 345,367
Stojanović Z. Milan 375
Stojić Stevo 328
Stojičić Milan 336
Stojičić T. Milan 321
Stojiljković Predrag 303,309,312
Stojiljković S. 313,361
Stojiljković Slavica 361
Stojiljković Slobodan 364
Stojiljković Snežana 309
Stojković Zoran 317
Stojmirović M. Danijela 321
Stojnev S. 378,380
Stošić B. 363
Stošić Biljana 336,354
Stošić Ljiljana 315,316,342,352
Stošić Mila 363
Stošić P. 341,344,353
Stošić Predrag 335,336,355,362
Stožinić Darinka 369
Strainović S. 364
Strajnić Jasmina 307,359,360
Strinić Edin 334
Stuparević V. 312,315
Stuparević Vojislava 304,306,307,312,317,325, 327,339
Subić Anica 349
Suljević Ismet 334
Svilar-Bokonjić Dragica 312
Svorcan Bilja 308,326,338
 

Š

Šagrić M. 379
Šaponjić-Ašanin Snežana 305
Šavija Vesna 330
Šavija Đorđević Vesna 360,373
Šćekić Z. 355
Šekarić Jelena 381
Šeškar Stojančov Simonida 376,379
Šijačić S. 361
Šijački Ana 347,358
Šipetić Grujičić Sandra 322
Škorić J. 378,380
Šobić-Šaranović Dragana 308
Šotra Biljana 329
Štulić Srđana 367
Šujeranović Dragan 314,321
Šulić Darinka 349
Šuluburić D. 368
Šuluburić Tanja 364,368
Šumarac Ljubiša 313,357
Šušnjević Sonja 324
Šutić P. 354
Švonja Igor 328
 

T

Tasić Darko 342
Tasić M. 374
Tasić Marija 328
Tasić Marko 379,382
Tasić Mladen 376
Tasić V. 381
Tasić Vesna 324,333,343,350
Tatić Ana 354
Tatić Miodrag 310
Tatić Miroslav 353,354
Tatić Svetislav 321,340
Teodorović Ivana 324
Teodorović Lilija 349
Terzić J. 344,363,365
Terzić Jelena 350
Tešanović Lj. 374
Tešanović Ljiljana 351
Tica S. 374
Timilijić Mladen 303,307,311,313,327,337,370,373
T. Marina 381
Tiodorović J. 314
Tiodorović Nikola 361
Tiodorović-Živković D. 375
Tirmenštajn Janković B. 378
Tirmenštajn Janković Biserka 331,345,377,378
Todorović Biljana 336,354
Todorović Dragana 335,348
Todorović Jelisaveta 309,317,351,371
Todorović Ljubinko 307,308,310,330,340,343, 348
Todorović Miodrag 307,338,379
Todorović Zoran 342
Todorović Ljiljana 329,348
Todorović-Kazimirović Biljana 310,312,351
Tomašev B. 364
Tomić-Naglić Dragana 372
Topalović Ilić Ljiljana 314,321
Tošić Brankica 327,338
Tošić S. 338,345
Tošić Snežana 339,351,361,367
Trailović I. 355,364
Trailović L. 340,355,364
Trailović Lidija 325,327,334
Trailović M. 340,355,364
Trailović Mirko 318,325,327,334,375
Trailović N. 364
Trailović Nada 314,325,327,334,340,341,355, 375
Trajković Rada 342
Trifunova Nerodović A. 323
Trifunović Bratislav 358
Trimčević T. 361
Trninić Slobodan 334
Trninić L. 316
Trokanović J. 315
Trokanović Jordan 306,310,327
Trtovac Zumreta 349
Tufegdžić Boris 313
Tufegdžić Jelena 313
Tulić C. 346
Turo L. 374
Turudić Svetlana 329,366
 

U

Ubavić A. Svetlana 331,332
Udovičić Snežana 309
Ugrinić-Sklopić B. 318,362
Ugrinić-Sklopić Bosiljka 310,312,331,334,370
 

V

V. Jovanović 341,344,353
Vasić-Jovanović Vesna 326
Vasić Ankica 373
Vasić B. 370,380
Vasić Brankica 303,310,312,322,323,327,337,
338,342,351,352,357,360,361,364,365,366,367, 374,376, 379,382
Vasić Bratimirka 368
Vasić Dragan 345
Vasić Jovica 353
Vasić Jelena 313,357
Vasić Karin 379
Vasić P. 317
Vasić – Jovanović Vesna 326
Vasilev Gavrilo 304,305,306,329,332,340
Vasilevski Ljiljana 310
Vasilijić Milica 381
Vasilijić Negovan 369,370
Vasiljević Ljubinko 349
Vasiljević Zorana 322,342,347
Vasov Nataša 321
Velić Biljana 309,382
Veličković Zoran 374
Veljić S. 349
Veljković Ana 374,375
Veljković M. 309
Veljković Marina 316,327
Veljković Mirko 309,311,312,335
Veljković Nenad 348
Veljković S. 314
Veljković Slavica 310
Veloić Gordana 310
Verica Pavlović 361
Veselinov V. 378
Veselinović Dejan 334
Vešović D. 374,375
Vešović Dušan 365,368
Vešović N. 303,311,373
Vidaković Bilja 308
Vidanović Mihajlo 355
Videnović Goran 303,305,307,308,310,312,317,
335,340
Videnović Miljana 318,319
Vidić G. 313,344,363,365
Vidić Goran 334,336,337,341,350
Vidić J. 337,344,363,365
Vidić Jasmina 339,341
Vidojković Aleksandar 339
Vidojković Miljan 307,313
Vidović N. 378
Vignjević Zorica 306,324,325
Vinarž Ž. 374
Vinković Predrag 326
Violeta P. 379
Vlahović Sava 309
Vlajić Ada 337,341,357,364,368
Vlajić E. 370,380
Vlajić Emil 304,319,337,341,355,357,364,368,371, 381
Vlaović D. 321
Vlatković Zoranka 349,356,360,361
Vojinović M. 310
Vraneš Svetlana 307
Vranić Bisera 334
Vrbić Miodrag 359,371
Vučić Vladica 343
Vučinić S. 348,355
Vučinić Ž. 348,355
Vučković Đorđe 332
Vučković M. 343,373
Vučković S. 347
Vugdelija Darko 310,319
Vujasinović-Stupar Nada 326
Vujić Lj. 346,369
Vujisić-Tešić Bosiljka 328
Vujnović Danica 320,347,360
Vujnović Milan 333
Vujošević Mirko 333
Vujotić D. Ljiljana 321
Vujović Maja 341
Vukadinović Nada 342,343,350,352
Vukadinović Višica 342,342,350,352
Vukašinović B. 381
Vukašinović Biljana 356,362,365,369,370,372,381
Vukić V. 309
Vukosavljević Saša 322
Vukotić Milija 342
Vuković Jelena 326,332
Vuković Jovanka 307
Vuksanović D. 374,380
Vuksanović Dragoljub 338
Vuleta D. 374
Vuletić B. 308
Vuletić Desa 349
Vuletić Slobodan 382
Vušurović N. 381,

Z, Ž

Zagorac Slaviša 353,354
Zastranović Lale 304
Zdravković D. 303,311,318,330,333,348,351
Zdravković Dragan 366,372
Zdravković Goran 323
Zdravković M. 303,311,318,330,348,351
Zdravković Rajko 347,358,367
Zdravković Vasić Verica 334,345,356
Zdravković Živadin 316
Zdravkovska M. 313
Zečević J. 349
Zlatković A. 352
Zlatković Ana 367,380
Zonjić P. 315,312
Zorić G. 321
Zvekić-Svorcan J. 370
Zvekić-Svorcan Jelena 360,369

Ž

Žaja M. 303,318,330,348,354
Žikić D. 344
Žikić Dragoljub 339
Žikić Jasmina 373
Žikić Mirjana 373
Žikić Obradović Tanja 304,315
Žikić R. 378
Žikić Radoš 351,374
Žikić S. 378
Žikić Slobodan 318
Žikić Srđan 320,325
Žikić Svetlana 325,331,345
Žilih M. 374,375
Živaljević Vladan 321,366
Živanović Gordana 375
Živanović M. 378
Živanović Milenko 331,345
Živanović Željko 381 Živić Milan 346,367
Živković B. 309
Živković Branko 335,346,363
Živković Gordana 308,313
Živković Lela 307
Živković M. 355
Živković Miroljub 354
Živković Miroslava 371
Živković N. Z. 360
Živković Rade 366,372,377
Živković S. 374,380
Živković Snežana 322,325,338,339,342
Živković Svetlana 322,358
Živković Zoran 319,359
Živković Zorica 359,367
Živulović Aneta 347,367,369
Žižić Borjanović Slavica 323
Žorić D. Dragana 375

 

   
   


 

     
             
     
     
             
      Adresa autora / Corresponding address:
Željka Aleksič,
Služba za nuklearnu medicine, ZC Zaječar, Rasadnička bb, Srbija.
E-mail: lukaal@mts.rs
Rad primljen: 13.10.2015.
Rad prihvaćen: 6.12.2015.
Elektronska verzija objavljena: 29.2.2016.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace