Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2017     Volumen 42     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2017, Volumen 42, Broj 1.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Srbislav Pajić, Tanja Boljević, Svetlana Antić, Milutin Mrvaljević, Milena Cojić,
Jovan Janić, Zoran Pešić

Mesto i uloga titanijum mesh-a u rekonstrukciji čeonog sinusa nakon traume 5

Vesna Petrović, Ljiljana Ćurčić, Tanja Rožek Mitrović, Danilo Višnjevac
Pušenje cigareta adolescenata sa osvrtom na porodični uticaj na razvoj ove navike 12

Slađana Vujačić
Rasprostranjenost arterijske hipertenzije među korisnicama usluga Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici 18
 

EDUKATIVNI ČLANAK

Radoš Žikić, Velibor Marković
Hiperaktivna bešika 26
 

PREGLED LITERATURE

Branimirka Aranđelović, Svetlana Simić
Palijativno zbrinjavanje obolelih od amiotrofične lateralne skleroze 35

Aleksandra Klisić, Milovan Jovanović, Nebojša Kavarić, Verica Skerović
Retinol-vezujući protein 4 i hiperinsulinemija kao veza između gojaznosti i kardiovaskularnih bolesti 42


PRIKAZ SLUČAJA

Srbislav Pajić, Tanja Boljević, Svetlana Antić, Milutin Mrvaljević, Milena Cojić, Jovan Janić, Zoran Pešić
Mukokela u submandibularnoj pljuvačnoj žlezdi – prikaz slučaja i literaturni pregled 48


PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Oto Diks - Portret novinarke Silvije fon Harden

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace