Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2018     Volumen 43     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
               
   
Priča o slici

Luk Filds
Doktor, 1891
(The Doctor)
Ulje na platnu
Galerija Tejt, London

 

     
 
 
     
 

 

         
     

Luk Filds
Doktor, 1891
(The Doctor)
Ulje na platnu
Galerija Tejt, London

Od umetnika Luka Fildsa 1890. godine Ser Henri Tejt naručio je sliku ostavivši slikaru slobodu u izboru teme. Umetnik je pri stvaranju ovog dela imao na umu tragičan događaj iz sopstvenog života – smrt svog jednogodišnjeg sina. Bez obzira na tragediju, Filds je bio impresioniran predanošću i zalaganjem doktora koga je tada imao prilike da gleda očima oca bolesnog deteta. Iako doktor na slici dosta podseća na samog umetnika, nekoliko različitih ljudi poslužilo je kao model za lekara. Na ovaj način Filds je želeo da predstavi doktora tog vremena; kroz lik doktora želeo je da prikaže samu suštinu lekarske profesije, a ne konkretnu ličnost.
U vreme nastajanja slike, u umetnosti je bio je popularan socijalni realizam koji prikazivao težinu života radničke klase.U tom duhu nastala je i slika Doktor na kojoj možemo videti jedan skromno namešten ribarski dom sa posudjem od kalaja, sa istrošenim tepihom na kamenom podu, sa iznošenom odećom roditelja.
Centralne figure na slici svakako su bolesno dete koje leži na improvizovanom ležaju sačinjenom od dve spojene stolice i zabrinuti lekar koji pažljivo i strpljivo posmatra pacijenta. U pozadini, kao u imaginarnoj čekaonici, prikazani su roditelji deteta. Otac stoji, sa jednom rukom na ramenu svoje žene koja daje nemu podršku, nepomičnog pogleda uprtog u doktora. Majka deteta iscrpljena nepodnošljivom brigom skrivenog lica ruke drži sklopljene za molitvu. Svako od njih, na svoj način, očekuje bilo kakav znak od strane doktora. Doktor sedi pored bolesnog deteta u napetom položaju, zaleđen izmedju spremnosti da reaguje (oslonjena ruka na koleno) i odlučnosti da istraje (brada oslonjrena na dugu ruku). Njegov položaj i pogled uprut u bolesno dete odražava svu predanost ne samo svojoj profesiji već pacijentu. Lečenje, tj medicina je prisutna u ovoj prostoriji, na stolu je poluprazna bočica sa lekom, tu je i lavor i bokal sa vodom za spuštanje temperature, na podu je recept. Ali napetost cele kompozicije, emotivni naboj koji zrači iz prikazane situacije, ukazuju na suštinu odnosa doktora prema malom pacijentu čiji je život u njegovim rukama. Nagoveštaj olakšanja vidi se u slabom svetlu koje se probija kroz prozor iza roditelja, nagoveštavajući da je najgori deo noći prošao, i da zora, koja simbolizuje olakšanje upravo stiže.
Tihi heroizam običnog doktora ukazuje da heroji nisu oni koji čine neverovatne velike stvari, već oni koji predano radeći svoj svakodnevni posao čine ono za šta su se spremali da čine.

Ada Vlajić, istoričar umetnosti

     
             
     
     
             
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace