Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2019     Volumen 44     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
               
   


Reč glavnog urednika časopisa Timočki medicinski glasnik

     
 
 
     
 

 

  Poštovani čitaoci i autori Timočkog Medicinskog Glasnika,

Svim članovima Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva i Uredništvu Timočkog medicinskog glasnika kao Organa podružnice SLD Zaječar, čestitam na nagradi za najbolju Podružnicu SLD u 2018. godini. Nagrada za najbolju Podružnicu SLD u 2018. godini je zaslužena kao kruna dugogodišnjeg nesebičnog rada entuzijasta naše podružnice, kojom se svi Mi članovi podružnice SLD Zaječar s pravom ponosimo. Na slici naslovne strane, Suplementa 2 TMG vol 44, 2019, Zbornika radova 38. Timočkih medicinskih dana prikazan je Atlas koji drži celu planetu na leđima, ali u pobedničkom stavu, što simbolizuje naporan i istrajan rad naše podružnice SLD, istovremeno plodonosan i dovodi do pobede - nagrade za najbolju podružnicu SLD.

Ponosni smo isto tako, što je, na naš predlog - Podružnice SLD Zaječar, naš član, osnivač, učitelj i naučnik Prof Dr Nebojša Paunković, primarijus, magistar i doktor medicinskih nauka, internista-endokrinolog i specijalista nuklearne medicine, redovni član medicinske Akademije nauka SLD dobio najviše priznanje SLD: Nagradu za životno delo. Prof Dr Sc Nebojša Paunković u ovom broju TMG ima autorski tekst o velikom problemu u našoj struci: Mobing u našem okruženju.

Kao glavni i odgovorni urednik časopisa Timočki Medicinski Glasnik, radujem se izazovu stvaranja časopisa, koji unapređuje kvalitet istraživanja u oblasti medicinskih nauka ali i svakodnevne kliničke prakse na državnom a nadam se i međunarodnom nivou. Zahvaljujem se svom prethodniku, dosadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Prim Dr Sc Željki Aleksić, za zalaganje i trud, da se održi kvalitet i aktuelnost tema. Izrazio bih veliku zahvalnost najpre osnivačima časopisa Timočkog Medicinskog Glasnika, prvim urednicima Prim. Dr Radošu Žikiću i Prim. Dr Nebojši Paunkoviću, na velikom trudu i zalaganju, kako bi se održao kvalitet časopisa i kontinuitet izlaženja od godine 1967, kao i kasnijim urednicima Prim Mr Sc Dr Miodragu Đorđeviću i Dr Emilu Vlajiću, na velikom entuzijazmu.

Zahvaljujući uređivačkoj politici i zalaganjima novoizabranog uredništva od 18. maja 2017 izvršene su mnoge izmene u cilju značajnog daljeg poboljšanja kvaliteta časopisa, aktuelnosti tema i izbora novih recenzenata-eksperata. Postignut je cilj da najćešće jedan rad ocenjuju 2 recenzenta na bazi anonimne duplo-slepe recenzije i poboljšanje ažurnosti recenzenata, koje treba stalno motivisati. Posebno raduje što se broj radova objavljenih na engleskom jeziku značajno povećao. Timočki medicinski glasnik je od strane ministarstva za nauku uvršten u M53 kategoriju (1 bod) i izlazi 4 puta godišnje. Na sajtu www.tmg.org.rs koji se redovno ažurira, objavljuje se i elektronska verzija časopisa, gde su radovi dostupni u celini. Časopis "Timočki medicinski glasnik" je registrovan u Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u, kao nacionalni naučni časopis a nadamo se da uskoro treba očekivati međunarodnu indeksaciju i zvaničnu kategorizaciju na listu referentnih časopisa (SSCI). Novo uredništvo ima za cilj da uz međunarodnu indeksaciju u referentne časopisa TMG dobije dobar impakt faktor časopisa, s obzirom na aktuelnu značajnu citiranost TMG. Ovo bi se moglo postići pre svega kompetentnim i temeljnim recenzijama naših recenzenata i angažovanjem vrhunskih recenzenata iz inostranstva. Zato je poželjno da radovi koji se šalju za objavljivanje budu napisani na engleskom i srpskom jeziku. Timočki medicinski glasnik treba da odražava stanje medicine i srodnih grana u Srbiji, ali da bude otvoren za autore iz regiona i širom sveta. Duboko je uverenje nove redakcije da je razvoj nauke moguć samo slobodnom razmenom ideja koja nije ograničena državnim i nacionalnim granicama.

Glavni i odgovorni urednik
Prim Dr Sc Dušan Bastać

     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace