Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2021     Volumen 46     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
       

strana 105.

     
   
Prikaz knjige / Book review

Lečenje ratnih rana ekstremiteta

Autor: Prof. dr. Zoran V. Golubović.
Izdavač: Medicinski fakultet Niš.
Mesto i godina izdanja: Niš, Republika Srbija, 2018 godine.
Štampa: Sceroprint, Niš, Republika Srbija.
Tiraž: 300 primeraka.
Povez: Tvrdi, tabaci šiveni koncem. ISBN 978 – 86 – 6265 – 037 – 5.

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu   Početkom 2018 godine, redovni profesor dr. Zoran Golubović, ortopedski hirurg iz Medicinskom fakulteta Univerziteta u Nišu, objavio je monografiju „ Lečenje ratnih rana ekstremiteta „. Ova monografija predstavlja specifičnu publikaciju iz oblasti ratnih povreda ekstremiteta. U njoj su na stručni i jasan način predstavljeni bazični principi nastajanja i sledstvenog hirurškog lečenja navedenih ratnih povreda.
Monografija je posvećena borcima, ranjenicima, lekarima, medicinskim tehničarima kao i ostalom medicinskom i nemedicinskom osoblju koje je učestvovalo u lečenju i zbrinjavanju ranjenika.
Monografija ima opšti i specijalni deo.
U opštem su prikazani mehanizmi povređivanja i osnovni principi lečenja povreda nanešenih projektilima velike i male početne brzine. Poglavlje je ilustrovano fotografijama i rtg snimcima urađenim posle ranjavanja i tokom lečenja.
U specijalnom delu prikazane su strelne povrede stopala, potkolenice, nadkolenice, karlice, kičmenog stuba, šake, podlaktice, nadlaktice, ključne kosti i
zglobova ekstremiteta. Uz svaku od navedenih regija opisani su pojedini slučajevi i načini njihovog lečenja. Na taj način prikazano je više od 80 ranjenika sa karakterističnim povredama navedenih regija.
Kao posebno poglavlje obrađena je ratna politrauma, blast i kraš povrede te i komplikacije kao što su infekcije, gasne gangrene, nezarastanje strelnih preloma i ostalo.
Monografija ima 467 strana i 1066 slika, tabela i grafikona.
Uz korišćenu literaturu navedena su i imena zdravstvenih radnika koji su učestvovali u lečenju ranjenika.
Monografija je namenjena studentima medicine, lekarima opšte medicine, specijalizantima i specijalistima hirurgije, ortopedije, vaskularne, plastične i rekonstruktivne hirurgije te i ostalim zdravstvenim radnicima. Njen cilj je da pruži osnovne i najznačajnije informacije iz ratne hirurgije, dijagnostike i lečenja ratnih povreda ekstremiteta i prikažu stečena iskustva od značaja za ratnu i mirnodopsku traumatologiju.

Prof. Dr. Dragan Nikolić, ortoped.

     
             
     
     
             
               
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace