Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2021     Volumen 46     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2021, Volumen 46, Broj 2.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALN RAD

Dušan Bastać, Biserka Tirmenštajn-Janković, Predrag Marušić, Zoran Joksimović, Vojkan Čvorović, Mila Bastać, Anastasija Raščanin, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić
Savremeni kritički pristup dijagnozi akutnih virusnih miokardita i inflamatornih kardiomiopatija u kliničkoj praksi – fokus na uloge ehokardiografije i antivirusnih antitela 57


Aleksandar P. Dević, Ana M. Dević, Mladenko Vasiljević, Goran Zajić
Značaj operativne histeroskopije u tretmanu patologije kavuma uterusa kod infertilnih pacijentkinja 72


Marko Mladenović, Predrag Stojiljković, Desimir Mladenović, Andrija Krstić,
Vladimir Anđelković

Uloga i značaj fiksacije zadnjeg maleolusa kod trimaleolarnih preloma 79

Sara Radojević, Dušanka Krajnović
Primena off- label lekova u pedijatrijskoj populaciji 86


PREGLEDNI ČLANAK

Aleksandar Aleksić, Vlada Mitov, Aleksandar Jolić, Vanja Antić, Nataša Savić
Ultrazvučne karakteristike čvorova u štitastoj žlezdi 93


KRATKI PREGLEDNI ČLANAK

Ljubiša Mihajlović, Milica Mihajlović, Vladan Mihajlović
Molekularni mehanizam protektivnog delovanja vitamina D u slučaju infekcije virusom SASR-COV-2 kod epidemije COVID-19 103


PRIKAZ KNJIGE

Zoran V. Golubović
Lečenje ratnih rana ekstremiteta 105

Uputstvo saradnicima

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace