Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija: Kazuistika
- usmene prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. Ishemijski cerebralni infarkt izazvan kompletnom opstrukcijom leve arerije carotis interne –
  prikaz bolesnika

  Nebojša Paunković, Emil Vlajić, Jane Paunkovic
 2. Mallory-Weiss syndrome - prikaz slučaja
  Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković, Mirko Nikolić
 3. Prikazi nekoliko interesantnih slučajeva lečenih u dermatološkoj službi u toku 2010. godine: psoriasis, sclerodermia, lichen verrucosus, pediculosis , akralni maligni melanom
  Nada Trailović, M. Trailović, L. Trailović, V. Brujić, N. Marković, I.Trailović
 4. Akutno trovanje propranololom i etanolom - prikaz slučaja
  V. Kilibarda, J. Jović-Stošić, S. Đorđević, G. Brajković, S. Vučinić, V. Putić, Ž. Vučinić
  Vojnomedicinska akademija, Beograd
 5. Primena intralipida u akutnom trovanju verapamilom - prikaz slučaja
  V. Kilibarda, S. Đorđević, J. Jović-Stošić, V. Putić, M. Jovanović, D. Mihajlović
 6. Sepsa uzrokovana MDR pseudomonas aeruginosa i antibakterijska in vitro/in vivo aktivnost lekova - prikaz slučaja
  Nenad Ristović, Aleksandar Petrović, Nena Čukić
 7. Ulcus bulbi duodeni u malog deteta - prikaz slučaja
  Mirko Nikolić, Ljiljana Jovanović, Bratimirka Jelenković
 8. Vascullitis retinae m. takayasu – prikaz slučaja
  A.Purišić, S. Lješnjanin, M. Cimbaljević
     
 
 
     
     

133.
Ishemijski cerebralni infarkt izazvan kompletnom opstrukcijom leve arerije carotis interne – prikaz bolesnika
Nebojša Paunković (1), Emil Vlajić (2), Jane Paunkovic (1)
(1) Poliklinika Paunković, (2) Zdravstveni centar Zaječar, Služba neurologije

Prikazali smo slučaj jednog bolesnika koji je doživeo akutnu opstrukciju leve a.carotis interne, i posledični ishemični cerebralni infarkt. Propratili smo klinički tok bolesti, analizirali terapiju i oporavak bolesnika. Dobro smo dokumentovali (slike snimaka itd) i ilustrovali tok bolesti.

e-mail: npaunkovic@sezampro.rs


134.
Mallory-Weiss syndrome - prikaz slučaja
Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković, Mirko Nikolić
Zdravstveni centar Zaječar, Dečije odeljenje

CILJ RADA: Prikazati devojčicu u koje je dijagnostikovan Mallory-Weiss sindrom.
UVOD: Mallory-Weiss syndome (MWS) je krvarenje iz lezije sluznice digestivnog trakta na mestu pripoja jednjaka i želuca. Najčešće nastaje kao posledica profuznog povraćanja. Poremećaj je prvi put opsian 1929. god. (Keneth Mallory i Soma Weiss) kod 15 bolesnika sa alkoholizmom. Incidenca iznosi 3-15% svih hematemeza u odraslih i više od 5 % krvarenja iz gornjih partija GIT u dece. Podjednako u oba pola.
Klinički se ispoljava kao povraćanje sveže krvi ili melena. Može se javiti bol u abdomenu, dispepsija, vrtoglavica, sinkopa. Fizikalni nalaz nije specifičan i zavisi od uzroka povraćanja. Nema specifičnih laboratorijskih testova.
Dijagnoza se postavlja endoskopijom. Osnovni znak MWS je vizualizacija jedne ili više linearnih krvarećih lezija na mestu pripoja jednjaka i želuca. U najvećem broju slučajeva krvarenje i oštećenje sluznice prolaze spontano.
PRIKAZ SLUČAJA SA MALLORY-WEISS SINDROMOM: devojčica A.M. prima se u dečije odeljenje u uzrastu od 15 meseci, u 2 navrata zbog povraćanja sveže krvi.
PRVA HOSPITALIZACIJA: Devojčica se hospitalizuje zbog upornog povraćanja i povišene temperature, stolica retke konzistencije i dehidratacije. Po prijemu rehidrarana iv putem, uključena simptomatska th, korigovana ishrana. Od drugog dana rehidrirana per os. Afebrilna. Trećeg dana povratila obilno sadržaj tamno-braon boje sa primesama sveže krvi. Nastavljena iv rehidracija, dobija Ranisan iv. Krvarenje spontano prestaje.
Laboratorija: Hb-118 g/l, Le-16,8. Biohemijski nalazi u granicama normale. Koprokulturom izolovana Salmonella enteritidis.
Otpuštena kući osmog dana urednog objektivnog nalaza.
DRUGA HOSPITALIZACIJA: u 18. mes. života zbog obilnog povraćanja sa dosta naprezanja. Povratila 4-5x sadržaj sa primesama sveže krvi. Stolice uredne.
Po prijemu rehidrirana iv putem 2 dana, kratkotrajno febrilna. Povratila još 2x braon sadržaj. U daljem toku bez tegoba. Hb-140 g/l, Le-15,6. Koprokultura negativna.
Zbog ponovljenih tegoba upućena u tercijarnu zdravstvenu ustanovu radi dopunske dijagnoze. Proksimalna GI endoskopija (12. dana od krvarenja) u pregledanim delovima jednjaka, želuca i bulbusa duodenuma: nisu nađene patološke promene. Epizode hematemeze najverovatnije su posledica Sy MW.
ZAKLJUČAK : rana endoskopija, u prva 24 h od pojave krvarenja, olakšava dijagnozu bolesti.

e-mail: veraza@open.telekom.rs


135.
Prikazi nekoliko interesantnih slučajeva lečenih u dermatološkoj službi u toku 2010. godine: psoriasis, sclerodermia, lichen verrucosus, pediculosis, akralni maligni melanom
Nada Trailović, M. Trailović, L. Trailović, V. Brujić, N. Marković, I. Trailović
Zdravstveni centar Zaječar, Služba za infektivne i kožne bolesti

U toku prošle godine u dermatovenerološkoj ambulanti ZC Zaječar pregledano je više od 1500 pacijenata i urađeno je isto toliko terapijskih procedura. U toku rada nailazilo se na neke interesantne slučajeve, neuobičajne lokalizacije, izgleda i distribucije kožnih promena.
Cilj rada je da se ostale kolege upoznaju sa ovakvim slučajevima, radi lakšeg prepoznavanja pojedinih kožnih bolesti, koje odstupaju od klasičnog izgleda, kao i sa nekim ređe viđenim dermatozama.
Psoriasis je reč koja potiče od grčke reči psora, što znači svrab, a karakteriše se klinički, najčešće, infiltrovanim , eritemoskvamoznim plakovima, tipičnih lokaliteta. Prikazujem pacijenta sa formim retke psoriaze lokalizovane na licu (psoriasis facilais), kao i pacijentkinju D.A.T. 40 god, sa težim oblikom psorijaze, koja se oteženo kretala zbog veličine plakova. Takođe prikazujem pacijetkinju sa pretećom eritrodermijom tj težim oblikom psorijaze, izuzetno raširenom, sa retkim poljima zdrave kože po negde na trupu. Sclerodermia circumscriptum s. Morphoea localisata je retka bolest ograničena na kožu, a karakteriše se poljem lokalizovane skleroze kože, bez sistemskih manifestacija. Klinički se manifestuje induracijom, gubitkom kožnog crteža i nepokretnošću kože u odnosu na podlogu, tj tkivo ispod kože. Prikazujem pacijenkinju staru 42 godine, sa tipičom lokalizovanom formom mophoea en plaque na trbuhu i pozitivnim testom na B. Burgdorferi. Lichen planus je erupcija poligonalnih, pruritičnih poligonalnih ljubičastih papula i plakova, sa tankom skvamom i voštano sjajnom površinom, hroničnog toka. Postoji deset varijacija u morfologiji ove bolesti, kao i pet varijacija u lokalizaciji. Verukozne forme su najčešće lokalizovane na potkolenicama. Prikazujem pacijentkinju T.S. sa verukoznom formom lichena, tipičnog lokaliteta za klasičan lichen. Pediculoza i scabies su relativno česta oboljenja na našim prostorima. Međutim ovakvu formu pediculose kod pacijentkinje koju prikazujem možemo jedino nazvati "malignom", s obzirom da se radi o teško zapuštenom i socijalnom slučaju. Maligni melanom je jedan od najagresivnijih malignih tumora uopšte. Sam klinički izgled ovih tumora raznolik je, atipičan, ponekad sasvim bezazlenog izgleda i bez kliničkih znakova maligniteta. Na kraju bi prikazala pacijenta sa akralnim malignim melanomom u poodmakloj fazi, koji su znatno ređi u odnosu na druge lokalitete, posebno što se ovde radilo o tipu amelanotičnog melanoma, koji se može lako zameniti za Clavus ili plantarnu veruku.
U cilju boljeg sagledavanja brojnih dermatoza potrebno je da uvek postoji sumnja na nešto ređe dermatoze i lokalitete, kako ne bi došlo do pogreške u dijagnostici i terapiji. Neophodna je saradnja kako lekara ostalih specijalnosti sa dermatolozima, tako i dermatologa uopšte između sebe, ukoliko želimo da budemo sigurni u svoje dijagnoze i terapije pojedinih kožnih bolesti.

e-mail: mirko72@open.telekom.rs


136.
Akutno trovanje propranololom i etanolom - prikaz slučaja
V. Kilibarda, J. Jović-Stošić, S. Đorđević, G. Brajković, S. Vučinić, V. Putić, Ž. Vučinić
Vojnomedicinska akademija, Beograd

Propranolol je neselektivni beta blokator koji u manjoj meri ispoljava i membranostabilizujući efekat. U toksčnim dozama, propranolol ispoljava negativno hronotropno i inotropno dejstvo na srce, što se manifestuje bradikardijom, poremećajima sino-atrijalnog i atrioventrikularnog provođenja, poremećajima intraventrikularne provodljivosti i smanjenjem kontraktilnosti srčanog mišića. Usled blokade beta-2 receptora mogu se javiti hipoglikemija i bronhospazam, ali ovo nisu uobičajene toksične manifestacije. Propranolol prolazi krvno-moždanu barijeru i može prouzrokovati komu i konvulzije.
Standardna terapija predoziranja propranololom podrazumeva primenu različitih lekova (atropin, glukagon, kalcijum, visoke doze insulina u kombinaciji sa glukozom i kalijumom, kateholamine, inhibitore fosfodiesteraze) koji se mogu primeniti jedan za drugim, ili u slučaju teške intoksikacije, gotovo istovremeno. U novije vreme, s obzirom na liposolubilnost propranolola, preporučuje se i terapija intravenskim masnim emulzijama.
Prikaz slučaja U radu je opisan slučaj pacijentkinje stare 31 god. koja je pokušala suicid lekovima. U cilju samotrovanja, popila je oko 3,6 g propranolola u kombinaciji sa alkoholnim pićem. Kliničke manifestacije trovanja su uključivale poremećaj svesti nivoa kome, konvulzije, respiratornu depresiju, hipoglikemiju, cirkulatorni kolaps i aritmije. EKG na prijemu je pokazao sinusni ritam, 50/min, uz AV blok I stepena i nespecifično produženje intraventrikularne provodljivosti. Međutim, umesto očekivane bradikardije, u roku od 1 h nakon prijema dolazi do pojave tahikardije širokih kompleksa. Kako bolesnica nije dobro odreagovala na konvencionalnu terapiju, odlučeno je da se uključi intravenska lipidna emulzija. Nakon inicijalne doze od 500 mL 20% Intralipida, zapaženo je poboljšanje u vidu porasta krvnog pritiska i prestanka konvulzija. Nakon dodatne doze, krvni pritisak je bio u fiziolokim granicama, došlo je do pojave diureze i uspostavljen je normalni sinusni ritam.
Rezultati i diskusija: Toksikološkom analizom krvi primenom gasne hromatografije sa plameno-jonizacionim detektorom dokazan je etanol u koncentraciji od 2,42 ‰. Određivanje koncentracije propranolola vršeno je primenom validovane HPLC-PDA metode. U ispitivanom uzorku seruma nakon prijema pacijenta koncentracija propranolola je iznosila 4,21 mg/L. Toksikološke analize seruma 1 h i 8 h od završetka druge infuzije Intralipida (tj. 3 i 8 h nakon ingestije) pokazale su značajno smanjenje koncentracije propranolola u serumu. Koncentracija propranolola 1h od završetka infuzije iznosila je 2,28 mg/L, odn. 2.87 mg/L nakon 8 h.
U prikazanom slučaju masivne propranolola došlo je do značajnog pada koncentracija leka 3 sata nakon ingestije, ali se u daljem toku održava visoka koncentracija u krvi. Propranolol podleže metabolizmu prvog prolaza, tako da je eliminacija leka produžena u slučaju predoziranja, što se u našem slučaju potvrdilo. Uticaj Intralipida na farmakokinetiku popranolola u ovom slučaju nije bilo moguće proceniti.
Zaključak: U lečenju pacijenata otrovanih lipofilnim kardiotoksičnim lekovima koji ne reaguju na konvencionalnu terapiju preporučuje se primena brze infuzije lipidne emulzije, što se potvrdilo na prikazanom slučaju trovanja propranololom.

e-mail: ivezicnela@yahoo.com


137.
Primena intralipida u akutnom trovanju verapamilom - prikaz slučaja
V. Kilibarda, S. Đorđević, J. Jović-Stošić, V. Putić, M. Jovanović, D. Mihajlović
Vojnomedicinska akademija, Beograd

Verapamil kao lek iz grupe blokatora kalcijumskih kanala, sprečava ulazak kalcijuma u ćeliju. U akutnim trovanjima verapamilom potenciraju se njegovi farmakološki efekti na kontraktilnost, sprovođenje u miokardu i smanjenje periferne vaskularne rezistencije. Takođe, ispoljeno je i njegovo delovanje na centralni nervni sistem. Ingestija 3 ili više grama verapamila izaziva ozbiljne poremećaje koji uključuju poremećaj sprovodljivosti u AV čvoru, hipotenziju, konvulzije i poremećaje disanja. Standardni medicinski tretman otrovanih bolesnika nakon ispiranja želuca podrazumeva davanje rastvora kalcijuma (hlorida ili glukonata), glukagona, insulina sa glukozom, vazopresora i primenu druge simptomatske i suportivne terapije, a po potrebi se postavlja i pace-maker. Prema novijim istraživanjima u lečenju otrovanih može se pimeniti infuzija Intralipida. Cilj ovog rada bio je da pokaže pozitivne efekte intravenske primene Intralipida na smanjenje koncentracije leka i povoljan ishod trovanja ovim lekom.
Prikaz bolesnika: Bolesnica je primljena u Kliniku za urgentnu i kliničku toksikologiju i farmakologiju nakon ingestije veće količine tableta verapamila. Na prijemu je bila hipotenzivna (50/30 mmHg) i bradikardna (50/min). U terapiju je uključen rastvor kalcijum hlorida, zatim je dat glukagon i uključena je dopaminska stimulacija. Kako pacijentkinja nije reagovala na primenjenu terapiju postizanjem adekvatnog krvnog pritiska, nakon toga uključena je infuzija Intralipida. Primenjen je 20% Intralipid, u ukupnoj dozi od 500 ml, tako što je 100 ml dato u bolusu, a ostatak u brzoj infuziji tokom 20 min. Nakon 30 min od primene navedenog leka dolazi do normalizacije krvnog pritiska i uspostavljanja diureze.
Rezultati i diskusija: Određivanje koncentracije verapamila u serumu izvršeno je primenom validovane metode tečne hromatografije sa maseno-spektrometrijskim detektorom (LC-MS). Koncentracija verapamila u inicijalnom uzorku krvi uzetom na prijemu iznosila je 0,42 mg/L. Ova koncentracija bila je u značajno iznad terapijskih, što je u skladu sa kliničkom slikom bolesnice. Nakon davanja Intralipida ponovljeno je uzorkovanje krvi i određene su koncetracije verapamila u lipemičnom serumu i serumu dobijenom nakon izdvajanja masne faze. Poređenjem dobijenih vrednosti uočena je značajna razlika u dobijenim rezultatima, što ukazuje na to da se oko 35% verapamila vezuje za masnu fazu intralipida i na taj način omogućava bržu eliminaciju leka iz cirkulacije i povoljan tok lečenja otrovanog bolesnika.
Zaključak: Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da primena Intralipida u akutnim trovanjima verapamilom nakon standardnog tretmana kalcijum hloridom, glukagonom i dopaminom povoljno utiče na stanje bolesnika i ubrzava njegov oporavak.

e-mail: ivezicnela@yahoo.com


138.
Sepsa uzrokovana MDR pseudomonas aeruginosa i antibakterijska in vitro/in vivo aktivnost ekova - prikaz slučaja
Nenad Ristović, Aleksandar Petrović, Nena Čukić
Zdravstveni centar Zaječar, Infektološka služba

Sepsa predstavlja pojam koji označava prisustvo sistemskog inflamatornog odgovora (SIRS) izazvanog mikroorganizmima, bez obzira da li se diseminuju krvlju (predstavlja najčešću pojavu) ili ostaju u lokalnom žarištu. U zavisnosti od stepena SIRS-a, odnosno količine produkovanih endo/egzotoksina od strane uzročnika sa jedne strane i imunskih produkata (citokina, humoralnog i celularnog imunskog odgovora) i metaboličkih produkata ćelija organa sa druge strane možemo razlikovati: Tešku sepsu, Septičku hipotenziju, Septički šok (SŠ), Refraktarni septički šok, Multiorgansku disfunkciju (MODS) i Multiorgansko zatajenje organa(MOF). Pseudomonas aeruginosa je pokretan, Gram – bacil, striktni aerob, raste na velikom broju hranljivih podloga, formira glatke, okrugle kolonije fluorescentno i nefluorescentno prebojene. CILJ RADA: 1. Ukazati na antibakterijsku in vivo/invitro aktivnost antibiotika i klinički odgovor u lečenju sepse uzrokovane MDRP.aeruginosa u pacijenta sa narušenim imunim odgovorom. 2. Stalna kontrola praćenja razvoja MDR sojeva P.aeruginosa u hospitalnim uslovima (nozokomijalne infekcije) i adekvatna primena terapijskih opcija. MATERIJAL I METODOLOGIJA: Prikaz kliničkog toka lečenja pacijenta sa veštačkom aortnom valvulom i sepsom uzrokovano MDR P.aeruginosa u bolničkim uslovima nakon kateterizacije bešike zbog akutne retencije urina i BHP u Infektološkoj službi ZC Zaječar. REZULTATI RADA: Pacijent B.Lj. iz Zaječara, u dobi od 65 g. preveden iz Internističke službe zbog pozitivne urinokulture i hemokulture na Pseudomonas aeruginosa. 2dana po otpuštanju iz bolnice dobio povišenu T do 40°C praćenu groznicom i drhtavicom. Na prijemu u fazi febrilnosti uzete 2 hemokulture a sutradan urinokultura i aplikovana Th: amp. Ceftriaxon i amp. Orvagil. Nakon 48h dobija se prvi nalaz pozitivne urinokulture i I hemokulture, da bi nakon 96h i AB prema kome je izolovani soj P.aeruginosa, u oba uzeta materijala, identične rezistencije na karbapeneme, aminoglikozide, antipseudomonasne peniciline, antipseudomonasne cefalosporine III i IV generacije i antipseudomonasne hinolone. 5. dana hospitalizacije prevodi se u Infektološku službu i započinje tretman sa 2 antipseudomonasna leka meropenem 2,0/8h i ciprofloksacin 200mg/12h i.v. Otežavajuće okolnosti prilikom lečenja bile su: starosna dob pacijenta, srčana slabost i anamnestički podatak da je pre 10 godina zbog endokarditisa i stenoze aortnog zaliska imao implantaciju veštačke valvule, a nakon par meseci i reimplantaciju zbog ponovnog endokarditisa. Uz aplikovanu antimikrobnu terapiju prema protokolu lečenja pacijent je primao diuretsku, antiaritmijsku i simptomatsku terapiju. D-dimer bio je 0,78. DISKUSIJA: Antibakterijska aktiivnost in vitro lekova testira se da bi se odredila: aktivnost antibakterijskog agensa u rastvoru, koncentracija antibakterijskog agensa u telesnim tečnostima i osetljivost određenog mikroorganizma na poznate koncentracije leka. Antibakterijska aktivnost agenasa in vivo znatno je kompleksnija. Ona uključuje: interakciju domaćin-lek, interakciju lek-uzročnik I interakciju domaćin-uzročnik. MRD sojevi Pseudomonas aeruginosa su najčešće intrahospitalni sojevi i uzročnici su nozokomijalnih infekcija. ZAKLJUČAK: P.aeruginosa izaziva infekciju samo kada je oslabljena otpornost domaćina (oštećenje kože i sluzokože, intravenska i urinarna kateterizacija, neutropenija). Adekvatni terapijski protokoli, njihova ciklična primena, doziranje antibiotika u adekvatnoj DD garancija je uspešnosti terapije i suzbijanja razvoja MDR intrahospitalnih sojeva. U slučajevima MDRsojeva P.aeruginosa neophodno je aplikovati najadekvatniju kombinaciju antibiotika, zavisno od zahvaćenog organa, i ako je prisutna in vitro rezistencija.

e-mail: npavr@open.telekom.rs


139.
Ulcus bulbi duodeni u malog deteta - prikaz slučaja
Mirko Nikolić, Ljiljana Jovanović, Bratimirka Jelenković
Zdravstveni centar Zaječar, Dečije odeljenje

CILJ RADA: Prikaz ulkusne bolesti u ranom dečijem uzrastu.
UVOD: Ulkusna bolest je jasno ograničena ovalna promena na sluznici želuca ili dvanaestopalačnog creva, nastala usled kontakta sa želudačnom kiselinom i pepsinom. Nastaje zbog poremećene ravnoteže između agresivnih ulcerogenih faktora u lumenu želuca i odbrambenih mehanizama sluznice (mukus, alkalna sekrecija, mikrocirkulacija, regeneracija epitela). Najačešćim uzrokom smatra se Helicobacter pylori.
Prema etiopatogenezi i evoluciji ulkus može biti primarni i sekundarni. Simptomi bolesti su bol u trbuhu, povraćanje, GIT krvarenje.
Gastroskopija je metoda izbora za postavljanje dijagnoze..
Terapija ima za cilj da ublaži bol u abdomenu, ubrza zalečenje ulkusa, spreči recidiv i komplikacije bolesti. Hirurška th retko kod dece, pre svega zbog lečenja komplikacija.
PRIKAZ SLUČAJA : IZ ANAMNEZE: pacijentkinja je hospitalizovana je u dečije odeljenje zbog bolova u trbuhu i crne stolice. Dve nedelje pre prijema ima temperaturu do 39ºC, povraćala u toku jednog daa. Lečena je ambulantno dijetom, antipireticima (sirup Brufen) i eubiotikom. Od tada se svakodnevno žali na bolove u trbuhu, slabo jede. Par dana jako bleda, modrih usana, izraženih podočnjaka.
Lična anamneza uredna. U porodičnoj anamnezi majka u detinjstvu imala iste tegobe. dijagnostikovan gastritis.
Baba po ocu ima čir na želucu.
IZ STATUSA NA PRIJEMU: devojčica uzrasta 5 god. i 9/12 meseci, bledo-žućkaste kože, dehidrirana. Abdomen palpatorno osetljiv oko umbilikusa. Ostali nalaz uredan za uzrast.
LABORATORIJA: Hb-85...83 g/l, Le-6,6, CRP neg. Biohemijske analize u granicama normale.
Po prijemu rehidrirana iv putem, ima dve obilne, crne stolice, nakon toga jednu oskudnu, tamnije boje. Od drugog dana afebrilna, stolice se normalizuju. U par navrata žali se na bolove u epigastrijumu nakon jela. Petog dana otpuštena kući, savetovana dijeta. Obzirom na trajanje tegoba i porodičnu anamnezu upućena je gastroenterologu u tercijarnu zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostičke obrade.
EZOFAGOSTRODUODENOSKOPIJA (UDK Bgd.)- Ulcus bulbi duodenum chronicum.
Ordinirna th-Controloc iv tokom 5 dana, a potom per os. i Clarytomicin 10 dana.
Nakon 2 nedelje počinje da povraća, ne toleriše veće količine hrane, ne više od 50 ml po obroku. Urađena hitna GI endoskopija, ECHO i Ro gastroduodenuma. Evidentirana stenoza pilorusa do 3 mm, filiforman pilorusni kanal debljine 7 mm, defekt na zadnjem zidu duodenuma. Zbog svega toga urađena je resekcija malog dela antruma pilorusa i duodenuima pa gastroduodenostomija po Billroth I. Post operativni tok uredan. Realimentacija uspešna. Th Nexium 2x20 mg per os.
Kontrolna proksimalna GI endoskopija (2 i 3 mes. nakon operativnog zahvata)-nalaz u potpunosti uredan. Dete je bez tegoba. Nastavljena th Nexium tbletama 2x20 mg. per os. a zbog anemije (Hg-99 g/l) Tothema 1x1 amp. do kontrole za jedan mesec.
ZAKLJUČAK: Ulcus duodenuma je moguć i u malog deteta. Na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog nalaza i toka bolesti neophodna je endoskopska dijagnoza kako bi se pravovremeno postavila prava dijagnoza, započela Th i omogućio pravilan rast i razvoj deteta.

e-mail: mirkonik@medianis.net


140.
Vascullitis retinae m. takayasu – prikaz slučaja
A.Purišić, S. Lješnjanin, M. Cimbaljević
JZU Dom zdravlja "Dr Branko Zogović", Plav – Crna Gora

Cilj: Inflamacija krvnih sudova očnog dna može da se javi u sistematskim bolestima, sistematskim infekcijama i kao izolovani očni vaskulitis. Prema tipu zahvaćenog suda vaskulitis se može podijeliti na arteritis, periarteritis, flebitis, periflebitis i kapilaritis, odnosno kapiloropatija.
Metode: Prikazujemo slučaj pacijentkinje u životnoj dobi od 52. godine, sa vaskulitisom retine oblika M. Takayasu. Poslednja tri mjeseca primijetila da slabije vidi na desno oko, a unazad 10. dana centralnu mrlju. Myop/-2.75Dsph/. Ima visoke lipide /Sortis/. Od prije 5. godina zna da ima smanjen puls na lijevoj ruci, kao i TA za 10–20 mmHg niži od desne ruke.
VOD: 2/60 n.c. VOS: 1.0 c.c.
Na desnom oku izražen makularni edem, sa brojnim, pretežnom, malim i iregularnim eksudatima, prošaran mrljastim, pretežno konfluentnim hemoragijama. Rijetke mrljaste hemoragije na periferiji. Na lijevom oku u centru makule suspektan edem sa sitnim hemoragijama perifoveolarno.
FA ukazuje da postoji bilateralni retinalni vaskulitis, primarno periflebitis, simetričnog razvoja sa teškim oštećenjem makule desno. TA/d/180/110, TA/l/130/110.
Rezultati: U lab. analizama: povišena sedimentacija SE 53/81, fibrinogen 21,1, CRP 3, Holesterol 8,7 /LDL 7.28/. KKS, glikemija, urea, kreatinin, proteini, albimini, kao i enzimi u referentnim granicama. RF, C3, C4, IgG, IgA, IgM i CiK u granici normalnog. Imunološke: antikardiolipinska, PiC ANCA, ANA, krioglobulini negativni. Na osnovu klaudikacija u gornjim ekstremitetima, smanjenog pulsa brahijalne arterije, razlike u pritiscima veće od 10 mmHg i subtotalne stenoze lijeve arterije subklavije, postojalo je dovoljno kriterijuma za Takayasi vaskulitis. Uvedena je pulsna terapija Cyclophosphamidom. Diferencijalno dijagnostički su se razmatrali i drugi vaskulitisni sindromi, na prvom mjestu Behcetov sindrom.
Zaključak: Saradnja oftalmologa sa ljekarima druge specijalnosti predstavlja uslov za pravu dijagnozu i potpuno razumijevanje retinalnih vaskulitisa.

e-mail: amelb@t-com.me, dzplav@t-com.me
 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend