Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Kazuistika
Usmene prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
     

Acne vulgaris lečene izotretinoin-om, prikaz slučaja

Nada Trailović (1), Mirko Trailović, D.Tiodorović-Živković (2)
(1)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2)KLINIKA ZA DERNATOVENEROLOGIJU KC NIŠ

UVOD: Akne su inflamacijsko i hronično oboljenje pilosebacealne jedinice, najčešće izražene u toku adolescencije. U oko 85% mladih one su minimalne, te se nazivaju i fiziološkim, međutim u 15% obolelih one zahtevaju lečenje, a kod težih oblika i oko 2,2% slučajeva imaju tendenciju perzistencije u odraslom životnom dobu. Hiperseboreja je glavni uzrok pojave ove patologije i to pod uticajem androgenih hormona, odnosno povećane receptivnosti sebacealnih žlezda za androgene. Takođe se u etiologiji pominju infudibularna kornifikacija, folikularna inflamacija, slobodne masne kiseline, leukocitarna hemotaksija, egzoenzimi i imunitet domaćina. Acne vulgaris je polimorfna dermatoza, gde se zapažaju komedoni, kongestivne folikularne papule, duboke folikularne pustule i ožiljne promene. U opštoj terapiji, kod osoba ženskog pola može se započeti visokodoznim oralnim kontraceptivima, ali onima koji ne sadrže progestagene, naravno, uz obaveznu konsultaciju ginekologa. Izotretinoin treba izbegavati kod ženskog pola i peroidu fertiliteta zbog teratogenih učinaka. Kod muškaraca možemo započeti terapiju izotretinoinom, u propisanim dozama, do kumulativne doze, posebno kod zapuštenih i dugogodišnjih promena a naročito da bi se sprečila pojava ožiljaka. Retinoidi spadaju u derivate Vit A, imaju imunomodulatorno i antiinflamatorno dejstvo. Broj sebocita u proliferaciji i globalne dimenzije sebacelanih žlezda smanjuju se za 90%. Antiseboroični efekat izotretinoina perzistira godinama nakon obustavljanja terapije. Intenzivne oblike akni treba lečiti visokim dozama od 1 mg/ kg TT dnevno, tako da kumulativna doza isnosi više od 150 mg/kg ali ne više od 200 mg /kg. Neželjena dejstva leka su brojna i vezana su za povećanu suvoću kože i sluzokoža, povećanje lipodograma i funkcije jetre, abnormalnosti skeleta, artralgije, mijalgije i teratogenost, zbog čega se ređe primenjuje kod devojčica. Što se ostale terapije tiče, mogu se dati i tetraciklinski antibiotici, zbog snažnog antiiflamacijskog i antihemotaksičnog efekta, a ova terapija se preporučuje u trajanju od 4 do 6 meseci. Topijske terapijske mogućnosti su široke, a najčešće se primenjuju Klindamicin 1% rastvor i gel, Eritromicin 4%, keratolotici (alfa hidroksi kiseline, betahidroksi kiseline- salicilna), dok su preparati sa sumporom, ihtiolom, resorcinolom, živinim sulfidom zastareli kao i crio terapija, jer je dokazano da povećavaju rizik od pojave ožiljaka.
CILJ RADA: Prikazati pacijenta sa težim oblikom akni i rezultate intenzivnog lokalnog tretmana i upotrebe izotretinoina kao leka izbora kod ovakvih slučajeva, posebno kod muškaraca.
MATERIJAL I METODI RADA: Prikazujemo pacijenta D.O. iz Boljevca starog 18 godina. Javlja se u našu ambulantu sa brojnim promenama, smeštenim na seboroičnim regijama lica u vidu dubokih folikularnih pustula, brojnih poliporusnih komedona, cističnih promena, kao i sa početnim ožiljnim promenama. Nije se ranije javljao dermatologu nijednom, a akne ima unazad više od 5 godina, te je bio poprlično zapušten slučaj. Data je lokalna terapija, preparati sa AHA kiselinama, u vidu losiona i kremova i Roaccutan (izotretinoin) tablete po šemi a sa smanjenem doze od 1 do 0,5 mg/ kg TT. U toku lečenja ovom terapijom u periodu od 9 meseci, došlo je do skoro potpunog izlečenja kožnih promena, ožiljaka skoro da nije bilo. Rađen je mesečni monitoring pacijenta, kao i redovna kontrola laboratorije, koja je neophodna kod terapije retinoidima, što je podrazumevalo praćenje lipidograma i hepatograma, koje su bile u granicama referentnih vrednosti. Na kraju je rađen Crio piling jednom nedeljno, radi smanjivanja ožiljnih promena.
REZULTATI RADA: Nakon devetomesečne terapije i intenzivnog tretmana, došlo je do potpunog izlečenja akni, a ožiljne promene, bez obzira što je terapija promena relativno kasno započeta, svedene su na minimum. U toku lečenja nije došlo do komplikacija, neželjenih efekata leka, podnošljivost leka je bila dobra.
ZAKLJUČAK: Bez obzira na težinu bolesti, kao i dužinu trajanja, kod težih oblika akni treba pokušati sa lečenjem opštom terapijom izotretinoinom, jer se pokazao veoma efikasnim, uz ostalu topijsku terapiju, posebno kod mladih i zdravih osoba. Takođe pacijenta treba intenzivno pratiti i vršiti modeliranje terapije, koje mora biti specifično za datu osobu, da bi se postigao maksimalno dobar efekat uz minimalne doze leka. Samim tim imamo manje neželjenih efekata i komplikacija date terapije. U tom smislu moraju biti uporni i terapeut i pacijent, a pacijenta treba prirpemiti na višemesečni tretman i dati mu sve potrebne informacije o dužini terapije i njenim neželjenim dejstvima
Ključne reči: Acne,izotretinoin,terapija
e mail: trailovicdr@gmail.com 
 


Maligni melanom analnog kanala – prikaz slučaja

I.Stojanović (1), D.Mladenović (2)
(1) KLINIČKI CENTAR NIŠ - INSTITUT ZA PATOLOGIJU, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

UVOD: Melanom analnog kanala je retko oboljenje koje čini 1% kolorektalnih, tj. analnih malignih tumora sa vrlo lošom prognozom.Tumor ima visoku biološku agresivnost i sklonost ka limfogenom, hematogenom i lokalnom širenju. U trenutku postavljanja dijagnoze 30% pacijenata već ima udaljene metastaze. Pored toga, ovaj tumor čini 1-1.5% svih malignih melanoma i zauzima treće mesto po učestalosti iza kože i očiju. Češći je kod žena, i to dva puta više od muškaraca, i javlja se između 60-70 god. života.
CILJ: je prikaz slučaja malignog melanoma analnog kanala otkrivenog tokom ispitivanja „hemoroida“.
MATERIJAL I METODI RADA: Pacijentkinja starosti 58 god. hospitalizovana je na Hirurškoj klinici zbog operacije tumora analne regije nalik hemoroidu, veličine oko 6 cm. Kod pacijentkinje je postojao i palpabilni tumefakt ingvinalne regije. Materijal je poslat na patohistološku analizu. Makroskopski se radilo o tumoru veličine 5 cm, crne boje, koji je predstavljao kožu sa potkožnim tkivom. Materijal je obradjivan HE metodom. REZULTATI: Na histološkim preparatima postavljena je dijagnoza malignog melanoma analnog kanala. Tip ćelija je epiteloidno-fuziforman, ulceracija je prisutna, mitoze prisutne, limfocitna infiltracija prisutna, angioinvazija nije uočena, CLARK IV, BRESLOW IV - invazija je veća od 4 mm. Stadujum melanoma je IIC, a stadijum tumora analnog kanala je II.
ZAKLJUČAK: Na postojanje malignog melanoma analnog kanala uvek treba posumnjati kod pojave tamno prebojenih tumora analne regije. Neophodno je biopsirati sve tumorske izraštaje posebno one koji liče na trombozirane hemoroide jer je to jedini način da se utvrdi postojanje malignog melanoma u ranom stadijumu kada je moguće izlečenje pacijenta. Hirurška intervencija ostaje glavni terapijski faktor, jer su se ostali terapijski modaliteti pokazali ograničeno efikasni. II i III stadijum bolesti su već pokazatelji raširene bolesti, tako da su rano otkrivanje i operacija veoma važni u terapiji malignih melanoma. Ključne reči: maligni melanom, colorektalni karcinomi.
e-mail: ivana.stankovic1509@gmail.com 
 


Malnutricija – prošlost ili naša sadašnjost (prikaz slučaja)

Slavica Anđelković
OPŠTA BOLNICA "SVETI LUKA" SMEDEREVO

UVOD:Poremećaji ishrane, odnosno uhranjenosti danas još uvek predstavljaju svestki problem kako sa medicinske tako i sa društvene tačke gledišta. Oni imaju direktan uticaj na morbiditet i mortalitet odojčadi i male dece, naročito u nerazvijenim zemljama. Etiologija poremećaja uhranjenosti ( proteinsko-energetska pothranjenost) je kompleksna. U razvijenim zemljama sa visokim životnim standardom najčeši uzroci su kongenitalne anomalije sa metaboličkim i enzimskim poremećajima. U nerazvijenim zemljama glavni uzroci poremećaja uhranjenosti su gladovanje, infekcija i nepovoljni uslovi životne sredine. Malnutricija je najteža klinička slika poremećaja uhranjenosti.
CILJ RADA: prikaz slučaja deteta sa znacima najtežeg stepena proteinskog-energetske pothranjenosti kao posledice gladovanja i loših uslova sredine.
PRIKAZ SLUČAJA: U radu je prikazan slučaj deteta starog 12,5 meseci sa znacima marazma, komplikovanog gastrointestinalnom infekcijom izazvanom Shigella flexneri. Naš bolesnik je imao gubitak telesne mase za 40%, tipičnu kliničku sliku sa karakterističnim izgledom bolesnika, redukciju potkožnog masnog tkiva na trbuhu, ekstremitetima i licu, generalizovane edeme, tipične znake na koži, sljušteni epidermis, sa krustama i plažama intezivno crvene boje, suve i ispucale usne, na uglovima usana jako izražen angulus infeciosus. Jezik je suv sa atrofičnim papilama. Dete je imalo smanjenu toleranciju na hranu zbog insuficijencije enzima, hipoplastične mišiče i povišen opšti tonus, zbog čega zauzima „borilački stav i ima izgled starca, kao i sve karakteristične biohemijske parametre; hipohromnu anemiju, snižene vrednosti proteina, posebno albumina, snižene vrednosti svih elektrolita, snižene vrednosti svih hematoloških i biohemijskih parametara izuzev ureje.
DISKUSIJA:Kod našeg bolesnika ispoljila se tipična klinička slika najtežeg stepena proteinsko energetske pothranjenosti koja se vrlo retko viđa na našim prostorima. Može se videti samo na prostorima Afrike i u nerazvijenim zemljama gde je osnovni problem nedostatak hrane, gladovanje i krajnje primitivni higijenski uslovi života. Obzirom na vrlo oskudne anamnesne podatke (majka se nije nijednom pojavila tokom hospitalizacije deteta), smatramo da je i ovde primarni uzrok proteinsko kalorijske malnutricije nedostatk hrane, gladovanje, loša nega i loši socijalni uslovi u kojima dete živi, a oslabljen imunitet zbog hipoproteinemije, kao i loši socijalni uslovi su samo doprineli nastanku crevne infekcije Shigelom flexneri.
ZAKLJUČAK: U vreme kada je gojaznost sve veći problem kod dece, mi smo želeli da pokažemo da se i danas i na našim prostorima mogu videti najteži slučajevi proteinsko-energetske pothranjenosti kao posledica gladovanja, infekcije i primitivnih uslova sredine.
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend