Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ]      
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17–18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

  Domaći kurs prve kategorije
Zaječar, 16. Maj 2014.

Aktuelnosti u neurologiji i psihijatriji

Predavanja

Zbornik sažetaka

XXXIV Timočki medicinski dani

 1. Plenarna predavanja
 2. Konzervativna medicina
  - usmena predavanja
 3. Konzervativna medicina
  - poster prezentacije
 4. Dijagnostika
  - usmene prezentacije
 5. Dijagnostika
  - poster prezentacije
 6. Hirurgija i srodne grane
  - usmene prezentacije
 7. Hirurgija i srodne grane
  - poster prezentacije
 8. Stomatologija
  - poster prezentacije
 9. Javno zdravlje
  - usmene prezentacije
 10. Javno zdravlje
  - poster prezentacije
 11. Kazuistika
  - usmene prezentacije
 12. Kazuistika
  - poster prezentacije
 13. Istorija medicine
  - usmene prezentacije
 14. Radovi mladih lekara
  - usmene prezentacije
   
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend