Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Hirurgija i srodne grane
Poster prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacture) postupak

Božidar Đorđević, Jasmina Žikić
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ", ZAJEČAR

UVOD: Mogućnost izrade visokokvalitetnih, preciznih bezmetalno-keramičkih zubnih nadoknada u kratkom roku, jednoj ili dve posete lekaru, ima neuporedive prednosti u odnosu na konvencionalne metode kako za pacijenta tako i za lekara.U ovakvom postupku povećano dolazi do izražaja stručnost stomatologa. Veoma je bitna precizna priprema područja za sanaciju kao i beskompromisno precizan otisak (silikonima visoke preciznosti ili oralnim skenerom)
CAD-CAM je skraćenica od engleske reči Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture, odnosno računarski podržan dizajn i računarski podržana izrada inleja, onleja, krunica i mostova.
Indikacije primene: frakturirani zubi, tetraciklični zubi, abradirani zubi, promene morfologije zuba, MOD plombe
PRIKAZ SLUČAJEVA: U nekoliko prikazanih slučajeva prikazali smo proces izrade bezmetalnih zubnih nadoknada CAD-CAM metodom kod pacijenata sa frakturiranim, abradiranim zubima kao i kod pacijenta sa promenom morfologije zuba. Pacijenti su se obraćali našoj ordinaciji zbog narušene morfologije zuba (fraktura, erozija...) te je kod svih upotrebom CAD/CAM tehnike postignut odličan morfološki, funkcionalni ali i estetski efekat.
NAČIN RADA: CAD-CAM sistem se sastoji od kamere koja skenira situaciju u ustima i granicu preparacije zuba izrazitom preciznošću. Zahvaljujući CEREC Blucam kameri moguće je direktno skenirati preparirani zub u usnoj šupljini. Kompjuter prikazuje 3-D sliku zuba i omogućuje stomatologu precizno dizajniranje krunice Nakon toga sledi mehanička proizvodnja "glodanje" u posebnoj komori koja obrađuje blokove estetskog porculanskog materijala i pretvara ih u osnovu protetskog rada na koju se u daljnjem postupku nanosi keramika kao i sitne estetske korekcije radi stvaranja što boljeg efekta prirodnog zuba
PROCES IZRADE BEZMETALNIH NADOKNADA CAD-CAM TEHNIKOM :
1. Pregled i anamneza na osnovu indikacije i stanja zuba
2. Priprema zuba – brušenje
3. Uzimanje virtuelnog otiska bluecamerom
4. Dizajn i virtuelno modeliranje u kompijuteru
5. ˝3D štampanje zuba ˝ frez-aparatom
6. Završno glaziranje i dodavanje pigmenata na protetsku nadoknadu
7. Cementiranje definitivne krunice
ZAKLJUČAK: CAD-CAM metoda u odnosu na klasični način izrade protetskog rada: smanjuje proceduru izrade na 1-2 dana,a mogućnost greške također je svedena na minimum. Bezmetalni radovi kao što su ljuskice izrađuju se za 4-6 sati. Mogućnost izrade visokokvalitetnih, preciznih bezmetalno-keramičkih zubnih nadoknada u kratkom roku, jednoj ili dve posete lekaru, ima neuporedive prednosti u odnosu na konvencionalne metode kako za pacijenta tako i za lekara. Izostavljanjem klasičnih metoda saniranja bolesti zuba, radom na tek prepariranom kavitetu smanjuje se rizik bakteriološke kontaminacije i postiže se pozitivan uticaj na adhezivnu tehniku.
Ključne reči: CAD/CAM postupak, bezmetalne nadoknade, bluecam kamera
e-mail: oral019@gmail.com 
 

Savremeni princip protetskog lečenja endodonski zbrinutih zuba

V.Petković, L.Milovanović
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "PROTETIKDENT"

UVOD: Kod endodonskih zbrinutih zuba nakon nekog vremena krunični deo zuba promeni boju ili moze doći do frakture krunice takvih zuba. Ranije smo takve zube zbrinjavali livenim nadogradnjama i adekvatnim krunicama.
U novije vreme sve češće livenu nadogradnju zamenjujemo fiber glas kočićima.
CILJ RADA je bio prikaz slučajeva gde smo primenili fiber glas kočiće u terapiji endodonski zbrinutih zuba. METODOLOGIJA I REZULTATI: Korišćeni su fiber glas kočići koji su fiksirani core build materijalom u kanalu a takodje se i krunični deo oblikovao sa tim materijalom. Preko su izradjene metalo keramičke ili bezmetalo keramičke koje su fiksirane odgovarajućim cementima.
Za period od tri godine zbrinuto je 140 zuba. 2011 (ukupno 36 kruna od toga 28 sa livenim nadogradnjama, 8 sa fiber glas kočićima, ponovljene dve krune sa fiber glas kočićima.) 2012. (ukupno 38 kruna od toga 18 livenih kočića , 20 fiber glas kočića, pukla 2 ,rascimentirala se 2 fiber glas kočića i 3 livena kočića se razcementirala) 2013(Ukupno 66 kruna sa iber glas kočićima i 16 sa livenim kočićima, razcementiralo se 6 fiber glas kočića i 2 livena kočića)
ZAKLJUČAK: Primenom fiber glas kočića smanjujemo mogućnost kasnije frakture korena zuba i omogućavamo biološki prenos pritiska na okolne koštane strukture korena takvog zuba. Takođe skraćujemo vreme izrade i ugradnje kočića jer isključujemo rad u zbno tehničkoj laboratoriji a i postižemo bolji estetcki momenat kod definitivnog zbrinavanja kruničnog dela zuba bezmetalnom keramičkom krunom. Ključne reči- Endodonski lečeni zubi, fiber glas kočić, fraktura krunice zuba.
e-mail: dr.vesna60@yahoo.com
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend