Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXV Timočki medicinski dani
Zaječar, 13-15. maj 2016.

Stomatologija


 

     
 
 
     
 

Spisak radova

  Usmene prezentacije
  1. Implant ili fiksna protetska nadoknada

Poster prezentacije

  1. Jednostrana bezubost - prikaz slučaja
     
 
 
     
  Usmene prezentacije   * Implant ili fiksna protetska nadoknada *
Nadoknada izvađenog zuba u anteriornom segmentu gornje vilice


Smiljanić Z.
PRIVATNA ZUBNA ORDINACIJA STAD DENTAL

Uvod: Gubitak zuba u estetskoj zoni gornje vilice pri intaktnom zubnom nizu iziskuje multidisciplinarni pristup radi adekvatne rehabilitacije pacijenta u estetskom fonetskom i mastikatornom aspektu.
Cilj: Izbor između protetske rehabilitacije implantatom u odnosu na fiksni protetski rad u savremenoj stomatologiji je na strani implantata.
Materijal i metodi rada: Nakon vađenja zuba 21 imedijatno je ugrađen implantat u regiji izvađenog zuba i izrađena privremena kruna. Nakon perioda oseointegracije indizirana je izrada Zirkon krune.
Pacijent je anesteziran lokalnim anestetikom Ubistesin forte – Artikain hlorid, nakon atraumatskog vađenja zuba ugrađen je implantat Nobel Replace 4,3x16. Primarna stabilnost je bila zadovoljavajuća i omogućila postavljanje abatmenta i izradu privremene krune od akrilata.
Nakon perioda oseointegracije individualnom kašikom uzet je otisak adicionim silikonom Express XT. Laboratorijsko izlivanje otiska izvršeno je gipsom grupe 4 Fuji Rock. Skeniranje je urađeno skenerom Sirona ineos x5 korišćenjem softera sw 15.o. Izrada privremene krune od Telicad Wieland bloka. Zirkon kruna je frezovana u Sirona in Lab MC x5 od bloka Dental Zenostar T1 debljine 14mm.
Rezultati: Cementiranje je izvršeno kompozit cementom RelyX U 200.
Zaključak: Sačuvati intaktne zube je imperativ ako postoji druga terapijska opcija u ovom slučaju implantat.
Ključne reči: Implantat, Cad Cam,Softver,Skener,Zirkon keramika
E-mail: drzavisa@gmail.com
     
 
 
     
  Poster prezentacije   Jednostrana bezubost - prikaz slučaja

Vesna P. (1), Milovanović L. (2), Mandić N. (2)
(1) STOMATOLOŠKA ORDINACIJA PROTETIKDENT ZAJEČAR, (2) ZUBNA LABORATORIJA NENAD MNDIĆ BEOGRAD

Uvod: Delimični gubitak zuba zahteva individualni pristup pacijentu kako bi plan i terapija bili uspešni. Kod takvih pacijenata dolazi do disharmonije u orofacijalnom sistemu. Pogotovo jednostrana parcijalna bezubost zahteva kompleksniju terapiju. U današnje vreme ovakvi slučajevi mogu da se reše na više načina (parcijalna akrilatna proteza, skelet proteza, implantacija...).
Cilj: Cilj je bio da se prikaže zbrinjavanje pacijenta sa jednostranom bezubošću izradom metalne proteze sa pripremom zuba, kao jedno od terapijskih mogućnosti.
Metod i rezultati: Zbog specificnog zagrižaja (TET A TETA) i gubitka zuba molara u donjoj vilici samo sa desne strane, kao i zbog potrebe za endodonskom terapijom nekih zuba odlučili smo se za izradu parcijalne Vizil proteze sa pripremom zuba i atečmenom za vezu fiksnog i mobiolnog dela. Na tabeli 1. je prikazano koliko je urađeno parcijalnih proteza za period od pet godina kao i od tog broja koliko je bilo akrilatnih proteza, koliko Vizil proteza a koliko Vizila sa pripremom preostalih zuba.
Zaključak: Na ovaj način moze uspešno da se reši problem jednostrane bezubosti. Krunicama su zaštićeni zubi koji su bili oštećeni karijesom, uspostavljanje prabilan odnos sa zubima suprotne vilice i nadoknađeni su izgubljeni zubi. Estecki momenat, jer nema kukice, kao i stabilnost i retenciju ostvarili smo uz pomoć atečmena. Finansijski smo u sredini, odnosno skuplji od akrilatne parcijalne proteze i Vizila bez pripreme ali daleko jeftiniji od implantanata.
Ključne reči: Jednostrana bezubost, vizil proteza, atečmen, metalo-keramika.

E-mail: dr.vesna60@yahoo.com
     
             
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend