Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Broj 3-4
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

 
  ORIGINALNI RADOVI

Marija Kržanović, Slađana Jovanović
Hronične komplikacije dijabetes melitusa kod pacijenata u službi kućnog lečenja

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović
Vozomotorni rinitis - terapijski modaliteti lečenja

Dragana Stamatović, Zorica Vujnović Živković, Milena Vujošević, Vojislav Stamatović,
Danijela Tamburić

Dnevna varijabilnost vršnog ekspirijumskog protoka (PEF) u postavljanju dijagnoze astme kod dece

Dragana Stamatović, Zorica Vujnović Živković, Milena Vujošević, Vojislav Stamatović,
Danijela Tamburić

Pouzdanost merenja vršnog ekspirijumskog protoka u proceni plućne funkcije kod dece sa astmom


PRIKAZ BOLESNIKA

Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović
Kombinovani terapijski pristup kod nepovoljne linije preloma angulusa mandibule - prikaz bolesnika

Tatjana Cagulović, Jelena Milovanović, Sreten Cvetković
Tuberkuloza pluća - prikaz slučaja


PREGLEDI

Slađana Anđelić, Snežana Petrović, Miljan Jović
Dejstvo taurina na električnu aktivnost srca

Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić
Akutne hiperglikemijske komplikacije diabetes mellitus-a


ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović
O radu narodnih ambulanti posle II svetskog rata na području Okružnog narodnog odbora Zaječar

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design