Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2010     Volumen 35     Broj 3-4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 613.21-053.6(497.11)

ISSN 0350-2899, 35(2010) br.3-4 p.57-63

     
   
Originalni rad

Navike u ishrani adolescenata u Zaječaru
(Adolescent nutrition habits in Zaječar)

Marija Ilić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

 
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak: UVOD: Pravilan način ishrane je važan deo zdravog stila života i kao takav trebalo bi biti usvojen u mlađem životnom dobu. Novije studije u svetu posvećene su uticaju stila života i navika u ishrani na stepen uhranjenosti, naročito na sve česću pojavu predgojaznosti i gojaznosti kod mladih.CILJ RADA: Procena stila zivota i navika u ishrani adolescenata u Zaječaru. MATERIJAL I METODI RADA: Podaci o stilu zivota o navikama u ishrani dobijeni su anonimnim anketiranjem adolescenata uzrasta 17 i 18 godina. REZULTATI RADA I DISKUSIJA: Anketiranjem je obuhvaćeno 200 adolescenata, 57 ispitanika je bilo muškog pola (gimnazija 19, medicinska škola 38) a 143 ispitanika ženskog pola (gimnazija 81, medicinska škola 62). Redovan doručak radnim danima ima 37,7% učenika medicinske škole i čak 70% učenika gimnazije. Ručak je radnim danima nešto zastupljeniji i redovno ruča oko 76% ispitanika, vikendom svi ispitanici imaju ručak bar jedan dan vikenda, a njih 95,43% oba dana. Redovnu večeru ima oko 55% ispitanika, ovde je uočljiva razlika među polovima, dok redovno večera oko ¾ osoba muškog pola, to čini manje od ½ devojaka. 36% ispitanika je zadovoljno svojom težinom, dok najveći broj njih misli da treba da smrša. Dva puta veći broj momaka misli da je premršav. Voće i povrće najveći broj ispitanika jede 2-4 puta nedeljno, slatkiše svakodnevno više puta na dan konzumira čak 16% ispitanika. Alkohol nikad ne konzumiraju u većem broju učenici medicinske škole (30%), dok najveći broj učenika gimnazije to čini manje od jednom nedeljno. Zube redovno više puta na dan pere samo 52% osoba muškog pola, dok to čini 92% osoba ženskog pola. ZAKLJUČAK: Navike u ishrani ne razlikuju se znatno između polova i škola Potrebno je u budućim ispitivanjima pribaviti više informacija o količini konzumiranih namirnica.
Ključne reči: adolescencija, ishrana, stil života, gojaznost.

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
     
             
     
     
     

UVOD

Pravilan način ishrane je važan deo zdravog stila života i kao takav trebalo bi biti usvojen u mlađem životnom dobu.[1]Adolescencija je period intenzivnih fizičkih, emocionalnih i socijalnih promena. Upravo u tom životnom dobu mladi se više hrane van kuće, najčešće neredovno, i sami donose odluke o načinu ishrane. Adolescencija je period najintenzivnijeg rasta u visinu i težinu, osim perioda novorođenčeta i odojčeta, te su energetske potrebe velike. Zdrava ishrana u periodu adolescencije značajna je za sveukupno zdravstveno stanje adolescenata, a i dobru priliku da se adolescent pripremi za život u odraslom dobu. Ovo je period u kojem treba da se oblikuju zdrave navike u ishrani i zdrav životni stil. [2] Adolescenti često preskaču obroke, i to najčešće doručak, jedu hranu bogatu zasićenim mastima i koncentrovanim ugljenim hidratima. Kalorijska vrednost ovih obroka je sve veća, imaju visok sadržaj šećera, soli i masti, dok su relativno siromašni u vitaminima i mineralima. Ovakav način ishrane, siromašan u voću i povrću, kao i kvalitetnim izvorima proteina neminovno dovodi do bolesti deficita ili prekomernog unosa.
Mnogi adolescenti nezadovoljni su svojim izgledom, te je adolescencija ujedno period kada mladi počinju sa držanjem dijeta i preskakanjem obroka. Visok procenat adolescenata, posebno devojaka, drži različite dijete već od rane adolescencije. Kao rezultat neadekvatne ishrane u periodu adolescencije javljaju se čitav niz problema: gojazno je 11 do 15% adolecenata, a od drugih poremećaja ishrane boluje oko 10% adolescenata. Oko 5-8% adolescenata ima anemiju zbog deficita gvožđa.
Stil i način života kao i navike u ishrani manje su istraživane kod populacije adolescenata u odnosu na mlađi uzrast. Novije studije u svetu posvećene su uticaju ovih činilaca na stepen uhranjenosti, naročito na sve češću pojavu predgojaznosti i gojaznosti kod mladih. Gojaznost u Evropi dostigla je pandemijske razmere. Samo u poslednje dve decenije učestalost gojaznosti se utrostručila. Danas oko 20% dece pati od viška kilograma, od kojih je trećina gojazna (podaci WHO Regional Committee for Europe, Fiftyseventh session, Belgrade, Serbia, 2007) [3]. Najviše zabrinjava činjenica da gojazna deca ostaju gojazna i u odraslom dobu, te su sklona da ranije i češće obole od hroničnih nezaraznih bolesti, što prouzrokuje pogoršanjem kvaliteta života i smanjenjem očekivanog trajanja života. [4]
Kulturološki uticaji na navike u ishrani i fizičku aktivnost su veliki. Deca su posebno podložna uticaju TV-a i interneta, dok kultura i obrazovni sistem nude malo alternative. Vreme odmora i rada sve se više provodi u mirovanju, jer se deca, gledajući TV, igrajući video igrice, provodeći vreme za računarom, koristeći prevozna sredstva, premeštaju iz jednog sedećeg položaja u drugi.

CILJ RADA

Procena stila zivota i navika u ishrani adolescenata u Zaječaru.

MATERIJAL I METOD RADA

Podaci o stilu života o navikama u ishrani dobijeni su anketiranjem. Anketiranje je obavljeno tokom marta meseca 2010. godine, grupno u vreme održavanja redovne nastave u prostorijama srednjoškolskog centra u Zaječaru. Anketirani su adolescenti uzrasta 17 i 18 godina. Anketa je bila anonimna, što je omogućeno davanjem anketa u kovertama. Adolescentima je pre sprovođenja ankete objašnjena svrha anketiranja, a zatim im je dato uputstvo o načinu popunjavanja ankete. Za postavljanje pitanja korišćeni su modeli iz poznatih studija koje su se bavile sličnom problematikom. Anketa je prikazana u celosti u rezultatima rada. Pitanja o navikama u ishrani bila su sledeća: Koliko često jedete voće? Koliko često jedete povrće? Koliko često pijete gazirana pića? Koliko često jedete pomfrit, čips i sl.? Koliko često jedete slatkiše? Odgovori na sva pitanja u vezi navika u ishrani sadržali su četiri kategorije: 1) svakodnevno; 2) 3-5 puta nedeljno; 3)1-2 puta nedeljno; 4) ne jedem. Statistička značajnost u učestalosti između dve škole i po polu testirana je X2 testom (Hi kvadrat test) (X2): SS= 1,p<0,05* X2=3,841 i p<0,01**. X2=6,6359

REZULTATI

Struktura ispitanika prema školi i polu data je u tabeli 1., prema mestu boravka u tabeli 2. Tabelarno su prikazani svi odgovori (broj ispitanika i procenat). Navike adolescenata u vezi tri glavna obroka (doručak; ručak i večera) radnim danom i vikendom, posebno prema školi i po polu date su u tabeli 3. Navike adolescenata u u unosu voća, povrća, slatkiša i gaziranih pića, posebno prema školi i po polu date su u tabeli 4. Navike adolescenata u unosu alkoholnih pića, stavu prema svojoj telesnoj masi i držanju dijete, posebno prema školi i po polu date su u tabeli 5.
Anketiranjem je obuhvaćeno 200 adolescenata, 57 ispitanika je bilo muškog pola (gimnazija 19, medicinska škola 38) a 143 ispitanika ženskog pola (gimnazija 81, medicinska škola 62). Ispitanici van Zaječara: Babušnica (4); Bor (18); Kladovo (3); Knjaževac (5); Negotin (10); Pirot (11); okolna sela (6) i manji broj iz drugih krajeva (8).

Tabela 1. Struktura ispitanika prema polu i školi

 

Muški

Ženski

Ukupno

 

n

%

n

%

N

%

MEDICINSKA

19

19,00

81

81

100

50

GIMNAZIJA

38

38

62

62

100

50

Svega

57

28,50

143

71,50

200

100


Tabela 2. Struktura ispitanika prema mestu boravka

 

Zaječar

Iz drugih mesta

Ukupno

 

n

%

n

%

N

%

MEDICINSKA

35

35

75

75

100

50

GIMNAZIJA

100

100

0

0

100

50

Svega

135

67,50

75

32,50

200

100

Prema rezultatima, 5 % dece nikad ne doručkuje radnim danom, a 25 % to ne čini niti vikendom (17% učenika medicinske škole i 8% učenika gimnazije). Redovno doručkuje 53 % dece, a deo dece doručkuje potpuno neredovno (7 % doručkuje jedan odnosno dva dana u nedelji, 13 % doručkuje tri dana u nedelji, a 11 % doručkuje četiri dana u nedelji). Redovan ručak radnim danom ima 77% dece, a čak 96% vikendom. Redovnu večeru ima 75% ispitanika muškog pola i 47 % ispitanika ženskog pola.
Svaki dan barem jednom jede voće 10%, a povrće 13% adolescenata. Slatka pića svaki dan pije 5 % dečaka i 9 % djevojčica, a slatkiše jede jednom ili više puta dnevno 30 % dječaka i 41 % djevojčica. Svojim izgledom je zadovoljno 44% dečaka i 33% devojčica, 24% dečaka i 9% devojčica misli da je premršavo a 29% dečaka i 56% devojčica da je predebelo.

DISKUSIJA

Redovan doručak radnim danima ima 37,7% učenika medicinske škole i čak 70% učenika gim-nazije. Ručak je radnim danima nešto zastupljeniji i redovno ruča oko 76% ispitanika, vikendom svi ispitanici imaju ručak bar jedan dan vikenda, a njih 95,43% oba dana. Redovnu večeru ima oko 55% ispitanika, ovde je uočljiva se razlika među polovima, dok redovno večera oko ¾ osoba muškog pola to čini manje od ½ devojaka.
36% ispitanika je zadovoljno svojom težinom, dok najveći broj njih misli da treba da smrša. Dva puta veći broj momaka misli da je premršav.
Voće i povrće najveći broj ispitanika jede 2-4 puta nedeljno, slatkiše svakodnevno više puta na dan konzumira čak 16% ispitanika .
Alkohol nikad ne konzumiraju u većem broju učenici medicinske škole (30%), dok najveći broj učenika gimnazije to čini manje od jednom nedeljno.
Zube redovno više puta na dan pere samo 52% osoba muškog pola, dok to čini 92% osoba ženskog pola.
Matthew W. Gillman i saradnici su istraživali koliko deca i mlađi adolescenti uzrasta od 9 do 14 godina) često večeraju kod kuće sa porodicom. Oko 17% ispitanika nikada ili samo jednom večera sa porodicom, 40% često, i 43% svakodnevno. Oko 50% dece uzrasta od 9 godina i oko 1/3 ispitanika od 14 godina večera sa porodicom. Deca i mladi koji često večeraju sa porodicom imaju pravilniju ishranu u odnosu na one koji to ređe čine. [5]
Istraživanje koje je sproveo Hrvatski zavod za javno zdravlje na reprezentativnom uzorku dece uzrasta 11, 13 i 15 godina u Hrvatskoj (HBSC), a inače je sprovedeno u 35 zemalja i regija Evrope i Severne Amerike, pružilo je podatke o ponašanjima vezanim za telesnu aktivnost, sedentarni način života ali i ishranu, stanje uhranjenosti i percepciju vlastitog tela. Svojim izgledom je zadovoljno 75% dečaka i 52% devojčica, 15% dečaka i 8% devojčica misli da je premršavo a 9% dečaka i 38% devojčica da je predebelo. Prema rezultatima, 15 % dece nikad ne doručkuje radnim danom, a 4 % to ne čini niti vikendom. Redovno doručkuje 70 % dece, 72 % dečaka i 68 % devojčica, a deo dece doručkuje potpuno neredovno (3 % doručkuje jedan odnosno dva dana u nedelji, 5 % doručkuje tri dana u nedelji, a 4 % doručkuje četiri dana u nedelji). Svaki dan barem jednom jede voće 42%, a povrće 20% adolescenata, što je dva puta više u odnosu na naše adolescente. Slatka pića svaki dan pije 33 % dečaka i 31 % devojčica, a slatkiše jede jednom ili više puta dnevno 33 % dečaka i 36 % devojčica, što je slično sa rezultatima koji su dobijeni i u našem ispitivanju. [6]
 

Tabela 3. Navike adolescenata u vezi tri glavna obroka (doručak;ručak i večera) radnim danom i vikendom, posebno prema školi i po polu

 

 

Škola

Pol

 

UKUPNO

Medicinska

Gimnazija

Muški

 

Ženski

 

1) Koliko često obično
doručkuješ radnim danom ?

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

a) nikad

10

5,08

5

5,10

5

5,05

1

1,75

9

6,43

b) 1 dan

15

7,61

12

12,24

3

3,03

4

7,02

11

7,86

c) 2 dana

21

10,66

14

14,29

**7

7,07

2

3,51

19

13,57

d) 3 dana

26

13,20

20

20,41

6

6,06

11

19,30

15

10,71

e) 4 dana

23

11,68

13

13,27

10

10,10

7

12,28

16

11,43

f) 5 dana

104

52,79

35

35,71

**69

69,70

32

56,14

72

51,43

 

199

100

99

100

100

100

57

100

142

100

2) Koliko često obično
doručkuješ vikendom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikada

25

12,69

17

17,35

8

8,08

5

8,77

20

14,29

b) obično samo jednog dana vikenda

31

15,74

23

23,47

8

8,08

5

8,77

26

18,57

c) obično oba dana vikenda

143

72,59

59

60,20

**84

84,85

46

80,70

97

69,29

 

199

100

99

100

100

100

56

100

*143

100

3) Koliko često obično ručaš
radnim danom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikad

2

1,02

2

2,04

0

0,00

0

0,00

2

1,43

b) 1 dan

2

1,02

2

2,04

0

0,00

0

0,00

2

1,43

c) 2 dana

12

6,09

9

9,18

3

3,03

1

1,75

11

7,86

d) 3 dana

12

6,09

11

11,22

1

1,01

1

1,75

11

7,86

e) 4 dana

22

11,17

15

15,31

7

7,07

7

12,28

15

10,71

f) 5 dana

149

75,63

60

61,22

**89

89,90

48

84,21

101

72,14

 

199

100

99

100

100

100

57

100

142

100

4) Koliko često obično
ručaš vikendom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikada

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

b) obično samo jednog dana vikenda

12

6,09

7

7,14

5

5,05

3

5,26

9

6,43

c) obično oba dana vikenda

188

95,43

93

94,90

95

95,96

54

94,74

134

95,71

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

5) Koliko često obično
večeraš radnim danom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikad

17

8,63

7

7,14

10

10,10

3

5,26

14

10,00

b) 1 dan

9

4,57

4

4,08

5

5,05

0

0,00

9

6,43

c) 2 dana

22

11,17

10

10,20

12

12,12

3

5,26

19

13,57

d) 3 dana

26

13,20

13

13,27

13

13,13

4

7,02

22

15,71

e) 4 dana

17

8,63

10

10,20

7

7,07

4

7,02

13

9,29

f) 5 dana

109

55,33

56

57,14

53

53,54

43

75,44

**66

47,14

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

6) Koliko često obično
večeraš vikendom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikada

29

14,72

11

11,22

18

18,18

3

5,26

26

18,57

b) obično samo jednog dana vikenda

46

23,35

27

27,55

19

19,19

8

14,04

38

27,14

c) obično oba dana vikenda

124

62,94

62

63,27

62

62,63

45

78,95

**79

56,43

 

199

100

100

100

99

100

56

100

143

100

Hi kvadrat test (X2): SS= 1,p<0,05* X2=3,841 i p<0,01**. X2=6,635
 

Tabela 4. Navike adolescenata u u unosu voća ,povrća,slatikiša i gaziranih pića, posebno prema školi i po polu

 

 

Škola

Pol

 

UKUPNO

Medicinska

Gimnazija

Muški

 

Ženski

 

 

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

7) Koliko puta nedeljno
obično jedeš voće?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikada

1

0,51

0

0,00

1

1,01

1

1,75

0

0,00

b) manje od jednom nedeljno

19

9,64

12

12,24

7

7,07

7

12,28

12

8,57

c) jednom nedeljno

38

19,29

26

26,53

**12

12,12

9

15,79

29

20,71

d) 2-4 dana nedeljno

80

40,61

33

33,67

*47

47,47

27

47,37

53

37,86

e) 5-6 dana nedeljno

21

10,66

9

9,18

12

12,12

5

8,77

16

11,43

f) svakoga dana, jednom dnevno

20

10,15

13

13,27

7

7,07

5

8,77

15

10,71

g) svakoga dana, više od jednom dnevno

20

10,15

7

7,14

13

13,13

3

5,26

17

12,14

 

199

100

100

100

99

100

57

100

142

100

8) Koliko puta nedeljno
obično jedeš povrće?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikada

1

0,51

1

1,02

0

0,00

0

0,00

1

0,71

b) manje od jednom nedeljno

4

2,03

3

3,06

1

1,01

0

0,00

4

2,86

c) jednom nedeljno

18

9,14

9

9,18

9

9,09

5

8,77

13

9,29

d) 2-4 dana nedeljno

98

49,75

58

59,18

40

40,40

24

42,11

74

52,86

e) 5-6 dana nedeljno

39

19,80

15

15,31

24

24,24

16

28,07

*23

16,43

f) svakoga dana, jednom dnevno

27

13,71

9

9,18

18

18,18

6

10,53

21

15,00

g) svakoga dana, više od jednom dnevno

13

6,60

5

5,10

8

8,08

6

10,53

7

5,00

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

9) Koliko puta nedeljno
obično jedeš slatkiše?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikada

4

2,03

2

2,04

2

2,02

1

1,75

3

2,14

b) manje od jednom nedeljno

10

5,08

7

7,14

3

3,03

2

3,51

8

5,71

c) jednom nedeljno

18

9,14

8

8,16

10

10,10

4

7,02

14

10,00

d) 2-4 dana nedeljno

64

32,49

31

31,63

33

33,33

26

45,61

**38

27,14

e) 5-6 dana nedeljno

30

15,23

16

16,33

14

14,14

7

12,28

23

16,43

f) svakoga dana, jednom dnevno

43

21,83

21

21,43

22

22,22

8

14,04

35

25,00

g) svakoga dana, više od jednom dnevno

31

15,74

15

15,31

16

16,16

9

15,79

22

15,71

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

10) Koliko puta nedeljno obično
piješ colu i druga slatka pića?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nikada

13

6,60

8

8,16

5

5,05

2

3,51

11

7,86

b) manje od jednom nedeljno

41

20,81

20

20,41

21

21,21

10

17,54

31

22,14

c) jednom nedeljno

43

21,83

25

25,51

18

18,18

9

15,79

34

24,29

d) 2-4 dana nedeljno

53

26,90

28

28,57

25

25,25

18

31,58

35

25,00

e) 5-6 dana nedeljno

18

9,14

5

5,10

13

13,13

12

21,05

6

4,29

f) svakoga dana, jednom dnevno

16

8,12

7

7,14

9

9,09

3

5,26

13

9,29

g) svakoga dana, više od jednom dnevno

16

8,12

7

7,14

9

9,09

3

5,26

13

9,29

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

Hi kvadrat test (X2): SS= 1,p<0,05* X2=3,841 i p<0,01**. X2=6,635
 

Tabela 5. Navike adolescenata u u unosu alkoholnih pića, stavu prema svojoj telesnoj masi i držanju dijete, posebno prema školi i po polu

 

 

Škola

Pol

 

UKUPNO

Medicinska

Gimnazija

Muški

Ženski

11) Koliko puta nedeljno obično
piješ alkoholna pića?

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

a) nikada

46

23,35

29

29,59

17

17,17

12

21,05

34

24,29

b) manje od jednom nedeljno

75

38,07

40

40,82

35

35,35

17

29,82

58

41,43

c) jednom nedeljno

46

23,35

18

18,37

28

28,28

12

21,05

34

24,29

d) 2-4 dana nedeljno

24

12,18

8

8,16

16

16,16

10

17,54

14

10,00

e) 5-6 dana nedeljno

5

2,54

3

3,06

2

2,02

4

7,02

1

0,71

f) svakoga dana, jednom dnevno

1

0,51

0

0,00

1

1,01

1

1,75

0

0,00

g) svakoga dana, više od jednom dnevno

3

1,52

2

2,04

1

1,01

1

1,75

2

1,43

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

12) Koliko često pereš zube?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) više od jednom dnevno

159

80,71

78

79,59

81

81,82

30

52,63

**129

92,14

b) jednom dnevno

32

16,24

17

17,35

15

15,15

20

35,09

12

8,57

c) bar jednom nedeljno, ali ne svakoga dana

2

1,02

1

1,02

1

1,01

2

3,51

0

0,00

d) manje od jednom nedeljno

1

0,51

0

0,00

1

1,01

1

1,75

0

0,00

e) nikada

4

2,03

3

3,06

1

1,01

2

3,51

2

1,43

 

198

100

99

100

99

100

55

100

143

100

13) Jesi li sada na dijeti ili činiš
nešto drugo da bi smanjio/la težinu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ne, zadovoljan/na sam svojom težinom

71

36,04

35

35,71

36

36,36

25

43,86

46

32,86

b) ne, ali bih trebao/la malo smršati

95

48,22

48

48,98

47

47,47

17

29,82

78

55,71

c) ne, jer se trebam malo udebljati

27

13,71

14

14,29

13

13,13

14

24,56

13

9,29

 

193

100

97

100

96

100

56

100

137

100

14) Misliš li da si.....?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) izrazito premršav/a

4

2,03

3

3,06

1

1,01

3

5,26

1

0,71

b) nešto premršav/a

21

10,66

11

11,22

10

10,10

9

15,79

12

8,57

c) prilično dobre težine

108

54,82

56

57,14

52

52,53

30

52,63

78

55,71

d) malo predebeo/la

58

29,44

26

26,53

32

32,32

13

22,81

45

32,14

e) izrazito predebeo/la

7

3,55

3

3,06

4

4,04

2

3,51

5

3,57

 

198

100

99

100

99

100

57

100

141

100

Hi kvadrat test (X2): SS= 1,p<0,05* X2=3,841 i p<0,01**. X2=6,635

Najviše istraživanja o prehrambenim navikama i ponašanju adolescenata potiče iz SAD-a. Izgleda da su neki obrasci ponašanja u vezi s ishranom konzistentno uočeni među adolescentima. To su: uzimanje grickalica koje su većeg energetskog unosa, ali po svemu ostalom niske nutritivne vrednosti, preskakanje obroka, uzimanje brze hrane i obroka izvan kuće, nizak unos voća i povrća, mleka i mlečnih proizvoda i zaokupljenost telesnom težinom uz korišćenje pogrešnih i pogubnih dijeta, naručito kod adolescentkinja. Prema NHANES II i National Adolescent School Health Survey uočeno je da adolescenti koji uzimaju doručak i ručak izvan kuće i škole konzumiraju hranu s visokim udelom masnoća, a niske nutritivne vrednosti. «Body image» postao je sinonim za fizički izgled i sastoji se od 3 komponente: percepcija telesne veličine i njena tačnost, subjektivni osećaj zadovoljstva u vezi s izgledom i bihejvioristički aspekt. Veliki broj istraživanja nastojao je da objasni povezanost promene u body image-u s poremećajima ishrane, ali se najveći broj istraživača ipak složio da najveći uticaj u zapadnjačkim društvima imaju sociokultu-ralni činioci. [7]

ZAKLJUČAK

Navike u ishrani ne razlikuju se znatno između polova i škola. Potrebno je u budućim ispitivanjima pribaviti više informacija o količini konzumiranih namirnica. Uticaj na stvaranje prehrambenih navika dece imaju porodica, škola, zdravstvo, društvene organizacije, mediji, ali i državna politika koja bi trebala da podržava zdrave smernice u ishrani kao i da omogući dostupnost ukusne i jeftine zdrave hrane. Škola ima, uz porodicu, veliki uticaj na oblikovanje stavova mladih i primenjivanje telesno aktivnog načina života, kao i na samopoštovanje i samopuzdanje povezano sa percepcijom sopstvenog tela.

MERE PREVENCIJE

- Rano prepoznavanje dece koja pripadaju rizičnoj grupi (predgojazna deca).
- Razgovor sa roditeljima o promeni načina ishrane deteta.
- Upućivanje nutricionisti.
- Promocija zdravih stilova života i redovne fizičke aktivnosti kroz rad savetovališta za mlade.
- Dostupnost bavljenja razlicitim vrstama sportova (besplatna članarina, adekvatne prostorije i oprema za treninge ).
- Kontrola i oporezivanje reklamnih poruka na TV-u u cilju smanjenja pritiska interesa proizvođaca gotove hrane i bezalkoholnih pića na adolescente.

LITERATURA

  1. Larson N. Neumark-Sztainer D. Adolescent Nutrition. Pediatr Rev 2009; 30:494-496
  2. Rončević N i Stojadinović A. Ishrana adolescenata. U :Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih: priručnik za lekare. Autri Zdravković D ....et al.; Banićević M (urednik). Washington:Kragujevac:Impres. USAID 2006. 33-54.
  3. WHO Regional Committee for Europe, Fifty-seventh session, Belgrade, Serbia, 2007.
  4. Banićević M., Zdravković D. Sprečimo gojaznost-sačuvajmo zdravlje dece i adolescenata. Priručnik za pedijatre.UNICEF 2008.
  5. Gillman WM, Rifas-Shiman SL, Lindsay Frazier A; Rockett HRR, Camargo CA, Field AE, Berkey CSB, Colditz GA. Family Dinner and Diet Quality Among Older Children and Adolescents. Arch Fam Med 2000;9:235-240.
  6. Kuzman M, FraneliI PĆ, Pavić Šimetin I. Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2001/2002. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb 2004.
  7. Meandžija N, Jurišić I, Ivanko M. Prehrambene navike i uhranjenost školske djece u Brodsko posavskoj županiji. Hrvatski časopis za javno zdravlje 2006;.(2).
  8. Kuzman M, FraneliI PĆ, Pavić Šimetin I. Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2001/2002. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb 2004.
     
      Adresa autora:
Marija Ilić
Zdravstveni centar Zaječar
Služba za radiološku dijagnostiku
e-mail: drmarijailic@hotmail.com


 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace