Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 2
     
             
      [ Medicina u umetnosti - program ] <<< ] >>> ]      
   

Drugi simpozijum "Medicina u umetnosti"
Zaječar, 6. novembar 2015.

Sesija B: Umetnost kao lek

B1 - MUZIKA KAO LEK
B2 - DA LI ''ČETIRI GODIŠNJA DOBA'' VIVALDIJA OSLIKAVAJU STANJE NJEGOVE BOLESTI?
B3 - MENTALNI POREMEĆAJI KAO TEMA U FILMSKOJ UMETNOSTI: GENETSKI I PSIHIJATRIJSKI PRISTUP
B4 - UMETNOST MEDICINE: VEŠTINA MEĐULJUDSKOG ODNOSA
B5 - SRPSKI LEKARI KOJI SU I PISCI
B6 - ZAPAŽANJA LEONARDA DA VINČIJA U PROUČAVANJU HEMODINAMIKE I FUNKCIONISANJA SINUSA VALSALVE

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

 

B1
MUZIKA KAO LEK
Miloš Bogoslović (1), Marko Tasić (2) , Dragana Mitrović (3) , Miljana Mladenović (4)
(1) DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC, (2) ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA LILLY DROGERIE, (3) ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, (4) MEDICINSKI FAKULTET NIŠ

Ljudi su bića kojima rukovodi ritam, od otkucaja srca, spavanja i buđenja. Ritam nas vodi kroz celo naše postojanje i zato nije čudna ljudska opčinjenost muzikom. Od pradavnih vremena ljudi su se služili muzikom kao moćnim alatom za lečenje duševnih, telesnih problema i postizanje opšteg sklada. Mocartov efekat predstavlja termin koji označava uticaj Mocartove muzike na čoveka, a muzikoterapija predstavlja lečenje muzikom. Muzikom utičemo na različite bolesti, tegobe, oporavak nakon bolesti ali je i koristimo radi podsticanja kreativnosti ili smanjenja stresa. Slušanje muzike podstiče lučenje hormona sreće, koji poboljšava raspoloženje i pozitivno deluje na organizam. Cilj rada: Prikazati značaj uticaja muzike na čoveka kao i uticaj u lečenju određenih bolesti. Metoda: Analiza i pregled studija o uticaju muzike na čoveka i uloga muzikoterapije u medicini. Rezultati: Mnogobrojne studije potvrđuju pozitivan efekat muzikoterapije u različitim granama medicine. Istraživanja su pokazala da puštanje klasične muzike trudnicama ima blagotvorno dejstvo na razvoj njihovog deteta, pomažući mu da ranije i lakše razvije sposobnost govora. Prilikom učenja, čitanja muzika deci može znatno olakšati i ubrzati ovaj proces. S obzirom da muzika uveliko utiče na pobuđivanje različitih emocija kod čoveka, a emocije mogu jako uticati na druge aspekte čovekovih duševnih procesa kao što su kognitivne sposobnosti i sposobnost rešavanja zadataka iz određenih područja, muzika može indirektno delovati na čovekovo trenutno duševno stanje i sposobnosti. Mnogobrojne studije su pokazale pozitivan efekat muzike u lečenju i rehabilitaciji kod kardiovaskularnih bolesti, demencija, Alchajmerove bolesti, Parkinsonove bolesti, psihijatrijskih bolesti. Zaključak: Muzika nadrasta sve materijalne nivoe, narode, rase, polove, jezike, nivoe obrazovanja, religije. Suština života je muzičke prirode. Ptice je stvaraju, zmije su njom hipnotisane, kitovi i delfini pevaju jedni drugima i na taj način komuniciraju. Svemirski brod Vojadžer poneo je na putovanje kosmosom devedeset minuta muzike (Bah, Betoven, Mocart, džez, rok, narodna muzika nekoliko zemalja) nekoj civilizaciji koju će sresti, kako bi nas predstavila. Jednostavno muzika je izvan i znad svega, ostvaruje pozitivan uticaj na čoveka, deluje podsticajno na organizam i zauzima kao takva značajan udeo u terapijskom aspektu mnogih grana medicinskih nauka.


B2
DA LI ''ČETIRI GODIŠNJA DOBA'' VIVALDIJA OSLIKAVAJU STANJE NJEGOVE BOLESTI?
Dejan Dimić (1), Ivana Damnjanović (2), Nemanja Dimić (3), Ljiljana Timotijević (1),
Jelena Menković (1)

(1) GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU BEOGRAD, (2) ADOC D.O.O., (3) INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI BANJICA BEOGRAD

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) je bio venecijanski sveštenik i kompozitor iz perioda baroka. Zbog zdravstvenih razloga je tražio da bude oslobođen svešteničke dužnosti održavanja mise zbog nelagodnog stezanja, otežanog disanja i bola u grudima, što bi moglo ukazivati na astmu ili anginu pectoris. Ovi zdravstveni problemi nisu ga sprečili da putuje širom Evrope i komponuje mnogobrojna muzička dela.
Smrt je zaista vrebala Vivaldija tokom čitavog života. Bolest ga je pratila u stopu, ali ga to nije onemogućilo da svoj život proživi u uzbudljivom i brzom ritmu i da u njegovim muzičim delima uvek vlada veselost I dobro raspoloženje .
"Četiri godišnja doba" je naziv za ciklus od četiri koncerta za violinu i orkestar, napisan 1723. kao deo zbirke od 12 koncerata pod nazivom (Takmičenje između harmonije i invencije) .
"Četiri godišnja doba" predstavljaju najhrabriji muzički program iz baroknog perioda. Sam kompozitor je napisao sonete koji idu uz svaki pojedinačni stav u ovim koncertima.
U ova četiri koncerta Vivaldi opisuje zvukom svoje violine lepote svakog godišnjeg doba i stvara ugođaj svakog od njih ili … opisuje stanje svoje bolesti ?!?

Soneti za "Četiri godišnja doba"

"Proleće" - Koncert u E-duru (TEGOBE PROLAZE)
Allegro

Dolazi proleće.
Ptice proslavljaju povratak svečanom pesmom,
i žuboreći potoci su tiho milovani na lahoru.
Oluje, ti glasnici proleća, rika, bacaju svoj tamni plašt nad nebesima,
Onda se stišavaju, i ptice preuzimaju svoje šarmantne pesme još jednom…

"Leto" - Koncert u g-molu (NAILAZAK NOVIH TEGOBA)
Allegro non molto

Čuje se kukavičji glas, a zatim slatke pesme grlica i zeba se čuju.
Lagani povjetarci mešaju vazduh .... ali preteći vetar severac iznenada ih odnosi.
 Pastir zadrhti, u strahu od nasilnih oluja i od onoga što dolazi…

Adagio e piano - Presto e forte

Njegovi udovi su sada probuđeni iz njihovog odmora od straha od groma je blesak i grmljavina je rika,
dok mušice lete uz mahnito zujanje okolo.

Presto

Avaj, njegovi najgori strahovi su opravdani,
dok nebeska rika i veliki grad tuku dole na ponosno stojeći kukuruz

"Jesen" - Koncert u F-duru (PERIOD BEZ TEGOBA)
Allegro

Seljak slavi uz pesmu i ples sigurno prikupljenu berbu
Bahusova šolja teče slobodno, i mnogi nalaze svoje olakšanje u dubokom snu.

Adagio molto

Pevanje i ples se utišavaju
dok osvežavajući povetarci šire ugodan vazduh,
pozivajući sve na bezbrižan san…

"Zima" - Koncert u f-molu (ISPOLJENE TEGOBE)
Allegro non molto

Drhtanje, okolina okovana u smrznuti sneg i ujedajuće, ljute vetrove
trčanje tamo-amo dok nečije smrznute noge ostavljaju traga, zubi cvokoću na velikoj hladnoći…

Allegro

Pratimo ledenu stazu polako i oprezno, zbog straha od spoticanja i pada.
Zatim skrene naglo, oklizne se, pada na zemlju i ustaje, žuri preko leda da ne pukne još više.
Osećamo hladnoću severnih vetrova koji grubo duvaju kroz kuću uprkos zaključanim i pričvršćenim vratima ...


B3
MENTALNI POREMEĆAJI KAO TEMA U FILMSKOJ UMETNOSTI: GENETSKI I PSIHIJATRIJSKI PRISTUP
Marin Bašić
GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA, NIŠ

Jovana Cvetković, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica, E-:jovana.cvetkovic@med.pr.ac.rs
Krajem XX veka genetička proučavanja i tumačenja doživela su veliki napredak zahvaljujući naglom razvoju molekularne biologije, koji je kulminirao sekvenciranjem ljudskog genoma. Humani genom čini celokupna DNK koja se nalazi u jedrima svih somatskih ćelija. On je u potpunosti dešifrovan 2003. godine.
Zahvaljujući primeni savremenih metoda genetike došlo se do otkrića velikog broja monogenskih i hromozomskih bolesti, kao i spoznaje molekularne osnove njihovog nastanka i tipova nasleđivanja. Time se omogućava prenatalna dijagnostika i omogućava izračunavanje rizika kod naslednih obolenja.
Među bolestima sa naslednom etiologijom značajno mesto pripada mentalnim obolenjima i poremećajima. Problematika mentalnih bolesti je veoma značajna, kako na ličnom planu, tako i na profesionalnom, porodičnom i šire socijalnom.
Istraživanja dokaza za učestvovanje genetičkih faktora u nastajanju nekih iz ove kategorije često se suočavaju sa kontroverzama i zahtevaju kompleksan pristup, koji uzima u obzir i druge faktore rizika koji doprinose njihovom razvoju.
Genetski uslovljene mentalne bolesti predstavljaju čest motiv u filmskoj umetnosti. Imajući u vidu snažnu ekspresiju mentalnih problema filmskih junaka, filmska umetnost je ostvarila značajna dostignuća, čiji umetnički kvalitet ne gubi na značaju tokom dugog vremenskog perioda, zahvaljujući temeljnog upoznavanja i studioznog pristupa problematici mentalnih bolesti od strane glavnih aktera filma: dramaturga, režisera i glumaca. To je razlog što su mnoga filmska dela dobila su vrhunska priznanja i visoku gledanost, pri čemu su postali klasici u oblasti filma.
Cilj našeg rada je da predstavimo najupečatljivije predstavnike filmova u vezi posmatrane problematike.
U metodologiji su prikazana određena mentalna obolenja, koja su predstavljala inspiraciju za filmsku umetnost, uz tumačenje psihijatra i genetičara.
Najznačajnije mentalne bolestiu filmovima sa posmatranom tematikomsu: Šizofrenija, Alzhajmerova bolest, Downov sindrom, Autizam, Aspergerov sindrom, Antisocijalni poremećaj, Psihopatija i Tourettov sindrom. Prikazana su kao predstavnici za pojedine poremećaje filmska ostvarenja: Blistavi um, Psiho, I dalje Alis, Osmi dan, Kišni čovek, Meri i Maks, Taksista, Kad jaganjci utihnu i Živeti uspravno.
U zaključku se ističe da su umetničke slobode dozvolile i određena odstupanja u odnosu na medicinska tumačenja, ali su često i sami naučnici iz navedenih medicinskih oblasti bili u dilemi u pogledu svrstavanja filmskih likova u određene kategorije. Za najširu populaciju je od značaja da upoznavanje sa navedenim filmovima omogućava povećanje razumevanja za osobe sa mentalnim poremećajima i napuštanje postojećih predrasuda. Postizanje takvih ciljeva u zajednici predstavlja značajan uspeh na putu ka njihovoj socijalizaciji i većem uspehu u tretmanu.


B4
UMETNOST MEDICINE: VEŠTINA MEĐULJUDSKOG ODNOSA
Marko Tasić (1), Miloš Bogoslović (2), Dragana Mitrović (3)
(1) ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA LILLY DROGERIE, (2) DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC, (3) ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC

Tokom vremena došlo je do brzog napretka u nauci. Nova otkrića donela su nam nova značajna saznanja, nove poglede na dosadašnje probleme i nova efikasnija rešenja, što je današnju medicinu učinilo sofisticiranijom. Uprkos enormnom napretku u nauci, neposredan kontakt pacijenta sa medicinskim radnikom ipak ostaje kamen temeljac medicinske nege pacijenta. Različiti aspekti ovog odnosa se često ispituju ne bi li se unapredio zdravstveni proces. Neki od njih su komunikacija između medicinskog radnika i pacijenta, teškoće pacijenta da sarađuje i šta nam je „zvezda vodilja“ u poslu kojim se bavimo. Ovi međuljudski aspekti se mogu smatrati umetnošću medicine. Cilj rada: Pokazati značaj uticaja komunikacije u lečenju.
Metoda: Analiza postojećih studija uticaja međusobne komunikacije medicinskog radnika i pacijenta. Rezultat: Postoji sedam stavki koje bi trebalo ispoštovati u svakodnevnom bavljanju medicinom ne bi li se lečenje doslednije sprovelo. Neki ih zovu i sedam veličanstvenih: 1.Odvojite trenutak pre ulaska na radno mesto da se usredsredite; 2.Uspostavite odnos sa pacijentom razvijajući odnos i dogovor na dnevnoj bazi; 3.Procenite odgovor pacijenta na bolest i patnju; 4.Uspostavite komunikaciju da podstaknete lečenje; 5.Koristite moć dodira; 6.Nasmejte se; 7.Pokažite malo empatije.
Medicina čini čuda u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti. Umetnost medicine je posrednik kroz koji bolest i patnja nestaju i postaje najvažniji kada medicina radi svoj deo posla i ima malo da ponudi pacijentu. Vežbanjem umetnost konsultacija, možete ponovo otkriti i unaprediti altruističke motive koji su vas naveli da budete iscelitelj.


B5
SRPSKI LEKARI KOJI SU I PISCI
Miljana Mladenović-Petrović (1,2), Snežana Mladenović (3), Dragana Mitrović (4),
Miloš Bogoslović (5), Marija Lilić (2)

(1) MEDICINSKI FAKULTET NIŠ, (2) DOM ZDRAVLJA BELA PALANKA, (3) PRVA PRIVATNA ZUBNA ORDINACIJA ,,DR SLAVICA DESPOTOVIĆ”, BELA PALANKA, (4) ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, (5) DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC

Lekari se zbog prirode svog posla svakodnevno suočavaju sa životnim pričama i problemima pacijenata. To često utiče na raspoloženje samih lekara, pa mnogi traže način kako da obnove svoju energiju. Ne mali broj lekara je našao način za relaksaciju u pisanju. U istoriji svetske književnosti ima puno primera pisaca koji su bili lekari. Najpoznatiji medju njima su Anton Pavlovič Čehov, Arčibald Kronin i Mihail Bulgakov.
I u našoj zemlji se istakao i ističe se veliki broj lekara koji ostavljaju i književna dela iza sebe.
U novije vreme se formiraju udruženja lekara, kao što je Klub lekara - pisaca „Vidar”. Ono je osnovano 2013. godine i ima tridesetak članova iz raznih gradova Srbije. Pojedini članovi su romanopisci, pripovedači, neki se bave filozofskim pristupom temama, istorijskim dešavanjima, a ima i onih koji pišu aforizme, humoreske ili su pesnici. Pri Srpskom lekarskom društvu osnovana je ediciju lekara - pisaca „I reč i lek“. Ona je osnovana sa ciljem da ohrabri lekare koji pišu, a mnogi od njih su veoma ozbiljni prozni pisci i pesnici.
U ovom radu ćemo pokušati da prezentujemo nekoliko lekara koji su ostavili ili ostavljaju traga i kao renomirani lekari i kao značajni pisci. Cilj nam je da istražimo njihov književni opus, a na prvobitnu profesionalnu delatnost ćemo se sasvim malo osvrnuti.
Svaka bolest je stanje duha i treba bodriti pacijenta kako bi lekar i on našli zajednički put ka kvalitetnijem životu.
Pa zar nešto poput toga ne nudi i literatura? Treba iskoristiti taj spoj!


B6
ZAPAŽANJA LEONARDA DA VINČIJA U PROUČAVANJU HEMODINAMIKE I FUNKCIONISANJA SINUSA VALSALVE
Miloš Protić (1), Ljiljana Milošević (2), Ljiljana Jovanović (1), Biljana Velić (1)
(1) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2) KBC ZVEZDARA

Leonardo di ser Piero da Vinci, češće Leonardo da Vinči, (1452 - 1519), italijanski Polymath (grč. čovek svestranog interesovanja) čije područje interesa jeste pronalazaštvo, slikarstvo, ali i anatomija. Vanbračno dete javnog beležnika, Piera da Vincia, i seljanke, Caterine, rođen u Vinci, u oblasti Firenca. Čuveni umetnik započeo je svoje naukovanje u slikarstvu kod firentinskog slikara Andrea del Verrocchioa . Veliki deo proveo je u službi Ludovica il Moroa u Milanu (Vojvoda od Milana). Kasnije je radio u Rimu, Bolonji i Veneciji, a posljednje godine života boravi u Francuskoj, u kući koju mu dodeljuje Fransoa I od Francuske, koji se smatra prvim francuskim kraljem renesanse. Renesansa, period u umetnosti i književnosti tokom 15. i 16. veka, u kulturi Zapadne Evrope i tada se rađa preokret u nauci, filozofiji, književnosti i likovnom stvaralaštvu. Leonardo Da Vinči, genije Visoke Renesanse je učinio oko 200 beleški i crteža iz svojih pročavanja o čoveku. Cilj je ukazati na činjenice o Da Vinčijevom interesovanju za hidrodinamiku i hemodinamiku i opisu rada sinusa Valsalve kod čoveka, a što je prikazao na jednoj od svojih skica. Metod i materijal: Pregledom interneta (Pubmed,The National Center for Biotechnology Information,Wikipedia, slobodna internet enciklopedija) i radova istoričara. Rezultat: Hidrodinamika je jedna od mnogih oblasti koje su interesovale Leonarda. U skicama koje prikazuju vrtloge vode, a to koristi i kod oslikavanja kovrdžave kose njegovih modela, npr. verovatno je asocirana ovim razmišljanjima. (Istoričari opisuju umetnikovo oduševljenje takvim linijama.) On opisuje eksperiment gde proučava struju vode u susretu sa zidom staklene cevi. Stavljanjem malih čestica u vodu kao svojevrsnih obeleživača primećuje da tok struje u staklenoj cevi nije ravna, ‚‚već krivudav poput zmije'' što je bliže zidovima cevi (laminarna versus vrtložna strujanja u pročavanju toka krvi u krvnim sudovima, napomena autora). Vrtlozi koje pravi vodeni tok reke su takođe opisivani, jedna od asocijacija sa prirodom. Ta zapažanja koristi kada tumači krivudavost krvnih sudova kod starijih ljudi, česta Da Vinčijeva razmišljanja o analogiji između makrokosmosa prirode i mikrokosmosa ljudskog tela. To je i upotrebio u tumačenju rada sinusa Valsalve. Kraljevska Biblioteka u Vindzoru poseduje beleške na kojima je Da Vinči detaljno opisao aortnu valvulu i sadrži opise ‚‚kovrdžavih vrtloga'' blizu aortne valvule. Detaljno je nacrtan aortni kalup i arteficijalne valvule, kao i leva odnosno desna komora, sa vrtložnim kretanjima tečnosti u sinusu Valsalve. Smatra se da je korišćen model goveđeg srca, jer je veće od ljudskog, i lakše za prikazivanje (tumačenja potonjih naučnika). Modele je radio od voska. Smatra se da su ove beleške i crteži nastali 9. januara 1513. godine (kako je datirano na originalnim skicama). Neki izvori navode da je preko 5000 strana njegovih beležaka, od kojih je 190 posvećeno anatomiji, dok je o ljudskom srcu oko 50 beleški i crteža. Zaključak. Kasniji radovi pogotovo u 20. veku su se bavili simulacijom ovih procesa. Korišćena je savremena tehnologija kojom se i potvrdilo koliko je Da Vinči precizno opisao kako anatomiju tako i rad ljudskog srca. Sigmund Freud je izjavio za Leonarda ‚‚da se probudio suviše rano u mraku (ljudskog znanja/neznanja), dok su ostali još uveliko spavali''.

     
             
             
      [ Medicina u umetnosti - program ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend