Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 2
     
             
             
   

Drugi simpozijum "Medicina u umetnosti"
Zaječar, 6. novembar 2015. 

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

 

Program Drugog simpozijuma

Amfiteatar Doma Zdravlja, Zaječar
6. 11. 2015. godine

10.00 Svečano otvaranje i pozdravna reč organizatora
10.30 Sesija A: Umetnici o medicini
12.15-12.30 Kafe pauza
12.30 Sesija B: Umetnost kao lek
13.30-14.00 Koktel pauza
13.30 Otvaranje izložbe „Vizuelna humanost“
13.45 Svečana akademija povodom 40 godina izlaženja TMG-a
14.00 Sesija C: Deca, umetnost i medicina
15.30-15.45 Kafe pauza
15.45 Sesija D: Umetnost, portreti i praksa
17.45 Završna reč i podela sertifikata

Programski odbor

Prof dr Kornelija Đakovič Švajcer
Prim. Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković
Dr Emil Vlajić
Prim. dr Bojana Cokić
Dr Brankica Vasić

Organizacioni odbor, SLD Podružnica Zaječar

Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic - predsednik Organizacionionog odbora
Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac
Dr Ljiljana Jovanović
Ada Vlajić
Dr sci.med.dr Vladimir Mitov
Prim.Dr sci.med.dr Željka Aleksić
Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušic
Dr Zoran Jelenkovic
Prim. dr Vera Najdanovic Mandic
Dr Aleksandar Petrovic
Dr Rade Kostić
Prim. dr Vesna Petkovic
Dr Goran Jović.
Dr Biljana Popović
Dr Biljana Stanković
Dr Miloš Protić
Dr Brankica Vasić
Dr Danijela Ćirić
Dr Marko Jović
Dr Tanja Bogdanović
Dr Saška Manić

Organizacioni odbor Zdravstveni centra Zajecar

Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadić
Direktor Bolnice. Dr Jovan Stevanović
Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović

     
             
             
             
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend