Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2018     Volumen 43     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2018, Volumen 43, Broj 2.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Mila Bunijevac, Mirjana Petrović Lazić, Nadica Jovanović Simić, Siniša Maksimović
Uticaj radioterapije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata pre i posle vokalne rehabilitacije 41
The quality of life of laringectomated patients before and after vocal rehabilitation

Nikola Miljković, Tamara Karuntanović, Stefan Dačić, Dragica Dačić-Simonović
Meziodistalni promer gornjih stalnih sekutića i očnjaka kao parametar za određivanje pola 49
Mesiodistal diameter of upper permanent incisors and canines as a parameter for sex determination

Vera Najdanović Mandić, Bratimirka Jelenković, Dušan Bastać
Trend porođaja Zaječarskog porodilišta od 1961. do 2016. godine 55
Trend of delivery in Zajecar maternity hospital from 1961 to 2016


PRIKAZ SLUČAJA

Dragana Adamović, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Milan Nikolić, Marko Dimitrijević
Takotsubo kardiomiopatija 62
Takotsubo cardiomiopathy

Snežana B. Knežević, Bojana Č. Trikoš, Ivan Z. Gajović
Difuzni b krupnoćelijski limfom testisa, prezentovan kao flebotromboza 72
Primary testicular diffuse large b-cell lymphoma, presented like phlebothrombosis
 

ISTORIJA MEDICINE

Zoran Joksimović
Kratak istorijski prikaz merenja krvnog pritiska i lečenja arterijske hipertenzije 77
Brief historical review of blood pressure measurement and arterial hypertension treatment
 

PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Tamara de Lempicka, Portret doktora Bukara 85

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace