Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2012, Volumen 37, Broj 4.

SADRŽAJ

 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

     
 
 
     
 

 

         
     

ORIGINALNI RADOVI

Milena Jokšić, Siniša Šijačić, Ankica Vasić, Dragan Tančik, Ivan Lekin,
Radojka Jokšić-Mazinjanin, Lana Andrić

Faktori koji utiču na stepen neurološkog deficita kod pacijenata sa akutnim moždanim udarom

Ljiljana Ivanović, Mirjana Bogavac, Ljiljana Mladenović-Segedi
Mesto ultrazvuka u skriningu tumorskih promena dojke

Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Branislava Stanimirov, Ivan Antić
Refrakciona mana kao uzrok glavobolje dece školskog uzrasta

Ljiljana Antić, Dejana Vuković, Dragan Antić, Dragana Radovanović, Vladimir Kaluđerović
Socio-demografske razlike kod korisnica prirodnih metoda kontracepcije u Srbiji

Vesna Nikolić, Zorica Živković, Duško Spasovski, Zorica Terzić, Zoran Vukašinović
Usaglašenost stavova o kvalitetu života kod zdrave i bolesne dece (školskog uzrasta) i njihovih roditelja-pratilaca

Dragana Stanojević, Biljana Jaredić, Saška Manić
Depresivnost kod adolescenata na Kosovu i Metohiji

Biljana Lazovic, Zoran Stajic, Sanja Mazic, Marina Đelić
Prevalenca metaboličkog sindroma kod obolelih od hroničnog obstruktivnog bronhitisa

Ana Jakovljević, Mirjana Bogavac, Aleksandra Nikolić, Jan Suđi
Značaj ranog određivanja mokraćne kiseline, kreatinina i uree u serumu i plodovoj vodi u preeklampsiji

PREGLED LITERATURE

Slađana Anđelić
"Sindrom nemirnih nogu" - najčešći među onima za koje nikada nismo čuli

ISTORIJA MEDICINE I NARODNOG ZDRAVLJA

Petar Paunović (Rajac)
Dom narodnog zdravlja u Zaječaru – Centar preventivne medicine Timočke oblasti

PISMA REDAKCIJI

Ada Vlajić
Ilja Rjepin, Prosjak (Devojčica ribar), 1874.
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace