Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 2
     
             
      [ Medicina u umetnosti - program ] <<< ]      
   

Treći simpozijum "Medicina u umetnosti"
Zaječar, 4. novembar 2016.

Medicina u umetnosti: GRANICE

17. Miljana Mladenović-Petrović: Kupite kaleidoskop
18. Violeta Simić: Hamlet danas
19. Jasmina Nikolić: Šekspir i psihoanaliza
20. Katarina Mitić: Epilepsija kao inspiracija Dostojevskom
21. Katarina Mitić: Laza Lazarević - pisac, lekar i naučnik
22. Ana Bojčić: Jovan Jovanović Zmaj – umetnik u medicini i lekar u umetnosti
23. Ana Bojčić: Delo Frenka Netera, delo umetnika i lekara

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

 


17.
Kupite kaleidoskop

Miljana Mladenović-Petrović (1), Ćirić M (2), Mitrović D (3), Bogoslović M (4).
(1) Medicinski fakultet Niš, doktorant molekularne medicine, 4. godina studija
(2) Medicinski fakultet Niš, Katedra za fiziologiju, docent
(3) Zdravstveni centar Knjaževac
(4) Dom Zdravlja Doljevac

Kaleideskop je optička naprava u obliku cevi u koju su smeštene ravnostrane prizme čije strane čine tri pravougaona ogledala ili ređe šest, postavljena pod određenim uglovima. Predmeti koji se kroz njega posmatraju se vide u mnogo simetričnih figura. Malom promenom položaja ogledala, posmatrani predmet se vidi kao drugačija slika, simetrična i raznobojna. Prelamanje u ogledalima inače potpuno nepravilnog rasporeda, umnožava simetrične odraze posmatranog predmeta. Lagano kružno okretanje prizmi oko dužne ose stvara novu kombinaciju slika, te je njihov broj praktično neograničen.
Termin kaleidoskop je kovanica postala od tri grčke reči i znači "gledam lepe slike" (Kaleo – lep; Eidos – lik, slika, izgled; Skopeo – gledam, posmatram). Drugačiji naziv za ovaj optički instrument je miriomorfoskop. Njega je prvi napravio škotski fizičar David Bruster 1817. godine.
Neke primene kaleidoskopa u medicini
Grupa turskih pedijatara je istraživala 2014. godine korelaciju između kvantiteta bola kod dece kojoj je uzimana krv za analize, i primene kaleidoskopa i distrakcionih karti. Bilo je ispitivano 188 dece, starosti od 7-11godina, podeljenih u tri grupe: I-koja je dobila kaleidoskop, II- koja je dobila distrakcione kartice, a III je bila kontrolna. Metod istraživanja je bio upitnik koji je popunjavan pre i posle procedure, u prisustvu roditelja. Istraživanje je koncipirano tako da pre intervencije uzorkovanja krvi, dete uđe u prostoriju u pratnji roditelja, ispitivač mu ponudi kaleidoskop ili memorijske kartice i postavlje mu laka pitanja, koliko ima figura na kartici, da li vidi kometu? I taj razgovor je trajao dko ktraje procedura i još kratko posle nje. Kvantitet bola je određivan po Wong Baker FACES Pain Rating Skali. Nivo WB-FACES 0 označava da dete ne oseća bol, dok WB-FACES 10 označava bol koja teško može da se podnese. Merena je i anksioznost Children Fear Skalom. Nivo bola kod dece koja su gledala kroz kaleidoskop i koristila zabavne kartice je bio niži u odnosu na nivo bola kod dece kontrolne grupe.
U jednom istraživanju koje su sproveli profesori visoke medicinske škole u Turskoj, 2008. godine, takođe je ispitivan kvantitet bola dece kojoj je uzimana krv. Bilo je obuhvaćeno 206 zdrava deteta, školskog uzrasta. Deci nije davan nijedan anestetik u obliku kreme ili analgetik, već kaleidoskop. Kontrolnu grupu je činilo 101 dete, koja su dolazila u laboratoriju da daju krv za analize različitim danima od ispitivane grupe dece. Kvantitet bola je procenjivan Wong Baker FACES Pain Rating Skalom. U ovom istraživanju je uočeno da ispitanici osećaju niži stepen bola u odnosu na kontrolnu grupu i da devojčice manje osećaju bol od dečaka.
Zaključak: Iako je šire poznata primena kaleidoskopa u zabavne svrhe, lekari su se dosetili da se može upotrebiti kod najmlađih i u terapeutske svrhe, umesto analgetika, na primer.
Magična svojstva ovog čarobnog štapića poznata su posvećenicima.
Vernost kaleidoskopu traje čitavog života kod ovih ljudi.
Oni, i kad odrastu, deca u njima ostanu neodrasla. Kao i kod onih koji uspeju da sačuvaju sposobnost iskrenog oduševljavanja. Kaleidoskop je za njih otelotvorenje bajke, žal za detinjstvom, skriveni prolaz nazad, ka nezaboravnoj avanturi otkrivanja sveta. On je ulaznica za zaključanu, i u srcu duboko pohranjenu, škrinju uspomena na nežno doba detinjstva. Zato je kaleidoskop igračka koju nikad ne prerastemo.


20.
Epilepsija kao inspiracija Dostojevskom

Katarina Mitić, Ana Bojčić, Jovana Radmilović, Aleksandra Veselinović, Sonja Gojić
Dom zdravlja „Dr Simo Milošević“, Beograd

Epilepsia je prisutna u ljudskom rodu, verovatno od prvog dana njegovog postojanja i opisana je od strane mnogih lekara i umetnika. Od nje su patili, kako se pretpostavlja Herkul, Empedokle, Sokrat, Julije Cezar, Sveti Jovan, Muhamed, Magbet, Karlo Veliki, Petrarka, Dante, Rišelje, Kromvel, Petar Veliki, Napoleon.
Veliki ruski pisac Fjodor Mihajlovič Dostojevski (1821.-1881.) takođe je bolovao od epilepsije. Njegovo umetničko nadahnuće u velikoj je meri proizvod njegove bolesti. On je nastupe svoje bolesti ovako opisivao: “Svi vi, zdravi ljudi, ne slutite kakvu sreću osećamo mi, epileptičari, nekoliko trenutaka pre napada. Muhamed u Kuranu tvrdi da je video raj i da je bio u njemu. Pametne budale misle da je on lažov i varalica. Oh! Ne! Nije on lagao. Video je on zaista raj u nastupu napada epilepsije, koju je imao kao i ja. Ne znam da li to stanje blaženstva traje nekoliko trenutaka, nekoliko sati, nekoliko meseci, ali verujte mi na reč da ga ne bih dao ni za sve radosti ovog sveta”.
Pored napada, kod epileptičara se, razvija i uobličava karakteristična “epileptičarska ličnost”, sa posebnom “epileptičarskom degeneracijom” i “epileptičarskim karakterom”. Sve psihičke promene koje su posledica tog procesa nazvane su u psihijatriji “psihički ekvivalent eplepsije”. Najbitnije i najčešće crte epileptičarskog karaktera su nepostojanst i nagla promena suprotnih osećanja i raspoloženja. I zaista, Dostojevski je u svojim delima slikao gotovo sključivo patološke tipove. Ruski profesor psihijatrije Čiž, u svojoj opsežnoj studiji “Dostojevski kao psihopatolog”, nabraja u njegovim književnim delima oko 40 različitih tipova duševnih bolesti. Drugi ruski psihijatar Baženov ističe da je Dostojevski, kao nelekar, ušao u složene probleme psihijatrije pre psihijtara Manjana, Krafta-Ebinga i Šilea, koji su o svemu tome naknadno raspravljali.
Čitajući “Zapise iz mtrvog doma” nailazimo na zločince u robijaškim domovima u Sibiru. U “Zločinu i kazni” nailazimo na zločinca megalomana i teškog melanholičara-paraniočara Raskolnjikova kako ubija sekirom staricu. U “Idiotu” upoznajemo Rogožina koji se sprema da ubije kneza Miškina, a umesto njega ubija Nastasju Filipovnu. Dostojevski sa najviše ljubavi opisuje kneza Miškina, epileptičara, degenerika i idiota. Pored kriminalnih, čitalac može u njegovim delima videti i političke zločince: Erkena,Tolkačenka, Virginskog i druge. Detljne i jako uverljive opise napada epilepsije opisao je kod kneza Miškina u “Idiotu”, Smerđakova u “Braći Karamazovi”, Kirilova u “Zlim dusima”. U “Braći Karamazovi” živo su opisane halucinacije Ivana Karamazova, gde on vidi đavola i dugo razgovara sa njim. U “Zločinu i kazni” Svidrigajlov tri puta vidi Raskolnjikovu pokojnu ženu. Čitalac na svom daljem putu nailazi na niz neuropata i psihopata. Tu su u histeričnom napadu Jalisaveta Hohlakova u “Braći Karamazovi”, degenerik Sokolski iz “Mladića”, manijak i melanholičar Hipolit iz “Idiota”, sumanuta Katarina Mermeladova iz “Zločina i kazne”. Pisac sa simpatijom slika nekulturne ličnosti Rogožina i Nastasje u “Idiotu”, koji su “strasni kao divljaci, ali su čovečni”. Tu je i cela porodica iz “Braće Karamazova”: stari Karamazov perverzni sladostrasnik, Ivan halucinant, Dimitrije raspusni degenerik, slaboumni Aljoša, Smerđakov epileptičar i podmukli zločinac.


21.
Laza Lazarević pisac, lekar i naučnik

Katarina Mitić, Ana Bojčić, Jovana Radmilović, Aleksandra Veselinović, Sonja Gojić
Dom zdravlja „Dr Simo Milošević“, Beograd

Laza Lazarević jedna je od najznačajnijih ličnosti srpske književnosti i medicine XIX veka. Živeo je 40 godina (1851.-1891.) i u svemu što je radio ostavio je vidnog traga i danas.
Smatra se utemeljivačem neurologije u Srbiji. Prvi je opisao manevar istezanja išijadičnog nerva koji za posledicu ima bol duž njegovog toka. Ovim pregledom utvrđuje se jedan od osnovnih kliničkih zbakova u neurologiji, neurohirurgiji i ortopediji i zasluženo nosi ime Lazarevićev znak.
Spisak zdravstvenih poduhvata Laza Lazarevića je dugačak, a neki od njih su: osnivanje prve laboratorije, sprovođenje vakcinacije protiv zaraznih bolesti, rad na suzbijanju pegavog tifusa. Pisao je tekstove protiv pušenja, kao i rad o ambliopiji, slabovidosti izazvanoj ovom štetnom navikom. Bio je žestoki protivnik „nadrilekarstva“, „obmanjivanja naroda“, reklamiranja eliksira i „magičnih kapi“, te se može reći da je bio i veliki prosvetitelj. Jedna od ideja, koja je za tadašnje lekare bila novina, je Lazino zalaganje za odvajanje neuroloških od duševnih bolesti. U gerijatriji je napravio značajan napredak otvaranjem Odseka za lečenje staraca. Govorio je da stare osobe moraju drugačije da se leče od ostalih. Znčaj njegove ideje možemo objasniti činjenicom da je u svetu gerijatrija odvojena od interne medicine tek 1909. godine.
U arhivi psihijatrijske bolnice u Beogradu, koja nosi njegovo ime, čuva se 50 „lekaskih svedodzbi“ koje je svojim rukom pisao i potpisao doktor Laza Lazarević. U njima on stručno i precizno opisuje poremećaje mentalnog funkcionisanja pacijenata i one su dokaz njegovog predanog rada u oblasti psihijatrije.
Svoje vrsno poznavanje ljudske duše iskoristio je u svom književnom radu, te se smatra začetnikom srpske psihološke pripovetke. U svojum delima vešto opisuje igru svesti i podsvesti svojih junaka, njihove skrivene strahove i potisnute želje, psihičke lomove i nagle preobražaje likova. Njegove kolege lekare posebno je privukao detaljno izložen nastanak slepila kod junaka u pripoveci „Vetar“. U istom delu je kult majke uzdigao do vrhunca. Ona je energična i autoritativna, ali mudra i odmerena žena. Glavni junak, Janko odriče se ljubavi zarad majke. Sukob želje i moći, razuma i osećanja su u središtu pripovetke, a drama se odvija na unutrašnjem planu glavnog junaka. U pripoveci „Švabica“ precizno je opisao tanana psihološka stanja kroz koja prolazi mladi student rastrzan između ljubavi prema starankinji i dužnosti prema porodici. Delo „Sve će to narod pozlatiti“ potresna je slika društva koje ostaje ravnodušno na žrtvu mladog čoveka koji se iz rata vraća kao invalid. U pripoveci „Prvi put s ocem na jutrenje“ naslikan je lik Mitra, kućnog starešine koji srlja u propast izgubivši sve na kartama i uzvišeni Maričin lik, koja blagom rečju odvraća muža od samoubistva.
U svojim delima on se zalaže za tradicionalne vrednosti, čestitost i poštenje. U sukobu izmedju porodice i ličnih prohteva pojedinaca, Lazarević se stavio na stranu porodice. Iako obrađuje teške i delikatne teme, on svoja dela završava optimistično, sa pogledom usmerenim u budućnost. Izmedju Lazarevićeve umetnosti i ličnosti razlika je mala. Ono sto je činio u svom svakodnevnom životu zastupao je i u književnosti, a bio je jedan od najčestitijih i najsavesnijih ljudi svoga doba.


22.
Jovan Jovanović Zmaj - umetnik u medicini i lekar u umetnosti

Ana Bojčić, Katarina Mitić, Aleksandra Veselinović, Jovana Radmilović
DZ Dr Simi Milošević, Čukarica, Beograd

Jovan Jovanović Zmaj rodjen 1833. u Novom Sadu, tadašnjem kulturnom centru, u vremenu kada Srbi nisu bili priznati kao narod od strane Austrougarske, u vremenu velikih političkih i kulturnih turbulencija koje ga izgrađuju kao lekara i kao pesnika. Bio je sin poznatog novosadskog advokata i gradonačelnika Novog Sada. Rođen je sa privilegijom da bude školovan i postane uspešan advokat, ali lirska duša ga vodi u sasvim druge vode. Započeti pravni fakultet nikada nije završio, a tek sa trideset upisuje medicinski, koji završava u trideset šestoj godini.
Prvi publikovani radovi datiraju iz 1852. godine u novosadskom časopisu Letopis. 1858. osnovao je svoj list Javor. 1862. se ženi Eufrosinom Ličanin zvanom Ruža, kada nastaje najpoznatija zbirka pesama Đulići. Kao deo kulturnog života Novog Sada, zalaže se za uvođenje gimnastike u skole,zalagao se za fizičko i mentalno zdravlje, preventivu, ekologiju. U toku studija on gubi svoje troje dece i ženu Ružu. Nemoćan pred porodičnom tragedijom, nastavlja sa studijama medicine, i piše zbirku pesama Đulići uveoci, možda najsentimentalnije stihove u celokupnoj srpskoj poeziji. Nakon smrti i poslednje ćerke Smiljke, posvećuje se deci, prosvećuje i leči (prevashodno sirotinju, izdaje list Neven propagira medicinu kroz poeziju). Udara temelje higijeni i preventivi, biva inspiracija Milanu Jovanoviću Batutu. U vremenu kada među najmlađima vlada difterija, i to najčešće sa lošim ishodom, najviše se posvećuje laringologiji. Zbog političkih sukoba sa kraljem Milanom Obrenovićem, satirične poezije kojom kritikje monarhiju, biva nepoželjan u Beogradu, i list Neven se na neko vreme ukida, sve do abdiciranja kralja Milana Obrenovića. Pa i nakon toga bez obzira što ostaje i deo političke scene, okreće se deci i kao pesnik i kao lekar, postaje rodonačelnik nove forme poezije, dečije poezije. Više od veka njegovo delo živi , tka se u prvo obrazovanje dece, ekranizuje se, štampa, jer je univerzalno i svevremensko. Bio je član Srpskog lekarskog društva, bio je počasni doktor književnosti u Pešti, bio je član Srpske kraljevske akademije u vreme kralja Aleksandra I, član književnog odeljenja Matice srpske. Ali s obzirom na nepokolebljivu političku orjentaciju i kao član upravnog odbora srpske radikalne stranke, po povratku kralja Milana u Beograd, prinudjen je da ga napusti, te odlazi iz Beograda. Poslednje odredište je Sremska Kamenica, gde otvara privatnu lekarsku praksu, ali ga tragedija i dalje ne zaobilazi. Umiru njegove dve poćerke, poslednje uporište u životu. U toj kući 1904. godine umire, uprkos svemu verujući u medicinu, verujući u umetnost.
Živeo je da prosvećuje, podiže nivo opšte kulture, bio je nežan i savestan lekar, pacifista i rodoljub, ali i satiričar i oštar kritičar vlasti. Bio je lekar za dušu i telo, ostao je čiste duše i čistog uma uprkos životnoj tragediji. Da li bi nam dao više da se posvetio samo jednom, pitanje je koje ne treba postavljati. Propagirao je zdravstveno prosvećenje kroz svoje pesme, a njegovo pesničko delo ne bi bilo toliko živo i svevremeno da nije bilo protkano empatijom prema svojima pacijentima, ljubavlju prema ljudima, pre svega deci.


23.
Delo Frenka Netera, delo umetnika i lekara

Ana Bojčić, Katarina Mitić, Aleksandra Veselinović, Jovana Radmilović
DZ Dr Simo Milošević, Čukarica, Beograd

Anatomija je vizuelna nauka. Slika zauzima najvažnije mesto u prezentovanju te nauke, govori mnogo više od reči. Pojednostavljena slika je ključ da se ta nauka izučava. Predstaviti kompleksno ljudsko telo na jednostavan, lako upamtljiv i prijemčiv način je umetnost. Osoba koja će zauvek biti upamćena po svom umetničkom radu u modernom dobu je doktor, hirurg Frank H. Netter.
Rođen je 1906. godine u Njujorku, u Bruklinu. U svojoj profesionalnoj karijeri patentirao je preko 4000 medicinskih ilustracija, mnoge od njih se nalaze u nekom od 13 tomova Cibinih kolekcije medicinskih ilustacija.
Njegov talenat za crtanje je bio rano prepoznat, tako je u srednjoj školi dobio stipendiju za čuvenu Nacionalnu akademiju za dizajn u Njuorku. Pod uticajem roditelja, ipak nerado upisuje mediciski fakultet. Tokom studija je bio fasciniran anatomijom i često je pravio crteže proučavajući kadevere. Studije je završio, posvetio se hirurgiji, ali je paralelno neprestano radio na crtežima koji su bili jako popularni među kolegama. Ubrzo počinje da ga finansira farmaceutska kuća Ciba, koja je motivisala dalje stvaranje zbog dobre zarade u vreme Velike depresije u Americi, te se dr Neter konačno okrenuo svojoj pravoj ljubavi- crtanju, a hiruški poziv ostavlja zauvek. Govorio je da ga doktori smatraju umetnikom, a umetnici doktorom, a da se on oseća kao da je negde između.
Neterov stil crtanja je bio pod jakim uticajem intersantne grupe umetnika tzv. američkog realizma, koji su bili aktivni početkom dvadesetog veka, i koji su gradku stvarnost prikazivali surovo realistički. Drugi veliki uticaj koji se može zapaziti u Neterovim crtežima je uticaj njegovog prijatelja Normana Rokvela koji je bio ilustrator američkih magazina.
Iako je Neter stvarao zarad nauke, njegove slike su cenjene i zbog estetskog kvaliteta, kao i mogućnosti da opišu funkcionalnost organa. Iako su anatomiju proučavali još Egipćani, umetnost medicinske ilustracije započinje tek u renesansi sa Mikelanđelom i Leonardom de Vinčijem, koji su stvarali vrhunska umetnička dela na osnovu disekcije kadevera. Tu strogu jasnoću, divnu tačnost i lepotu umetničkog dela nastavlja da prenosi medicinski Mikelanđelo- kako je 1976. Saturday Eveving Post opisao Netera.Dve godine pre njegove smrti, publikovan je Anatomski atlas, za koji mnogi smatraju da je najveće dostignuće dr Netera. Atlas je ubrzo po publikovanju postao najčešće korišćen atlas anatomije širom sveta (preveden je na čak 16 jezika).
Dr Neter je umro 1991. godine u Njujorku, ali njegov rad živi u knjigama, danas i u elektronskim sadržajima, i pomaže u edukaciji zdravstvenih radnika širom sveta.

     
             
             
      [ Medicina u umetnosti - program ] <<< ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend